متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی

با عنوان : مقایسه تراکم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

گروه مهندسی نساجی – گرایش تكنولوژی نساجی

” M.Sc.” پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد

عنوان:

مقایسه تراكم الیاف در نخ پشمی دستریس و ماشین ریس

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

در ریسندگی ماشینی پارامترهای مختلف فرایند تشكیل نخ بهتر و یكنواخت تر از روش دستی كنترل شده و به همین علت نحوه استقرار الیاف در مقطع نخ دست ریس و ماشین ریس متفاوت است. دلیل این امر متفاوت بودن كنترل الیاف و نیروهای وارده بر آنها هنگام ریسندگی می باشد.

در این پروژه نخ پشمی ماشین ریسی (صنعتی) به نمره 5Nm بوسیله ماشین های ریسندگی هوژه تولید و سپس نخ دست ریسی با نمره و تاب معادل آن تهیه گردید. همچنین نخ نیمه صنعتی كه نیمی از چرخه تولید آن همانند ماشین ریس و نیم دیگر آن شبیه دست ریس است جهت مقایسه با آنها تهیه شده و در نهایت پس از قالب گیری نخ ها در رزین، تهیه مقاطع نخ و عكس برداری از آنها، چگونگی توزیع الیاف در مقطع نخ مطالعه شد.

نتایج آزمایشها نشان داد كه نخ ماشین ریس متراكم تر و نسبت به دو نخ دیگر تعداد ال یاف بیشتری در مركز خود داشته و تمایل الیاف به مركز نخ بیشتر است. اما در نخ دست ریس فراوانی الیاف در پوسته بیشتر بوده و پفكی است. رفتار نخ نیمه صنعتی نامنظم تر از دو نخ دیگر بوده بطوری كه گاهی تمایل به پوسته و گاهی تمایل به مركز از خود نشان داد. از لحاظ موقعیت شعاعی و فراوانی الیاف در نواحی چهارگانه به نخ دستریس شباهت بیشتری داشته و همانند این نخ پفكی بود. همچنین الیاف در مقطع نخ دستریس بطور یكنواخت پراكنده گشته ولی در نخ ماشین ریس كمی حالت توده ای مشاهده شد. رفتار نخ نیمه صنعتی از نظر نحوه قرارگیری الیاف در مقطع نخ مابین دو نخ دیگر بود.

مقدمه

تعریف ساده نخ آن است كه تعدادی الیاف در كنار هم قرار داده شده و با اعمال تاب به یكدیگر متصل می شوند. این عمل ابتدا از حركت و چرخش دستها شروع و تا ریسندگی از طریق دوك نخ ریسی ادامه یافت و در انتها به چرخهای ر یسندگی منتهی شد. این نخ كه كلیه مراحل آن با دست انجام می شود بیشتر نزد عشایر مرسوم بوده و نخ دست ریس نامیده می شود. خواص این نخ با نخ ماشین ریس از لحاظ نحوه قرارگیری الیاف در مقطع نخ و همچنین خواص مكانیكی همچون استحكام، ازدیاد طول تا حد پارگی، پرز و غیره می تواند متفاوت باشد. این امر می تواند بع لت متفاوت بودن تنش ریسندگی و آرایش الیاف و یكنواختی آنها در این دو نخ و عدم كنترل دقیق الیاف در مثلث ریسندگی در ریسندگی دستی باشد. حداكثر تاب در ریسندگی دستی با پا ملخی شدن مشخص گردیده و كنترلی برای تاب نخ می باشد. ریسنده دست ریس با واژه های نخ كم تاب و پر تاب آشناست و نمی تواند تاب را دقیقا تنظیم نماید. این موضوع نیز می تواند بر كیفیت نخ دست ریس موثر باشد. مطالعات كتابخانه ای نشان داده كه در منابع مورد بررسی مقایسه برخی از خواص مكانیكی این دو نخ انجام شد ه ولی اینك ه توزیع الیاف در مقطع آنها چه تفاوتهایی داشته و ویژگیها ی مكانیكی نخ تا چه اندازه به نحوه استقرار الیاف در نخ وابسته اند مطالعه ای انجام نشده است. از سوی دیگر با توجه به اینكه در بعضی مناطق كشور برای تهیه نخ دست ریس از پشم حلاجی شده بصورت صنعتی استفاده شد ه و نخ تولیدی بصورت نیمه صنعتی می باشد این نخ نیز تهیه و با دو نخ دیگر مقایسه شده است.

فصل اول

كلیات

1-1- هدف

هدف از این پایان نامه مقایسه ساختار داخلی یا نحوه استقرار الیاف در مقطع نخ پشمی دست ریس و ماشین ریس می باشد. نخ دست ریس نخی است كه كلیه مراحل تولید آن با دست انجام شده ولی در نخ ماشین ریس تمام مراحل تهیه آن توسط ماشین انجام گرفته است.

با توجه به اینكه ممكن است در بعضی از مناطق كشور تمیز نمودن و باز كردن الیاف بطور ماشینی انجام شده و فقط ریسندگی آن بطریق دستی انجام شود، لذا در این پروژه از نخ سومی با عنوان نخ نیمه صنعتی جهت مقایسه با دو نوع نخ دیگر دركنار نخ های دست ریس و ماشین ریس قرار داده شد و ساختار این نخ نیز مورد مطالعه قرار گرفت.

1-2- تحقیقات انجام شده قبلی

مطابق مطالعات شوارز (Schwarz) نحوه قرارگیری الیاف در نخهایی با الیاف مدور به دو نوع تقسیم بندی شده است كه عبارت است از تجمع باز كه الیاف بین دوایر متحدالمركز متوالی قرار می گیرند و دیگری تجمع بسته كه الیاف درون شكل شش ضلعی منتظم قرار گرفته اند.

در تجمع باز (Open packing) یك لیف در مركز و شش لیف دور تا دور آن می باشد به نحوی كه تمام هفت لیف باهم تماسی دارند و لایه سوم بگونه ای اضافه می شود كه الیاف درون لایه سوم درست در محیط لایه ای كه شش لیف را در بر می گیرد در تماس است (یعنی لایه سوم بگو نه ای است كه بر دایره محاط شش لیف مماس است) و هر لایه نسبت به لایه قبلی خود شش لیف اختلاف دارد. در این تجمع بین الیاف مقداری فضا وجود دارد.

در تجمع بسته (Close packing) یك لیف در مركز و شش لیف اطراف آن قرار دارد و هر لایه نسبت به لایه قبلی خود شش لیف اختلاف دارد تا لایه هفت كه تعداد الیاف آن 127 است و آن شكل شش ضلعی منتظم بسته ترین شكل تجمع را داده است. از لایه هشت به بعد شكل ظاهری نخ بدلیل افزایش تعداد الیاف در مقطع نخ تغییر یافته و شكل دایره پیدا كرده است.

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.


47 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید