دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

عنوان پایان نامه:

بررسی تطبیقی استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه كشورهاي چین وکره شمالی وایران

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده:

هدف از اين پژوهش مطالعه تطبيقي استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درسه کشورچین،کره شمالی وجمهوری اسلامی ایران مي‌باشد.جامعه موردمطالعه دراين پژوهش عبارت بودازجنبه‌هاي مختلف استراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات درکشورهای مذکور. با توجه به‌گسترده بودن موضوع،اهداف وخط مشي‌هاونوآوریها وابتکارات درکشورهاي نمونه،موردبررسي قرارگرفت. داده هاي پژوهش بامطالعه كتب مربوط به اين موضوع، پايان نامه فارغ التحصيلان تحصيلات تكميلي وديگرتحقيقات انجام شده،مقالات مندرج درمجلات موجود، سايت هاي مختلف اينترنتي،وهمچنين تعامل بامتخصیصن آموزشي جمع‌آوري وسپس با بهره گرفتن از روش جرج بردي تحليل گرديد.نتايج به دست آمده نشان مي‌دهدکه مسئولين کشورچین وکره شمالی دربكارگيري قابليت‌هاي شبكه جهاني اينترنت در فرايند ياددهي – يادگيري دوره متوسطه و آموزشهاي از راه دور مبتني بر شبكه کاملا موفق بوده اند. و کشور ایران نیز توانسته است درارتقاء مهارتهای علمی وعملی دانش آموزان مقطع متوسطه در زمینه استفاده از فناوری اطلاعات تاحدزیادی موفق عمل کند.به منظور توسعه و بهبوداستراتژیهای توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات هر سه کشورمورد بررسي اهداف وخط‌ مشي‌هايي رادرنظرگرفته‌اندکه برخي ازاين اهداف درهرسه کشور مشترک بوده وبرخي اهداف نيزباتوجه به مقتضيات خاص و باتوجه به توانمندي‌ها،امکانات وزيرساخت‌هاي آن‌ کشورهامتفاوت مي‌باشد.درهرسه کشورموردبررسي طرح‌های ابتکاری درزمينه‌ي کار با رايانه وآموزش فناوری اطلاعات وارتباطات به اجرادرآمده است ومتوليان امر،به اهميت فناوري اطلاعات وارتباطات وفناوري‌هاي نوين در آموزش واقف هستند و هزینه های کلانی راصرف این امر می کنند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه:

بشر از نخستین روزهای زندگی خود همواره درجستجوی راههایی برای بهبود وضعیت زندگی خود وتلاش در جهت رفاه هرچه بیشتر خود بوده است ودر این مسیر همواره کوشیده است و تحولات عظیمی را در زندگی خود در دوره های گوناگون به وجود آورده است . از جمله این تلاشها می توان به کشف آتش ، بخار و غیره که هر کدام به نوبه خود تاثیر ژرفی بر زندگی انسان بر جای گذاشته اند، اشاره کرد.

انقلابهای گوناگونی در طول تاریخ زندگی بشر در دوران گوناگون روی داده اند که هر کدام به گونه ای زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده اند . و به علت برتری یک عنصر که نقش اساسی را در این تغییر و تحولات داشته آن دوره و انقلاب به نام آن عنصر نامگذاری شده است که می توان به عصر آتش ، انقلاب صنعتی و غیره اشاره کرد . در راستای همین تغییر و تحولات و دگرگونی در زندگی بشر بود که همچنان که آلوین تافلر[1] (1950) اشاره می کند « موج سوم »[2] در زندگی انسان رخ داد که به انقلاب ارتباطات یا همان عصر اطلاعات و ارتباطات مشهور است. (تافلر،1950).

همچنان که در بالا اشاره شد تمامی انقلاب ها و تحولات عظیم بشر که در گذشته روی داده بود هر یک به نوبه خود سبک زندگی انسان را تغییر داده بودند و آن را با خود هماهنگ کرده بودند . انقلاب انفجار اطلاعات نیز همچون سایر انقلاب های دیگرتمامی جوانب زندگی بشر ونهادهای جامعه را یا دگرگون کرده یا در حال دگرگون کردن است، که از آن جمله می توان به دگرگونی نهاد مهم آموزش و پرورش اشاره کرد که این نهادها نیز ناگزیر برای پیشرفت و ماندگاری خود مجبور به همراهی ، هماهنگی و همگامی با این تحولات است .

بيان مسئله:

فناوري اطلاعات از جمله مباحثي است كه در اكثر جوامع مورد بحث و بررسي قرارگرفته است. جوامعي هستند كه اميدوارند با بهره گرفتن از اين فناوري مسير توسعه را در زماني كوتاه‌تر طي نمايند. در ايران نيز مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه به مطالعه و بررسي در اين زمينه پرداخته شده‌است. بي‌شك در كنار فعاليت‌هاي تحقيقاتي و توليدي، مباحث نظري و بنيادي مي‌تواند جهت‌گيري اين پديده جديد را به منظور دستيابي به اهداف توسعه‌گرايانه بهتر دنبال نمايد. روشن‌است كه ايجاد تغيير و تحول در هر زمينه‌اي بايد براساس مطالعات دقيق و بررسي‌هاي گوناگون صورت گيرد. تحولات آموزش و پرورش ماهيتاً نمي تواند شتابزده، ظاهري و تك‌بعدي باشد، بلكه بايد به تدريج، حساب‌شده و به دقت صورت گيرد(فردانش، 1372).

بنابراين در بحث فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد همزمان به ابعاد گوناگون فناوری اطلاعات وارتباطات (مباني نظري و عملي) بپردازيم. اگر بتوانيم در اين راستا راهبردهايي اتخاذ نمائيم، بي‌شك مي توانيم در تمام زمينه‌ها از فناوري اطلاعات بهترين استفاده را داشته باشيم. بنابراين بررسي نظام‌هاي آموزشي در جوامع ديگر مي‌تواند راهگشاي بسياري از مشكلات باشد. با توجه به آنچه كه بيان شد اين مسئله مطرح مي‌شود كه براي كاربرد مفيد فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش دوره متوسطه تحصیلی چه راهبردهايي بايد اتخاذ شود تا فناوريهای جديد در بطن نظام آموزشي قرار گيرد.

اهميت و ضرورت تحقيق:

در جامعه امروز اطلاعات شاخص قدرت است، برخلاف گذشته كه تمايز ميان جوامع بر چهار شاخص دوران صنعتي (سرمايه، ماشين‌آلات، مواداوليه و نيروي انساني) استوار بود. امروزه آنچه كه كشوري را در سطح اول، دوم يا سوم جهان قرار مي‌دهد ميزان اطلاعاتي است كه آن كشور توليد مي‌كند، در دسترس قرار مي‌دهد و يا به كار مي‌گيرد. آغاز هزاره سوم و شروع قرن بيست و يكم، تبلور حقيقي حضور كشورهاي پيشرفته اطلاعاتي است (منتظر، 1381).امروزه تکنولوژی به گونه ای است که به طور مداوم تدریس ویادگیری را دچار تغییر وتحول نموده است وکامپیوتر وامکانات شبکه ای به عنوان یک ابزار آموزشی ونیز به عنوان یکی از امکانات مهم در نظام های آموزشی پذیرفته شده است(گریسون واندرسون،2003،ترجمه زارعی زوارکی وصفایی موحد،1384).

امروزه ما در مسير تحولي ديگر تحت عنوان فناوري اطلاعات و ارتباطات قرارگرفته‌ايم و بايد خود را با پيشرفت‌ها و فناوري‌هاي جديد هماهنگ نمائيم. اين پژوهش برآن است تا استراتژي‌هاي توسعه فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه ی كشورهاي چین و کره شمالی را مورد بررسي قرار دهد و تفاوت‌ها و شباهت‌هاي آنها را بررسي نموده و در نهايت به ارائه پيشنهادهايي به منظور الگو قراردادن آنها در نظام آموزش و پرورش دوره متوسطه کشورایران بپردازد. در واقع هدف از اين تحقيق پاسخگويي به اين سوال است كه براي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه كشور ایران چه استراتژي‌هايي را بايد مبنا قرارداد ؟

اهداف تحقيق

هدف كلي

بررسی تطبیقی استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات درآموزش وپرورش دوره متوسطه كشورهاي چین وکره شمالی و ایران.

اهداف جزيي

1- بررسي استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در زمينه خط‌مشي ملي آموزش وپرورش دوره متوسطه.

2- بررسي استراتژي‌هاي توسعه فناوري اطلاعات وارتباطات در زمینه ابتکارات ونوآوریها در آموزش وپرورش دوره متوسطه.

سؤال‌هاي تحقيق:

1- كشورهاي نمونه چه استراتژي‌هايي را در زمینه توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در آموزش وپرورش دوره متوسطه اتخاذ نموده‌اند؟

2- موارد تفاوت اين استراتژي‌ها چيست؟

3- موارد تشابه اين استراتژي‌ها چيست؟

4- چه عناصري در اين استراتژي‌ها قابليت استفاده در آموزش و پرورش دوره متوسطه ايران را دارند؟

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات

فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT:

تعریف نظری : فناوری ارتباطات واطلاعات ازتلفیق سه حوزه اطلاعات،کامپیوتر وارتباطات پدید آمده است این فناوری ازترکیب سه بخش متمایز کامپیوتر ارتباطات واطلاعات حاصل می شود.بخش کامپیوترسخت افزار و تامین کننده تجهیزات وادوات لازم ،داده ها واطلاعات به عنوان خمیر مایه ومواد اولیه در درون شبکه وارتباطات مخابراتی بخش سوم است که وظیفه برقراری ارتباط بین دو بخش دیگر را به عهده دارد (عبادی ،1382).

عملیاتی:دراین تحقیق منظور از فناوری اطلاعات و ارتباطات به هر گونه استفاده معلم از سخت افزار و نرم افزارهای کامپیوتر و وسایل الکترونیکی که تعامل بین معلم و دانش آموز را آسان و توسعه می بخشد می گوییم.

مطالعات تطبيقي:

تعریف نظری:در بررسي‌هاي تطبيقي دو يا چند دستگاه آموزشي در مناطق گوناگون از نظر جغرافيايي و زماني در مجموع و يا از نظر بعضي جنبه‌هاي مشخص مانند برنامه‌هاي اداري، درسي، آموزشي و غيره مورد مطالعه قرار مي‌گيرد (كسليارد، ترجمه بياني و بهداري، 1358).

تعریف عملیاتی:منظورمطالعه ومقایسه وبررسی نقش فناوری اطلاعات وارتباطات در آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه می باشد.

آموزش وپرورش:

تعریف نظری : آموزش و پرورش فعاليت‌هايي است كه از طريق معلومات به طور معمول در مدرسه، دانشكده يا دانشگاه انتقال داده مي‌شود. آموزش و پرورش فعاليتي است مداوم، جامع و براي همه به منظور رشد و تكامل انسان غناي فرهنگ و تعالي جامعه (فيوضات، 1377).

تعریف عملیاتی:مجموعه ای از آموزش های که با محتوای علمی وتربیتی در مقطع متوسطه در کشورهای مورد مطالعه انجام می گیرد.

استراتژي:

تعریف نظری:طراحي، تنظيم و تعيين فعاليت‌ها بمنظور پشتيباني وظايف، مقاصد و غايات يك سازمان. به طور كلي مي‌توان گفت كه استراتژي شامل وظايف، مقاصد و غايات دقيق سازمان و تعيين فعاليت‌هاي موردنياز جهت دستيابي به آن مقاصد و غايات مي‌باشد. استراتژي عبارت است از خط‌مشي كلي كه از بين شاخه‌هاي مختلف عمل به عنوان راه‌بهينه دستيابي به هدف‌ها انتخاب شده و در اين انتخاب توانايي‌ها، مفروضات اساسي، سياست‌ها و منابع مورد توجه قرارگيرد (كرامتي، 1374)

تعریف عملیاتی:منظور مجموعه ای از روش ها وراهکارهای است که بر آموزش وپرورش کشورهای مورد مطالعه در رسیدن به اهداف فناوری اطلاعات وارتباطات تاثیر گذار است.

توسعه:

تعریف نظری : عبارت است از به فعليت رساندن تفكراتي براي تعالي، رفاه اجتماعي، پيشرفت اقتصادي، رشد اجتماعي و بالابردن حجم توليد (شفيعي، 1380).

تعریف عملیاتی :منظور از توسعه در این پژوهش يعني آموزش را از حالت اوليه وسنتی خود خارج کردن و به حالت‌هاي پيچيده‌تر تبديل شدن.

[1]Toffer Alvin

[2] -Thethird wave (نام کتاب و اصطلاحی که الوین تافلر برای توصیف عصر ارتباطات به کار می برد)

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 114

قیمت : 14700 تومان

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :