متن کامل پایان نامه

با عنوان : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و  مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس  مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال  تحصیلی 90-89

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه :

از بدو تولد انسان و زندگی او بر روی کره خاکی نیاز به مدیریت و لزوم آن همواره احساس می شده است روزی که آدم خلق گردید و از نسل او پیمان گرفت و وظایفشان را مشخص کرد وی را برانگیخته نوعی مدیریست و اداره امور کرد . ارسال پیامبران و ائمه (ع) به سوی مردم نشان از مدیریت و اداره کردن اوضاع و احوال اقوام دارد . بنابراین به تدریج که نسل بشر در روی زمین افزایش یافت و اجتماعات کوچک و بزرگ شکل گرفت به همراه آن افراد در راس امور به عنوان مدیر وجود داشته اند ، و وجود پدر در خانواده ، رئیس قبیله ، کد خدا تا برسد به بالاترین مرجع قدرت و مدیریت ، دلایل نیاز به این امر مخصوصا شخص مدیر در مسیر تکاملی زندگی بشر محرز می گردد . امروزه در مقایسه با گذشته ایفای نقش مدیریت ، پیچیده تر شدن ارتباط سازمان با محیط ، افزایش سطح پیچیدگی فناوری اطلاعات مورد نیاز برای اداره سازمان ها بر دشواری وظایف مدیران افزود . مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی در قیاس با سایر مدیریتها به تجربه و قدرت یادگیری و آشنایی با سبک مدیریتی و همراه با توانایی تصحیح قواعد تصمیم گیری ، کنترل ، هدایت و… نیاز دارند .

مدارس ما متاسفانه هنوز به شیوه نیم قرن پیش شکست آفرین بوده اند ، اداره می شوند رفتارهای مدیریت و رهبری در آنها با تحولات آموزش و پرورش در این عصر همخوانی ندارد ملاک های عمده عمل باید های اداری است حتی در برقراری روابط انسانی و رعایت جوانب انسانی کار نقاط ضعف اساسی وجود دارد . اغلب معلمان و مدیران ما علاقه چندانی به تفکر درباره کار و وظایف خود ندارند و چندان نیازی به آموزش فراتر در زمینه فعالیت خود احساس نمی کنند . امروزه مشاهده می شود که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در وضعیت مناسبی قرار ندارد . این مسئله ما را به این فکر واداشته است که این امر ممکن است ناشی از عدم آگاهی مدیران از سبک های مدیریتی موثر در مدارس باشد .

 

بیان مسئله :

میل باطنی پژوهنده نسبت به میزان هماهنگی بین نظران مدیران و دبیران که گرداننده اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند و عامل شکل گیری موضوع مورد نظر و از آنجایی که تاثیر روابط انسانی در مدیریت را نباید دست کم گرفت در مدیریت آموزشی این تاثیر به اوج خود می رسد ، لذا میزان توجه مدیران به اصول روابط انسانی و درک درست مدیران از خود و همکاران و محیط کارشان عامل بسیار مهمی در موفقیت و کارایی و اثر بخشی آنان خواهد داشت . پس از سوال این است که آیا بین نظر دبیران و مدیران درباره سبک مدیریت مدیران ارتباط معناداری وجود دارد ؟

با آنکه همه مدیرت ها به نوبه خود در جای خود مهم و پرارزش هستند اگر مدریرت آموزشی را بادیگر انواع مدیریتها مورد استفاده قرار دهیم متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به انداره به کار گیری مهارتهای فنی ، علمی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مالی را سازماندهی و هماهنگ ننموده و با فراهم نمودن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

علم مدیریت آموزشی از یک سو به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسانها و کارکردهای آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی با یادگیری و رشد انسانها سروکار دارد . بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت چیست و چه نوع مدیریتی بازدهی بیشتری در مدیریت آموزشی دارد .

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هم چنان چه در مباحث دیگر نیز عنوان شده است ، مدیریت به خودی خود حساسترین و پیچیده ترین علم به حساب می آید چرا که سرنوشت تمامی ملک دنیا ، تمامی احزاب و گروهها و نیز تمامی ادارات و کارخانه جات و واحدهای تولیدی و خدماتی بستگی کامل و تمام به مدیریت و رهبری آنها دارد . در طول تاریخ ثابت شده است که موفق ترین ها همواره آنهایی بودند که مدیریت قوی و توانمند متناسب با اهداف و برنامه ریزی سازمان یا واحد مورد نظر داشته اند ، پس تناسب مدیریت و شیوه های مدیریتی مدیر با اهداف برنامه ها و امکانات واحد مورد نظر و شناخت و درک مدیریت به صورت هرچه صحیح تر آنها و راههای کاربرد آنها مهمترین عامل تداوم و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد .

با این توصیف مدیریت آموزشی چون موضوع مورد بحث مدیریتی آن انسان است که سر ناشناخته خلقت است و به جهت حساسیت بالای تربیت آدمی به خاطر وِیژگی های پیچیده و بعضاً غیر قابل تعریف آن بدون شک اهمیت اداره و مدیریت آنرا دو چندان می کند پس مدیریت آموزشی را می توان با همیت ترین و خساسترین و پیچیده ترین مدیریت به حساب آورد همان مدییتی که ذکر کردیم مشکل ترین و پیچیده ترین علم است حال اهمیت تحقیقی در این زمینه روشن است . چرا که نیاز به تحقیق نیز در این زمینه بیشتر است و هر چه علمی تر کردن اعمال مدیریت است که می تواند باعث بهره وری بیشتری شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در بازدهی به وجود آمده است لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیقی و مطالعه در سبکهای مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آنها باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره و … می شود .

 

هدف پژوهش :

هدف کلی : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی 

2 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی

3 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی

4 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی

5 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک

6 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار

 

سوالات پژوهش :

1 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است ؟

2 –آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است؟

3 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است؟

4 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است؟

5 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است ؟

6 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است ؟

7 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است ؟

8 – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است ؟

9 – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند ؟

10 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است ؟

11 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است ؟

 

فرضيات:

1 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است .

2 –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است..

3 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است.

4 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است.

5 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است .

6 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.

7 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .

8 –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .

9 –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .

10 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .

11 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است .

 

متغير ها :

تعريف متغير : متغير يك مفهوم است كه بيش از دو يا چند ارزش يا عدد به آن اختصاص داده مي‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعريف متغير مستقل : به متغيري گفته مي شود كه از طريق آن متغير وابسته تبين يا پيش بيني مي‌شود به اين متغير محرك يا درون داد گفته مي شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغير مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت

متغير وابسته : سبك هاي مديريت شامل : سبك دموكراتيك ، استبدادي ، وظيفه مدار ، ارتباط مدار ، مشاركتي

تعريف متغير وابسته : متغير وابسته پاسخ ، برون داد يا ملاك است و عبارت است از وجهي يا جنبه اي از رفتار ارگانيزم كه تحريك شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

تعريف متغير كنترل : متغيري كه تأثير آن بايد خنثي يا حذف شود .( سيف ، 1386، ص 25 ) .

متغير كنترل : مقطع تحصيلي

تعريف متغير مزاحم ( مداخله گر ) . به متغيري گفته مي‌شود كه به صورت فرضي ، بر پديده مشاهده شده تاثير مي گذارد ولي قابل مشاهده ، اندازه گيري و دستكاري نيست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغير مزاحم : شرايط اجتماعي فرهنگي مي‌باشد .

 

تعريف مفهومي و عملياتي متغير ها :

1 – سبك مديريت : عبارت است از الگوي رفتاري كه مدير هنگام هدايت كردن فعاليتها ي ديگران از خود نشان مي دهد . در اين تحقيق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي‌شود .

2 – سبك مديريتي مشاركتي : در اين سبك تمام كاكنان در تصميم گيريها مشاركت دارند در واقع مدير براي انجام برنامه در سازمان با كاركنان خود مشورت مي كند در اين تحقيق با ساتفاده از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي شود .

3 – سبك مديريتي ارتباط مدار : افرادي كه به روابط انساني بيشتر توجه مي‌كنند و هدف اصلي در اين سبك رضايت خاطر كاركنان و حل مشكلات آنها است . در اين تحقيق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك هاي نديريت سنجيده مي شود .

4 – سبك مديريت استبدادي :در اين سبك تمام تصميمات برعهده مدير است و تمركز اصلي بر روي كار است و نبايد هيچ مسئله شخصي وارد كار شود . در اين تحقيق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي‌شود .

5 – سبك مديريتي دموكراتيك : در اين سبك مدير از همه تيم نظر مي خواهد و اكثريت هستند كه حكومت مي‌كنند . در اين تحقيق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك هاي مديريت سنجيده مي‌شود .

6 – سبك مديريتي وظيفه مدار : افرادي تمام سعي و تلاش خود را در برآوردن اهداف سازمان بدون توجه به روابط انساني انجام مي دهند. در اين تحقيق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك هاي رهبري سنجيده مي شود .

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

 

تعداد صفحه : 103
قیمت : 14700 تومان

***

—-

:        ****       serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :