متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  کامپیوتر با عنوان :امنيت پايگاه هاي داده در مقابل حملات داخلي و خارجي در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید

این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي
سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
مهندسي كامپيوتر – نرم افزار
عنوان :
امنيت پايگاه هاي داده در مقابل حملات داخلي و خارجي

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
يك گام بحراني نسبت به سيستم هاي پايگاه داده مقاوم در برابر حمله كشف ورود بي اجازه است كه در
مقالات زيادي به آن توجه شده است سيستم هاي كشف ورود بي اجازه فعاليت سيستم يا شبكه را مورد
بررسي قرار مي دهند تا تلاش براي منقطع كردن يا بدست آوردن دسترسي غير مجاز به سيستم ها را كشف
كنند.
متدولوژي كشف ورود بي اجازه به طور كلي مي تواند براساس پروفايل هاي آماري يا الگو هاي شناخته شده
حمله كه امضا ناميده مي شود دسته بندي شود. كشف ورود بي اجازه حفاظت شبكه و سيستم هاي
اطلاعاتي را به وسيله ي رد كردن دسترسي هاي آينده حمله كننده هاي كشف شده و به وسيله ي فراهم
كردن تذكرات مفيد روي چگونگي تقويت كردن قدرت دفاعي فراهم مي كند.
با اين حال كشف دخول بي اجازه چندين محدوديت ذاتي دارد:
a) كشف ورود بي اجازه سيستم را از حملات آگاه مي كند اما آن را در برابرحملات مقاوم نمي كند به
عبارت ديگر كشف دخول بي اجازه به تنهايي نمي تواند جامعيت و در دسترس بودن پايگاه داده را در مواجه
با حملات حفظ كند.
b) دستيابي به كشف صحيح و دقيق معمولاً مشكل و پر هزينه است. در بسياري حالات نرخ اشتباه بالا
است.
c) متوسط تأخير كشف در بسياري حالات براي محدود كردن آسيب خيلي طولاني است.
براي فائق آمدن بر اين محدوديت ها ، يك چشم انداز وسيع تري پيشنهاد شده است كه مي گويد علاوه بر
كشف حملات ،اقدام متقابل براي اين حملات موفق بايد زودتر برنامه ريزي و مستقر شود. در نوشته ها اين
عمل به عنوان قابليت مقاومت در مقابل دشمن يا قدرت تحمل ورود بي اجازه به كار مي رود. در اين سمينار
چند تكنيك مفيد براي مقابله با تلاش ورود بي اجازه به پايگاه داده معرفي مي شود .
 
مقدمه:
با گسترش روزافزون استفاده سازمانها از پايگاه داده ها در امور روزانه و تصميم سازيهاي سازماني، نقش
امنيت اطلاعات و داده ها اهميت روزافزوني يافته است .گسترش سريع كاربردهاي مبتني بر وب اين مقوله
را اهميتي مضاعف بخشيده است.
امروزه حفاظت از اطلاعات سازماني نه تنها در ارتباط با كاربران خارجي كه در برابر سوء استفاده كاربران
داخل سازمان مورد توجه قرار گرفته است .داده از سرمايه هاي اصلي هر سازمان است كه روز به روز بر
حجم آن و ميزان استفاده از آن افزوده مي شود .اين داده ها در سازمانها نقش اساسي ايفا ميكنند و
مبناي تصميم گيريهاي مديريتي و استراتژيك هستند .حفاظت از داده ها در قبال خطراتي كه سازگاري،
صحت، دقت، خصوصي بودن و محرمانگي آنها را تهديد ميكنند، امري اجتناب ناپذير است.
از سيستم هاي پايگاه داده مربوط به تجارت هاي حساس انتظار مي رود دائما دردسترس باشند ومتوقف
شدن براي ترميم ، هزينه هاي زيادي را به دنبال دارد.اگرچه تراكنش هاي فريبكار مي توانند اين پايگاه هاي
داده را آلوده كنند وناگزير نياز به ترميم وجود دارد. امنيت پايگاه داده سنتي متمركز روي پيش گيري در
مواجه با چنين مشكلاتي محدوديت هاي فراواني دارد.
يك پايگاه داده خود اصلاح مي تواند ضمانت كند كه زير حمله ي تراكنش معاند، پايگاه داده همچنان
دردسترس است. آسيب روي داده به طور اتوماتيك تعيين محل مي شود، توسط جداسازي يا مهاركردن،
بدون اينكه سيستم متوقف شود. پايگاه داده هاي مقاوم در برابر ورود بي اجازه كه آنها را مختصرا شرح
خواهيم داد از يك خانواده ي جديد تكنيك هاي مقاوم در برابر ورود بي اجازه استفاده خواهند كرد.

فصل اول : كليات
هدف ( ١-١
تجربه در كاربردهاي داده مدارمانند كارت اعتباري، بانكداري ، كنترل ترافيك هوايي، مديريت لجستيك و
خريد و فروش آنلاين سهام نشان مي دهد كه حملات گوناگوني موفق شدند كه مكانيزم هاي سنتي حمايت
از پايگاه داده را فريب دهند. در حقيقت ما بايد تشخيص دهيم كه تمام حملات –حتي يك مورد آشكار-
نتوانند از اصل خودشان منحرف شوند. حملاتي كه در نهايت موفق مي شوند تا حدي غير قابل اجتناب
هستند. بنابر اين علاوه بر كشف حملات ،اقدام متقابل براي اين حملات موفق بايد زودتر برنامه ريزي و
مستقر شوند.
٢-١ ) پيشينه تحقيق
امنيت پايگاه داده به محرمانگي ،جامعيت ودسترسي داده ذخيره شده در پايگاه داده مربوط است. محدوده
وپردازش 1 گسترده اي از تحقيقات روي كنترل استنتاج ،پايگاه داده امن چند مرحله اي ، دادن مجوز
تراكنش امن چند مرحله اي صورت گرفته است كه ما را راهنمايي مي كنند چگونه امنيت پايگاه داده به
خصوص محرمانگي آن را پوشش دهيم.
با اين حال تحقيقات محدودي روي چگونگي مقاومت در برابر حمله هاي موفق روي پايگاه داده انجام شده
كه مي توانند به طور جدي به جامعيت و دردسترس بودن پايگاه داده آسيب برسانند.

تعداد صفحه :79

قیمت :  14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :