دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:

ارائه روشی برای چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی

اساتید راهنما :

دکتر همایون موتمنی

دکتر بابک شیرازی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1-   فصل اول: کلیات تحقیق……………….. 1

1-1- مقدمه……………….. 2

1-2- تعريف مساله………………… 3

1-3- اهداف تحقيق…………………. 4

1-4- تحقيقات مرتبط………………….. 4

1-5- ساختار پايان نامه………………… 5

2-  فصل دوم:ادبیات تحقیق……………….. 6

2-1- تعریف معماری سازمانی…………………. 7

2-2- انواع معماری سازمانی…………………. 8

2-3- فرآیند معماری سازمانی…………………. 8

2-4- تفاوت محصولات معماری سازمانی با روش‌های دیگر…….. 9

2-5- کاربرد معماری سازمانی…………………. 10

2-6- جايگاه معماري سازماني…………………. 11

2-7- آشنائي با چارچوب‌های معماري سازماني…………………. 12

2-7-1- چارچوب معماريِ زكمن…………………. 15

2-7-2- چارچوب معماريِ سازماني فدرال…………………. 16

2-7-3- چارچوب سازمان خزانه داري…………………. 19

2-7-4- چارچوب معماري C4ISR………………….

2-8- چالش‌های روش‌هاي كلاسيك معماري سازماني………….. 27

2-9- چابکی در معماری سازمانی…………………. 31

2-10- اصول حاكم بر معماري سازماني چابك…………………… 33

2-11- اهداف معماري سازماني چابك…………………… 34

2-12- به‌کارگیری تجارب عملي چابك در معماري سازماني……… 35

3-  فصل سوم :روش پیشنهادی……………….. 39

3-1- مقدمه………………..40

3-2- متدلوژی‌های چابک…………………… 40

3-2-1- متدولوژیDSDM…………………..

3-3- چابک‌سازی چارچوب معماری C4ISR………………….

3-3-1- برنامه ريزي ترخيص (تعيين وضعيت موجود)………….. 46

3-3-2- برنامه ريزي تكرار (تعيين وضعيت مطلوب)……….. 50

3-3-3- برنامه ريزي روزانه (طرح گذار)………………… 54

3-4- بررسي و ارزيابي راه حل چابك پيشنهادي…………. 58

4-  فصل چهارم: مطالعه موردی………………….. 60

4-1- مقدمه ……………….. 61

4-2- محصولات معماري C4isr…………………

4-2-1- محصول معماري AV -1…………………

4-3- رویکرد بررسی،دیدگاه‌ها و محصولات معماري ارائه شده……. 64

4-4- محصول معماري OV-1…………………

4-5- محصول معماري OV-5…………………

4-6- محصول معماري OV-6c…………………

4-7- محصول معماري OV-2…………………

4-8- محصول معماري OV-6b…………………

4-9- محصول معماري OV-7…………………

4-10- نتیجه گیري…………………. 72

5-  نتیجه‌گیری و پیشنهادات………………….. 74

5-1- خلاصه تحقيق…………………. 75

5-2- محدوديت هاي تحقيق…………………. 75

5-3- نتايج تحقيق…………………. 75

5-4- پیشنهادات و کارهای آتی…………………. 76

مراجع…………………. 78

چکیده:

درحال حاضر معماري سازماني يكي ازعوامل مهم و كليدي درانجام ماموريت هاي سازمان ها محسوب مي شود هدف معماري سازماني اين است كه فناوري اطلاعات را از حالت يك ابزار خارج كرده و به يكي از منابع سازمان در كنار ساير منابع تبديل نمايد، بطوري كه در خدمت مامو ريت هاي سازمان باشد . در حال حاضرسازمان هاي مختلف به ويژه سازمان هاي پرتلاطم براي اجراي فرآيند معماري سازماني وبه خصوص برنامه ريزي معماري سازماني دچارمشكلاتي هستند. فرآيند برنامه ريزي و اجراي معماري سازماني بسيار لخت، كند و فرسايشي بوده ودر نتيجه يا به درس تي اجرا نشده و يا به شكست منجر مي شود . اين مشكل ناشي از وجود تغييرات زياد و گسترده و پيچيدگي در كسب و كار سازمان‌هاست. براي حل اين مشكل راه حل هاي مختلفي ارائه شده است . هنگامي كه در مساله اي آشفتگي و تلاطم وجود داشته باشد چابكي يكي از كليد هاي حل مساله است. چابكي به توانايي براي ايجاد و پاسخگويي به تغييرات محيط متلاطم كسب و كار گفته مي شود . چابكي به مفهوم تندي، سرعت، سبكي و زيركي بوده و به خلاقيت، ابتكار و نوآوري نياز دارد .متدولوژي ها و روش هاي چابك تطبيق پذير هستند و خودشان را با تغييرات تطبيق مي دهند. معماري سازماني چابك داراي روش ها و راه حل هاي مختلفي براي برنامه ريزي و مدلسازي است. در اين تحقيق سعي بر اين است تا چارچوب C4ISR را با کمک متدولوژی چابک و تجارب عملي چابك ، چابک سازي نماييم .با بكارگيري تجارب عملي چابك مدل هاي چارچوب كم حجم تر و سريع تر تدوين گرديده و امكان پاسخگويي به تغييرات گسترده كسب و كار سازماني فراهم مي آيد.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

يكي از مهمترين دلايل كندي و فرسايشي بودن فرآيند معماري سازماني تغييرات مداوم در حوزه فناوري و يا ماموريت هاي يك سازمان است. يكي از پارادايم هاي مطرح شده در حوزه معماري سازماني پارادايم چابكي است. چابكي به معني تطبيق پذير بودن در مقابل تغييرات مداوم كسب و كار است.

       نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران، در راستاي انجام ماموريتهاي خود، نيازمند سيستمهائي يكپارچه و تعامل پذير هستند. به منظور رسيدن به سيستمهاي مطلوب ابتدا لازم است تا آنها را بصورتي علمي توصيف نمائيم. بهترين راه حل براي ايجاد توصيف هاي يكدست،‌ يكپارچه، و تعامل پذير، استفاده از يك چارچوب معماري مناسب است. در صورتيكه هر سازمان، اقدام به توصيف سيستمهاي خود نمايد، به توصيفهائي ناسازگار و فاقد يكپاچگي و تعامل پذيري خواهيم رسيد. با وجود اينكه در اكثر متون به چارچوب زكمن به عنوان اولین چارچوب معماري سامانه هاي اطلاعاتي اشاره مي‌شود، ولي بايد گفت كه تلاشي كه در وزارت دفاع آمريكا در جهت معماري سامانه هاي اطلاعاتي و ارتباطي صورت گرفت، مستقل از چارچوب زكمن و مسائل مطرح شده در آن بود. C4ISR كه در ابتدا براي معماري سامانه هاي ارتباطي و اطلاعاتي در صحنة عمليات نظامي‌ تدوين شده بود، رفته رفته جاي خود را به عنوان يك راه حل ممتاز براي پرداختن به معماري در حوزه هاي ديگر نيز باز كرد. چارچوب C4ISR بر خلاف زكمن كه شامل شش ديدگاه مي‌شد از سه ديدگاه تشكيل شده كه با هم تفاوت عمده دارند، اين سه ديدگاه عبارتند از :

   ديدگاه عملياتي(Operational View) : اين ديدگاه توصيف كننده وظايف و عملكردهاي گره هاي عملياتي و گردش اطلاعات بين اين گره ها در جهت انجام عمليات ‌است. با بهره گرفتن از نمادهاي گرافيكي مي‌توان گره ها و عناصر عملياتي، چگونگي انجام و پشتيباني عمليات، نحوه گردش و تبادل اطلاعات بين گره ها را مشخص نمود.

   ديدگاه سيستمي(System View) : اين ديدگاه توصيف كننده سيستمهاي اطلاعاتي و چگونگي ارتباط بين آنها در جهت انجام يا پشتيباني عمليات ‌است. آنچه كه نشان دهنده نقش فناوري در كمك به انجام بهتر ماموريتهاي سازمانی بوده، در اينجا توصيف مي‌شود. از ديدگاه عملياتي كه به ديدگاه سيستمي ‌وارد شويم، گره هاي عملياتي با سيستم هاي اطلاعاتي و فواصل با خطوط انتقال اطلاعات جايگزين مي‌شوند.

ديدگاه تكنيكي(Technical View) : اين ديدگاه توصيف كننده قوانين، مشخصات و ملزومات تعيين شده براي هر سيستم در جهت نيل به اهداف و وظايف تعريف شده آن است. در حقيقت هدف از اين ديدگاه، تضمين تطابق در عملكرد سيستم ها با انتظارات خواسته شده از آنهاست

هدف نهایی چارچوب معماری C4ISR، افزایش میزان تعامل در سطح سازمان می‌باشد. با توجه به سایر چارچوب های معماری، در چارچوب معماریC4ISR “استاندارد سازی” بطور کامل مورد توجه قرار می گیرد. یکی از مهمترین اهداف اصلی معماری عملیاتی در چارچوب C4ISR تعریف ملزومات تبادل اطلاعات می‌باشد.

از جمله ويژگي هاي چارچوب معماري C4ISR می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • محصول گرا
 • نمايش اطلاعات و تعامل پذيري
 • ايجاد كارايي و تعامل پذيري
 • بيان چگونگي تشريح معماري
 • پوشش به نياز در تمام سطوح
 • داراي سه ديدگاه معماري عملياتي،سيستمي، تكنيكي

معماري سازماني چابك يك پارادايم طراحي و مدلسازي براي معماري سازماني است. بومي كردن چارچوب C4ISR از طريق بكارگيري تجارب عملي چابك در جهت پوشش كامل به آن يك روش مناسب معماري براي سازمان هاي چابك و متلاطم است. نوآوري اين تحقيق چابک‌سازی چارچوب C4ISR در معماری سازمانی می‌باشد. این چابک‌سازی از طريق بکارگیری متدولوژی DSDM در چارچوب C4ISR و استفاده از تجارب عملی چابک خواهد بود.

2-1- تعریف مسأله

در حال حاضر سازمان هاي متلاطم و پرتغيير به منظور برنامه ريزي و اجراي فرآيند معماري سازماني دچارمشكلاتي هستند. فرآيند معماري سازماني بسيار لخت، كند و فرسايشي بوده و گاهي اوقات به شكست منجر مي شود. يكي از مهمترين دلايل كندي و فرسايشي بودن فرآيند معماري سازماني تغييرات مداوم، گسترده و پيش بيني نشده (غيرقابل پيش بيني ) در حوزه فناوري و يا كسب و كار سازمان ها است. روش هاي جاري معماري سازماني مبتني بر پارادايم هاي قديمي تر بوده و از ويژگي هاي خاصي بر خوردار هستند. امروزه سازمان ها با كمبود منابع و زمان مواجه بوده و از طرفي ديگر به دليل گسترش بكارگيري فناوري هاي نوين مجبور به توليد كالاها و خدمات انعطاف پذير براي جلب رضايت مشتريان هستند. تلاطم و تغييرات مكرر و غير قابل پيش بيني سازمان ها ناشي از موارد فوق الذكر بوده و لذا نيازمند نگاهي جديد به معماري سازماني مي باشيم. در عصر چابكي ديگر نمي توان همه چيز را ازقبل پيش بيني و برنامه ريزي كرد، لذا استفاده از روش هاي كلاسيك معماري سازماني نتيجه بخش نخواهد بود. با توجه به گسترش تغييرات و تلاطم ديگر نمي توان وضعيت موجود و وضعيت مطلوب را به شكل ايستا تعريف نموده و سپس براي حركت از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب برنامه ريزي نمود. روش هاي كلاسيك معماري سازماني به دليل داشتن برخي از ويژگي ها در محيط هاي پرتلاطم دچار مشكلاتي هستند. برخي از اين ويژگي ها عبارتند از :

 • سخت بودن توليد محصولات و فرآورده هاي معماري سازماني
 • توليد حجم عظيمي از مستندات
 • وجود افراد تطبيق ناپذير در تيم معماري سازماني و ساير تيم ها
 • اصراربيش از حد داشتن به مسائل تكنيكي به جاي همكاري و كارتيمي
 • عدم بكارگيري مديريت دانش محور
 • استفاده از متدولوژي هاي نامناسب
 • عدم وجود ابتكار وخلاقيت درافراد و تبعيت محض از برنامه ها و رعايت حداكثر بروكراسي
 • وجود فازها و چرخه هاي طولاني
 • برگزاري جلسات نامناسب كارشناسي و مديريتي
 • طولاني بودن زمان توسعه سيستم هاي كاربردي اثر بخش و تحول آفرين و…

روش‌هاي چابك معماري سازماني سعي دارند تا از شكنندگي معماري سازماني در سازمان‌هاي متلاطم و پرتغيير جلوگيري نمايند. بكارگيري بهترين تجارب چابك در جهت پوشش به زكمن و استفاده از آنها در متدولوژي هاي منطبق با آن يك روش مناسب جهت چابكي معماري سازماني است.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 89

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :