دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر

گرایش هوش مصنوعی

با عنوان : ارائه يک روش جديد به منظور بررسي روند درمان ضايعات و تحليل استخوان دندان در يک دوره زماني

دانشگاه شیراز

دانشكده مهندسـي

پايان‌نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي کامپيوتر (هوش مصنوعی)

عنوان:

ارائه يک روش جديد به منظور بررسي روند درمان ضايعات و تحليل استخوان دندان در يک دوره زماني

استاد راهنما:

دكتر فرشاد تاجری پور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه

1-1- کلیات…………………………. 2

1-2- مقدمه‌ای بر رادیولوژی دندان………………………… 3

1-2-1- راديوگرافي سفالومتري ……………………….  4

1-2-2- سيستم‌هاي ديجيتال راديوگرافي دندان……………………….  5

‌1-2-3- راديوگرافي پري اپيكال……………………….  7

1-2-4- راديوگرافي پانوراميك (پانوركس) ……………………….8

‌1-2-5- دوربين هاي داخل دهاني‌……………………….  9

1-3- تعریف مسئله……………………….. 9

1-4- نگاهی به فصول پایان نامه……………………….. 11

1-5- جمع بندي………………………… 12

فصل دوم: پیشینه تحقیقات

2-1- مقدمه……………………….. 14

2-2- روش‌های موجود برای جداسازی و قسمت‌بندی تصاویر دندانپزشکی………. 16

2-2-1 روش سعید و همکاران ………………………. 17

2-2-2- روش انیل جین و هنگ چن ………………………. 26

2-2-3- روش فانگ دین و باک هوای……………………….  28

2-2-4- روش ویجایاکوماری و همکاران………………………. 36

2-3- روش‌های موجود برای بررسی و تشخیص ضایعات دندانی………….. 40

2-3-1- روش‌های بررسی ودرمان تحلیل ریشه دندان ………………………. 40

2-3-2 روش‌های بررسی و تشخیص ضایعات دندانی اطراف انتهای ریشه………41

2-3-2-1 روش مول و ون………………………… 41

2-3-2-2 روش جانگ و لی………………………… 44

2-4- جمع بندی………………………… 46

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………….. 48

3-2- پیش پردازش و بهبود کیفیت تصاویر……………………….. 49

3-2-1-فیلتر همریختی……………………………….  52

3-3- بخش بندی و جداسازی دندان‌ها ……………………….52

3-3-1- هیستوگرام نگاشت انباره‌ای……………………….  53

3-3-2- تخمین زاویه چرخش:………………………. 55

3-4- تشخیص انتهای ریشه دندان: ……………………….61

3-5- تشخیص ضایعات استخوانی اطراف ریشه دندان:……….. 64

3-6- جمع بندی………………………… 65

فصل چهارم: آزمایش‌ها و نتایج

4-1- مقدمه……………………….. 67

4-2- بررسی نتایج مرحله پیش پردازش………………………….. 68

4-3- بررسی نتایج حاصل در مرحله بخش بندی دندان‌ها………….. 73

4-3-1- نتایج و آزمایشات مرحله بخش بندی دندان‌ها……………… 73

4-3-2- ارزیابی مراحل بخش بندی دندان‌ها………………………. 76

4-4- نتایج الگوریتم تشخیص انتهای ریشه دندان: ……………………….82

4-5- ارزیابی تشخیص ضایعات استخوانی انتهای ریشه دندان…….. 84

4-6- جمع بندی………………………… 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری و پیشنهادات برای کارهای آینده ……………………….88

فهرست منابع………………………… 90

چکیده:

تکنیک های مختلف پردازش تصویر کاربرد گسترده‌ای در حوزه دندانپزشکی دارد. از جمله این کاربردها می‌توان به تشخیص هویت بر مبنای تصاویر دندانپزشکی، تشخیص پوسیدگی های دندانی و همچنین شناسایی و بررسی ضایعات دندانی اشاره کرد که عمدتا در اطراف انتهای ریشه دندان اتفاق می‌افتد. همچنین با بهره گرفتن از تکنیک های پردازش تصویر می‌توان به دندانپزشک در تشخیص ضایعات دندانی کمک كرد كه روند درمان با کیفیت و دقت بیشتری انجام شود. عدم درمان این ضایعات، ممکن است منجر به آسیب های جدی به بافت لثه و دندان و کاهش توده استخوانی دندان شود. در این رساله، یک روش جدید بر مبنای ویژگی های تصویری دندان های تحت درمان ریشه، برای قسمت بندی و جداسازی دندانها از یکدیگر، همچنین تعیین موقعیت انتهای ریشه و در نهایت مشخص کردن ضایعات دندانی ارائه شده است. نتایج تجربی حاصل از آزمایش الگوریتم پیشنهادی روی تصاویر موجود نشان می‌دهد که علی رغم کیفیت پایین تصاویر، الگوریتم ارائه شده کارایی موثر در جداسازی دندانها از یکدیگر و تعیین محل انتهای ریشه و تشخیص ناحیه دچار ضایعات استخوانی دارد.

فصل اول

1- مقدمه

1-1- کلیات

دندان مرکب از یک ساختمان سختی است که بافت نرم زنده‌ای را احاطه کرده است. شکل1-1 ساختمان دندان را نشان می‌دهد. قسمت نرم مرکزی دندان ، پالپ و دراصطلاح عامیانه، عصب نام دارد که شامل سلولها، عروق خونی و اعصاب می‌باشد. قسمت اعظم ساختمان دندان را عاج تشکیل می‌دهد، درون عاج فضایی وجود دارد که شامل عصب و شبکه مویرگی است که اصطلاحاً به آن پالپ گفته می‌شود. پالپ از شاخه‌های اصلی اعصاب و عروق در انتهای ریشه منشعب می‌شود و از درون کانالهایی که در ریشه وجود دارد به این فضا می‌رسد. حس، تغذیه، عاج سازی و دفاع میکروبی از اعمال پالپ بشمار می‌آیند. این بافت نرم ممکن است تحت تأثیر میکرب‌ها عفونی شده و عفونت را در مسیر ذکر شده به استخوان اطراف ریشه منتقل کند. در چنین مواردی تمام این بافت توسط دندانپزشک برداشته شده، محفظه پالپ و کانالها تمیز و به نحو مطلوبی پر می‌شود. در صورت عدم معالجه ریشه دندان سیر بیماری نهایتاً منجر به کشیدن و یا از دست دادن دندان خواهد شد. عوارض عدم درمان شامل آبسه، درد، عفونت شدید و نهایتاً از دست دادن دندان خواهد بود. اگر پالپی که آلوده شده و ملتهب و دردناک است خارج نشود و به عبارتی معالجه انجام نگردد، معمولاً درد آن بیشتر شده و بیمار را اذیت می‌کند.سرایت عفونت به استخوان انتهای ریشه باعث ایجاد کیست و یا آبسه در انتهای ریشه می‌گردد.[1]

2-1- مقدمه ای بر رادیولوژی دندان

از دستگاه راديوگرافي دندان براي راديوگرافي داخلي دهان و دندان ها استفاده مي شود. اساس آن را تيوب خود يكسو كننده تشكيل مي‌دهد. تيوب به نحوي نصب مي شود كه بيشترين قابليت مانور را داشته باشد. اندازه نقطه كانوني تيوب كوچك است. تايمر دستگاه به طريق ساعتي يا الكترونيكي كار مي كند.

‌يونيت‌هاي راديوگرافي دندان  يونيت‌هاي راديوگرافي دندان براي تصويربرداري از دندان‌ها، آناتومي يك دندان منفرد (يعني تاج، گردن و ريشه) و مشكلات دنداني مثل پوسيدگي در بيماران بالغ و اطفال و نيز جهت برنامه ريزي و ارزيابي مربوط به ارتودنسي به کار میروند. سه نوع تـصويربرداري قابل انجام است: راديوگرافي داخل دهاني، پانوراميك و سفالومتريك.
در رادیوگرافی داخل دهانی جهت تصويربرداري بایت وينگ، پری اپيكال و اكلوزال، فيلم داخل دهان بيمار قرار مي گيرد. تصاوير راديوگرافي بايت وينگ، تاج و يك سوم فـوقـاني ريشه دندان هاي فوقاني و تحتاني را نشان مي دهد. در راديوگرافي پري اپيكال، كل ساختار دندان شامل ريشه برروي يك فيلم و آرواره هـاي فك بالا و پايين برروي فيلم‌هاي جداگانه‌اي تصوير مي‌شود. تصاوير راديوگرافي الكوزال، سطح دندان هاي مياني كوچك و بزرگ را نشان مي دهد. در راديوگرافي پانوراميك، تصاوير ناحيه فك و صورت با بهره گرفتن از يك پرتوگردان و يك كاست فيلم خارجي به دست مي‌آيد. سپس قوس دنداني در يك تصوير منفرد، به صورت يك شكل بيضوي نمايش داده مي شود. يونيت هاي پانوراميك، براي تهيه تصاوير راديوگرافي محلي از ساختار دنداني به كار مي رود.

1-2-1- رادیوگرافی سفالومتری

راديولوژي سفالومتري ‌نوعي از دستگاه‌هاي راديوگرافي است كه براي تهيه تصوير جمجمه به صورت استاندارد استفاده مي‌شود. اين تكنولوژي از سال 1913 همزمان توسط دو محقق آلماني و آمريكايي معرفي شد. مهم‌ترين امتياز آن اين است كه تصاوير تهيه شده توسط اين دستگاه در زمان‌ها و مكان هاي مختلف با هم قابل مقايسه هستند. همچنین موقعيت سر و فاصله آن تا منبع اشعه و فيلم همواره ثابت است. تصاوير سفالومتري مي توانند به صورت جانبي ‌ يا خلفي- قدامي  تهيه شوند كه  عمده كاربرد آنها در ارتودنسي و جراحي فك و صورت است. راديوگرافي سفالومتريك يا نماي جمجمه، جهت به دست آوردن تصاويري از كل جمجه يا يك ناحيه مورد نظر به كار مي رود. شکل 1-1 نمونه‌ای از تصاویر سفالومتری را نشان می‌دهد. مطالعات سفالومتريك جهت ارزيابي رشد و تعيين پلان‌هاي درماني ارتودنتيك يا پروتزها به كار مي رود. بعضي از يونيت‌هاي پانوراميك و سفالومتريك مي‌توانند توموگرافي متقاطع، جهت تهيه تصاوير عرضي چند لايه از آرواره‌هاي فك بالا و پايين را انجام دهند.

2-2-1- سیستم های دیجیتال رادیوگرافی دندان

   سيستم هاي ديجيتال راديوگرافي كه سيستم هاي ديجيتال تصويربرداري دندان هم خوانده مي‌شوند، براي تهيه تصاوير كامپيوتري جهت راديوگرافي داخل دهاني به عنوان جايگزيني بـراي فيلم‌هاي اشعه  ايكس در دندان پزشكي معمولي به كار مي‌روند. تصويربرداري ديجيتالي مستقيم و پردازش تصوير امكان نمايش تصاوير متعدد، كاهش دفعات اكسپـوز و حـذف زمـان لازم جهـت ظهور و ثبوت فيلم را فراهم مي‌كند، تصويربرداري ديجيتال مي تواند براي اعمال اندودنتيك برنامه ريزي و ارزيابي انجام ايمپلنت و ديگر اعمال روي دندان كه نياز به تصاوير متعدد دارند، به كار رود .

سيستم هاي ديجيتال كه امكان مشاهده فوري تصاوير را بدون به كاربردن فيلم فراهم مي‌كنند از يك سنسور داخل دهاني يا صفحه تصويربرداري، يك سيستم اشعهx، سخت افزار و نرم‌افزار كامپيوتري جهت پردازش تصوير و يك چاپگر تهيه كننده نسخه چاپي‌، تشكيل شده است. در سيستم‌هايي كه از يك سنسور داخل دهاني (CCD[1])  استفاده مي كنند. در هنگام تصويربرداري سنسور در داخل دهان بيمار قرار مي گيرد و به صورت الكترونيك به سيستم كامپيوتر متصل مي‌شود. ‌اين سنسور اشعه‌هاي‌   xرا شناسايي كرده و آن ها را مستقيماً به سيگنال هاي الكتريكي تبديل مي‌كند. سپس داده‌هاي تصويري ديجيتال جهت پردازش به سيستم كامپيوتري فـرستاده مي‌شوند. در ديگر نمونه‌ها، سنسور در برگيرنده يك صفحه تشديدگرrate-earth است كه توسط فيبر نوري به يك آرايه CCD كوپل شده است. اين آرايه سيگنال آنالوگي را به واحد پردازش نمايشگر مي فرستد. جايي كه اين سيگنال پيكسل به پيكسل به يك تصوير تبديل مي شود، سنسور داخل دهاني درون مواد مقاومي قرار داده شده است تا لوازم الكتريكي CCD در مقابل رطوبت محافظت شوند. جهت كنترل بهداشت و جلوگيري از عفونت در هنگام انجام بررسي ها،‌ پوشش هاي پلي‌اتيلن يك بار مصرف تعبيه شده‌اند. ‌نوع ديگري از سيستم ديجيتال تصويربرداري دندان، به جاي سنسور داخل دهاني، از صفحات تصويربرداري استفاده مـي كنـد. صفحـات تصويربرداري نازك و بدون سيم‌، همانند فيلم هاي داخل دهاني معمولي، در دهان بيمار ثابت مي شوند و همان منطقه تشخيصي فيلم‌ها را تحت پوشش قرار مي دهند. پس از اينكه انتشار اشعه انجام گرفت، صفحه تصويربرداري در يك اسكنر ليزري قرار مي‌گيرد كه تصوير را جهت اعمال تغييرات بر صفحه كامپيوتري، ديجيتال مي كنند. صفحات تصويربرداري به طور مكرر قابل استفاده هستند و گيره‌هاي پلاستيكي يك بار مصرفي كه در هنگام راديوگرافي صفحات را مي‌پوشانند، جهت جلوگيري از انتقال آلودگي ميان بيماران به كاربرده مي شوند. سيستم تصويربرداري ديجيتال مي تواند همراه با يونيت راديوگرافي داخل دهاني معمولي به كار رود. يك كامپيوتر شخصي سازگار با نرم افزار مناسب، جهت اعمال تغييرات بر روي تصاوير و انجام جلوه هاي پردازش تصوير که شامل بزرگنمايي، چرخش تصوير، واضح ‌سازي لبه‌ها، رنگ با كيفيت بالا، نماسازي چند تصويري، تطابقات روشنايي و تباين و اندازه گيري فواصل و زوايا می‌باشد، به كار مي‌رود. همچنين بعضي سيستم‌ها امكان مديريت مجموعه داده‌ها را فراهم مي كنند و تصاوير رادیوگرافی حاصل از آنها، قابل ذخيره‌سازي و بازيافت در قالب فايل استاندارد بوده و نسخه چاپي از آن مي تواند به وسيله يك چاپگر ويديويي تهيه شود.

[1] Charged Coupled Device

تعداد صفحه : 110

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :