دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی

گرایش : استراتژیک

عنوان : بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي ­های آن در شركت خودرو­سازی سايپا

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد علوم وتحقيقات آذربايجان شرقي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته: مديريت اجرايي

گرايش: استراتژيك

عنوان:

بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­های آن در شركت خودرو­سازی سايپا

استاد راهنما:

دكتر سليمان ايرانزاده

استاد مشاور:

دكتر حسين بيوراني

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: كليات…………………….. 1

1-1- مقدمه…………………… 2

1-2- عنوان تحقيق…………………… 2

1-3- بيان مسئله…………………… 3

1-4- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش…………………….. 6

1-5- اهداف تحقیق…………………… 9

1-5-1- هدف اصلی……………………. 9

1-6- سؤالات تحقیق…………………… 9

1-6-1- سوال اصلي تحقيق…………………… 9

1-6-2- سوالات فرعي……………………. 9

1-7- فرضيه ‏هاي تحقیق…………………… 10

1-7-1- فرضيه اصلي…………………… 10

1-7-2- فرضيه­ های فرعي……………………. 10

1-8- روش تحقیق…………………… 11

1-9- روش آماري……………………. 11

1-9-1- آمار توصیفی……………………. 11

1-9-2- آمار استنباطی……………………. 11

1-10- روش گردآوری داده­ ها …………………..11

1-11-جامعه آماري، روش نمونه‏ گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان)……. 12

1-12-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري……………………. 12

1-13-تعاریف نظری و عملیاتی……………………. 12

1-13-1- تعاریف نظری……………………. 12

1-13-1-1- كارت امتيازي متوازن…………………… 12

1-13-1-2-استراتژي (راهبرد)………………….. 13

1-13-2- تعاريف عملياتي……………………. 13

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري……………………. 14

کارت امتیازی متوازن…………………… 15

2-1- مقدمه…………………… 15

2-2- تاریخچه و روند تکاملی کارت امتیازی متوازن…………………… 17

2-2-1- معیارهای سنجش مالی عمدتاً کوتاه مدت و غیر استراتژیک هستند……. 18

2-2-2- ارزیابی مبتنی بر اطلاعات تاریخی است…………………… 18

2-2-3- ارزیابی­ها عمدتاً یک بعدی است…………………… 18

2-3- تاریخچه شکل­گیری برنامه­ریزی استراتژیک…………………….. 19

2-4- استراتژی……………………. 20

2-5- چهار فرآیند مدیریت راهبردی……………………. 21

2-5-1- تفسیر چشم‌انداز…………………… 21

2-5-2- انتقال راهبرد و مرتبط ساختن آن با اهداف……………. 22

2-5-3- برنامه‌ریزی تجاری……………………. 24

2-5-4- بازخورد و آموزش…………………….. 25

2-6- تعاریف کارت امتیازی متوازن…………………… 28

2-7- کارت امتیازی متوازن ابزار کارآمد تسری استراتژی­ها……. 30

2-8- مزایای کارت امتیازی متوازن…………………… 30

2-8-1- يكپارچگي و نظارت……………………. 31

2-8-2- تمركز…………………… 31

2-8-3- بازخور…………………… 31

2-8-4- همسويي……………………. 31

2-8-5- ارتباطات……………………. 32

2-8-6- مسئوليت‌پذيري……………………. 32

2-8-7- مشاركت……………………. 32

2-8-8- تبديل و تكامل…………………… 32

2-9- كاركردهاي كارت امتيازي متوازن…………………… 33

2-10- منظرهای ارزیابی متوازن…………………… 34

2-11- دلایل عدم اجرای استراتژی­های تدوین شده در سازمان……….. 36

2-11-1- عدم مشارکت کارکنان در فرآیند برنامه­ریزی استراتژیک شرکت……. 37

2-11-2- موانع مدیریتی……………………. 37

2-11-3- موانع عملیاتی……………………. 37

2-11-4- موانع کارکنان…………………… 37

2-12- معرفی وجوه كارت امتیازی متوازن…………………… 39

2-12-1-وجه مالی……………………. 40

2-12-2- وجه مشتری……………………. 41

2-12-3- وجه رشد و یادگیری……………………. 42

2-12-4- وجه فرآیندهای داخلی……………………. 42

2-12-4-1- آرمان / چشم ­انداز…………………… 43

2-12-4-2- استراتژی……………………. 43

2-12-4-3- عوامل بحرانی موفقیت……………………. 44

2-12-4-4- روابط علت و معلولی……………………. 44

2-12-4-5- برنامه عملی……………………. 44

2-13- پیاده­سازی کارت امتیازی متوازن…………………… 45

2-13-1- قدم اول…………………… 45

2-13-2-قدم دوم…………………… 46

2-13-3- قدم سوم…………………..46

2-13-4- قدم چهارم…………………… 47

2-13-5- قدم پنجم…………………… 47

2-13-6- قدم ششم…………………… 48

2-14- مثالی از یک سیستم كارت امتيازي متوازن…………………… 48

2-14-1- منظر مالی اهداف……………………. 48

2-14-2- منظر فرآیندهای داخلی اهداف……………………. 48

2-14-3- منظر یادگیری و رشد اهداف……………………. 49

2-14-4- منظر مشتری……………………. 49

2-15- ایجاد سازمان استراتژی محور به کمک کارت امتیازی متوازن…….. 50

2 -15-1- ترجمه استراتژی به اصطلاحات عملیاتی……………………. 51

2-15-2- همسوسازی سازمان برای ایجاد هم افزایی……………………. 52

2-15-3- تبدیل استراتژی به کار هر روز هرکس…………………….. 52

2-15-3-1- آموزش و برقراری ارتباط……………………. 53

2-15-3-2- توسعه اهداف فردی و گروهی……………………. 53

2-15-3-3- سیستم­های پاداش و بهره­ وری……………………. 53

2-15-4- تبدیل استراتژی به یک فرآیند مستمر…………………… 54

2-15-5- بسیج و به حرکت درآوردن تحول ازطریق رهبـری مدیریت ارشد……. 54

2-16- گسترش استفاده از کارنامه متوازن (کارت امتیازی متوازن)…….. 57

2-17-کارنامه متوازن تکمیل کنندهِ گزارشگری مالی رایج…………….. 58

2-18- چهار دیدگاه در کارنامه متوازن…………………… 59

2-19- داستان­های موفقیت از راه کارت امتیازی متوازن…………………… 60

2-19-1- رشد پایه درآمد که بیشتر از رشد بازار باشد…………………… 61

2-19-2- تبدیل ۳۰ درصد درآمد حاصل از تغییرات تدریجی به سود عملیاتی……. 61

2-19-3- دو برابر کردن سود هر سهم…………………… 61

2-20- سنگ بنای پیروزی……………………. 63

2-20-1- حمایت مدیریت ارشد…………………… 64

2-20-2- مدیریت پروژه…………………..64

2-21- چالش­های کارت امتیازی متوازن در مقام عمل…………………… 65

2-22- سیستم جامع مدیریتی کارت امتیازی متوازن برای پیوند استراتژی با عملیات…… 66

2-22-1 – تنظیم استراتژی……………………. 66

2-22-2- برنامه ریزی استراتژیک…………………….. 67

2-22-3- همسویی سازمان با استراتژی……………………. 69

2-22-4- برنامه ­ریزی عملیات……………………. 69

2-22-5- کنترل، نظارت و یادگیری……………………. 70

2-22-6- سنجش و سازگار کردن استراتژی……………………. 70

2-23- بعضي از كاستي­های كارت امتيازي متوازن…………………… 71

2-24-تحقیقات انجام شده در مورد کارت امتیازی متوازن…………………..72

2-24-1- تحقیقات خارجی……………………. 72

2-24-2- تحقیقات داخلی……………………. 76

2-3- نتیجه ­گیری……………………. 79

فصل سوم: مواد و روش­ها و روش­شناسی تحقیق یا روش اجراي تحقیق…… 81

3-1- مقدمه…………………… 82

3-2 – روش تحقيق…………………… 82

3-2-1- برحسب هدف……………………. 83

3-2-2- برحسب نحوه گردآوری داده ­ها………………….. 84

3-3- جامعه آماري تحقيق…………………… 87

3-4- روش نمونه ­گیری و تعيين حجم نمونه…………………… 87

3-5- روش و ابزار جمع ­آوری اطلاعات و اندازه­ گیری داده ­ها……… 87

3 -6- روش سنجش اعتبار (روایی) و پایایی…………………..91

3-6-1- روایی پرسشنامه تحقیق…………………… 91

3-6-2- پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه…………………… 92

3 -7- روش تجزيه و تحليل دادها و آزمون فرضيه ­ها………………….. 93

3-7-1- نرم­افزارهاي مورد استفاده براي تجزيه و تحليل داده­ ها …………………..94

3-7-2- مقايسه رتبه با بهره گرفتن از آزمون فريدمن……………………. 94

3-7-3- آزمون كاي –دو براي جدول­هاي يك بعدي……………………. 95

3-7-4- آزمون نسبت (دو جمله ­اي)………………….. 95

3-8-چهارچوب نظري و مدل تحقيق: مدل كارت امتيازي متوازن……… 96

3-8-1- مانع اول…………………… 96

3-8-2- مانع دوم…………………… 96

3-8-3- مانع سوم…………………… 96

3-8-4- مانع چهارم…………………… 96

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ ها………………….. 100

4-1- مقدمه…………………… 101

4-2- ویژگی­های جمعیت­ شناسی جامعه مورد مطالعه………… 101

4-2-1- جامعه مورد مطالعه از لحاظ جنسیت……………………. 102

4-2-2- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سن……………………. 102

4-2-3- جامعه مورد مطالعه از لحاظ تحصیلات……………………. 103

4-2-4- جامعه مورد مطالعه از لحاظ سابقه كار در سازمان…….. 104

4-3 – آزمون فرضیات……………………. 105

4-3-1- آزمون فرضيه اصلي تحقيق…………………… 105

4-3-1-1- آزمون کای – دو…………………… 106

4-3-1-2- آزمون نسبت (دو جمله ­ای) …………………..108

4-4- آزمونهای مربوط به فرضیه اول…………………… 110

4-4-1- آزمون کای – دو…………………… 110

4-4-2- آزمون نسبت (دو جمله ­اي)………………….. 112

4-5- آزمون مربوط به فرضيه دوم…………………… 114

4-5-1- آزمون كاي –دو…………………… 114

4-5-2- آزمون نسبت (دو جمله­ اي) …………………..116

4-6- آزمون مربوط به فرضيه سوم…………………… 118

4-6-1- آزمون كاي – دو…………………… 118

4-6-2- آزمون نسبت (دو جمله ­اي) …………………..120

4-7- آزمون مربوط به فرضيه چهارم…………………… 121

4-7-1- آزمون كاي –دو…………………… 121

4-7-2- آزمون نسبت (دو جمله ­اي)………………….. 123

4-8- آزمون مربوط به فرضيه پنجم…………………… 124

4-8-1- آزمون كاي –دو…………………… 124

4-8-2-آزمون نسبت (دو جمله ­اي) …………………..126

فصل پنجم: نتايج تحقيق…………………… 128

5-1- مقدمه…………………… 129

5-2- خلاصه تحقيق…………………… 129

5-3- نتايج آزمون فرضيات و تفسير آنها………………….. 130

5-3-1- آزمون كاي-دو…………………… 131

5-3-2- آزمون نسبت (دو جمله ­اي)………………….. 131

5-4- پيشنهادات براساس نتايج به دست آمده………………….. 134

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي……………………. 134

5-6- محدوديت­هاي تحقيق…………………… 134

منابع و مآخذ…………………… 136

پیوستها …………………..147

Abstract…………………..

چکیده:

هدف از انجام اين تحقيق بررسی امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استراتژي­هاي آن در شركت خودرو­سازی سايپا است. كارت امتيازي متوازن يكي از تكنيك­های ارزيابي عملكرد سازمان­ها می­باشد كه سازمان را از چهار منظر مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي و يادگيري و رشد مورد ارزيابي قرار می­دهد. عمده­ترین مشكل در سازمان­ها اجراي استراتژي تدوين شده می­باشد. كارت امتيازي متوازن فاصله­ای كه ما بين تدوين و اجراي استراتژي وجود دارد از بين می­برد. محل تحقيق شركت سايپا و جامعه آماري شامل 58 نفر از مديران ارشد، مديران مياني، اجرائي شاغل در شركت سايپا می­باشند. روش تحقيق توصيفي– پيمايشي و ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه و مطالعات كتابخانه­ای بوده و روش آماري، آمار استنباطي می­باشد. نتايج حاصل از تحقيق بيانگر اين است كه امكان اجراي ارزيابي متوازن با بكارگيري كارت امتيازي متوازن در شركت سايپا وجود دارد. و با بهره گرفتن از اين تكنيك امكان غلبه بر موانع اجراي استراتژي در شركت سايپا وجود دارد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

در مورد سازمان تعاریف بسیاری ارائه شده است. کلاسیک­ها بر نقش ساختار در سازمان تاکید می­کنند و نئوکلاسیک­ها به انسان توجه اساسی دارند. سازمان­های مکانیکی، سازمان­های ارگانیکی، سازمان یادگیرنده، سازمان به مثابه فرهنگ و انواع مختلفی از تعاریف دیگر که هریک از زوایه­ای خاص به سازمان می­نگرند. اما یکی از استعاره­های جالب در مورد سازمان، تشبیه سازمان به انسان است، در این تفکر به سازمان به مثابه موجودی زنده نگریسته می­شود. اما در همه موجودات زنده، بویژه انسان، فاکتورهایی وجود دارد که از آنها به عنوان علایم حیاتی نام برده می­شود.! آیا سازمان نیز علایم حیاتی دارد؟ آیا آنچنان که فشار خون و نبض انسان حامل پیام مرگ و زندگی می­ توانند باشند، می­توان با اندازه­گیری نبض و فشار خون سازمان نسبت به سلامت یا عدم سلامت آن آگاهی یافت؟ چارچوب کارت ارزیابی متوزان یکی از روش­های نوین و مفیدی است که کنترل استراتژیک در سازمان را برمبنای عوامل حیاتی آن امکان­پذیر می­سازد.

2-1- عنوان تحقیق

بررسي امكان بكارگيري كارت امتيازي متوازن جهت اجراي استارتژي­های آن در شركت خودرو­سازی سايپا.

3-1- بیان مسئله

تا چند دهه قبل برنامه‌ريزي استراتژيك و تدوين استراتژي براي سازمان­ها معنا و مفهومي نداشت و سازمان­ها فقط به برنامه‌ريزي عملياتي مي‌پرداختند و شايد موفقيت‌هايي نيز كسب نموده باشند. ولي بعد از آن دوران، بخصوص دهه 1970 به بعد، سازمان­ها به اين نتيجه رسيدند كه فقط با برنامه‌ريزي عملياتي نمي‌توانند به فعاليت­ها ادامه دهند. چون تحولات اقتصادي جديد از جمله افزايش تورم و بيكاري، رقابت بين سازمان­ها و اهميت خدمات در اقتصاد باعث گرديد كه سازمان­ها براي رفع مشكلات به برنامه‌ريزي استراتژيك و تدوين استراتژي روي آورند. زيرا هيچ سازماني توانايي كامل شكل دادن به محيطي كه در آن كارمیكند را ندارد. اما مي‌تواند اوضاع و احوالي را پديد آورده و از بين آنها بهترين فرصت‌ها را بدست آورد. وظيفه مديريت اين است كه شركت را همواره به گونه‌اي ببيند كه مي‌تواند بشود. نه آن‌گونه كه هم‌اكنون هست (كاتلر، اصول بازاريابي، 86)

ولي پياده‌سازي اين استراتژي‌هاي تدوين شده در برنامه‌ريزي استراتژيك، مشكل است زيرا در مسير اجراي هر استراتژي موانع زيادي وجود دارد كه از آن‌جمله مي‌توان به موانع فني و موانع مهارتي و موانع ساختاري اشاره نمود. روش‌هاي زيادي نيز براي غلبه بر موانع اجراي استراتژي‌ها پيشنهاد گرديده است. يكي از روش‌هاي پيشنهادي، تكنيك ارزيابي متوازن نام دارد كه در سال 1992 توسط كاپلان و نورتون ارائه گرديده است. بر اساس نظريات كاپلان و نورتون روش ارزيابي متوازن، شرکت­ها و سازمان­ها را قادر مي‌سازد تا فاصله قابل توجهي را كه قبلاً في­مابين مراحل تدوين و اجراي استراتژي بوجود مي‌آمد، از ميان بردارند. آنها معتقد بودند كه اين عدم ارتباط صحيح في مابين مراحل تدوين و اجراي استراتژي به واسطه موانع زيربه وجودمی آید:

1-3-1- مانع اول: چشم‌انداز و استراتژي‌ها غيرقابل درك هستند.

1-3-2- مانع دوم: عدم ارتباط استراتژي‌ها با اهداف نقش‌ها، گروه‌ها و افراد سازمان‌ها.

1-3-3- مانع سوم: عدم ارتباط استراتژي‌ها با تخصيص منابع كوتاه‌مدت و بلندمدت سازمان.

1-3-4- مانع چهارم: دريافت بازخوردهاي تاكتيكي به جاي بازخوردهاي راهبردي (يعني بازخوردهايي كه وجود دارد بر اساس مهارت است نه بر اساس استراتژي). (كاپلان و نورتون[1]، 1996)

اين تحقيق بر اساس 4 مانع بالا با طرح 5 فرضيه سعي بر آن دارد تا مشخص نمايد آيا مي‌توان از تكنيك ارزيابي متوازن براي غلبه بر موانع اجراي استراتژي شرکت خودروسازی سایپا استفاده نمود؟ اصولاً سازمان­ها سعي دارند كه چرخة رضايت‌مندي در درون خود ايجاد نمايند، اجراي صحيح چنين چرخه‌اي در گروارزیابی صحیح آن است. در این راستا تکنیک ارزیابی متوازن جزء اولین تکنیک هاست که به اهمیت در ارزيابي عملكرد و فعاليت‌هاي سازمان توجه نموده است. سيستم سنتي ارزيابي عملكرد عمدتاً بر سنجه‌هاي مالي استوار بودند. در ابتدا براي ارزيابي عمليات بيشتر ازسنجه­های مالی مطلق مانند در آمد کل، در آمد خالص، سود عملیاتی وسودخالص استفاده می­نمود. باگذشت زمان، وگسترش و پیچیده شدن فعالیت­های سازمان، استفاده از سنجه‌هاي مالي نسبي، مانند بازگشت سرمايه و باقيماندة درآمد رواج پيدا كرد. در دهه‌هاي اخير، نيز مدل‌هايي چون ارزش افزوده اقتصادي و جريان‌هاي نقدي به عنوان معيارهاي مناسبت‌تري براي ارزيابي نتيجه عمليات معرفي شدند. (نمازي، 1386، 56)

در سيستم‌هاي سنتي ارزيابي عملكرد، از يك‌سو، تمامي معيارهاي ارزيابي، مالي و صرفاً كمّي هستند و اصولاً نشان‌دهندة خلاصه و سريع و عمليات‌ و فعالیت­های يك سازمان هستند و در مواردي به حدي تجمعي هستند كه فقط براي سطوح خاصي از مديران، كاركنان قابل استفاده هستند. همچنين معيارهاي مالي در زمينه‌هايي كه قادر به ارزيابي هستند، نشان‌دهندة رويدادهاي تاريخي گذشته‌اند و چون اغلب با تأخير بدست مي‌آيند، اطلاعات كاملي در زمينة پاسخگويي و تعهدات سازمان در قبال سهامداران و ذي‌نفعان در اختيار قرار نمي‌دهد و از معرفي بهترين نتايج عملكرد سالانه و شش‌ماهه و حتي ماهانه، دليلي بر تداوم اين نتايج در آينده نيست. صورت‌هاي مالي سنتي در پيشرفته‌ترين سطوح خود قادر به انعكاس عملكرد واحدها و بخش‌هاي مختلف يك سازمان هستند كه از تجميع عملكرد كل سازمان بدست مي‌آيد. و توانايي انعكاس اثرات ناشي از همكاري‌هاي بين واحدهاي مختلف را ندارند و اين در حالي است كه امروزه بيشتر فعاليت‌هاي ارزش‌آفرين سازمان­ها حاصل همكاري‌هاي بين وظيفه‌اي است و سيستم‌هاي مالي سنتي قادر به محاسبه ارزش واقعي و يا بهاي تمام شده اين همكاري‌ها در روابط نيستند (بختياري، 1386).

به ديگر سخن معيارهاي سنتي ارزيابي عملكرد فقط بازدة مالي را مي‌سنجند و مورد تأكيد قرار مي‌دهند و به ارزيابي عمليات و سودآوري كوتاه‌مدت توجه دارند وبه سازه‌ها و فرآيندهايي كه باعث ايجاد بازده مالي مي‌گردند تكيه نمي‌كنند. اين در حالي است كه سيستم‌هاي ارزيابي عملكرد مطلوب بايد مبتني بر بررسي‌هاي بلند مدت و عواملي باشند كه برنامه­ریزی آينده‌سازان را نيز در بر مي‌گيرد. افزون بر محدوديت‌هاي روش سنتي ارزيابي عملكرد، پذيرش اصل مشتري‌مداري و رضايت مشتري از طرف سازمان­ها، اهميت يا فتن دارائي­ها نامشهود در سازمان­ها و ارزش­‌گذاري سازمان­ها بر مبناي دارائي­ها نامشهود (از قبيل رضايت مشتريان، بهبود كيفيت ارائه خدمات، استفاده از نيروي انساني كارآمد)، پيدايش فناوري‌هاي اطلاعاتي جديد، تغييرات جديد در حوزه ارائه خدمات و همچنين خواسته‌هاي جديد مشتريان سازماني سبب شده است تا استفاده از تكنيك‌هاي سنتي ارزيابي با مشكل مواجه نشود و از اين‌رو در حمايت از برنامه‌هاي مديريت و بالاخص برنامه‌هاي استراتژيك سازمان ناتوان باشند. لذا در اين پژوهش نيز ديدگاه‌هاي مالي به نتهايي براي پيشبرد عملكرد كافي نيست و نگرش متوازن‌تري لازم است.

تكنيك‌هاي ارزيابي متوازن در اين روش به موارد زير اشاره دارد:

1) توازن بين معيارهاي مالي و غيرمالي

2) توازن بين اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت

3) توازن بين ذي‌نفعان داخلي و خارجي يعني كاركنان و مشتريان و سهامداران

4) توازن بين شاخص‌هاي هادي (شاخص‌هاي عملكرد آينده‌گر) و شاخص‌هاي تابع يا پيامد (شاخص‌هاي مالي و گذشته‌نگر)

5) توازن بين ديدگاه‌هاي داخلي و خارجي

تدوين و اجراي استراتژي‌هاي هدفمند، بدون توجه به نيروهاي دروني و بيروني مؤثر، بر شرکت­های خودروسازی، از جمله شرکت خودروسازی سایپا امكان‌پذير نخواهد بود. چون فلسفه اصلي ارزيابي متوازن از ابتدا تا انتها، تأكيد زيادي بر مديريت استراتژيك و ايجاد تشكيلات استراتژي‌محور دارد و از آن به عنوان ابزاري جهت تحقق استراتژي استفاده مي‌شود. اين تحقيق سعي بر آن دارد تا نشان دهد كه كارت امتيازي متوازن چگونه غلبه بر موانع و مشكلات مهم سد راه اجراي موفقيت‌آميز استراتژي‌هاي طرح­ریزی شده را ممكن مي‌سازد.

[1] – Kaplan &Norton

تعداد صفحه : 159

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :