دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران

گرایش :زلزله

عنوان : پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداسازی لرزه ای جدید و کاربری

 

دانشگاه آزاد واحد شهرکرد

دانشکده فني و مهندسي

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مهندسي عمران- زلزله

عنوان :

  پيشنهاد و ارزيابي يك سيستم جداساز لرزه ­اي جديد و كاربردي

 

استاد راهنما :

دکتر فرهاد بهنام فر

 

 

استاد مشاور :

دکتر منصور ضیائی فر

 

 

 

اسفند  1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

چکیدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 1

فصل اول « مقدمه و طرح تحقیق »

1-1 مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 3

1-2 بیان مشکل و هدف از پژوهشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 5

1-3 روش بررسی و مطالعهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 6

فصل دوم « مفاهیم و مزایای سازه های مجهز به جداساز های لرزه ای »

2-1 مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 9

2-2-آسیب های ناشی از زلزله به ساختمان­های با اهمیت زیادبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 10

2-2-1- مرکز پزشکی الیوویوبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 10

2-2-1-1- آسیب­های سازه­ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 10

2-2-1-2- آسیب های غیر سازه ای بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 11

2-2-2- مرکز پزشکی جدید الیوویو بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 13

2-3 سیستم های سازه ای نوین :بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 15

2-4 پارامترهاي موثر بر سازه ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 16

2-4-1- شتاب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 16

2-4-2- تشديد و نوع خاك بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 18

2-4-3- پريود سازه ها بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 18

2-4-4- ميرايي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 20

2-4-5- شكل پذيريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 21

2-5- مشاهدات ثبت شده از سازه­های مجهز به جداگر لرزه­ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 22

2-5-1- زلزله توكاچي – اوكي در سال 2003- ژاپن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 22

2-5-1-1- ساختمان بيمارستان ساكاي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 23

2-5-2- زلزله کریس چرچ در سال 2011- نیوزیلند بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 26

2-5-2-1- برج PWC بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 27

2-5-2-2- بیمارستان زنان کریس چرچ بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 29

2-5-3- سازه های مقاوم سازی شده توسط جداسازهای لرزه­ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 30

2-6- جداساز لرزه­اي در ايرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 34

2-6-1- ساختمان مسکونی نیاوران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 35

2-6-2- بیمارستان امام حسین (ع) مشهدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 36

2-7- نتيجه گيريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 39

فصل سوم « تئوری و روابط حاکم بر جداسازهای لرزه ای »

3-1- مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 41

3-2- خصوصیات مکانیکی تکیه گاه های الاستومریک بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 41

3-3- خصوصیات مکانیکی جداسازهاي مجهز به هسته سربی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 47

3-4- پایداری و کمانش جداساز های لرزه­ای بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 49

3-5- تأثیر بار قائم بر سختی افقی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 53

3-6- پایداری تحت تغییر مکان های جانبی زیاد بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 54

3-7- پایداری در برابر غلتشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 61

فصل چهارم «معرفی‌مدل‌پیشنهادی جداساز لرزه‌ای‌با بهره گرفتن از نرم‌افزارABAQUS »

4-1- مقدمه بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 65

4-2- ABAQUS/CAE بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 66

4-3- اصول ABAQUS بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 67

4-4- محيط هاي ABAQUS/CAE بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 68

4-4-1- Part بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 69

4-4-2- Property بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 71

4-4-3- Assembly بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 74

4-4-4- Step بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 75

4-4-5- Interaction بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 77

4-4-6- Load بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 79

4-4-7- Mesh بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 81

4-4-8- Job بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 83

4-4-9- Visualization بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 84

4-5- مدل سازی جداسازهای لرزه‌ای بوسیله  نرم افزار Abaqus بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 86

4-6- جداساز لرزه­اي با هسته سربي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 87

4-6-1- مشخصات هندسي جداساز لرزه­اي با هسته سربي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 88

4-6-2- تست بارگذاري جداساز لرزه­اي با هسته سربيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 89

4-7- مدلسازي نمونه تست شده توسط نرم افزاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 91

4-8- ارائه مدل جداساز لرزه­اي پيشنهادي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 98

4-8-1- مدل اولیهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 98

4-8-2- مدل با رینگ­های اصطکاکی بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 100

4-8-3- مدل با بهره گرفتن از upper rubber بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 105

4-8-4- مدل با دوران آزاد load plate بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 107

4-8-5- مدل تكميلي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 108

4-9- بررسي تنش­ در سامانه جداسازبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 112

4-9-1- تنش قائم (S22) با بهره گرفتن از حلقه لاستيكي (upper rubber)———— 113

4-9-2- تنش قائم (S22) بدون حلقه لاستيكي (upper rubber)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 116

4-9-3- تنش حلقوي (S33) با حلقه لاستيكي (upper rubber) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 118

4-9-4- تنش عمودي افقي (S11) با حلقه لاستيكي (upper rubber)————– 119

4-9-5- تنش برشي قائم (S12) با حلقه لاستيكي (upper rubber)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 120

4-9-6- تغييرات تنش قائم (S22) در راستاي ارتفاع با حلقه لاستيكي (upper rubber)—— 120

4-9-7- تغييرات تنش قائم (s22) در تغيير مكان افقي با حلقه لاستيكي (upper rubber)       122

4-9-8- تغييرات تنش برشي (S12) با حلقه لاستيكي (upper rubber)———— 124

4-10- نتيجه گيري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 126

فصل پنجم « نتيجه گيري و پيشنهادات »

5-1- خلاصهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 128

5-2- نتيجه گيريبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 129

5-3- پيشنهاداتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 131

منابعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 132

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

 

جدول 3-1- مساحت كاهش يافته استاندارد شدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 58

جدول 4-1- مقادير بار و سختي قائمبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 90

جدول 4-2- مشخصات لاستيك­هاي طبيعيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 94

جدول 4-3- مقادير افزايش سختي ناشي از عرض رينگ­هاي فولادي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 99

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                 صفحه

 

شکل 2-1– مجموعه المان­های سازه­ای و غیر سازه­ای ساختمان­ها.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 10

شکل 2-2- سایت بیمارستان الیوویوبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 11

شکل 2-3- واژگونی برج دستگاه پلهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 11

شکل 2-4- آسیب به تیغه ها و سقف­های کاذببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 12

شکل 2-5- دستگاه چیلر در حال واژگونیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 13

شکل 2-6- دستگاه رادیوگرافی منهدم شدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 13

شکل 2-7- مرکز جدید بیمارستان الیو ویوبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 13

شکل 2-8- افزایش طول میل مهارهای اتصالات تانکرهای آببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 14

شکل 2-9– آسیب به اتصالات لوله های آب و برقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 14

شکل 2-10- سیستم نوین جداساز لرزه­ای.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 16

شکل 2-11- خطوط منحنی شتاببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 17

شکل 2-12- پریود طبیعی.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 19

شکل 2-13- پریود سازه ها با ارتفاع های مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 19

شکل 2-14- تاثیر میراییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 20

شکل 2-15- شکل پذیریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 21

شكل 2-16- ساحل هوكيدوبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 22

شكل 2-17- نقشه شدت زلزله.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 22

شكل 2-18- خسارات ناشي از زلزله.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 23

شكل 2-19- بيمارستان ساكاي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 24

شكل 2-20- پلان و مقطع ساختمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 24

شكل 2-21- نحوه قرارگيري جداساز لرزه اي. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 24

شکل 2-22- شتابهاي ثبت شده در زير زمين و طبقه اول.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 25

شكل 2-23- توزيع شتاب ماكزيمم.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 25

شكل 2-24- نمودار تغيير مكان ماكزيمم.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 25

شكل 2-25- بزرگای پس لرزه ها.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 26

شكل 2-26- برج PWC.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 27

شكل 2-27- خسارات وارده به برج PWC.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 28

شكل 2-28- بیمارستان زنان کریس چرچ.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 29

شكل 2-29- جداساز لرزه ای بیمارستان کریس چرچ..بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 30

شکل 2-30- تالار شهر اوكلند-كاليفرنيابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 31

شکل 2-31- تالار شهر سانفرانسيسكو.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 33

شکل 2-32- تالار شهر لوس آنجلس.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 33

شكل 2-33- شهر تاريخي ماسوله.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 34

شكل 2-34- قرار گيري الوارهاي چوبي جهت جداسازي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 35

شكل 2-35- ساختمان نیاوران – تهرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 36

شكل 2-36- پلان بیمارستان امام حسین مشهدبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 37

شكل 2-37- چیدمان جداسازهای لرزه ایبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 38

شکل 2-38 – مشخصات جدسازهای لرزه ای ]16و 17[.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 38

شكل 3-1- كاهش مدول فشاري EC براي يك لايه تك.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 44

شكل 3-2- لايه لاستيك مابين صفحات صلب تحت خمش خالص.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 46

شكل 3-3- نمودار نيرو تغيير مكان جداسازهاي لرزه­اي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 48

شكل 3-4- شرايط مرزي براي يك جداساز تحت بار قائم.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 50

شكل 3-5- مساحت كاهش يافته (Ar) در جداساز مربعي و دايره ايبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 55

شكل 3-6- مساحت كاهش يافته مقطع دايره شكل.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 57

شكل 3-7- نمودار استاندارد شده مساحت كاهش يافته  بعنوان تابعي از —– 58

شكل 3-8- تغيير مكان مقياس شده در برابر بار قائم مقياس شده.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 60

شكل 3-9- مكانيزم غلتش در جداسازهاي با اتصال برشي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 62

شكل 4-1- نرم افزار ABAQUS/CAE.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 66

شكل 4-2- روند تحليل مدل در نرم افزار ABAQUS.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 67

شكل 4-3– نمايشگر محيط Part.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 69

شكل 4-4- منوي تعريف مشخصات مواد.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 72

شكل 4-5 – منوي تعريف Section .بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 73

شكل 4-6- محيط تعريف Assemblyبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 74

شكل 4-7- محيط تعريف Step.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 76

شكل 4-8- گزينه تعريف Interaction property.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 78

شكل 4-9- انواع قيود تعريف شده توسط نرم افزاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 78

شكل 4-10- انواع قيود تعريف شده توسط نرم افزار.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 80

شكل 4-11- نحوه تعريف انواع شرايط مرزي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 80

شكل 4-12- نحوه تعريف انواع تكنيك هاي مش بندي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 82

شكل 4-13- محيط تعريف اندازه مش بندي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 82

شكل 4-14- مراحل پنج گانه تعريفjob بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 83

شكل 4-15- پلان و مقطع جداساز لرزه­اي نمونه.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 88

شكل 4-16- جداسازهاي نمونه انتخابي، در حال اجرا.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 89

شكل 4-17- نمودار سختي قائم حاصل از تست آزمايشگاه.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 90

شكل 4-18- نمودار و مقادير ناشي از تغيير مكان افقي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 91

شكل 4-19- مدل سازي لاستيك و سرب در ماژول Partبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 93

شكل 4-20- منحني تنش كرنش سرب و لاستيك طبيعي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 94

شكل 4-21- مدل نمونه در ماژول Propertyبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 95

شكل 4-22- مدل نمونه در ماژول Assembly.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 95

شكل 4-23- مدل نمونه در ماژول Load.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 96

شكل 4-24- مدل نمونه در ماژول Mesh.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 96

شكل 4-25- تغيير مكان تحت بارگذاري قائم.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 97

شكل 4-26- تغيير مكان افقي و نمودار هيسترزيس.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 98

شكل 4-27- مدل هسته لاستيكي همراه با رينگ­هاي فولادي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 99

شكل 4-28- مشخصات هندسي مدل با رينگ اصطكاكي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 101

شكل 4-29- رينگ­هاي فولادي در ماژول Part. بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 101

شکل 4-30- نمايش شماتيک الگوی دامنه­ی هموار در اعمال تغيير مکان.————— 102

شکل 4-31- نمايش شماتيک الگوی جدولي در اعمال تغيير مکان.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 103

شكل 4-32- نمايش گرافيكي تغيير مكان و نيروي افقيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 104

شكل 4-33- مشخصات هندسي مدل upper rubber.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 105

شكل 4-34- تغيير مكان قائم جداساز پيشنهادي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 106

شكل 4-35- تغيير مكان افقي و نيروهاي معادل در مدل upper rubber.————- 106

شكل 4-36- دوران در سامانه جداساز.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 107

شكل 4-37- مشخصات هندسي مدل تكميلي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109

شكل 4-38- رينگ فولادي عريض در مدل تكميلي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 109

شكل 4-39- نمودار نيرو – تغيير مكان مدل تكميلي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 110

شكل 4-40- تغييرمكان افقي مدل تكميلي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 110

شكل 4-41- نمودار نيرو – زمان، در نرم افزار Abaqus.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

شكل 4-42- نمودار نيرو- تغيير مكان، حاصل از آزمايش و نرم افزار.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 111

شكل 4-43- دوران در مدل تكميلي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 112

شكل 4-44- جداساز لرزه­اي و محورهاي مختصات.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 113

شكل 4-45- مسير تعريف S22 در لاستيك و رينگ.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 114

شكل 4-46- نمودار تغييرات تنش عمودي S22 در راستاي شعاع جداساز.————– 114

شكل 4-47- مسير تعريف شده در عرض رينگ فولاديبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 115

شكل 4-48- مقادير تغيير تنش در عرض رينگ فولادي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 115

شكل 4-49- جداساز لرزه­اي بدون حلقه لاستيكي (upper rubber).بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 116

شكل 4-50- مقادير تغيير تنش در راستاي ارتفاعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 117

شكل 4-51- الف) مسير تعريف S33 ب) مقادير تنش حلقويبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 118

شکل 4-52- تغییرات تنش (S11) در راستای شعاع.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 119

شكل 4-53- تغييرات تنش برشي قائم (S12).بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 120

شكل 4-54- مسير تعريف شده در راستاي ارتفاع.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 121

شکل 4-55- تغييرات تنش در راستاي ارتفاع.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

شكل 4-56- الف)مسير تنش قائم. ب)مقطع قائم در بيشينه تغيير مكان افقي.———– 123

شكل 4-57- تنش­هاي كششي (مثبت) و فشاري(منفي) در مسير 180 درجه.———— 123

شكل 4-58- تنش برشي در سامانه جداساز.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 124

شكل 4-59- مسير تغييرات تنش افقي برشي.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 125

شكل 4-60- نمودار تغييرات تنش برشي (S12) در راستاي شعاع.بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 125

 

 

فصل اول

« مقدمه و طرح تحقیق »

 

 

 

1-1 مقدمه

تامين ايمني سازه­ها در برابر بلاياي طبيعي و بوي‍ژه زلزله سالهاست كه مورد توجه مهندسان سازه و زلزله قرار دارد. زلزله بصورت مستقيم بر المان­هاي سازه­اي و بصورت غير مستقيم بر المان­هاي غير سازه­اي تاثير گذار مي­باشد. مطابق با مطالعات صورت گرفته بر سازه­هاي تحت تاثير شتاب زلزله، بيش از 60 درصد خسارات ناشي از زلزله بر اثر تخريب و انهدام المان­هاي غير سازه­اي مي­باشد. تجربه نشان داده است كه حتي در سازه­هايي كه ضوابط لحاظ شده براي طراحي و ساخت سخت گيرانه­تر از سطح آيين نامه­ها بوده است. المان­هاي غير سازه­اي نتوانسته­اند آثار نيروهاي وارد شده بر جرم سازه را تحمل كنند. اين امر براي حفظ سازه­هايي كه ملزم به حفظ سطح عملكرد خدمت رساني بي­وقفه مي­باشند از اهميت بالايي برخوردار مي­باشد؛ زيرا در چنين سازه­هايي بعضاً ارزش وسائل و تجهيزات و يا دكوراسيون و نماي سازه به مراتب بيش از ارزش ريالي سازه مي­باشد. بنابراين اتكاء به سيستم­هاي باربر جانبي سنتي همچون ديوار­هاي برشي و بادبند­ها نمي­تواند به تنهايي جوابگويي انتظارات در سطح بهره برداري بي­وقفه باشد. از اين رو مهندسي زلزله نيازمند سيستمي است تا بتواند بر عواملي كه موجب خسارات سازه­اي و غير سازه­اي مي­شود غلبه و سطح عملكردي مورد نظر را تامين نمايد. جداسازهاي لرزه­اي نسل جديدي از سيستم­هاي مقاوم در برابر زلزله مي­باشند كه تجارب بدست آمده از زلزله نشان داده است، عملكرد بسيار مناسبي در كاهش و حتي حذف خسارات جدي به سازه از خود نشان داده­اند ]1[.

سامانه جداساز بر پايه افزايش تغيير مكان سازه و در نتيجه افزايش پريود سازه پايه گذاري شده است. در اين سيستم ايجاد تغيير مكان­هايي در حد چند ده سانتيمتر موجب كاهش شتاب وارد به ساختمان تا بيش از نصف شتاب زمين مي­شود. شتاب پارامتري است كه مي­توان به عنوان اولين و مهمترين پارامتر موثر در خسارات وارده به سازه از آن ياد كرد. ميزان شتاب وارده به سازه بسته به فاصله كانون زلزله تا سازه مورد نظر متغيرمي­باشد. چنانچه مطابق با مراجع معتبر ايجاد شتاب در مناطق حوزه نزديك از گسل موجب امواجي پيچيده­تر از يك زلزله معمولي مي­شود. در اين مناطق امواج ناشي از زلزله بسيار به امواج ناشي از انفجار شبيه مي­باشند. اهميت اين مطلب در آن حد است كه آيين نامه UBC براي مناطق حوزه نزديك ضريب تشديد كننده 5/1 را در نظر گرفته است. لذا آيين نامه­هاي اخير بويژه براي سازه­هاي با اهميت و مستقر در مناطق حوزه نزديك استفاده از سامانه­هاي جداساز لرزه­اي را اكيداً پيشنهاد مي­نمايند]2[.

همانطور كه مي­دانيم در محاسبه سازه­هاي سنتي، ميزان ميرايي سازه برابر 5 درصد در نظر گرفته مي­شود. ميرايي پارامتري است كه بويژه در لحظه­هاي نخست زلزله از اهميت ويژه­اي برخورد است. در سامانه­هاي جداساز استفاده از موادي همچون لاستيك طبيعي با ميرايي بالا و همچنين هسته سربي باعث شده تا بتوان ميزان ميرايي مورد انتظار از اين سيستم تا بيش از 20 درصد افزايش يابد. استفاده از سرب در جداسازهاي لرزه­اي باعث مي­شود تا در لحظات نخست زلزله نيروي قابل توجهي ميرا شود. استفاده از سرب در حقيقت باعث افزايش سختي اوليه و در نتيجه افزايش سطح زير نمودار هيسترزيس و متعاقباً افزايش انرژي ميرا شده مي­شود.

از ديگر پارامترهاي موثر در زمان زلزله شكل­پذيري اعضاء مي­باشد. در سازه­هاي سنتي شكل­پذيري بيشتر از المان­هاي مقاوم جانبي همچون ديوارهاي برشي و بادبندها و يا در سازه­هاي قاب خمشي از تيرها انتظار مي­رود. شكل پذيري با رفتار­هاي پلاستيسيته از سوي المان­هاي شكل پذير همراه خواهد بود. اين امر اگرچه در صورت صحت عملكرد تا پايان زمان زلزله، موجب اتلاف و كاهش انرژي مي­شود؛ ولي علاوه بر آنكه مي­تواند مستقيماً بر المان­هاي غير سازه­اي خسارات جدي وارد كند، مستلزم تعويض و يا ترميم پس از اتمام زمان زلزله مي­باشد. انجام چنين عملياتي بويژه در مناطقي كه داراي پس لرزه­هاي با بزرگاي بالا مي­باشند تقريباً غير عملي به نظر مي­رسد. در سازه­هاي مجهز به جداساز لرزه­اي شكل پذيري تنها به عهده سامانه جداساز گذاشته مي­شود و ساير المانها الزامي به تغيير شكل­هاي بزرگ و وارد شدن به ناحيه پلاستيسيته نخواهند داشت.

 

1-2 بیان مشکل و هدف از پژوهش

اگرچه استفاده از جداسازهاي لرزه­اي هم اكنون بيشتر براي كاربردهاي ساختماني شناخته شده است، اما اين سيستم علاوه بر صنعت ساختمان سازي براي صنايعي همچون پلها و نيروگاهها نيز كاربردهاي فراواني دارد. لذا با در نظر گرفتن دامنه وسيع كاربرد اين سيستم توجه به وجه ديگر اين گونه المانها كه همان تكنولوژي توليد، ساخت و اجراي آنهاست، نيز داراي اهميت مي­باشد. طي مطالعات و تحقيقات صورت گرفته، در حال حاضر تنها سه كشور در دنيا (نيوزيلند، ايالات متحده آمريكا و ژاپن) داراي كارخانه هاي مجهز توليد، ساخت و تست جداسازها بخصوص جداساز­هاي با هسته سربي مي­باشند. سايركشورها نيز همچون ايتاليا، ارمنستان و امارات داراي كارخانه­هايي با امكانات بسيار محدود تر مي­باشند.

نكته قابل توجه در استفاده از اين سيستم آنكه، مطابق با آيين نامه هاي معتبر مربوط به اين سيستم، آزمايش و تست اين محصولات قبل از اجرا از موارد اساسي اين سيستم مي باشد و بدون شك لزوم همين پارامتر يكي از مهمترين محاسن اين سيستم به شمار مي­رود. در كشور ما، بخصوص در سال­هاي اخير بدليل تحريم­هاي اعمال شده، و همچنين جايگاه ويژه جداسازهاي لرزه­اي در تاسيسات هسته­اي، وارد كردن تجهيزات مورد نياز جهت ساخت جداسازها و بخصوص جك­هاي مناسب تست آنها از مشكلات عديده­اي برخوردار مي­باشد. از سوي ديگر هزينه واردات اين محصولات در حدي است كه غالباً كارفرمايان خصوصي يا دولتي فعال در عرصه ساخت و ساز پس از اطلاع از آن در استفاده از اين تكنولوژي دچار شك و ترديد بسيار مي­شوند. لذا هدف از اين پژوهش آنست تا با آگاهي از نحوه عملكرد اين سيستم­ها حين بارگذاري، نسل جديدي از آنها كه قابليت توليد و بهره برداري داشته و از لحاظ قيمت تمام شده به مراتب مناسب­تر از نمونه هاي مشابه باشد را با رويكرد بومي سازي معرفي و نحوه عملكرد آن بررسي شود ]3[.

 

1-3 روش بررسی و مطالعه

اصول پايه­اي جداسازهاي لرزه­اي بر اصول مقاومت مصالح پايه گذاري شده است. براي آنكه بتوان ديد مناسبي نسبت به عملكرد اين سيستم­ها داشت، ابتدا با روابط و تئوريات حاكم بر اين سيستم­ها آشنا گرديد.

روند طراحی سیستم­های جداساز لرزه­ای بطور کلی با پارامترهایی که از محاسبات قبلی بدست آمده و یا اطلاعاتی که توسط تولید کننده بدست آمده است شروع می­شود. در این روند مواردی همچون بیشینه تغییر مکان افقی و پارامترهایی مانند: سختي قائم و افقي، کرنش برشی و پایداری جداسازها مورد بررسی قرار می گیرد. پس از اتمام طراحی اولیه نمونه هایی از جداسازهای طراحی شده بایستی انتخاب و تست گردد. بسته به نتایج تست ها طراحی اولیه ممکن است دستخوش تغییراتی گردد. به منظور کاهش تعداد سعی و خطاها لازم است تا اطلاعات دقیقی در فاز طراحی اولیه در دست باشد. بدين لحاظ در بررسي انجام شده، در فصل دوم ابتدا اصول پايه­اي و تئوريات جداسازهاي لرزه­اي مورد توجه قرار گرفته است. اين امر باعث مي­شود تا با آگاهي از اين اصول كه منطبق با اصول مقاومت مصالح مي­باشد بتوان ديد مناسبي از عملكردهاي مورد انتظار و همچنين كنترل­هاي لازم بدست آورد. پس از آن در فصول چهارم و پنجم نتايج حاصل از تست يك نمونه واقعي از جداسازهاي ­لرزه­اي بررسي و توسط نرم افزار ABAQUS آناليز و تحليل و نتايج با تست­هاي آزمايشگاهي مقايسه گرديد. پس از حصول اطمينان از نتايج بدست آمده، مدل­هاي ديگري با تنوع در نحوه مدلسازي، نحوه مقيد كردن المان­ها و همچنين نحوه آناليز و تحليل ساخته شد. با بررسي نتايج حاصل از هريك مدل ديگري تحت عنوان مدل تكميلي ارائه گرديد. در اين مدل سعي شد تا موارد نقص ساير گزينه­ها حذف و عملكرد مورد انتظار كسب شود. در اين حين از نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS بعنوان يك برنامه مدلسازي بسيار توانمند استفاده گرديد. اين نرم افزار قابليت مدلسازي انواع مواد با خواص و رفتارهاي گوناگون نظير فلزات، لاستيك ها، پليمرها، كامپوزيت ها، بتن تقويت شده، همچنين مواد موجود در زمين نظير خاك و سنگ، قابليت بالايي را ممكن مي سازد. استفاده از اين نرم افزار تنها محدود به تحليل هاي مكانيك جامدات و سازه (تنش – تغيير مكان) نمي­شود بلكه با بهره گرفتن از اين نرم افزار مي توان مسايل مختلفي نظير انتقال حرارت، نفوذ جرم، تحليل حرارتي اجزاء الكتريكي، اكوستيك، مكانيك خاك و حتي انفجار را مورد مطالعه قرار داد ]4 و 5[.

تعداد صفحه :150

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: عمران