دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش سیستم

با عنوان :نقش برنامه‌هاي پاسخگويي بار در برنامه‌ريزي عملياتي سيستم‌هاي قدرت

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

در اين فصل مباحث اساسي در ارتباط با موضوع پايان‌نامه به اختصار مطرح مي‌گردد.

با گسترش فزاينده مصرف برق، نياز به افزايش توليد انرژي و استفاده از منابع تجديد پذير در توليد انرژي الکتريکي به دلايل زيست‌محيطي افزايش‌يافته که در اين بين انرژي باد در مقايسه با ساير انرژي‌ها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. از طرفي به دليل ماهيت تصادفي منابع بادي، توليد توان بادي به طور دقيق قابل پيش‌بيني نيست. در سيستم تجديدساختارشده‌ي صنعت برق، بهره‌برداري ايمن از سيستم قدرت در حضور منابع بادي به مسئله‌اي چالش‌برانگيز تبديل شده که نيازمند ساختار و برنامه‌ريزي مناسبي جهت تأمين بار مصرفي سيستم و حفظ قابليت اطمينان شبکه مي‌باشد.

از آن جايي که برخي از پارامترهاي سيستم قدرت داراي ماهيت تصادفي مي‌باشند، بهره‌بردار مستقل سيستم[1](ISO) همواره به منظور حفظ تعادل لحظه‌اي توليد و مصرف، مقدار معيني ذخيره چرخان و غير چرخان در سيستم تعيين مي‌نمايد. امروزه با پيشرفت چشم‌گير در زمينه سيستم‌هاي مخابراتي به هنگام مصرف و نيز ورود صنعت برق به فضاي رقابتي، اين امکان در اختيار بهره‌برداران سيستم قرار گرفته که بتوانند در ذخيره سمت مصرف در بازارهاي خدمات جانبي خود استفاده کنند. اين مکانيزم که به منظور تأمين ذخيره مورد نياز پيش‌بيني‌شده است، به برنامه پاسخگويي بار خدمات جانبي موسوم است که امروزه ISOها در سراسر دنيا براي ايجاد امکان استفاده از ذخيره تأمين‌شده توسط منابع بار و به‌کارگيري آن در مواقع نياز از آن بهره مي‌برند. تجربه نشان داده که شرکت فعال و بيش از پيش سمت مصرف، علاوه بر اين‌که بازارهاي رقابتي را پربازده‌تر نموده، به بهبود عملکرد بازار نيز کمک کرده و قابليت اطمينان سيستم قدرت را افزايش مي‌دهد.

در اين پايان‌نامه به منظور تعيين برنامه‌ريزي مشارکت واحدهاي توليد و تعيين بهينه ذخاير مورد نياز سيستم که شامل ذخاير توليد و ذخيره سمت مصرف در شرايط عدم قطعيت مي‌باشند، از برنامه [2]RCUC استفاده شده است. در مدل پيشنهادي، اميد رياضي بار تغذيه نشده[3](ELNS) به عنوان شاخص قابليت اطمينان و معياري براي قطع بار اجباري سيستم به کار رفته و روشي براي محاسبه‌ي آن با در نظر گرفتن اجراي برنامه پاسخگويي بار خدمات جانبي در مدل تصادفي پيشنهادي ارائه‌شده است.

سيستم قدرت مورد نظر به سبب وجود نيروگاه بادي و خروج تصادفي تجهيزات موجود در آن از قبيل خروج ژنراتورها، خطوط انتقال و هم‌چنين عدم قطعيت در پيش‌بيني بار مصرفي آن داراي ماهيت تصادفي مي‌باشد و امروزه با ايجاد رقابت در سيستم‌هاي قدرت و تجديد ساختار آن، بسياري از مسائل گذشته تغيير کرده و مسائل جديد و عدم قطعيت‌هاي بيشتري در مسائل واردشده و همين مسئله انگيزه‌اي بسيار قوي جهت استفاده از برنامه‌ريزي تصادفي در حل مسائل را در بهره‌برداران سيستم ايجاد نموده است. زيرا برنامه‌ريزي تصادفي در مسائل برنامه‌ريزي رياضي که شامل داده‌هاي غيرقطعي مي‌باشند، جواب‌هاي بهينه را مي‌يابد. در واقع برنامه‌ريزي تصادفي، به مدل‌سازي عدم قطعيت‌هاي موجود در مسئله مورد نظر به کمک يک سري متغير تصادفي با توزيع احتمال مناسب، مي‌پردازد. در اين پايان‌نامه براي تخصيص ذخيره توسط مصرف‌کنندگان از طريق شرکت در برنامه پاسخگويي بار خدمات جانبي از يک مدل برنامه‌ريزي تصادفي استفاده شده است. مدل برنامه‌ريزي پيشنهادشده به منظور حل مسئله به صورت يک مدل برنامه‌ريزي تصادفي اعداد صحيح مرکب دو مرحله‌اي[4](SMIP) است که مرحله اول مربوط به بازار برق و تعيين مشارکت واحدهاي توليد در شرايط ماندگار سيستم است، درحالي‌که مرحله دوم تصميماتي است که مربوط به زمان واقعي بهره‌برداري به منظور تضمين قابليت اطمينان در سناريوهاي مختلف سيستم از طريق تخصيص ذخيره توليد و مصرف است.

براي مدل‌سازي عدم قطعيت‌هاي سيستم مثل خروج تصادفي واحدهاي توليد و خطوط انتقال از روش شبيه‌سازي مونت‌کارلو استفاده شده است، علاوه بر آن عدم قطعيت در پيش‌بيني بار مصرفي و توليد توان بادي در سيستم از طريق تابع توزيع نرمال شبيه‌سازي شده و به منظور کاهش سناريوهاي توليدشده از روش کاهش سناريوي پس رونده[5] استفاده شده است، به گونه‌اي که علاوه بر کاهش حجم محاسبات دقت حل مسئله در حد مطلوب باقي بماند. سناريوهاي کاهش‌يافته باهم ترکيب‌شده و تشکيل درخت سناريو مي‌دهند که به عنوان ورودي‌هاي مسئله تصادفي در مدل پيشنهادي در نظر گرفته مي‌شوند. در مدل ارائه‌شده شرکت‌هاي توليدي، پيشنهاد‌های قيمت انرژي و ذخيره خود را تسليم بازار مي‌کنند و شرکت‌هاي توزيع نيز پيشنهاد‌های خريد برق و عرضه ذخيره سمت بار را تسليم ISO مي‌نمايند.

برنامه پاسخگويي بار خدمات جانبي مزاياي مختلفي هم براي بهره‌برداران و هم براي مصرف‌کنندگان سيستم به همراه دارد. از نقطه‌نظر بهره‌بردار شبکه، افزايش منابع تأمين ذخيره در سيستم، افزايش قابليت اطمينان برق مصرف‌کننده را به همراه دارد. علاوه بر آن تأمين ذخيره سمت مصرف باعث آزاد شدن ظرفيت واحدهاي توليد انرژي مي‌شود، که همين امر سبب کاهش قيمت تسويه بازار و به دنبال آن کاهش هزينه‌هاي سيستم خواهد شد. از ديد مصرف‌کنندگان، تأمين ذخيره توسط منابع پاسخگويي بار موجب کاهش صورت حساب پرداختي مشترکين با کاهش توان مصرفي خود مي‌شود، هم‌چنين با امکان کاهش بار مصرفي مشترکين و دريافت پول بابت کاهش بار خود، منبع درآمدي براي بارهاي پاسخگو فراهم مي‌آيد.

در انجام پايان‌نامه‌ي حاضر دو هدف زير دنبال شده است: نخست ارائه چارچوبي براي برنامه‌ريزي کوتاه مدت در مدار قرار گرفتن واحدهاي توليد حرارتي و بادي با در نظر گرفتن برنامه‌هاي پاسخگويي بار به عنوان ذخاير بهره‌برداري درحالي‌که بار و محدوديت‌هاي سيستم به طور كامل برآورده شود و به دنبال آن تعيين بهينه ذخاير سمت مصرف توسط مشارکت مصرف‌کنندگان در برنامه پاسخگويي بار خدمات جانبي به گونه‌اي که قيود قابليت اطمينان سيستم رعايت شود. دوم اين‌که، چارچوب ارائه‌شده با بسط بازه‌هاي زماني کوتاه مدت به بازه‌هاي زماني بلندمدت تعميم مي‌يابد.

Independent System Operator.1

2.Reliability Constrained Unit Commitment

  1. 3. Expected Load Not Served
  2. 1. Two-Stage Stochastic Mixed-Integer Programming

Scenario Backward Reduction .2

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :105

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:       (فقط پيامک)       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

 

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

4 Comments

Comments are closed.