حقوق

پایان نامه های دانلودی رشته حقوق

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

 

پایان نامه ارشد : نقش تغـذیه در ارتکاب جـرم

پایان نامه ارشد : نقش سازمان¬های غیر دولتی در توسعه و اجرای حقوق بین¬الملل محیط زیست

پایان نامه نقد و بررسی سیاست تقنینی کیفری ایران در مبارزه با قاچاق کالا

پایان نامه  نظارت قضایی بر سوء استفاده از اختیارات مقامات اداری با نگرش تطبیقی بر حقوق انگلستان

پایان نامه نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90

پایان نامه نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه آن با سوئیس و ایالات متحده آمریکا

پایان نامه  موانع و محدودیت‌های انعقاد قراردادهای تجاری الکترونیکی

پایان نامه هرزه نگاری هویت در فضای سایبر

پایان نامه موارد مصرف بیت­المال در امور کیفری از منظر فقه شیعه و حقوق موضوعه

پایان نامه ارشد: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه ارشد: مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی 1392 و 1370

پایان نامه ارشد: مقایسه بین سیستم تناسب تعقیب و قانونی بودن تعقیب

پایان نامه مفهوم جرم اقتصادی از دیدگاه اسناد بین المللی

پایان نامه معیارهای حاکم بر تعیین مصادیق نفقه زوجه

پایان نامه معاونت در جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

پایان نامه با موضوع : مطالعه تطبیقی غرر در قرارداد اختیار معامله

پایان نامه با موضوع : مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

پایان نامه مصونیت دولت در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ICJ)  با تاکید بر رای سوم  فوریه 2012

پایان نامه مصرف مواد روان گردان از منظر حقوق کیفری وتاثیر ان ها بر مسؤلیت کیفری

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولتها در قبال اعمال مجرمانه نیروهای مسلح

پایان نامه مسئولیت بین المللی دولت ناشی از حمایت از شورشیان و شبه نظامیان

پایان نامه مزایای حقوق دیپلماتیک و کنسولی در روابط بین المللی دولتها

پایان نامه مرورزمان با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوّب سال 1392

پایان نامه  مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران

پایان نامه ماهیت مجازات های تکمیلی

پایان نامه ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن

پایان نامه کیفر خواست دادستان در حقوق ایران با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری 

پایان نامه کپی رایت در حقوق کیفری ایران

پایان نامه قلمرو قاعده ی احسان در حقوق کیفری

پایان نامه قلمرو صلاحیت فرهنگی دولت در چارچوب نظریه دولت در قانون اساسی ایران

پایان نامه قتل عمد غیر مستوجب قصاص

پایان نامه قلمرو حقوق تجدیدنظرخواه و ضمانت اجرای آن

پایان نامه بررسی قاعده­ ی عدل و انصاف

پایان نامه قاچاق و تأثیر آن بر مقررات حاکم بر امور گمرکی و بازرگانی

پایان نامه فردی کردن مجازاتها در حقوق ایران

پایان نامه عوامل بزهکاری زنان

پایان نامه علل و عوامل سرقت در استان قم و راهکارهای پیشگیرانه آن

پایان نامه علل افزایش جرائم زیست محیطی در حوزه قضایی

پایان نامه طرح دعاوی زیست محیطی عیله دولت در حقوق ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه ضابطان و شرح وظایف آنان به علت  فقدان جامعیت قوانین حاکم بر نقش ضابطان قضایی

پایان نامه صلح مسلح و حقوق بین الملل

پایان نامه شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق

پایان نامه  شناساندن کامل حقوق مدعی درجریان دادرسی عادلانه به منظور جلوگیری از تزلزل روند دادرسی

پایان نامه شناخت و بررسی جرم هایی که در محیط مجازی صورت می گیرد

پایان نامه شرایط و آثار توقیف و تأخیر اجرای احکام مدنی

پایان نامه سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم و تخلفات راهنمایی و رانندگی

پایان نامه سیاست جنایی ایران در قبال برخورد با فعالیتهای غیر مجاز سمعی و بصری

پایان نامه سرقت حدی در فضای مجازی

پایان نامه سازوکارهای دیوان بین­ المللی کیفری برای مبارزه با بی­کیفری

پایان نامه روش شناسی پاسخ به شبهات کلامی در مناظرات

پایان نامه راهبردهای نظام مالکیت فکری در بهداشت عمومی

پایان نامه خسارات قابل جبران در تصادفات و ترتیبات رسیدگی

پایان نامه حمایت از حقوق زنان در قانون حمایت خانواده مصوب 1391

پایان نامه حکم طلاق به درخواست زوجه به دلیل عسر و حرج در حقوق ایران

پایان نامه حق متعهد قرارداد نسبت به اصلاح مورد تعهد در حقوق ایران

پایان نامه حق توسعه و جهان سوم با عنایت به مقررات حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه حق بر زبان مادری در حقوق بین الملل

پایان نامه حق انتقال فناوری هسته ای به منظور استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای در منظر حقوق بین الملل

پایان نامه حبس زدایی و کیفرهای جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران و آمریکا

پایان نامه چگونگی الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

پایان نامه جایگاه فقهی و حقوقی قرار بازداشت موقت و تعارض آن با حقوق متهم

پایان نامه جایگاه عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری

پایان نامه جایگاه رهبری در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران

پایان نامه جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه جایگاه اصل استقلال و بی‌طرفی قاضی در محاکمات کیفری بین‌‌المللی

پایان نامه تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

پایان نامه  تعیین قانون قابل‌اعمال بر تعهدات قراردادی در مقرره رم یک اتحادیه اروپا

پایان نامه تعیین شوک‏های سیاست­های پولی بر شاخص قیمت سهام

پایان نامه یین دقیق موارد پرداخت دیه از بیت‌المال به جهت اهمیت ارتباط آن با نیازهای اقتصادی جامعه

پایان نامه تعیین داور، حدود وظایف و اختیارات وی در داوری‌های تجاری بین‌المللی

پایان نامه تعهدات بین المللی دولتها در قبال آلودگی محیط زیست تالاب ها با نگاهی به رویه آنها

پایان نامه برررسی واقعه‌ی عاشورا به عنوان یک منبع فقهی

پایان نامه تشکیل پرونده شخصیت در قانون جدید آیین­ دادرسی­ کیفری

پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری

پایان نامه ارشد با موضوع تحلیلی پیرامون ایمان ابوطالب از نگاه فریقین

پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل محتوای کتب هدیه های آسمانی از حیث توجّه به مفاهیم پیشگیرانه از جرم

پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی با نگاهی به فقه مقارن

پایان نامه ارشد با موضوع تحلیل جرم شناختی تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی 1392

پایان نامه تحریم‌های بین‌المللی و نقض حقوق بنیادین بشر

پایان نامه باموضوع: تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه درباره : تأثیر جهل در احکام فقهی و قوانین حقوقی و کیفری

پایان نامه درباره : تأثیر بحران مالی بر بیکاری کشور­های منتخب حوزه­­ ی منا

پایان نامه بررسی مقررات حاکم بر بارنامه های دریایی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه پلیس محلی وپیشگیری از جرم از بعد وضعی و اجتماعی

پایان نامه بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه بررسی وجوه افتراق مندرجات اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام

پایان نامه بررسی و شناخت ماهیت نظام دادرسی در دیوان بین المللی كیفری و واقعیت های موجود در نظام دادرسی آن

پایان نامه بررسی نوآوری قانون مجازات اسلامی در سببیّت در قتل

پایان نامه بررسی نقش کنوانسیون ساختاری 2003  تهران در حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر

پایان نامه بررسی نقش اسناد در اثبات دعوی در آیین دادرسی مدنی ایران

پایان نامه بررسی نقش آزمایش «دی ان ای» در اثبات نسب و نفی ولد

پایان نامه بررسی ممنوعیت قاچاق انسان در اسناد بین المللی

پایان نامه بررسی مسئله معاونت در ارتکاب جرم

پایان نامه بررسی قرارهای قابل اعتراض و غیر قابل اعتراض در دادسرا و دادگاه

پایان نامه بررسی قانون مجازات اسلامی مصوب1370 و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

پایان نامه بررسی فقهی وحقوقی حکم غیابی با رویکردی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی حق تملک و حق تصرف زوجه

پایان نامه  بررسی فقهی و حقوقی تنزیل اوراق تجاری

پایان نامه بررسی فقهی حقوقی ملاک عمد در قتل عمد با تاکید قانون مجازات اسلامی 1392

پایان نامه بررسی عنصر مادی قتل عمد در حقوق کیفری ایران

پایان نامه بررسی وضعیت معاملات شخص ورشکسته درحقوق آمریکا با تطبیق در حقوق ایران

پایان نامه بررسی علل نابهنجاری رفتاری دانش آموزان دختر دوره متوسطه و راهکارهای پیشگیری ازآن

پایان نامه بررسی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان درشهرستان رفسنجان

پایان نامه بررسی دیه صدمات مربوط به استخوان

پایان نامه بررسی حکم فقهی تجسّس و موارد استثنائی آن

پایان نامه بررسی حقوقی – کیفری معامله معارض ، انتقال مال غیر و معامله فضولی

پایان نامه بررسی چالش های حقوقی ورودبه سازمان تجارت جهانی

پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران

پایان نامه بررسی جرم شناختی قاچاق مشروبات الکلی دراستان کردستان

پایان نامه بررسی جرائم اختلاس و ارتشاء درقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح

پایان نامه بررسی تطبیقی شرایط و آثار قرارداد دلالی با تاکید بر تحولات لایحه تجارت ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی تجزیه ­پذیری قرارداد در حقوق ایران و مصر

پایان نامه بررسی تطبیقی تجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامی

پایان نامه بررسی تطبیقی استقلال شرط داوری

پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران

پایان نامه بررسی تحلیلی آرای صادره از مراجع داوری و دادگاه های دادگستری

پایان نامه بررسی تاثیر متقابل عقدبیع و قبض و تسلیم

پایان نامه بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرا

پایان نامه بررسی بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

پایان نامه بررسی آثار شاخص آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی 

پایان نامه بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سلاح های شیمیایی

پایان نامه بحران مالی و تجارت خدمات: مطالعه موردی گردشگری در کشورهای منتخب

پایان نامه آورده های شکلی قانون جدید حمایت خانواده

پایان نامه الگوهای مختلف تحدید حدود فلات قاره ایران در خلیج فارس      

پایان نامه اعتراض به رأی داور در حقوق ایران

پایان نامه اشتغال زنان و آسیب های فرهنگی آن از منظر حقوقی و جرمشناسی

پایان نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی با نگرش به قانون جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی مصوب

پایان نامه استملاک اموال غیر منقول توسط بیگانگان در ایران

پایان نامه  استقلال اداری_ استخدامی قوه قضائیه

پایان نامه اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

دانلود پایان نامه اجل در اسناد تجاری

پایان نامه اثبات جرم زنا توسط علم قضات صادر کننده رأی

پایان نامه ابعاد حقوق بشری كنوانسیون حقوق دریاها (1982)

پایان نامه بررسی سیاست‏های جنایی ایران در خصوص توبه

پایان نامه شرط ضرر مستقیم در مسئولیت مدنی

پایان نامه مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟

می توانید از جستجو در سایت استفاده کنید :