متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدرسی معارف اسلامی

گرایش : اخلاق اسلامی

عنوان : علل گرایش به عرفان های کاذب

دانشگاه معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه: مدرسی معارف اسلامی

گرایش اخلاق اسلامی

عنوان:

علل گرایش به عرفان­های کاذب

استاد راهنما:

حجت الاسلام والمسلمین دکتررضاحاجی ابراهیم

استادمشاور:

حجت الاسلام والمسلمین دکترمحمدحسین پوریانی

سال:

1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

از اصیل­ترین گرایشات انسانی، گرایشات عرفانی اوست که در جهت یابی این تمایلات بسیاری از عوامل درونی و بیرونی تأثیر گذارند. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، مهمترین عوامل درونی(فطری) و عوامل بیرونی(سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی) گرایش به عرفان­های کاذب مورد بررسی قرار گرفته است. چرا که عرفان­های کاذب تنها در صدد پاسخ­گویی به بعضی از ابعاد وجودی انسان می­باشند، و خدا و قرب به خدا در مکتب­شان وجود ندارد. بلکه هدف­شان را رساندن انسان به آسایش و آرامش از طریق بعضی از اعمال و حرکات بی­معنا، معرفی می­کنند. در نتیجه در دور کردن افراد به خصوص جوانان، از دین و عرفان حقیقی نقش بسزایی دارند.

لذا تلاش شده تا با شناسایی این عوامل، بتوان از پیشروی این عرفان­ها و دین­گریزی و متمایل شدن جوانان به سمت این فرقه­ها جلوگیری کرد. زیرا زمانی که علل به وجود آمدن یک انحراف مشخص شود، برای درمان و پیشگیری آن می­توان اقدام نمود و با راه­کارهایی که اسلام در این زمینه بیان کرده، جامعه و فرد را از آن انحراف و تأثیرات منفی آن نجات داد.

بر اساس نتایج به دست آمده، می­توان ضعف معرفت، نداشتن شناخت درستی از گرایشات فطری، جهل نسبت به دین و عرفان حقیقی، مشکلات مالی و خانوادگی، سبک جدید زندگی، دلایل سیاسی و ... از مهم­ترین عوامل گرایش روز افزون به این فرقه­ها عنوان نمود.

کلید واژه­ها: عرفان، عرفان حقیقی، عرفان کاذب، ملاک­های عرفان حقیقی، ملاک­های عرفان­های کاذب

 

 

فهرست مطالب

مقدمه....................................................................................................................................................1

 1. فصل اول:کلیات..........................................................................................................................3

1ـ1. بیان مسأله....................................................................................................................................4

1ـ2. هدف تحقیق................................................................................................................................4

1ـ3. سوال اصلی..................................................................................................................................5

1ـ4. سوالات فرعی..............................................................................................................................5

1ـ5. فرضیه­ها.......................................................................................................................................5

1ـ6. موانع و محدودیت­های تحقیق.....................................................................................................5

1ـ7. پیشینه تحقیق...............................................................................................................................6

1ـ8. تعریف مفاهیم..............................................................................................................................7

1ـ8ـ1. عرفان.....................................................................................................................................7 1ـ8ـ2. کاذب.......................................................................................................................................7 1ـ8ـ3. علل........................................................................................................................................7 1ـ8ـ4. گرایش...................................................................................................................................8 1ـ8ـ5. پیشگیری...............................................................................................................................8 1ـ8ـ6. درمان.......................................................................................................................................8

 1. فصل دوم: عرفان حقیقی و شاخصه­های عرفان و عارفان حقیقی....................................9 2ـ1. عرفان حقیقی چیست؟..............................................................................................................10 2ـ1ـ1. عرفان در لغت......................................................................................................................10  2ـ1ـ2. عرفان در اصطلاح.................................................................................................................11  2ـ1ـ3. سرچشمه عرفان..................................................................................................................14  2ـ1ـ4. عرفان نظری و عملی...........................................................................................................18  2ـ1ـ5. عرفان حقیقی و کاذب..........................................................................................................20 2ـ2. شاخصه­های عرفان حقیقی..................................................................................................22

 

2ـ2ـ1. قرب الهی به عنوان هدف غایی...........................................................................................22  2ـ2ـ2. مطابقت با شریعت.................................................................................................................23

2ـ2ـ3. هماهنگی با عقل...................................................................................................................28 2ـ2ـ4. عدم مخالفت با فطرت...........................................................................................................31

2ـ2ـ5. تصحیح نسبت به دنیا و آخرت.............................................................................................32 2ـ2ـ6. همه جانبه بودن.....................................................................................................................35 2ـ3. شاخصه­های عارفان حقیقی......................................................................................................36  2ـ3ـ1. یاد خدا.................................................................................................................................36 2ـ3ـ2. تأکید بر ریاضت­های شرعی.................................................................................................38  2ـ3ـ3. مرگ اندیشی........................................................................................................................39  2ـ3ـ4. پرهیز از شهرت و فرقه­گرایی..............................................................................................40  2ـ3ـ5. محبت نسبت به همه آفریده­ها...............................................................................................41

 1. فصل سوم: شاخصه عرفان­ها و عارفان کاذب....................................................................43 3ـ1. شاخصه­های عرفان­های کاذب...................................................................................................44 3ـ1ـ1. نادیده گرفتن خدا به عنوان هدف غایی................................................................................44   3ـ1ـ2. شادمانگی به عنوان هدف غایی............................................................................................46  3ـ1ـ3. شریعت ستیزی....................................................................................................................49   3ـ1ـ4. خردستیزی و منطق­گریزی....................................................................................................51  3ـ1ـ5. انکار معاد و اعتقاد به تناسخ..................................................................................................53  3ـ1ـ6. قطب محوری و استاد پرستی................................................................................................57  3ـ2. شاخصه­های عارفان کاذب.........................................................................................................59   3ـ2ـ1. دعوت به خود.......................................................................................................................59  3ـ2ـ2. مبارزه با ادیان الهی................................................................................................................60

3ـ2ـ3. دامن زدن به میسائل جنسی...................................................................................................63 3ـ2ـ4. تبلیغ کثرت­گرایی عرفانی......................................................................................................65 3ـ2ـ5. ایجاد مکان­های مقدس اختصاصی.........................................................................................69

 

 1. فصل چهارم: عوامل درونی گرایش به عرفان­های کاذب................................................. 71 4ـ1. انحراف فطرت...........................................................................................................................72 4ـ2. فقدان هویت.............................................................................................................................74 4ـ3. ضعف معرفت...........................................................................................................................77 4ـ4. میل به بی­بندباری.......................................................................................................................80 4ـ5. تمایل به قدرت.......................................................................................................................82 4ـ6. اضطراب و فشارهای عصبی......................................................................................................84
 2. فصل پنجم: عوامل بیرونی گرایش به عرفان­های کاذب....................................................88 5ـ1. الف. عوامل فرهنگی.................................................................................................................89 5ـ1ـ1. عدم تبلیغ کافی دین در جامعه.............................................................................................89 5ـ1ـ1ـ1. عدم شناخت نسبت به دین...............................................................................................89 5ـ1ـ1ـ2. سخت­گیری دینی..............................................................................................................91  5ـ1ـ1ـ3. تناقض در گفتار و عمل عالمان دینی.................................................................................93 5ـ1ـ1ـ4. عملیاتی نکردن مفاهیم دینی..............................................................................................95

5ـ1ـ2. تبلیغات گسترده گروه­های معنویت­گرا و شیوه­های تبلیغی آنها..............................................96 5ـ1ـ2ـ1. تبلیغات گسترده................................................................................................................96 5ـ1ـ2ـ1ـ1. چاپ و ترجمه کتاب....................................................................................................96 5ـ1ـ2ـ1ـ2. استفاده از نماد...............................................................................................................97 5ـ1ـ2ـ1ـ3. اینترنت و سایت............................................................................................................97 5ـ1ـ2ـ1ـ4. استفاده از افراد متخصص برای تبلیغ.............................................................................98

5ـ1ـ2ـ2. شیوه­های تبلیغ...................................................................................................................99 5ـ1ـ2ـ2ـ1. آسان­گویی و سادگی تعالیم...........................................................................................99 5ـ1ـ2ـ2ـ2. حمایت از اعضای فرقه................................................................................................100 5ـ1ـ2ـ2ـ3. محبت کردن................................................................................................................100 5ـ1ـ2ـ2ـ4. تجربه شخصی سلوک عرفانی.....................................................................................101

5ـ2. ب. عوامل اقتصادی.................................................................................................................101

5ـ3. ج. عوامل اجتماعی..................................................................................................................104 5ـ3ـ1. مشکلات خانوادگی........................................................................................................... 105

 

5ـ3ـ1ـ1. افراط و تفریط در مسائل دینی......................................................................................106  5ـ3ـ1ـ2. کمبود محبت و بی­توجهی............................................................................................107  5ـ3ـ1ـ3. طلاق.............................................................................................................................108 5ـ3ـ1ـ4. برخوردهای نامتعادل در خانواده.....................................................................................109

5ـ3ـ1ـ5. خانواده خلاف­کار و محیط نامناسب...............................................................................110 5ـ3ـ2. سبک زندگی غربی.............................................................................................................111 5ـ3ـ3. دوستان ناباب......................................................................................................................112 5ـ3ـ4. سخت­گیری­ها و محدودیت­های اجتماعی...........................................................................115

5ـ4. د. عوامل سیاسی.....................................................................................................................116 5ـ4ـ1. ابزار....................................................................................................................................116 5ـ4ـ2. اهداف................................................................................................................................118 5ـ4ـ2ـ1. ضربه به امنیت ملی و مذهبی..........................................................................................118 5ـ4ـ2ـ2. ایجاد پایگاه....................................................................................................................118 5ـ4ـ2ـ3. ایجاد شبهه، تفرقه و شایعه............................................................................................119 5ـ4ـ2ـ4. ایجاد بی­تفاوتی در مردم نسبت به سرنوشت خود...........................................................119

 1. فصل ششم: پیشگیری، درمان، نتیجه­گیری...............................................................121 6ـ1. پیشگیری................................................................................................................................122 6ـ1ـ1. خانواده...............................................................................................................................122 6ـ1ـ1ـ1. ایجاد رابطه صمیمی و دوستانه با جوانان......................................................................122 6ـ1ـ1ـ2. آموزش معارف دینی و تقویت ایمان...............................................................................123

6ـ1ـ1ـ3. ارائه الگو.......................................................................................................................124 6ـ1ـ1ـ4. کنترل دوستان................................................................................................................125 6ـ1ـ2. رسانه..................................................................................................................................126 6ـ1ـ3. آموزش و پرورش و معلم...................................................................................................128 6ـ1ـ4. مبلغین و روحانیون............................................................................................................131 6ـ1ـ5. حکومت اسلامی................................................................................................................135 6ـ1ـ5ـ1. معرفی دین و تقویت ایمان...........................................................................................136 6ـ1ـ5ـ2. تسهیل ازدواج..................................................................................................................137

6ـ1ـ5ـ3. از بین بردن جهل و نادانی............................................................................................138 6ـ1ـ5ـ4. مبارزه با فقر..................................................................................................................139 6ـ2. درمان.....................................................................................................................................140 6ـ3. نتیجه­گیری..............................................................................................................................143 پیشنهاد.............................................................................................................................................145

فهرست منابع...................................................................................................................................147

نمایه................................................................................................................................................160

 

 

مقدمه

عرفان طریقه و شیوة ویژه­ای است برای دست­یابی به حقیقت که بر شهود و اشراق تکیه دارد. امروزه با توسعة ابعاد زندگی مادی بشر و صنعتی شدن، نه تنها گرایش به مباحث عرفانی و معنویت کاسته نشده، بلکه نیاز انسان به این موارد روز به روز افزایش یافته است. با این افزایش عرفان­نماهای فراوانی برای پاسخ دادن به این نیاز ظهور کرده­اند و از این تمایل برای رسیدن به اهداف و غرض­های خاص خود سوء استفاده نموده، با انجام دادن کارها و رواج اندیشه و عقاید باطل مکتب­هایی را در سطح جهانی با نام­های مختلف شیوع و گسترش داده­اند. اما نتوانسته­اند به این عطش و نیاز معنوی بشر پاسخ مناسبی دهند و بر عکس بر آلام روحی بشر افزوده­اند.

این فرقه­های نوظهور با بهره گرفتن از روش­های مختلف و بهره­گیری از امکانات روز دنیا در رقابت با ادیان سنتی، گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و پیروان این ادیان را به سوی خود جذب کرده­اند.

در واقع این فرقه­های کاذب که از معنای دینی خالی هستند و پایه و بنیان درستی ندارند، از طریق انواع رسانه­ها مانند ماهواره، اینترنت، فیلم، کتاب، موسیقی و ... وارد کشورهای مختلف جهان شده، طرفداران زیادی را به خود جلب می­کنند.

بنابراین با توجه به رواج گستردة انواع فرقه­های مدعی عرفان و گرایش افراد به این فرقه­ها، لازم است اقداماتی در جهت شناخت صحیح و شناسایی دقیق عواملی که سبب گرایش به این­گونه فرقه­ها می­شود، صورت گیرد.

آن چه در این رساله بدان پرداخته شده، بررسی علل گرایش افراد به این نوع عرفان­ها می­باشد؛ تا از طریق ریشه­یابی این گرایشات و شناسایی عوامل گرایش، جلوی نفوذ این مکاتب و در نتیجه آسیب­های آنها گرفته شود.

در تحقیق حاضر تمامی مجموعه موضوعات در شش فصل بیان شده است:

 1. فصل اول به بحث کلیات تحقیق اعم از بیان مسأله، اهداف تحقیق، اهمیت موضوع، سوالات اصلی و فرعی، فرضیه­ها، پیشینه و تعریف مفاهیم می­پردازد.
 2. فصل دوم به معرفی عرفان و عارفان حقیقی پرداخته و شاخصه­های آنها را بیان می­کند.
 3. فصل سوم به معرفی عرفان و عارفان کاذب پرداخته و شاخصه­های آنها را بیان می­کند.
 4. فصل چهارم مهمترین عوامل درونی گرایش مانند انحراف فطرت، ضعف معرفت، میل به بی­بندباری و ... را بررسی می­کند.
 5. فصل پنجم مهمترین عوامل بیرونی گرایش مانند عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را بررسی می­کند.
 6. فصل ششم راه­کارهای پیشگیری و درمان همراه با نتیجه­گیری را بیان می­کند.

 

 

 

 

 1. فصل اول

کلیات

 

1ـ1. بیان مسأله

عرفان یعنی شناخت شهودی خداوند متعال و اسماء، صفات و افعال او، که ریشه در فطرت انسان دارد. ولی گاهی این شناخت در روش­های خود در رسیدن به معرفت واقعی، مسیر درستی را طی نمی­کند و به انحراف کشیده می­شود.

در حال حاضر بسیاری از عرفان­های موجود، کاذب و ساختگی و خارج از چارچوب دین هستند. و اصلاً به کار بردن واژة عرفان برای این قبیل فرقه­ها اشتباه می­باشد. زیرا دست­یابی به عرفان واقعی از راه دستورات دینی و مبتنی بر وحی است. در واقع این مکاتب نوعی شبه عرفان هستند که بر خواسته از اومانیسم بوده و فاقد معنویت دینی می­باشند؛ چرا که اومانیسم به سمت انسان­گرایی پیش می­رود و خداگرایی را مورد هدف قرار می­دهد.

عرفان­های کاذب مصداق بارز جنگ نرم دشمنان اسلام است که هویت فرد را به خطر می­اندازد. و ارزش­های اجتماعی افراد را کم­رنگ کرده، بحران­های روانی به وجود می­آورند. و با هدف قرار دادن باورها و اعتقادات مردم به ویژه جوانان قصد فروپاشی و متزلزل کردن خانواده­ها را دارند.

شاید بتوان عوامل درونی(فطری) و عوامل بیرونی(فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی) که باعث گرایش به این­گونه عرفان­ها می­شوند را به این صورت بیان کرد: فطری بودن میل به معنویت، ضعف تبلیغات دینی، ارائه جذاب عرفان­های کاذب، جهل به عرفان حقیقی، ضربه زدن به مذهب و امنیت ملی، شریعت­گریزی و فرار از تکالیف اسلامی، آزادی رابطة دختر و پسر، میل به متفاوت بودن در جوانان، میل به لذت­های زود گذر و ... .

این تحقیق به بررسی عواملی که موجب می­شود که افراد به سمت عرفان­های کاذب کشیده شوند، می­پردازد. تا با معرفی این عوامل و بررسی پیامدهای گرایش به این عرفان­ها، جلوی نفوذ و گسترش این مکاتب و اثرات منفی آنها گرفته شود.

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.