متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت صنعتی

عنوان :بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

گرایش: صنعتی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

گروه :مدیریت صنعتی

عنوان:

بررسی تاثیر مديريت و برنامه ریزی نیازمندی­های مواد (MRP) در بهبود بهره وری  تولید

پايان نامه ارائه شده به مديريت تحصيلات تکميلی به عنوان بخشي از فعاليت هاي تحصيلي لازم براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

 

استاد راهنما:

نگارش:

1395 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                  شماره صفحه

Contents

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله: 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4 اهداف پژوهش : 7

4- كاهش زمان تولید و تحویل كالا. 7

1-4-1 هدف كاربردي بيان نام بهره‌وران. 7

1-5 سوالات پژوهش: 8

1-7 تعاریف اصطلاحات : 9

3-1-ارتباط MRP با MRPII . 30

3-3- اصول و اهداف سيستم MRPII : 35

3-5- بخشهاي وظيفه اي MRPII 39

3-5-2- مالي و حسابداري.. 40

3-5-3-  خريد : 42

3-5-4- بازاريابي : 42

3-5-6- توزيع : 44

3-6- محدوديتهاي سيستم MRPII در مقايسه با سيستم MRP: 44

3-7-  اجزاء سيستمهاي MRPII 46

3-8- MRP و JIT: 49

3-8-1-سيستمهاي توليد به موقع just – in – time. 49

3-8-3- سيستم پياده سازي.. 52

3-9-3- TQM : 63

3-9-4- JIT : 63

3-9-5- WCM : 65

فصل چهارم. 68

4-1 مقدمه. 69

4-2- محاسبات MRP. 72

4-2-1- الگوريتم -محاسبات MRP. 72

4-3-  ساختار چند سطحی عمودی و افقی.. 74

4-3-1-  تبدیل تقاضای ناخالص به خالص…. 76

4-4انتقال دادن پیش زمان تولید. 78

4-5- نمودار MRP. 79

4-5-1- پریود های زمانی Time  Buckets. 81

4-5-2- هماهنگی زمانی.. 81

4-5-3- علامت گذاری پایین ترین سطح BOM… 81

4-6- تعیین اندازه دسته های تولیدی(Lot sizing). 82

4-6-1- اندازه دسته ثابت… 82

4-6-5- بالانس کردن قطعه پریود (PPB) Part period balancing. 88

4-6-6- روش (Period order quantity). 89

4-7- ذخیره احتیاطی و زمان احتیاطی.. 91

4-8- (Firm planned orders). 93

4-9- PEGGING.. 93

4-10- MRP در برابر نقطه سفارش… 97

4-11- کنترل تولید با حلقه بسته Closed loop manufacturing control 98

4-12- کاربرد MRP در برنامه ریزی تولید. 102

فصل پنجم. 107

5-1- نتيجه گيري و جمع بندي.. 108

5-2 نتیجه گیری و مطالعات آتی.. 109

5-3- تعاريف و اصطلاحات: 110

فهرست منابع: 113

 

 

 

چکیده

در اين مقاله يک مدل برنامه ريزي خطي LP به منظور برنامه ريزي احتياجات مواد(MRP) در يک محيط صنعتي ارائه مي شود. هدف اين مدل آنست که با تعيين ميزان بهينه هر يک از محصولات اصلي شرکت سود ناشي از توليد اين محصولات بيشينه گردد. از آنجائيکه محصولات اصلي شرکت انواع چراغ هاي روشنايي شامل 🙁 نسيم ٤٠*١ بدون ترانس ، نسيم ٤٠*١ با ترانس ، نسيم ٤٠*٢ بدون ترانس ،نسيم ٤٠*٢ با ترانس ، چراغ سقفي هرمي ، چراغ ديواري بيضوي)است . ما ابتدا توليد ساليانه هر چراغ را با توجه اطلاعات که از طرف مسئول برنامه ريزي توليد شرکت وبررسي موجودي ابتداي وانتهاي دوره برنامه ريزي تعيين کرديم . تا با بهره گرفتن از توليد ساليانه ميزان حداکثر تقاضا را براي هر مدل مشخص مي کنيم . مدل بدست آمده شامل ٣ دسته محدويت خواهد بود.الف ) محدوديتهاي تقاضا ب ) محدوديتهاي زمان دردسترس ماشين آلات ج ) محدوديت منابع انساني در دسترس در بخش مونتاژ نهايي است و همچنين قيمت فروش و هزينه توليد اين چهار محصول جهت تعيين سود هر يک از محصولات شرکت تعيين مي شود . با حل اين مدل با بهره گرفتن از نرم افزار WINQSB به ميزان توليد بهينه محصولات شرکت جهت دستيابي به حداکثر سازي سود (ضمن برآورده شدن محدوديت ها) نائل مي شويم .

کلمات کليدي: برنامه ريزي احتياجات مواد، برنامه ريزي توليد، برنامه ريزي خطي ، مدل سازي خطي

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

1-1 مقدمه

یکی از مسئولیتهای مهم و اساسی در واحدهای صنعتی ، برنامه ریزی و کنترل موجودیها است فعالیتها گرد آوري شده با عنوان کنترل موجودیها همواره مورد توجه خاص مدیریت ،بخش کنترل مواد وسفارشات و مهندسی صنایع است . سایر واحدهای صنعت نیز با توجه به اهداف و وظایفی که به عهده دارند هر یک به نوعی خاص، سیستمهای برنامه ریزی وکنترل موجودیهای خود را با نظامها و استراتژی های مناسب هماهنگ کرده.

 در این میان وظیفه مسئولین و دست اندارکارن بخش کنترل تولید و موجودیها و مهندسی صنایع و مدیریت مواد و سفارشات آن است که با در نظر گرفتن اهداف و استراتژیهای کل سازمان و ضمن توجه به مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر سازمان روشها و سیاستهایی را اتخاذ نموده و به اجرا در آورنده که دراقتصاد کل سازمان اثر مثبت داشته باشد .

درشرایط امروزی صنعت با بهره گرفتن از سیستمهاي پیشرفته تر تولید سیستمهای انعطاف سعی می شود که سطح موجودی ها را در کارخانه ( JIT ) و تولید به هنگام ( FMS ) پذیرپائین نگهدارند . با این حال هنوز سرمایه درگیر به صورت موجودی در بسیاری از شرکتهاو کارخانه های تولید بسیار زیاد می باشد .

علیرغم هزینه های مرتبط با نگهداری موجودیها ، داشتن موجودی در کارخانه امری غیرقابل اجتناب می باشد . مساله مهم این است که هزینه هاي روبرو شدن با کمبود کالا و مواداولیه و قطعات یدکی ، مشکلات توقف تولید ، از دست رفتن فرصت فروش کالا وکسرشهرت سازمان را در برخواهد داشت. در مواردی ممکن است که ضرر و زیان های موردبالا از هزینه نگهداری موجود بیشتر شود .

هدف اصلی برنامه ریزی تولید موجودی این است که با تجزیه و تحلیل شرایط و هزینه ها ،مناسب ترین سیاستهای را برای سفارش و نگهداری موجودی در کارخانه بگیرند            

فعالیتهای برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، همانگونه که از نامش معلوم است به دوبخش برنامه ریزی تولید و بخش کنترل موجودی قابل تجزیه است در بخش برنامه ریزی تولید،برنامه ریزی سیاستها و شیوه های مناسب و اقتصادی برای تولید بهتر مشخص می گردد و دربخش کنترل موجودی نقش اجرا کننده و به کار گیرنده و نظارت روی موجودیها می باشد .

اموربرنامه ریزی وکنترل موجودیها باید با همکاري و تبادل نظرنزدیک با حسابداری صنعتی،بخش فروش و بازاریابی، امور تولید بخش خرید وتدارکات و انبارها و به بررسی شرایط و تدوین سیاستها و نظام تولیدو موجودي خود می پردازند.

سیستم برنامه ریزي مواد یک سستم اطلاعاتی براي هماهنگی برنامه هاي تفضیلی درسیستمهاي تولید چند مرحله ای می باشد دراین سیستم قطعات و مواد با توجه به محصول نهایی برنامه ریزی می شوند یا به عبارتی وابسته به محصول نهایی می باشند .

در سیستم برنامه ریزی مواد ابتدا محصول نهایی را در نظر می گیریم ، سپس آن را به اجراء تشکیل دهنده اش تجزیه می کنیم و آنگاه با توجه به زمان احتیاج به هر یک از مواد وقطعات برنامه ریزی های لازم را انجام می دهیم. این سیستم به ما کمک می کند تا بتوانیم فعالیتهای مربوط به تدارك قطعات و مواد را مشخص و زمان انجام آنها را در طول برنامه تعیین کنیم .در این سیستم اجزاء تشکیل دهنده محصول شناسائی شده میزان هر یک ازاجزاء تعیین و طول زمان لازم برای تهیه آنها موعد مقرر مشخص می شود یک سیستم اساساً براي پاسخ به این سئوال طراحی می گردد که برای رسیدن به مقاد یر پیش(MRP) چه کالایی، به چه مقدار و در چه زمانی باید ( MPS ) بینی نشده در برنامه سالانه تولید خریداری یا ساخته شوند ؟

تعداد صفحات:122

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :