دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

گرایش : عمومی

عنوان : تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس بین الملل

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش عمومی

عنوان:

تاثیر تغییرپذیری در سطح افزونگی اجرا برای سطوح مختلف مهارت بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

استاد راهنما:

دکتر حمیدرضا طاهری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه........................................................................................................................................................................... 2

بیان مسئله.................................................................................................................................................................. 2

اهمیت و ضرورت تحقیق........................................................................................................................................ 6

اهداف تحقیق............................................................................................................................................................. 6

فرضیه های تحقیق................................................................................................................................................... 7

پیش فرض های تحقیق.......................................................................................................................................... 7

محدودیت های تحقیق............................................................................................................................................ 7

رعایت کردن نکات اخلاقی..................................................................................................................................... 7

تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها........................................................................................................................... 8

فصل دوم: مبانی نظری و پژوهشی تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................... 11

مبانی نظری................................................................................................................................................................ 11

تغییر پذیری تمرین..................................................................................................................................... 11

تغییر پذیری در اجرای حرکت................................................................................................................. 17

تفاوت افراد ماهر و مبتدی......................................................................................................................... 22

پیشینه تحقیق........................................................................................................................................................... 25

پیشینه تغییر پذیری تمرین...................................................................................................................... 25

پیشینه تغییرپذیری به عنوان نویز و کارکردی.................................................................................... 29

پیشینه تفاوت افراد ماهر و مبتدی.......................................................................................................... 32

پیشینه مربوط به بکارگیری تغییر پذیری در سطح افزونگی اجرا در تمرین.............................. 36

نتیجه گیری پیشینه تحقیق.................................................................................................................................. 37

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه........................................................................................................................................................................... 40

روش تحقیق............................................................................................................................................................... 40

جامعه و نمونه آماری............................................................................................................................................... 40

متغیرهای تحقیق...................................................................................................................................................... 40

متغیر مستقل................................................................................................................................................. 40

متغیر تعدیل کننده..................................................................................................................................... 40

متغیر وابسته ................................................................................................................................................ 40

متغیر کنترل شده........................................................................................................................................ 41

متغیرکنترل نشده........................................................................................................................................ 41

ابزار تحقیق................................................................................................................................................................. 41

روش اجرا.................................................................................................................................................................... 42

تقسیم کردن آزمودنی ها .......................................................................................................................... 42

ورود به آزمایشگاه......................................................................................................................................... 43

پیش آزمون.................................................................................................................................................... 43

اکتساب............................................................................................................................................................ 43

آزمون های یادداری..................................................................................................................................... 44

یاددادی فوری.................................................................................................................................... 44

هدف ثابت.............................................................................................................................. 44

هدف متغیر............................................................................................................................ 44

افزونگی ثابت.......................................................................................................................... 45

افزونگی متغیر....................................................................................................................... 45

یادداری تاخیری................................................................................................................................ 45

تحلیل آماری داده ها....................................................................................................................... 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ها

مقدمه........................................................................................................................................................................... 47

بخش اول: توصیف آماری داده ها........................................................................................................................ 47

بخش دوم: آزمون فرضیه ها.................................................................................................................................. 50

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه........................................................................................................................................................................... 61

خلاصه یافته های تحقیق....................................................................................................................................... 61

بحث و بررسی نتایج مربوط به گروه ماهر.......................................................................................................... 61

تفسیر نتایج مربوط به افراد مبتدی..................................................................................................................... 62

نتیجه گیری کلی...................................................................................................................................................... 64

پیشنهادات آموزشی.................................................................................................................................................. 66

منابع تحقیق.................................................................................................................... 67

 

مقدمه

انسان موجودی است که به طور مداوم در حال یادگیری است. در زمینه حرکت موضوع یادگیری آنقدر اهمیت دارد که حتی می­توان گفت زندگی بشر به آن وابسته است. مربیان در زمینه­های ورزشی به دنبال روش­های بهینه آموزش مهارت­ها به شاگردان خود هستند، روش­هایی که هزینه و وقت کمتری صرف آنها شود و شاگردان بتوانند به بهترین نحو مهارت را یاد بگیرند. معمولاً افراد به این امید مهارت­ها را تمرین    می­کنند که در آینده و در محیطی مشابه آن مهارت را مجدداً اجرا نمایند (مگیل[1] 2011). یکی از روش­هایی که مربیان برای آموزش­ مهارت از آن استفاده می­کنند تمرین به صورت متغیر می­باشد. در این روش­تمرینی فرد در هر اجرا پارامتر حرکت یا شرایط محیطی را تغییر می­دهد (مگیل 2011). عقیده کلی بر این است که با این روش تمرینی فرد قانونی کلی را برای شرایط مختلف آینده یاد می­گیرد که اجرای حرکت را تسهیل خواهد کرد (اشمیت و لی[2] 2011، مگیل 2011). اما این نتایج بر اساس تحقیقاتی گرفته شده­اند که تغییرپذیری در هدف حرکت را مد نظر قرار داده­­اند، و امکان دارد زمانی که فرد تغییر پذیری در نحوه رسیدن به هدف را تجربه نماید نتایج با گفته­های قبل متفاوت باشد (رانجاناتان و نیوول[3] 2013). در این زمینه تحقیقات اندکی انجام شده است و همچنین تحقیقات قبلی  در برخی موارد دارای نواقص مختلفی می­باشند. این تحقیق بر آن است تا با در نظر گرفتن شرایط مختلفی از جمله سطح مهارت افراد به روشن شدن این موضوع کمک نماید.

 

تعداد صفحه : 80

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com