دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

گرایش :

عنوان : ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

دانشکده مهندسی صنایع

ارزيابي وانتخاب يکپارچه تامين کنندگان در دو لايه از زنجيره تامين و تعيين اندازه سفارش کالاها به آنان

استاد راهنما: دکتر مصطفي ستاک

استاد مشاور: دکتر فريد خوش الحان

 

پايان كارشناسي ارشد در رشته مهندسي صنايع

شهريور ماه 1389

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوينصفحات
فصل اول : كليات تحقيق1
       1-1 انتخاب حوزه تحقيق2
      1-2 بيان خلاصه اي از مسئله و پرسش آغازين2
       1-3 ضرورت انجام تحقيق4
       1-4 نوآوري هاي تحقيق5
       1-5 اهداف تحقيق6
       1-6 نحوه بررسي ادبيات موضوع7
       1-7 کليد واژگان جستجو7
فصل دوم :  مروري بر ادبيات موضوع8
       2-1 مديريت زنجيره تامين9
       2-2 تاريخچه و روند تکامل مديريت زنجيره تامين10
 

2-2-1 دهه 1950 و 1960

10
ز

2-2-2 دهه 1970

11
             2-2-3 دهه 198011
             2-2-4 دهه 199011
       2-3 عمليات اصلي زنجيره تامين12
             2-3-1 عمليات تامين منابع و تدارکات13
                   2-3-1-1 خريد14
                   2-3-1-2 مديريت مصرف15
                    2-3-1-3 انتخاب فروشنده15
                    2-3-1-4 مذاکره قرارداد16
                    2-3-1-5 مديريت قرارداد17
       2-4 تاريخچه مساله انتخاب تامين کنندگان18
       2-5 روش هاي حل مسئله انتخاب تامين کنندگان22
             2-5-1 روش هاي تحليلي22
             2-5-2 تکنيک هاي هوش مصنوعي22
 

2-5-3 تکنيک هاي MADM

24
ح

2-5-4 مدل هاي رياضي

25
             2-5-5 مدل هاي آماري27
             2-5-6 تئوري مجموعه هاي فازي27
       2-6 بررسي ويژگي هاي مختلف مساله انتخاب تامين کنندگان29
             2-6-1 تعين اندازه سفارشات به تامين کننده ها29
             2-6-2 مدل هاي چند دوره اي30
             2-6-3 مدل هاي موجودي30
       2-7 جمع بندي31
 فصل سوم : شرح مسائل مختلف و پيش فرض هاي آن32
       3-1 مقدمه33
       3-2 مدل سفارش يك محصول خاص33
       3-3 معيارهاي مهم به کار گرفته شده در انتخاب تامين کنندگان35
       3-4 مدل سفارش همزمان چند محصول37
       3-5 مدل انتخاب ترکيب بهينه وسائل حمل و نقل40
 
 

3-6 مدل انتخاب تامين كنندگان با حداقل کردن هزينه هاي موجودي و نگهداري کالا

41
       3-7  جمع بندي42
فصل چهارم: معرفي مدل هاي ارائه شده       43
       4-1 مقدمه  44
       4-2 معرفي مدل پيشنهادي تک محصولي   44
             4-2-1 پارامترهاي مدل تک محصولي44
             4-2-2 فرمولسازي رياضي45
             4-3 مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-3-1  پارامترهاي مدل سفارش همزمان چند محصول47
             4-4 مدل انتخاب تامين کنندگان به همراه انتخاب وسايل حمل و نقل50
             4-4-1 پارامترهاي مدل51
             4-4-2 فرمولسازي رياضي52
             4-5 پارامترهاي مدل انتخاب تامين کنندگان با در نظر گرفتن هزينه هاي موجودي54
             4-5-1 فرمولسازي رياضي55
       4-6 جمع بندي57
 

فصل پنجم : نتايج عددي

58
      5-1 مقدمه59
      5-2 تکنيک هاي تصميم گيري چند هدفه و برنامه ريزي آرماني59
      5-3 تبديل مدل غير خطي چند هدفه به مدل غير خطي تک هدفه63
     5-4 نتايج عددي براي مدل سفارش تک محصولي67
     5-5 مثال هاي عددي مدل سفارش همزمان چند محصول71
     5-6 نتايج عددي براي مدل انتخاب ترکيب بهينه وسايل حمل و نقل77
     5-7 نتايج عددي براي مدل انتخاب تامين کنندگان با احتساب هزينه موجودي و نگهداري81
فصل ششم: نتيجه گيري84
     6-1 نتايج کسب شده85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان جدولصفحات
جدول2-1 دسته بندي مقالات مختلف21
جدول 5-1 تعداد متغير ها،محدوديت ها و محدوديت هاي غير خطي65
جدول 5-2 تعداد متغير ها، محدوديت هاي مسئله با ابعاد مختلف66
جدول 5-3 شبکه تامين بهينه برای مدل تک محصولي67
جدول 5-4 مثال عددي براي مدل تک محصولي70
جدول 5-5 ضريب مصرف مواد اوليه مختلف در محصولات71
جدول 5-6 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مسائل مختلف74
جدول 5-7 پاسخ هاي بهينه بدست آمده براي مدل با ابعاد بزرگتر76
جدول 5-8 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل77
جدول 5-9 پاسخ هاي بدست آمده براي مسائل حمل و نقل با سايز بزرگ79
جدول 5-10 محصولات و مواد اوليه توليدي به وسيله هر تامين کننده81
جدول 5-11 ضريب مصرف هر يک از مواد اوليه در محصولات81
جدول 5-12  پاسخ هاي بهينه حاصل از حل مدل81
فهرست شکل ها و نمودار ها

عنوان شكل و نمودار

 

صفحات

شکل 2-1 زنجيره تامين ساده9
شکل 2-2 زنجيره تامين توسعه يافته10
شکل 2-3 سير تکاملي زنجيره تامين12
شکل 2-4 عمليات زنجيره تامين13
نمودار 2-5 توزيع مقالات هوش مصنوعي23
نمودار 2-6 توزيع مقالات MADM25
نمودار 2-7 توزيع مقالات مربوط به مدل هاي رياضي26
نمودار 2-8 تعداد مقالات فازي منتشر شده در هر سال27
شکل 2-9 مقالات تركيبي روش AHP با ساير روش ها28
نمودار 2-10 نسبت تعداد مقالات تکي و ترکيبي در 10 سال اخير29
شکل 3-1 شبکه تامين قطعه مورد نظر خريدار و مواد اوليه35
شکل 3-2 شبکه تامين مربوط به سفارش همزمان چند محصول39
شکل 5-1 روش هاي تصميم گيري با اهداف چندگانه60
شکل 5-2 شبکه تامين بهينه براي مدل تک محصولي67
شکل 5-3 شبکه تامين بهينه براي سفارش همزمان چند محصول73

 

 

فصل اول

کليات تحقيق

فصل اول : کليات تحقيق

 • انتخاب حوزه تحقيق

در انتخاب حوزه تحقيق همواره تلاش بر اين بوده تا موضوع مورد نظر علاوه بر همراستايي با موضوعات علمي و آکادميک روز، بخشي از نياز حال و آينده صنعت را نيز پوشش دهد. به نحوي که علاوه بر قابليت پياده سازي و به کارگيري در صنايع مختلف، تاثير بسزايي بر افزايش بهره‍وري صنعت نيز داشته باشد. نحوه انتخاب حوزه تحقيق بر اساس پيشنهاد استاد راهنما با توجه به سابقه علمي ايشان و علاقه دانشجو به اين موضوع است.

 • بيان خلاصه اي از مسئله و پرسش آغازين

در رقابت‌هاي جهاني در عصر حاضر، بايد محصولات متنوع را با توجه به درخواست مشتري در دسترس وي قرار داد. خواست مشتري بر كيفيت بالا و خدمت رساني سريع، موجب افزايش فشارهايي شده كه قبلاً وجود نداشته است، در نتيجه شركت‌ها بيش از اين نمي‌توانند به تنهايي از عهده تمامي كارها برآيند.

در بازار رقابتي موجود،  بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدي علاوه بر پرداختن به سازمان و منابع داخلي، خود را به مديريت و نظارت بر منابع و اركان مرتبط خارج از سازمان نيازمند يافته‌اند. علت اين امر در واقع دستيابي به مزيت يا مزاياي رقابتي با هدف كسب سهم بيشتري از بازار است. بر اين اساس، فعاليت‌هايي نظير برنامه ريزي عرضه و تقاضا، تهيه مواد، توليد و برنامه ريزي محصول، نگهداري كالا، كنترل موجودي، توزيع، تحويل و خدمت به مشتري كه قبلا همگي در لايه شركت انجام مي‍شده، اينك به لايه زنجيره تامين انتقال پيدا كرده است.‍[1] مسئله كليدي در يك زنجيره تامين، مديريت و كنترل هماهنگ تمامي اين فعاليت‌ها است. زنجيره تأمين شامل تمام فعاليت‌هاي مرتبط با جريان و تبديل كالاها از مرحله ماده خام (استخراج) تا تحويل به مصرف كننده نهايي و نيز جريان‌هاي اطلاعاتي و مالي مرتبط با آنها است‍ .[2]

يکي از مهمترين موضوعاتي که در مديريت زنجيره تامين مطرح است, مسئله ارزيابي و انتخاب تامين‍کنندگان است. به ويژه در صنايع پيشرفته براي کاهش ريسک و هزينه‍هاي کلي اقدام به برون‍سپاري محصولات مي‍نمايند. در واقع به دليل اينکه هزينه‍هاي برون‍سپاري قطعات و خريد مواد اوليه اغلب بيش از 50% درصد هزينه نهايي محصول را تشکيل مي‍دهند، کارخانجات سعي مي‍کنند اين هزينه ها را حداقل کنند .[3]‍انتخاب تامين‍‍‍کنندگان مناسب و برقراري و حفظ يک ارتباط بلند مدت با آنان يکي از مهمترين وظايف کارخانجات براي کاهش هزينه‍هاي خريد است. به همين دليل امروزه مفهوم‍[1]SRM (مديريت روابط با تامين‍کنندگان) بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است [4]‍‍و .[5]‍مسئله انتخاب تامين‍کنندگان، فرايندي است که در آن با در نظر گرفتن تعدادي از معيارهاي کمي و کيفي، مجموعه‍اي از بهترين تامين‍کنندگان انتخاب مي شوند و به اين وسيله کارايي کل زنجيره تامين افزايش مي‍يابد و در نهايت سبب بهبود وضعيت رقابتي زنجيره مي‍شود. در سالهاي اخير اين موضوع بيشتر مورد توجه محققان قرار گرفته که نشان از اهميت آن دارد.‍[6] در اين ميان تاثير مواد خام و اوليه و قطعات نيمه ساخته در كيفيت محصول نهايي انكار‍ناپذير است. بر اين اساس اگر سازمانها و شركتهاي صنعتي از تامين‍كنندگاني برخوردار باشند كه هم از لحاظ كيفيت مواد اوليه و هم از لحاظ كيفيت محصول توليدي نيمه ساخته مورد تائيد باشند، مي‍توانند تا اندازه مناسبي از كيفيت محصول نهايي خود اطمينان داشته باشند. در حقيقت نوع ماده اوليه مورد استفاده مي‍تواند تاثير بسزايي در کيفيت و قيمت محصولات و قطعات نيمه ساخته داشته باشد و بدون شک کيفيت ماده اوليه مورد استفاده در انتخاب تامين‍کنندگان لايه اول از اهميت زيادي برخوردار است‍.[7]

با توجه به مرور ادبيات گسترده‍اي که در زمينه انتخاب تامين‍کنندگان انجام شده است،  مي‍توان دريافت که رويکردها و مدلهاي متفاوتي که براي حل مسئله انتخاب تامين‍کنندگان به کار گرفته شده‍اند، همواره به انتخاب تامين‍کنندگان سطح اول که مستقيما با سازمان اصلي در ارتباطند مي‍پردازند و توجهي به تامين‍کنندگان سطح دوم يا توليد‍کنندگان مواد اوليه ندارند. اين در حالي است که به نظر مي‍رسد اگر سازمان به تامين‍كنندگان لايه دوم توجه داشته باشد، اطمينان بيشتري نسبت به کيفيت و ديرکرد قطعات خود خواهد داشت .[8]‍به همين دليل در اين پژوهش، لايه دوم تامين نيز به صورت يکپارچه با سطح اول تامين مورد بررسي قرار مي‍گيرند و تامين‍کنندگان بهينه در هر دو لايه انتخاب مي‍شوند. همچنين با طراحي يک شبکه تامين ميزان بهينه جريان کالاها در هر مسير تعيين مي‍شود.

 • ضرورت انجام تحقيق

در دنياي امروز، کارخانجات مختلف در حال برون سپاري بخش عظيمي از فرايندهاي تجاري خود هستند. اين برون‍سپاري ها از فعاليت هاي مربوط به تهيه مواد اوليه تا خدمات پس از فروش و پشتيباني و يا حتي توزيع کامل محصولات را شامل مي شود. بنابر مطالعات انجام شده در اين زمينه، 80% سازمانها به نوعي فعاليتهاي خود را برون‍سپاري مي کنند و اغلب آنها نزديک به 45% بودجه کل خود را صرف اين کار مي‍نمايند‍.[9] به طور کلي تامين منابع يکي از مهترين عملياتي است که در زنجيره تامين انجام مي‍شود و مهمترين بخش آن تدارکات مي‍باشد. هنگامي که سازمان تصميم به خريد مواد اوليه و يا برون‍سپاري بخشي از قطعات مي‍گيرد، مهمترين وظيفه واحد تدارکات انتخاب تامين‍کنندگان مناسب مي‍باشد. انتخاب تامين‍کنندگان مسئله اي فراتر از بررسی و انتخاب قيمت هاي پيشنهادي تعدادي فروشنده است.‍[10] اين مسئله شامل بررسي تعداد زيادي از معيارهاي کمي و کيفي مي‍شود و تاکنون روش‍هاي تصميم‍گيري چند معياره متفاوتي براي حل آن ارائه شده است. همچنين در بسياري از موارد يک تامين‍کننده به تنهايي قادر به تامين نيازمندي هاي سازمان نيست و بايد مجموعه اي از تامين‍کنندگان براي براورده کردن يک سفارش خاص انتخاب شوند. در چنين شرايطي مسئله تخصيص سفارشات به هر تامين‍کننده مطرح مي‍شود که چگونگي تعيين اندازه مناسب اين سفارشات بسيار حائز اهميت است. اين انتخاب شامل بررسي معيارهاي متفاوتي است که در طول 50 سال اخير (1966 به بعد) دچار تغييرات زيادي شده‍اند‍[11]. همچنين رويکردها و مدلهاي متفاوتي براي حل مسئله به کار گرفته شده‍اند که همواره به انتخاب تامين‍کنندگان سطح اول که مستقيما با خريدار در ارتباطند مي‍پردازند و توجهي به تامين‍کنندگان سطح دوم ندارند. اگرچه در مدل‍هاي ارائه شده و مطالعات آکادميک توجهي به اين موضوع نشده، اما نوع مواد و قطعات مورد استفاده مي‍توانند تاثير بسزايي در کيفيت و قيمت قطعات نهايي داشته باشند. به همين دليل در اين پژوهش سعي شده تا  علاوه بر تامين‍کنندگاني که به طور مستقيم با شرکت در ارتباطند, تامين‍کنندگان تامين‍کنندگان نيز به عنوان سطح دوم تامين مورد بررسي قرار گيرند و تامين‍کنندگان بهينه در هر دو لايه انتخاب شوند. به اين ترتيب با در نظر گرفتن خصوصيات تامين‍کنندگان سطح دوم نظير قيمت، کيفيت و حمل و نقل‍هاي به موقع، تاثير ويژگي‍هاي مختلف آنان درانتخاب تامين‍کنندگان سطح اول بررسي مي‍شود.

 • نوآوري هاي تحقيق
 • ارائه يک مدل يکپارچه براي ارزيابي و انتخاب تامين‍کنندگان در لايه اول و لايه دوم يک زنجيره تامين در شرايط تک محصولي و چند محصولي.
 • تعيين ميزان سفارشات به هريک از تامين‍کنندگان منتخب در هر دو لايه.
 • در نظر گرفتن تخفيف کلي براي تامين‍کنندگان سطح اول تامين.
 • ارائه يک مدل يکپارچه براي انتخاب بهترين تامين‍کنندگان در هر دو لايه و انتخاب ترکيب بهينه از وسايل حمل و نقل براي جابجايي مواد اوليه و قطعات بين آن‍ها.
 • ارائه يک مدل يکپارچه براي انتخاب بهترين تامين‍کنندگان در هر دو لايه در شرايطي که هزينه‍هاي نگهداري کالا و موجودي در نظر گرفته مي‍شود. به اين ترتيب مقدار بهينه سفارشات به هر تامين‍کننده و تعداد دوره‍هاي بهينه ارسال و دريافت قطعات مختلف به دست مي‍آيد.
  • اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش ارائه يک مدل رياضي است كه بتواند به صورت يكپارچه تامين‍کنندگان مورد نظر و مطلوب سازمان را در دو لايه متفاوت از يک زنجيره تامين مورد ارزيابي قرار دهد و به اين ترتيب ترکيب مناسبي از تامين‍کنندگان را در هر دو لايه انتخاب کند و ميزان سفارشات بهينه اختصاص يافته به تامين‍کنندگان مطلوب را تعيين نمايد تا بتواند عوامل مهمي که در انتخاب تامين‍کنندگان مورد بررسي قرار مي‍گيرند، مانند کيفيت، حمل و نقل به موقع و هزينه را نه تنها در يک لايه، بلکه در کل زنجيره تامين بهينه کند.

بنابراين بررسي ويژگي‍هاي تامين‍کنندگان لايه دوم از مهمترين اهداف اين پروژه است و مي‍توان آنها را در فرايند انتخاب تامين‍کننده در نظر گرفت. در عين حال هدف ديگري كه اين پژوهش در صدد دستيابي به آن است، كمك به بهبود فرآيند انتخاب تامين‍كننده مي‍باشد، بطوريكه تصميم‍گيرنده از لحاظ انتخاب تامين‍کنندگان نهايي اطمينان خاطر بيشتري كسب کند. همچنين تلاش بر اين است تا علاوه بر انتخاب بهترين تامين‍کنندگان از طريق يک مدل رياضي چند هدفه، ميزان بهينه سفارشات اختصاص يافته به آن‍ها را تعيين نمود. در ادامه مدل‍هايي ارائه مي‍شوند که علاوه بر انتخاب تامين‍کنندگان بهينه در هر دو لايه، بهترين ترکيب وسايل نقليه براي انتقال و جابجايي قطعات و تعداد زير دوره‍هاي بهينه براي دريافت محصولات در يک دوره زماني مشخص را تعيين مي‍کند تا به اين وسيله هزينه‍هاي نگهداري کالا حداقل شود.

[1] Supplier relationship management

تعداد صفحه :127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :