متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معارف اسلامی

عنوان : مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انساني

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »

عنوان:

مثبت گرایی و نقش آن از منظر قرآن کریم

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

مثبت انديشي يعني نيك انديشيدن درباره ديگران وحسن‌ظن به آنهاوبا‌ديگران به صورت مثبت برخوردكردن است . ومثبت‌گرايي به معناي داشتن‌نگرش‌ها ، افكار و رفتار و كرداري خوش بينانه در زندگي ، به عبارت ديگر مثبت انديشي همان ايمان و اعمال و اعتقاد و باور در زندگي به خداوند متعال استبه طورقطع زماني كه خداوند انسان را آفريد تفكرسالم را نيز به او عطاكرد وحسن‌ظن به افراد ومقام قدسي خودراگوشزدكرده است . وهمچنين در فرهنگ متعالي اسلام ،دستورات وتوصيه‌هاي فراواني براي رسيدن به مثبت انديشي وجود دارد .در پژوهش حاضر ضمن تبیین مثبت انديشي و حسن ظن به خدا و مردم، زمينه هاي بروز مثبت انديشي، به نقش مثبت انديشي در استحكام خانواده و رشد و تعالي جامعه و رشد فردي افراد با الهام از آموزه هاي قرآن كريم بررسي مي شود. تحقيق و روش تحقيق نيز توصيفي و كتابخانه اي با بررسي اسناد و مدارك مي باشد.
وازگان کلیدی:قرآن،مثبت اندیشی،جامعه.

 

مقدمه

انسان در طول زندگی خود همواره به دنبال پیشرفت و کسب موفقیت است. موفقیت در زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. قرآن کریم که کتاب جامع برنامه زندگی انسان است، در آیات خود انسان ها را به توجه به فضل و هدایت الهی دعوت و تشویق می کند. یکی از اهداف پیامبران نیز تغییر نگرش امت ها نسبت به خود و جهان هستی است. در احادیث، شواهد فراوانی پیرامون این موضوع به چشم می خورد. در سال های اخیر محققان به بررسی و آموزش شیوه های صحیح نگرش به زندگی و مثبت اندیشی و اثرات نیکی آن در روح و روان آدمی و کسب موفقیت در زندگی پرداخته اند.مثبت اندیشی شکلی از فکر کردن است که برحسب عادت در پی به دست آوردن بهترین نتیجه از بدترین شرایط می باشد. شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسایل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به مقابله با آن می پردازد. مثبت نگری، فرایندی تعمدی و انتخابی است. زمانی که به دنبال خوب می گردید، احتمال یافتن آن بسیار زیاد است. شخص مثبت اندیش هیچ اتفاقی را در عالم شر و بد نمی داند. بلکه از نظر او، همه رخدادهای دنیا حساب شده و هشیارانه و تحت کنترل کارگردان بزرگ عالم است. مسلماً در اطراف خود کسانی را می بینیم که بسیار خوش شانس و خوش اقبالند و برعکس افرادی که با وجود داشتن شرایط مساوی با دسته اول یا حتی بهتر از آنان، بدشانسی می آورند و همیشه از زندگی خود شاکی هستند. این ها در واقع کسانی اند که بیرون از وجود خود به دنبال خوشبختی می گردند و از اینکه خوشبختی هر انسانی در درون خود اوست نه در بیرون، غافلند.قرآن می فرماید: « الذی احسن کلّ شیء خلقه»؛ « او (خداوند) همان کسی است که هرچه را آفریده، نیکو آفریده است.براساس این آیه، جهان سراسر خیر محض است. شرور و آفات موجود در جهان قابل تفسیر و توضیح است. درواقع احساس ما نسبت به زندگی و جهان اطراف، ناشی از حوادثی نیست که برای ما رخ می دهد، بلکه نتیجه تفسیر ما از حوادث است. فرد خوش بین بهترین تفسیر را برای موارد یاد شده برمی گزیند. این خود ما هستیم که تصمیم می گیریم زندگی را چگونه ببینیم و در برابر اتفاقات روزانه زندگی چه عکس العملی داشته باشیم. عوامل متعددي وجود دارد كه زمينه ساز مثبت انديشي بوده و در بروز آن مؤثرند كه از مهم ترين آنها، حسن ظن به خدا و مردم مي باشد كه در آيات  قرآن سفارش فراواني نسبت به آن شده است.كه البته عوامل فراواني وجود دارد كه در ايجاد اين حُسن ظن به خدا و مردم مؤثرند و هم چنين موانعي هم وجود دارد كه مانع از مثبت انديشي است، آيات قرآن كريم  نگرش مثبت را تأييد كرده و از منفي بافي پرهيز داده اند و تأثير آن را در استحكام خانواده ، رشد و تعالي جامعه و اثرات فردي افراد، متذكر شده اند.

 

فصل اول-کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

موفقیت در کار و زندگی متأثر از نوع نگرش انسان به خود و جهان پیرامون است. این نگرش می‌تواند بد بینانه یا خوش بینانه باشد. در نگرش بد بینانه جهان سراسر شر محض است و طبیعی است که انتظار موفقیت فرد نزدیک به صفر است. اما بر اساس نگرش خوش بینانه، فرد جهان هستی را خیر محض می‌پندارد. آیات قرآن کریم و سخنان اهل بیت (ع) این نوع نگرش را تأیید می کند. با این نگرش موفقیت فرد به شدت افزایش پیدا می کند. یک انسان اهل قرآنی می‌داند که با کمک خدا شکست هیچ گاه مفهوم و معنایی نخواهد داشت. تفکر مثبت نیازمند تلاش و سخت کوشی است. مثبت اندیشی زمینه سازافزایش معرفت الهی است وازرهگذر معرفت الهی رفتار وکردار انسان تصحیح خواهدشد .مثبت اندیشی ازطریق معرفت الهی که به انجام عمل نیک واخلاق پسندیده می انجامدموجب رستگاری فرد وبهبود روابط او می شود ، بنابراین مثبت اندیشی های برگرفته ازقرآن ما را درافزایش معرفت و بهبودعمل وتعالی اخلاق یاری می رساند که ازرهگذر آنها به سمت جامعه ی توحیدی و روابط پسندیده در آن روی آورده خواهد شد. در واقع مثبت‌اندیشی همراه با عمل کردن است که ثمر می‌دهد، و نیز با قدرت اراده می‌توان باورهای غلط ذهنی خود را تغییر داده، و با تلاش هدفمند، با ایمان به خداوند تحولات اساسی در مسیر زندگی ایجاد نمود  ( توانایی و سلیم زاده، 1391).

. در بررسی متون اسلامی، به ویژه قرآن کریم، به نظر می‌رسد اغلب تأکیدها بر خوبی‌ها و نقاط قوت افراد است؛

آن‌جا که خداوند می‌فرماید: «از روح خود در او دمیدم» ( سوره حجر، آیه 29). «به درستی که انسان را در زیباترین هیأت آفریدم»( سوره تین، آیه 4). بنابراین از متون اسلامی و روایات معتبر چنین برمی‌آید که در اسلام به مثبت اندیشی توصیه فراوان شده و بر یادآوری نکات مثبت خود و دیگران تأکید گردیده است (صائمی، 1385).

بررسي آيات قرآن كريم نشان مي‏دهد كه اغلب تأكيدها بر خوبي‏ها، درستي‏ها و نقاط قوت افراد است و ضعف و كژي كمتر مورد توجه قرار گرفته است .درآیاتی چون افلاتعقلون….افلایتدبرون….انسان را به اندیشیدن وتفکروتعقل درقالب جملات خبری ؛استفهامی،ایجابی وحتی جملات نهیی قابل دریافت میباشد که مارا به تعقل وتدبر دعوت می کند،راه صحیح وجنبه های مثبت را نشان می دهد.که آثارش رادرسه بعد؛ بهبودمعرفت واخلاق واعمال می توان مشاهده کرد.

بامطالعه آیات قرآن وتعمق درمفاهیم آن چنین دریافت می شود که قرآن انسان را به مثبت گرایی دعوت می نمائیدوبرای این منظورازعبارت وجملات مختلف استفاده شده است که می توان فراز آن را درتشویق انسان به تعقل وتفکروتدبروتذکرملاحظه نمود که بی شک بااندیشیدن وفکرصحیح داشتن که بارمثبتی برای زندگی انسان باخداداردرابرای بهبودمعرفت انسانی وعملکرد خوب انسان ورشداخلاقی وی نقش آفرین باشد.

دراین پژوهش می خواهیم به این موضوع به نگرش دقیق پرداخته واثرمثبت گرایی رابانگاه به آیات قرآنی در زندگی کمال جویی انسانی درابعادمعرفتی وعملکردرفتار مناسب واخلاق پسندیده ارزیابی وموردتحلیل قراربدهیم در این رابطه سوالات زیردغدغه ای است که برای پاسخ آن این پژوهش بکارخواهدآمد.

دربارة مثبت اندیشی تاكنون مطالعة علمي و مدوّني صورت نگرفته است. در حالي كه منابع اسلامي، زمينه‌‌هاي مناسبي براي انجام چنين مطالعه‌هاي هستند. هدف اصلي شيو‌هاي توصيه شده در قرآن، ياري رساندن به انسان، به منظور برخورداري از روح و روان سالم است تا بتواند با توسل به بهترين راه‌‌هاي ممكن، با مشكلات مقابله كند و با اميد به الطاف بيكران الهي به آرامش نايل آيد. نگرش صحيح نسبت مسائل و ناكامي‌ها، موهبتي است كه به واسطه آن، آدمي در برخورد با نمونه‌‌هاي به ظاهر موزونِ خلقت، زيبايي و توانايي را در آن‌ها مي‌بيند و حتي در زشتي‌ها نيز زيبايي‌ها را جست وجو مي‌كند. قرآن كريم با هدف كاهش فشار وارده بر انسان، در رويارويي با مصايب و حوادث، شيوه‌ها و عملكرد‌هايي را آموزش مي‌دهد تا با دستيابي به نتايج مطلوب، اميدواري به آيند‌هاي روشن را كسب نمايد. يكي از زمينه‌هايي كه در ديدگاه روان درمانگري اسلامي، از جايگاه ويژ‌ه‌اي برخوردار است، مثبت نگري مي‌باشد. «مثبت نگري» را مي‏توان، استفاده كردن از تمامي ظرفيت‌هاي ذهني مثبت و نشاط انگيز و اميدوار كننده در زندگي، براي تسليم نشدن در برابر عوامل منفي ساختة ذهن و احساس‌هاي يأس‏آور ناشي از دشواري ارتباط با انسان‌ها و رويارويي با طبيعت دانست. به عبارت ديگر، مثبت نگري را مي‏توان «خوش‏بيني» نسبت به جهان، انسان، و خود برشمرد.

بررسي آيات قرآن كريم نشان مي‏دهد كه اغلب تأكيدها بر خوبي‏ها، درستي‏ها و نقاط قوت افراد است و ضعف و كژي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. پروردگار عالم با تأكيد به توانايي‏ها و ظرفيت بشر مي‏فرمايد: «و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت: من در زمين جانشينى خواهم گماشت»( بقره:30)«پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم، پيش او به سجده درافتيد»( حجر:29)؛ يا «ما امانت الهى و بار تكليف‏ را بر آسمانها و زمين و كوهها عرضه كرديم، پس، از برداشتن آن سر باز زدند و از آن هراسناك شدند، ولى‏ انسان آن را برداشت»()؛ «به راستى انسان را در نيكوترين اعتدال آفريديم»( تين:4). ارزش مثبت انديشي آنگاه معلوم مي‌شود كه بدانيم اميد و نشاط در ساية خوش‌بيني حاصل مي‌شود. پيشوايان دين اين نكته را در روايات خود تأكيد كرده و بزرگان و فقها نيز بابي مستقل براي آن گشوده‌اند. امام علي مي‌فرمايد: «خوش گماني، از بهترين صفات انساني و پربارترين مواهب الهي است.» «خوش‌بيني، ماية آرامش قلب و سلامت دين است.»، « خوش بيني اندوه را سبك مي‌كند.»، «كسي كه به مردم خوش گمان باشد، محبت آن‌ها را به سوي خود جلب خواهد كرد.» در كتاب شريف بحارالانوار آمده است: «روزي حضرت عيسي با حواريون از جايي مي‏گذشت. لاشة سگ مرد‌هاي را ديدند. هر يك از حواريون از بوي تعفن آن اظهار ناراحتي مي‏كرد و چيزي مي‏گفت. نوبت به حضرت عيسي كه رسيد، فرمود: «به دندان‏‌هاي سفيد اين سگ توجه كنيد كه چه‌قدر براق است».

اين روش برخورد مثبت با موضوعات، آموزشي است به انسان‏ها كه هميشه نيمه پر ليوان را ببينند و همه چيز را با نگاهي مثبت و سازنده بنگرند. آموزه‌هاي قرآني بر اين مطلب تأكيد ‌دارند كه افراد جامعه ايماني در امور خويش، نه تنها مثبت و شايسته عمل مي‌كنند، بلكه دربارة ساير افراد ديگر جامعه نيز نگاهي مثبت داشته و اعمال و رفتار آنان را بر امور هنجاري مثبت تفسير مي‌كنند. اسلام برنمي‌تابد كه فردي نسبت به ديگري نگرش و بينشي منفي داشته باشد. آنگاه كه قرآن مؤمنان را از بسياري از گمان‌ها درباره ديگران منع مي‌كند، كه مراد، گمان سوء است؛ نه گمان خوب؛ زيرا انسان در قرآن به حسن ظن و گمان نيكو، تشويق شده است. همچنين پيامبر اكرم مي‌فرمايد: «خداوند با نگاهي خوش بينانه با قضايا برخوردكردن را دوست مي‌دارد.».

«اميد» نيز از جمله مقوله‌‌هاي مهم در اسلام مي‌باشد. چنان كه خداوند همواره انسان را به اميدواري و خوش بين بودن به نظام زندگي دعوت كرده و آينده روشني را براي او ترسيم مي‌كند. بر عكس، يأس و نااميدي را بسيار قبيح و زشت شمرده، آن را دومين گناه كبيره قلمداد مي‌كند؛ زيرا سبب يأس از لطف، رحمت و اعتقاد نداشتن به قدرت و كرم بي پايان الهي مي‌شود. در قرآن كريم آمده است: گفت: چه كسى ـ جز گمراهان ـ از رحمت پروردگارش نوميد مى‏شود؟» و «از رحمت خدا نوميد مباشيد، زيرا جز گروه كافران كسى از رحمت خدا نوميد نمى‏شود.» يأس و نااميدي از مغفرت خداوند، همچنين سبب جرأت بر جميع گناهان مي‌گردد؛ زيرا فرد بر اين باور است كه مورد عذاب قرار خواهد گرفت. پس چرا خود را از لذايذ و شهوات دنيا محروم نمايد.

مطالعات آينده‌نگر و گذشته‌نگر در مورد مثبت‌نگري و اميدواري، نشان مي‌دهد كه افراد داراي سبك تبييني خوش بينانه، به عبارت ديگر، افراد مثبت نگر، در مقايسه با افراد داراي سبك تبييني بدبينانه، كم‌تر احتمال دارد كه به هنگام رويارويي با رويداد‌هاي استرس زاي عمدة زندگي، به ضعف سلامت جسماني يا افسردگي و نااميدي دچار شده و يا به خودكشي دست بزنند. همچنين معلوم شده كه بين خوش‌بيني، اميد و سلامت، همبستگي معناداري وجود دارد. خوش‌بيني و اميد با شاخص‌‌هاي آسيب شناختي رواني فعلي شخص و به طور كلي، با افسردگي موجود در وي به طور خاص، همبستگي منفي دارند. خوش بيني و اميد، سلامت جسمي و رواني را، آن گونه كه با انواع شاخص‌ها، از جمله سلامت خودگزارشي، پاسخ مثبت به مداخله‌‌هاي پزشكي، سلامت ذهني، خلق مثبت، نيرومندي ايمن شناختي، كنار آمدن مؤثر(ارزيابي مجدد، حل مسئله، اجتناب از رويداد‌‌هاي استرس‌زاي زندگي، جستجوي حمايت اجتماعي) و رفتار ارتقا دهندة سلامت مشخص شده‌اند، پيش بيني مي‌كند. افراد مثبت‌نگر سالم‌تر و شادترند و دستگاه‌‌هاي ايمني آنان بهتر كار مي‌كند .آن‌ها با بهره گيري از راهبرد‌هاي كنار آمدن مؤثرتر مانند ارزيابي مجدد و مسئله گشايي، با تنيدگي‌‌هاي رواني بهتر كنار مي‌آيند. همچنين به نحوهِ فعال از رويداد‌هاي تنيدگي زاي زندگي پرهيز مي‌كنند و شبكه‌‌هاي حمايت اجتماعي بهتري را پيرامون خود مي‌سازند. سبك‌‌هاي زيستي سالم تري دارند كه آنها را از ابتلاي به بيماري حفظ مي‌كنند. اگر هم چنين افرادي بيمار شوند، به توصيه‌‌هاي پزشكي بهتر عمل مي‌كنند. آنان اين توصيه‌ها را با الگو‌هاي رفتاري مناسب دنبال مي‌كنند كه بهبودي را سرعت مي‌بخشد

2-سوال های تحقیق

نقش مثبت گرایی درافزایش معرفت انسان چیست؟

 

مثبت گرایی در اصلاح عمل واخلاق چه نقشی دارد؟

3-فرضيه ها

قرآن می گوید:انَّ فی اختلاف…..بنابراین توجه به نحوه آفرینش عقل رابارورمی کند ودقت درآفرینش عامل تقویت کننده تعقل نشان می دهد افزایش تعقل ،معرفت ایجادمی کند.

قرآن باهشداربه انسان درآیاتی چون والعصر ان الانسان……وعملواالصالحات…..در سوره عصر انسان راسوق می دهد که انسان،دربرخورداززندگی خویش بامثبت گرایی به عمل صالح می یابد.

ویل لکل همزه….سوره همزه بانکوهش عیب جوی، انسان بااخلاق به سمت پرهیزازهرگونه عیب جویی فرامی خواندکه دراصلاح اخلاق مفیدمی باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 107

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :