متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق

با عنوان : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش فقه و مبانی حقوق

عنوان:

مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی

استاد راهنما:

دکتر غلامرضا عبدلی

 استاد مشاور:

دکتر مهدی ذوالفقاری

 نگارش:

محمود اشرفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

1- بیان مسئله: 2

سوال اصلی.. 2

سوالات فرعی.. 2

فرضیه اصلی: 2

فرضيه هاي فرعی: 3

3- اهداف تحقيق. 3

فرضيه هاي تحقيق. 3

4- سابقه و پيشينه تحقيق. 4

5-ضرورت تحقيق. 4

6- روش تحقيق. 4

سازماندهی تحقیق : 5

بخش اول. 7

کليــــات.. 7

فصل اول. 7

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان) 8

کفر در لغت.. 8

کفر در اصطلاح. 9

مشرکان. 10

گفتار دوم: تعريف لغوي اسلام. 11

مفهوم اصطلاحي ايمان از ديد  صاحبنظران. 12

تفاوت اهل کتاب با مشرکین: 13

گفتار سوم: تعريف لغوی و اصطلاحی ازدواج. 14

گفتارچهارم :اقسام ازدواج در فقه شیعه. 16

تفاوت بین ازدواج دائم و موقت : 16

گفتار پنجم :اقسام ازدواج در فقه عامه وحقوق کشورهای سنی مذهب.. 18

تعریف نکاح مسیارویومیه. 18

آشنایی بیشتر با صورت های نکاح مسیار و یومیه. 20

نکاح لیلیات و نهاریات : 21

جهات اشتراک و افتراق (نکاح دائم ، نکاح مسیار و متعه) 21

جهات مشترک.. 21

جهات افتراق. 22

جهات افتراق نکاح دائم و نکاح مسیار با ازدواج موقت.. 23

ارث در ازدواج موقت.. 25

نظریه ی علمای عامه. 29

اقوال قائلین به جواز و یا اباحه ی با کراهت و ادله ی آنها 29

حاصل کلام موافقین: 30

قائلین به صحت اشتراط میگویند: 31

نظر مخالفین و ادله ی آنان. 31

مخالفت با مقتضی عقد نکاح: 32

عدم تحقق اهداف شرع : 32

ظلم به زن و اهانت به شخصیت وی : 33

نظریه متوقفان: 33

نظریه حضرت آیت الله مکارم شیرازی: 34

فصل دوم. 37

پيشينه بحث ازدواج با غير هم کيش… 38

گفتار اول :ازدواج با غير هم کيش در آيين يهود. 41

گفتار دوم :ازدواج با غير هم کيش در مسيحيّت.. 43

گفتارسوم: ازدواج با غير هم کيش در دين زرتشت.. 45

گفتار چهارم: پیشینه تاریخی ازدواج در مذهب صابئین.. 45

گفتار پنجم: پیشینه تاریخی ازدواج در جاهلیت.. 48

ازدواج صداق: 50

متعه: 50

ازدواج اماء: 50

ازدواج شغار : 51

ازدواج رهط: 51

ازدواج با اختین: 51

ازدواج مخادنه: 51

ازدواج استبضاع: 51

ازدواج تعویضی: 52

بخش دوم. 53

ازدواج با غیر مسلمان. 53

فصل اول. 53

طهارت يا نجاست اهل كتاب و تأثير آن در ازدواج با آنان. 54

گفتار اول: دلائل قائلين به نجاست کفار. 54

بند اول: آيه شريفه سوره توبه. 54

استدلال بر نجاست اهل كتاب.. 55

محورهاي اختلاف استنباط.. 56

دلايل عدم شمول. 59

بند دوم : آيه سوره انعام ونظر فقيهان شيعه درباره دلالت آيه. 64

شواهد عدم دلالت آيه برنجاست كفار. 67

بند سوم: اجماع. 68

اهميت اجماع در اين موضوع. 68

نقد دليل اجماع. 70

عدم فتواي صريح قدما به نجاست ذاتي بدن اهل كتاب.. 73

عدم كاشفيت قطعي فتاواي فقهاي متقدم و اجماع آن ها از رأي معصوم علیه الاسلام، 74

مدركي بودن اجماع. 75

بند چهارم: روايات.. 76

گفتار دوم: دلايل طهارت اهل كتاب.. 84

بند اول: آیات قرآن ( سوره مائده ) 84

دلايل اختصاص طعام به گندم و نقد آن ها 86

لزوم تخصيص عموم آيه با ادله نجاست اهل كتاب.. 90

دلايل عموميت معناي طعام. 91

بند دوم: روايات دلالت كننده بر طهارت اهل كتاب.. 92

طهارت اهل كتاب در روايات.. 92

بند سوم: قاعده طهارت و اصالت برائت.. 97

گفتار سوم : ازدواج با غیر مسلمان از ديدگاه اسلام. 101

بند اول: ادله اين نظريه. 102

بند دوم : مفهوم شناسي واژگان آيه. 103

بند سوم : بررسي و نقد دليل. 104

گفتار چهارم : آيا اهل کتاب هم تحت عنوان مشرک قرار مي گيرند؟. 105

بند اول : بررسي استدلال به مفهوم آيه. 106

بند دوم : تفسير(1) 107

بند سوم : نقد و بررسي: 111

گفتارپنجم : دسته دوم: 114

دلايل قائلين به اين نظريه از آیات قرآن. 114

بند اول : مفهوم شناسي واژگان آيه. 115

بند دوم : نقد و بررسي روايات در باب نسخ آيه. 116

بند سوم : دیدگاه فقهاء (اهل سنت و شیعه) درباره آیات ازدواج با غیرمسلمان. 117

گفتار ششم : دسته سوم: 130

گفتارهفتم : دسته چهارم: گفتار ششم : دسته سوم: 131

فصل دوم. 132

ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه روايات.. 133

روايت حفص بن غياث از امام صادق علیه السلام، 138

روايت زراره از امام باقر علیه السلام، 148

روايت اسماعيل بن سعد الأشعري.. 149

روايت ابن سنان از امام رضا علیه السلام، 150

روايت حسن تفليسي.. 150

نتيجه بحث از روايات.. 151

راه حل صاحب حدائق. 152

راه حل تعارض بر پايه انقلاب نسبت.. 153

استدلال به عمومات نکاح. 154

فصل سوم. 156

ازدواج زن مسلمان با مرد غيرمسلمان. 157

دلائل حرمت: 157

اجماع. 157

نفي سبيل. 157

فصل چهارم. 159

ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي.. 160

الف:از نظر علماي اهل سنت.. 160

ب:از نظر علماي شيعه. 160

ادله حرمت اين نوع ازدواج. 161

فصل پنجم. 163

ازدواج با غير مسلمان از نظر حقوقي.. 163

گفتار اول: ازدواج با غير مسلمان از ديدگاه قوانين حقوقي ايران. 164

مفهوم بيگانه و غير مسلماني در قانون مدني و قوانين شرعي.. 164

ازدواج با بيگانگان و غير مسلمانان در قانون ايران. 165

مرجع صدور جواز ازدواج با غير مسلمانان و بيگانگان. 167

گفتار دوم :ازدواج با غير مسلمانان در قوانين مدني ديگر كشورهاي اسلامي.. 169

نتیجه. 171

فهرست منابع. 173

منابع کتابخانه اینترنتی.. 180

چکیده

در جهان امروز که دنياي ارتباطات به سرعت در حال رشد و گسترش است ، ارتباط با کافران از مسايل اجتناب ناپذير است و بر دانشمندان علوم اسلامي لازم است که ابعاد اين موضوع را مورد توجه قرار داده و به پرسش هاي نو پيداي آن پاسخ دهند.

يکي از مهمترين مسايل مربوط به اين موضوع ازدواج با غير مسلمانان است که از مسائل ريشه دار در فقه اسلامي است و در دوره تدوين فقه و عصر استنباط نيز همواره مورد توجه فقها و دانشمندان شيعه و سنّي بوده است. در عصر حاضر با توجه به گسترش ارتباط بين ملّت ها و اقامت مسلمانان در کشورهاي غير اسلامي و برخي مهاجرت هاي اجباري اقوام مختلف از منطقه اي به منطقه اي ديگر در جهان و اختلاط گسترده مسلمانان با پيروان ساير اديان موجب شده است که مسئله ازدواج با غير هم کيش براي مسلمانان به مسئله اي مطرح و مورد ابتلا تبديل شود که لازم است پژوهشي جامع درباره آن صورت گيرد و با توجه به ديدگاه مذاهب اسلامي و جمع بندي ميان آيات و روايات و بررسي و بحث نظريه ها، ديدگاه اسلام در اين باره روشن شود که به يکي از مسائل مهم مورد ابتلاي جامعه نسبت به جواز یا عدم جواز آن پرداخته ایم .لذا در اين رساله بر آنيم که اين موضوع را از ديدگاه مذاهب اسلامي نقد و بررسي کنيم.

کلید واژه ها : ازدواج ، مسلمان ، غیر مسلمان ، اسلام ، فقه

مقدمه

 1- بیان مسئله:

*از آنجا که ارتباطات انسانی در جهان کنونی موجب اختلاط نژادی و نزدیکی فرهنگها به یگدیگر گردیده ، جوامع مسلمان نیز از موضوع مستثنی نبوده و ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان به کرات صورت پذیرفته و در آینده نیز تکرار خواهد شد. لذا ضروری است ابعاد فقهی این موضوع در منابع فقهی اسلام مورد کاوش و تحقیق قرار گرفته تا راه حل مناسبی برای این موضوع ارائه و تدوین گردد و این پژوهش در پی انجام این مهم بوده و سوالات زیر دراین خصوص مطرح و مورد بررسی قرار میگیرد.

سوال اصلی

*ازدواج فرد مسلمان با غیر مسلمان در فقه اسلامی چگونه است؟

سوالات فرعی

1- پیشینه ازدواج در ادیان الهی همچون مسیحیت ، یهودیت و ……. چگونه بوده است؟

2- ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه فقه امامیه و عامه چگونه است ؟

3- ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب چگونه است؟

4- ازدواج زن مسلمان با مردغیراهل کتاب چگونه است؟

2- فرضیات:

فرضیه اصلی:

هرچند در منابع فقهی امامیه و اهل سنت نظرات مختلفی در این باره وجود دارد ولی به نظر میرسد که ازدواج با غیر مسلمان تحت شرائطی جایز باشد.

فرضيه هاي فرعی:

1- با بررسی ازدواج در ادیان الهی گذشته ، هرچند این ادیان اکثر اصول آن تحریف شده است ولی به نظر میرسد نظام خانواده بر اساس قوانین موجود در آن دین ها صورت گرفته و دستوراتی درباره اباحی گری در این زمینه داده نشده است . لذا این ادیان نیز به طهارت در میلاد معتقدند.

2- چنین به نظر میرسد که در فقه اسلام از اهل تسنن و شیعه ، ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان تحت شرائطی قابل اجراست ولی عکس آن صادق نیست.

3- چنین به نظر میرسد که فقه اسلام در تمام مذاهب گوناگون آن ازدواج زن مسلمان با اهل کتاب را جایز نمیداند.

4- چنین به نظر میرسد که ازدواج زن مسلمان با غیر اهل کتاب به هیچ جایز شمرده نشده است.

 3- اهداف تحقيق

* تبيين ديدگاه فقه اسلامي ( اعم از اهل سنّت و اهل تشيّع) در خصوص احکام راجع به ازدواج با غير مسلمان.

* تبيين ديدگاه قرآن و روايات در خصوص ازدواج با غير مسلمان.

* بيان و تشريح قوانين مدني ايران در موارد ازدواج با غير مسلمانان.

فرضيه هاي تحقيق

* ازدواج مرد مسلمان با زن اهل کتاب صحيح است.

* ازدواج مرد مسلمان با زنان غير مسلمان و غير اهل کتاب صحيح نمي باشد.

* ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان اعم از کتابي و غير کتابي صحيح نمي باشد.

4- سابقه و پيشينه تحقيق

اين موضوع در قرآن و روايات مورد بحث واقع شده است و در كتب فقهي شيعه و اهل سنّت نيز بحث شده است، بطوري كه در ميان قُدما نيز اين بحث مطرح بوده است در كتاب هاي متقدّمين از جمله در فِقهُ الرّضا كه منسوب به امام رضا علیه السلام، است و همچنين در كتاب المقنعه از شيخ مفيد و كتاب الانتصار از سيد مرتضي و كتاب المبسوط از شيخ طوسي بحث ازدواج با غير مسلمانان مطرح شده است همچنين در ميان متأخّرين شيخ يوسف بحراني در الحدائق الناظره و فهد حلي در المهذب البارع في شرح المختصر النافع اين بحث را مطرح كرده اند.

در ميان اهل سنّت نيز اين بحث از قديم مطرح بوده است بطور مثال در امام شافعي در كتاب الام و ابن قدامه حنبلي در المغني و مالك بن انس در الموطأ اين بحث را مطرح كرده اندكه اينها همه نشان مي دهد اين موضوع از همان صدر اسلام مطرح بوده است كه باعث شده اين افراد در اين زمينه بحث و بررسي كنند.

5-ضرورت تحقيق

هم اکنون با توجه به اينکه در عصر ارتباطات قرار داريم و از سويي روابط گسترده ميان ملتها و فرهنگها را شاهد هستيم و همچنين موج مهاجرت افراد به مناطق گوناگون عالم باعث شده تا مسئله ازدواج با غير هم کيش جزو مسائل مستحدثه قرار بگيرد.

6- روش تحقيق

* روش علمي تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي مي باشد.

* روش تحقيق از جهت ابزار و جمع آوري کتابخانه اي مي باشد که با مراجعه به کتب فقهي و حقوقي و تفاسير و معاجم روايي مطالب مورد بحث جمع آوري شده است.

* سازماندهی تحقیق :

این پژوهش با مقدمه، اهداف و فرضیات، پیشینه وروش تحقیق شروع شده است در بخش اول کلیات تحقیق است که شامل دو فصل می شود وهر فصل شامل پنج گفتار است.

در فصل دوم به بررسی پیشینه تاریخی ازدواج باغیر هم کیش پرداخته که در پنج گفتار شامل: پیشینه تاریخی ازدواج دریهود، مسیحیت، زردتشت، صابئین و جاهلیت است.

در بخش دوم از این تحقیق ازدواج با غیر مسلمان که به صورت جداگانه در پنج فصل آمده است در فصل اول طهارت یا نجاست اهل کتاب و تاثیر آن در ازدواج با آنان که در دو گفتار مورد بررسی قرار گرفته است

در فصل دوم ازدواج با غیر مسلمان از دیدگاه روایات که در دو بخش : الف: دیدگاه فقهای اهل سنت و ب: دیدگاه فقهای امامیه است مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم از این بخش به بررسی ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان و در فصل چهارم در مورد ازدواج با زن کافر غیر کتابی از نظر علمای اهل سنت و شیعه وادله حرمت این ازدواج پرداخته و در فصل پنجم ازدواج مسلمان با غیر مسلمان از نظر حقوق کشورها مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل دو گفتارمیباشد گفتار اول: حقوق کشور ایران و گفتار دوم: از نظر حقوق کشورهای اسلامی ، بخش پایانی نتیجه بحث است که با توجه به این نوشتار صورت گرفته است.

در راستای جمع آوری این تحقیق از131 منبع که شامل 124 منبع از منابع کتب فارسی و عربی زبان و 7 منبع از کتابخانه دیجیتالی و سایتهای مرتبط استفاده شده است .

نتایج کلی که از این تحقیق به دست آمده است به شرح ذیل است:

ازدواج با زنان غیر مسلمان از نظر اهل سنت در صورتی که اهل کتاب باشند یهود و نصارا طبق چهار گروه اهل سنت صحیح است اما در فقه امامیه چهار نظریه وجود دارد، بعضی عدم جواز ازدواج را بیان داشته که خود دارای دلیل و مدرک قرآنی هستند و دسته دوم جواز مطلق این ازدواج و دسته سوم قائل به جواز این ازدواج در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حرام است.

دسته چهارم قائل به جواز ازدواج با زنان مستضعف اهل کتاب در حال اختیار هستند، طبق این نظر در حال اضطرار می توان با کلیه زنان اهل کتاب ازدواج کرد.

اما در مورد ازدواج زن مسلمان بامرد کافر، در هر صورت ازدواج حرام است چه کافر کتابی باشد یا غیرکتابی و علمای تمام مذاهب اهل سنت بر این مسئله اتفاق نظر دارند و لذا فرمودند:

ازدواج زن مسلمان با مرد کافر چون موجب تسلط و برتری مرد کافر بر زن مسلمان است باطل است به طور کلی ازدواج زن مسلمان با کافر کتابی و غیر کتابی از نظر فقه اسلام حرام است.

طبق قانون مدنی ایران ازواج با بیگانگان خارجی مجاز و بلا مانع است جز در مورد کارمندان دولت به خصوص کارگزاران وزارت خارجه ولی ازدواج زنان ایرانی را با مردان غیر ایرانی مطلقاً منوط به اجازه ی مسئولان کشوری ایران دانسته است.

به طور کل می توان نتیجه گرفت:

ازدواج زنان مسلمان ایرانی با مردان غیر مسلمان اعم از -ایرانی و غیر ایرانی- چه کافر کتابی وغیر کتابی و ازدواج مردان مسلمان با زن غیر مسلمان غیر کتابی -اعم از ایرانی و غیر ایرانی- به اعتقاد فقهای اسلام واز همه مذاهب اسلامی باطل می باشد.

گفتار اول: واژه شناسي(کفر، شرک، اسلام، ایمان)

از آنجا که بحث درباره­ی ازدواج با غيرمسلمانان است، ابتدا بايد مراد از غير مسلمان روشن شود. با توجه به اينکه غير مسلمان را غالباً با عنوان کافر مي شناسيم لذا لازم است که ابتدا اين واژه را توضيح دهيم:

کفر در لغت

در زبان عربي کفر در معاني متعدّدي به کار رفته است:

پوشاندن و مخفي کردن: کسي که چيزي را مي پوشاند و از ديد مخفي مي کند کافر ناميده مي شود. به همين دليل به کشاورز که دانه را در زمين مخفي مي کند کافر گفته مي شود.[1]

ناسپاسي: زيرا ناسپاسي سرپوش گذاشتن بر نعمت است.[2] همانند آيه شريفه که مي‌فرمايد: ( وَاشْكُرُوا لِي وَلا تَكْفُرُونِ) [3] ( سپاس مرا بجا آوريد و ناسپاسي نکنيد)

بيزاري جستن (مجمع البحرين، ذيل ماده کفر): همانند آيه شريفه قرآن که مي فرمايد: (ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَ يَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا) [4] ( در روز قيامت هر يک از ديگري بيزاري مي جويد و به يک ديگر لعن و نفرين مي کنند.)

نافرماني و شورش: هنگامي که گفته مي شود اهالي فلان منطقه کافر شدند يعني شورش کردند.[5] که در آيات قرآن هم اين معنا به کار رفته است: (وَلِلَّهِ عَلَي النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [6] (و بر هر کس از مردم که توانايي رسيدن به خانه کعبه را داشته باشد حج آن خانه واجب است و هر کس نافرماني کند و حج به جا نياورد به خود زيان زده که خدا از طاعت خلق بي نياز است.)

   انکار: کسي که چيزي را انکار مي کند نسبت به آن کافر شده است لذا به همين جهت است که به منکران خدا کافر گفته مي شود. (مجمع البحـرين و لسان العرب ذيل ماده کفر) در آيه شريفه چنين مي فرمايد: (فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَي) [7] (هر کس طاغوت را انکار کند و به خدا ايمان آورد به دستگيره‌اي محکم چنگ زده است.)

کفر در اصطلاح

واژه کفر در علم کلام در مقابل ايمان به کار مي رود. اما اين واژه در اصطلاح علم فقه در مقابل اسلام به کار مي رود و در اين علم بيشتر درصدد تعيين احکامي است که بر اساس ادلِّه بر اسلام و کفر مترتّب مي شود. محقّق حلّي، کافر را اينگونه تعريف کرده است:

(ضابطه کلي در شناخت کافر اين است که کافر کسي است که از دين اسلام خارج باشد يا با اينکه خود را مسلمان مي داند يکي از ضروريّات دين را انکار کند، مثل خوارج و غاليان) [8]

شهید ثاني: (کافر کسي است که خدا يا نبوّت يا يکي از ضروريّات دين را انکار کند.)[9]

امام خميني(ره) در تعريف کافر چنين گفته اند: (کافر کسي است که بر ديني غير از اسلام باشد يا اسلام را بعنوان دين برگزيند ولي يکي از ضروريّات دين را به گونه اي که انکار آن به انکار رسالت يا تنقيض شريعت مطهّره برگردد يا گفتار و کرداري از او سر زند که مقتضي کفر باشد.)[10]

از نظر اصطلاح فقهي، کافران چهار گروهند:

اول اهل كتاب، دوم مشركان، سوم ماديون، چهارم مرتدين و منكران ضروريّات دين.

هر کدام از عناوين بالا نيازمند بحث توصيفي و مبسوط است، ولي چون اين بحثها بويژه مبحث مربوط به مادّيون و مرتدين از موضوع اصلي اين رساله خارج است (با توجه به قبول طهارت برخي از كفّار كه در فصلهاي آينــده به آن خواهيم پرداخت). لذا فقط به صورت گذرا به مشرکان مي پردازيم.

مشرکان

1)معناي شرک در لغت و اصطلاح

شرک در لغت به معناي شريک قرار دادن است.[11]

شرک در اصطلاح به معناي شريک قرار دادن موجود ديگري با خداي بزرگ در يکي از مقامات و شئون مخصوص به خالق هستي است. [12]

تعداد صفحه :196

قیمت : 14700 تومان

***

—-

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: حقوق