متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

گرایش :تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان : بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد تهران مرکزي

دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی وخبر

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش :

تحقیق در علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان :

بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی

از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل و مدیریت درمان کشور

 

استاد راهنما :

دکتر محمد رضا رسولی

 

استاد مشاور:

دکتر سید محمد دادگران

 

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

هدف اصلی این تحقیق بررسی کارایی روابط عمومی وعوامل موثر بر آن در سازمان تامین اجتماعی است. وبرای یافتن عوامل موثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز،دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی  ،عملکرد ارتباطات درون وبرون سازمانی ومیزان بهره مندی از تکنولوژی های نوین  ارتباطی در کارایی روابط عمومی از دیدگاه مسئولین روابط عمومی ادارات کل ومدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام گردیده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش پیمایشی به طور کل شمار (بدون نمونه گیری)  تعداد 65 پرسشنامه با 31 گویه در یک پیوستار 5 درجه ای درباره کارایی ،یک سوال باز و6 سوال مشخصات وسیمای پاسخگویان  ارسال واطلاعات جمع آوری و با  تهیه جدول های توصیفی  و روش آزمون (T) تک نمونه ای تجزیه  وتحلیل گردید.

در این پژوهش پاسخگویان  ، دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی ،داشتن برنامه راهبردی ارتباطی  ،تخصیص بودجه مورد نیاز، فعالیت درون وبرون سازمانی ،استفاده از تکنولوژی های ارتباطی  نوین را در کارایی روابط عمومی موثر دانستند واظهار داشتند با توجه به این عوامل، روابط عمومی می تواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطی  دوسویه همسنگ بین سازمان وجامعه یاری نماید.

نکات  قابل توجه از نتایج بدست آمده نشان دهنده این مطلب است   که روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی در زمینه استفاده از تکنولوژی های ارتباطی از ظرفیت شبکه های اجتماعی ،تلویزیون،تبلیغات اینترنتی ومحیطی بهره مناسبی نمی برد. همچنین یافته ها نشان می دهد  روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی  در تدوین برنامه راهبردی ارتباطی  برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجی ونظر سنجی نیازمند باز تعریف وتدوین نظامنامه جامع ارتباطی  می باشد.

 همچنین بررسی ها نشان دهنده این مطلب است که روابط عمومی در سازمان تامین اجتماعی هنوز جایگاه واقعی خود را نیافته است که می توان با بازنگری در تشکیلات وآموزش مدیران ارشد  در خصوص وظایف وحیطه فعالیت روابط عمومی ، اقدامات عملی مناسبی  برای افزایش کارایی روابط عمومی انجام داد.

مناسب است       

مناسب نيست

نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه      ­­­­            تاريخ و امضاء:

فهرست مطالب

عنوان                                       شماره

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه: 3

بيان مسأله : 4

اهميت و ضرورت تحقيق: 5

هدف هاي تحقيق : 6

هدف اصلي: 6

اهداف فرعي: 6

سوالات تحقيق : 6

فرضيه هاي تحقيق : 7

قلمرو تحقيق: 7

قلمرو زمان: 7

تعريف مفاهيم و واژگان پر کاربرد: 7

تاريخچه تامين اجتماعي در ايران و جهان: 8

خدمات و کارکرد سازمان تامين اجتماعي: 12

فصل دوم:مباني نظري تحقيق

پيشينه تحقيق: 15

چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….20

تعاریف و مفاهیم روابط عمومی

بررسي برخي تعاريف روابط عمومي: 20

تاريخچه روابط عمومي  در ايران و جهان : 24

انواع روابط عمومي : 26

ويژگي هاي روابط عمومي : 28

عناصر روابط عمومي : 29

وظايف روابط عمومي : 30

روابط عمومي در سازمان: 32

مراحل تهيه برنامه براي انجام وظايف روابط عمومي : 32

شرح وظايف و ساختار نوين روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي: 35

نظريه هاي روابط عمومي  

-الگوی گرونیک و هانت…………………………………………………………………………………….37

الگوي روابط عمومي حرفه اي: 39

-الگوی ترکیبی پلاومن………………………………………………………………………………………40

– تئوری برتر در روابط عمومی……………………………………………………………………………41

روابط عمومی در نظریه های جامعه شناسی سازمان ها

-نظریه کنش متقابل نمادین……………………………………………………………………………………42

-نظریه مبادله…………………………………………………………………………………………………….42

-نظریه الگوی چهار قاعده اسکات کاتلیپ……………………………………………………………..44

نقش و جایگاه روابط عمومی در نظریه های مدیریت

-نظریه سیستم ها………………………………………………………………………………………………..45

-نظریه سازمان های بالغ و نا بالغ…………………………………………………………………………..48

-نظریه مدیریت بر مبنای هدف(MBO)…………………………………………………………………….49

– نظريه موقعيتي 51

-نظريه مشارکت مردمي: 53

راهبرد عملياتي روابط عمومي : 54

مدير عمليات و روابط عمومي بايد: 54

9 راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان: 55

بودجه بندي ونقش آن در کارايي روابط عمومي

بودجه روابط عمومي: 56

به طور کلي، کنترل بودجه روابط عمومي در برگيرنده موارد زير است: 57

 

تکنولوژيهاي نوين ارتباطي ونقش آنها در کارايي روابط عمومي:

روند تکاملي روابط عمومي با تأکيد بر فناوري هاي نوين اطلاعات و ارتباطات از شش -ويژگي مشخص بهره مي برد: 60

فناوريهاي کاربردي در روابط عمومي: 60

فناوريهاي کاربردي در روابط عمومي به دو دسته تقسيم مي شوند: 60

مزاياي بهره مندي روابط عمومي از فناوري هاي نوين ارتباطي: 62

ويژگي هاي اين پژوهش: 63

-مدل نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………..63

(بررسي کارايي روابط عمومي و عوامل موثر بر آن در سازمان تامين اجتماعي) 63

فصل سوم :روش تحقیق

3ـ1 مقدمه 68

3ـ2 روش تحقیق 68

3ـ3 روش گرد آوري اطلاعات: 68

3ـ4 جامعه و نمونه آماری 68

3ـ5 روش نمونه گيري و حجم نمونه: 68

3ـ6 ابزار گرد‌آوری داده‌ها 69

3ـ6ـ1 پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی: 69

3ـ6ـ2 پرسشنامه کارایی 69

3ـ7 فنون پردازش داده‌ها 71

3ـ7ـ1 سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه‌گیری 71

3ـ7ـ2 آزمون t تک نمونه‌ای 72

 

 

 

 

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4ـ1 مقدمه 74

4ـ2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی 74

4ـ2ـ1 جنسیت 74

4ـ2ـ2 سن 75

4ـ2ـ3 سطح تحصیلات: 76

4ـ2ـ4 سنوات خدمت در روابط عمومی 78

4ـ2ـ5 محل خدمت 79

4ـ2ـ6 نوع تحصیلات 80

4ـ3 تجزیه و تحلیل توصیفی پرسشنامه کارایی 81

4ـ3ـ1 تسهيل ارتباط مردم با مديران به‌عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم 81

4ـ3ـ2 ارائه مشاوره و راهنمایی مردم براي دريافت خدمات مناسب و رفع مشکلات 82

4ـ3ـ3 دريافت پيام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طريق سامانه‌های ارتباطي سازمان 83

4ـ3ـ4 برگزاري جلسات با شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمايت 84

4ـ3ـ5 ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش‌های مختلف ارتباطي 86

4ـ3ـ6 ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان 87

4ـ3ـ7 رعايت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی 88

4ـ3ـ8 استفاده از ابزارهاي ارتباطي سازماني براي بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی 89

4ـ3ـ9 برگزاري مراسم‌های ويژه  مناسبت‌های ملي، مذهبي و تخصصی 90

4ـ3ـ10 سنجش افکار عمومي و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مديران براي تصمیم‌گیری مناسب 91

4ـ3ـ11 نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوين ارتباطي در کارايي فعالیت‌های روابط عمومي 92

4ـ3ـ12 استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 93

4ـ3ـ13 استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 94

4ـ3ـ14 استفاده از تبلیغات محیطی (تابلوهای بزرگ شهری و …) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 95

4ـ3ـ15 استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی 96

4ـ3ـ16 استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 97

4ـ3ـ17 استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 99

4ـ3ـ18 استفاده از شبکه‌های اجتماعی (وایبر، واتس‌آپ، فیس‌بوک و …) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 100

4ـ3ـ19 نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه 101

4ـ3ـ20 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان 102

4ـ3ـ21 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت 103

4ـ3ـ22 استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم 104

4ـ3ـ23 تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن 105

4ـ3ـ24 قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 106

4ـ3ـ25 ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 107

4ـ3ـ26 تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی 108

4ـ3ـ27 تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی 109

4ـ3ـ28 نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان 110

4ـ3ـ29 مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان 111

4ـ3ـ30 میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی 112

4ـ3ـ31 کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 113

4ـ4 آمار استنباطی 115

فصل پنجم:جمع بندی و نتیجه گیری

مقدمه : 123

نتیجه گیری: 123

نتیجه و تحلیل: 127

پیشنهادهای پرسش شوندگان……………………………………………………………………………128

پیشنهاد های کاربردی…………………………………………………………………………………….129

پیشنهاد برای تحقیقات بعدی…………………………………………………………………………….129

فهرست منابع ومآخذ: 131

پیوست ها و ضمائم: 135

Abstract 148
فهرست جداول

عنوان                                       شماره

جدول شماره 1: مفاهيم محوري مندرج در تعاريف روابط عمومي از ديدگاه ،صاحب نظران خارجي 23

جدول 2: مفاهيم محوري مندرج در تعاريف روابط عمومي از ديدگاه صاحب نظران داخلي 24

جدول شماره 3: ويژگي انواع روابط عمومي 27

جدول تاکتيک هاي دوسويه پنجگانه دوزير 40

جدول شماره2 : نقش هاي روابط عمومي وکابرد هاي استراتژيک آنها 45

جدول شماره: 9 راه موثر روابط عمومي در موفقيت هر سازمان 56

جدول ‏3‑1: جدول تعریف متغیرها 69

جدول ‏3‑2: شیوه نمره‌گذاری پرسشنامه کارایی 70

جدول ‏3‑3 :تعداد و شماره سؤالات مربوط به متغیرهای تحقیق 71

جدول ‏4‑1 : جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان 75

جدول ‏4‑2 : جدول فراوانی رده‌های سنی 76

جدول ‏4‑3: جدول فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 77

جدول ‏4‑4 : جدول فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی 78

جدول ‏4‑5 : جدول فراوانی محل خدمت پاسخگویان 79

جدول ‏4‑6 : جدول فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان 80

جدول ‏4‑7 : تسهيل ارتباط مردم با مديران به‌عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم 81

جدول ‏4‑8 : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم براي دريافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات 83

جدول ‏4‑9 : دريافت پيام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طريق سامانه‌های ارتباطي سازمان 84

جدول ‏4‑10 : برگزاري جلسات با شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمايت 85

جدول ‏4‑11 : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش‌های مختلف ارتباطي 86

جدول ‏4‑12 : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان 87

جدول ‏4‑13 : رعايت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی 88

جدول ‏4‑14 : استفاده از ابزارهاي ارتباطي سازماني براي بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی 89

جدول ‏4‑15 : برگزاري مراسم‌های ويژه  مناسبت‌های ملي، مذهبي و تخصصی 90

جدول ‏4‑16 : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مديران براي تصمیم‌گیری مناسب 91

جدول ‏4‑17 : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوين ارتباطي در کارايي فعالیت‌های روابط عمومي 92

جدول ‏4‑18 : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 93

جدول ‏4‑19 : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 94

جدول ‏4‑20 : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 96

جدول ‏4‑21 : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی 97

جدول ‏4‑22 : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 98

جدول ‏4‑23 : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 99

جدول ‏4‑24 :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 101

جدول ‏4‑25 : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه 102

جدول ‏4‑26 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان 103

جدول ‏4‑27 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت 104

جدول ‏4‑28 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم 105

جدول ‏4‑29 : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن 106

جدول ‏4‑30 : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 107

جدول ‏4‑31 : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 108

جدول ‏4‑32 : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی 109

جدول ‏4‑33 : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی 110

جدول ‏4‑34 : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان 111

جدول ‏4‑35 : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان 112

جدول ‏4‑36 : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی 113

جدول ‏4‑37 : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 114

جدول ‏4‑38 :آزمون نرمال بودن مولفه‌های کارایی 115

جدول (‏4‑39):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومی و تأثیر آن بر کارایی 117

جدول (‏4‑40):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون بهره‌مندی از ابزار و تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی 118

جدول (‏4‑41):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومی‌ها و تأثیر آن بر کارایی 119

جدول (‏4‑42):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون عملکرد ارتباط درون‌سازمانی و برون‌سازمانی و تأثیر آن بر کارایی 120

جدول (‏4‑43):جدول آزمون t تک نمونه‌ای پیرامون داشتن برنامه راهبردی ارتباطی و تأثیر آن بر کارایی 121


فهرست نمودارها

عنوان                                       شماره

نمودار (شماره1) بازنگري در ساختار مفهومي در چهار الگوي روابط عمومي (گرونيک،1992) 39

نمودار (شماره 2) بازنگري در ساختار مفهومي در ساختار چهار الگوي روابط عمومي (گرونيک 1992) 40

نمودار ‏4‑1 :نمودار  فراوانی جنسیت پاسخگویان 75

نمودار ‏4‑2 :نمودار  فراوانی سن پاسخگویان 76

نمودار ‏4‑3 :نمودار  فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان 77

نمودار ‏4‑4 :نمودار  فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان در روابط عمومی 79

نمودار ‏4‑5 :نمودار  فراوانی محل خدمت پاسخگویان 80

نمودار ‏4‑6 :نمودار  فراوانی نوع تحصیلات پاسخگویان 81

نمودار ‏4‑7 : تسهيل ارتباط مردم با مديران به‌عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم 82

نمودار ‏4‑8 : ارائه مشاوره و راهنمایی مردم براي دريافت خدمات مناسب و حل‌وفصل و رفع مشکلات 83

نمودار ‏4‑9 : دريافت پيام و پاسخگویی مناسب به مخاطبان از طريق سامانه‌های ارتباطي سازمان 84

نمودار ‏4‑10 : برگزاري جلسات با شرکاي اجتماعي به منظور رسيدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمايت 85

نمودار ‏4‑11 : ارائه اطلاعات بهنگام از عملکرد سازمان به مخاطب از طريق روش‌های مختلف ارتباطي 86

نمودار ‏4‑12 : ارتباط با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی برنامه‌ها، اهداف و نگرش مديران عالي سازمان 87

نمودار ‏4‑13 : رعايت اصول و موازین اخلاق حرفه‌ای در اطلاع‌یابی و اطلاع‌رسانی 88

نمودار ‏4‑14 : استفاده از ابزارهاي ارتباطي سازماني براي بهبود تعاملات درون‌سازمانی و فرهنگ‌سازی 89

نمودار ‏4‑15 : برگزاري مراسم‌های ويژه  مناسبت‌های ملي، مذهبي و تخصصی 90

نمودار ‏4‑16 : سنجش افکار و نظرسنجی از مخاطبان  و انعکاس به‌موقع گزارش به مديران براي تصمیم‌گیری مناسب 91

نمودار ‏4‑17 : نقش استفاده از تکنولوژی‌های نوين ارتباطي در کارايي فعالیت‌های روابط عمومي 92

نمودار ‏4‑18 : استفاده از تلوزیون جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 93

نمودار ‏4‑19 : استفاده از مطبوعات جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 94

نمودار ‏4‑20 : استفاده از تبلیغات محیطی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 96

نمودار ‏4‑21 : استفاده از تبلیغات اینترنتی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی 97

نمودار ‏4‑22 : استفاده از پیام کوتاه (اس ام اس) جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 98

نمودار ‏4‑23 : استفاده از سایت رسمی سازمان جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 100

نمودار ‏4‑24 :استفاده از شبکه‌های اجتماعی جهت انتقال، انتشار و اطلاع‌رسانی اخبار روابط عمومی سازمان 101

نمودار ‏4‑25 : نقش رسانه‌های ارتباطی در عدم برقراری ارتباط دو سویه 102

نمودار ‏4‑26 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر سرعت اطلاع‌رسانی مخاطبان 103

نمودار ‏4‑27 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر صرفه‌جویی در وقت و دریافت پاسخ و خدمت 104

نمودار ‏4‑28 : استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و نقش آن بر دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملی بین سازمان و مردم و جلب مشارکت مردم 105

نمودار ‏4‑29 : تأثیر مدیریت مستقیم بالاترین مقام سازمان بر مدیریت روابط عمومی و کارایی آن 106

نمودار ‏4‑30 : قرار نگرفتن روابط عمومی در در جایگاه واقعی خود در سازمان 107

نمودار ‏4‑31 : ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان 108

نمودار ‏4‑32 : تأثیر بودجه اختصاصی بر فعالیت‌های روابط عمومی 109

نمودار ‏4‑33 : تأثیر بودجه اختصاصی بر کاهش خلاقیت و ابتکار عمل در فعالیت‌های روابط عمومی 110

نمودار ‏4‑34 : نیاز به پیوست ارتباطی روابط عمومی در طرح‌ها و برنامه‌های کلان سازمان 111

نمودار ‏4‑35 : مداخله حوزه تصدی روابط عمومی در حوزه تصمیم‌گیری‌های سازمان 112

نمودار ‏4‑36 : میزان توجه به نظر مخاطبان در انجام فعالیت‌های روابط عمومی 113

نمودار ‏4‑37 : کارایی فعالیت‌های روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 114


مقدمه

با توجه به  پيچيدگي  جوامع امروزي،سازمانها بر آنند به منظور تحقق اهداف،شناخت کاملي از جامعه مخاطبان خود داشته باشند و تصميماتي مبتني بر واقعيات اتخاذ کنند.

امروزه سازمان ها به اين نتيجه رسيده اند  کارايي فعاليت ها زماني خواهد بود که از تمام ظرفيت هاي سازماني و امکانات و شرايط لازم بهرمند مي شوند و در عرصه جامعه حضوري فعال و موثر داشته باشند.

در اين ميان روابط عمومي ها نقش بسيار تعيين کننده دارند و مي توانند با انجام فرايند اطلاع يابي، پردازش اطلاعات و اطلاع رساني،سازمان ها را در جهت تحقق اهداف و پياده سازي استراتژي هاي کلان آن ياري نمايند.

روابط عمومي به عنوان يک علم داراي اصول منطقي، نظريه،الگو و فلسفه بوده و با ايفاي نقش خود به شکل کار آمد مي تواند در تصميم سازي براي مديران،براي ايجاد تصوير مناسب و صحيح از سازمان در جامعه اثر بخشي را افزايش دهد.

به طور قطع مي توان گفت موفقيت روابط عمومي ها در سازمان ها در گرو توجه مديران به اهميت نقش و رسالت روابط عمومي هاست.نمي توان تصور کرد سازماني در عصر حاضر به خوبي بتواند با مخاطبان خود ارتباط برقرار کند،اما از مکانيزم ،ابزارها و دانش روابط عمومي بي بهره باشد.

روابط عمومي در قالب فعاليت هايي همچون،انتشارات،تبليغات،اطلاع رساني،افکار سنجي،ارتباط با شرکاي اجتماعي در دو سطح درون سازماني و برون سازماني در صدد است تا بتواند مديران سازمان را جهت برقراري ارتباطي تعاملي و دو سويه با ساير ارکان سازماني همچون کارکنان،مخاطبان و جامعه ياري رساند.


 

 

فصل اول :

کليات تحقيق

 

 

مقدمه:

با شروع هزاره سوم ،سازمان ها و جامعه ايران در آستانه ورود به جامعه اطلاعاتي هستند ،جامعه اي که در آن بر اثر تغييرات و نو آوري هاي فناوري ،ارتباطات ،اطلاع رساني و ارايه خدمات سرعت بالايي پيدا کرده است.اين نو آوري ها باعث ايجاد چالش ها و فرصت هايي براي سازمان ها و به ويژه روابط عمومي ها در خصوص چگونگي ارتباط با محيط و ايفاي نقش هاي موثر در درون و برون سازمان و ضرورت هماهنگ ساختن سازمان با تغييرات محيطي شده است،وارائه اطلاعات به مخاطبان و مشتريان خود،مسئوليت سنگيني در ((شفاف سازي)) ،به رسميت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطلاعات،احساس مسئوليت و پاسخ گويي در برابر مخاطبان،ايجاد ارتباط دوسويه و متعامل با مخاطبان و مشورت به کارگيري فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات بر عهده دارند.روابط عمومي در جامعه اطلاعاتي بايد در سازمان حضوري قدرتمند و موثر داشته باشد تا بتواند مديريت سازمان را در تصميم گيري ها و راه کارهاي سازمان در قبال محيط و مخاطبان ياري رساند و مديريت سازمان را از اهميت ارتباط دوسويه با محيط،ارزيابي سازمان از نظر مخاطبان ،ضروت مخاطب محوري در سازمان،تطبيق برنامه ها و سياست هاي سازمان با گرايش ها و خواسته ها و نيازهاي مخاطبان،آگاه کند.

پرداختن به موضوع  کارايي روابط عمومي در گذر به جامعه اطلاعاتي و بررسي موانع موجود و فرا روي آن به چند دليل اهميت دارد.

اولاً: به رغم کارشناسان روابط عمومي در ايران پديده اي غربي و وارداتي از غرب بوده و با وجود گذشت از يک قرن از عمر آن در سازمانهاي دولتي،هنوز کارکردهايش با فلسفه واقعي آن در سازمان فاصله دارد و نتوانسته به جايگاه مناسب خود در سازمان دست يابد ونقش هاي موثر خود را در عرصه درون و برون سازمان ايفا کند.

اين درحالي است که در روابط عمومي در سازمان هاي دولتي بايد به عنوان بخشي از بدنه دولت به عنوان پل ارتباطي بين دولت و مردم عمل کند و با برقراري ارتباطات دوسويه و متعامل با محيط و مخاطبان و رسانه ها مشارکت و اعتماد مردم را به سازمان و برنامه هاي آن جلب کند و متقابلاً ديدگاه هاي مخاطبان را به سازمان منتقل کنند و ضمن برخوردار بودن از جايگاه مناسب در سازمان به ايفاي نقش هاي موثر در عرصه هاي سياست گذاري و تصميم گيري نيز دارد.

دوماً:روابط عمومي يکي از نهادهاي تخصصي در جامعه اطلاعاتي محسوب مي شود که با گردآوري درست و سيستماتيک اطلاعات و پردازش،توليد و ارائه اطلاعات به عنوان يکي از ضرورت هاي جامعه اطلاعاتي ، نقش موثر و غير قابل انکاري در اين عرصه بازي مي کند.مهمترين مشخصه جامعه اطلاعاتي،حضور اطلاعات و اطلاع رساني در جامعه با کمک فناوري هاي نوين ارتباطات و اطلاعات است.

در چنين جامعه اي توليد و ارائه مناسب اطلاعات به مخاطبان،استفاده ازرسانه هاي نوين ارتباطي و دوسويه روابط عمومي را در راه کمک به رشد ،توسعه ، پويايي و هماهنگي سازمان با تغييرات محيطي و رسيدن به اهداف سازمان ياري مي کند و باعث مشارکت گسترده مخاطبان در برنامه ها و فعاليت هاي سازمان مي شود.به عبارتي اطلاعات و اطلاع رساني و اطلاع يابي به منبع سرمايه اجتماعي سازمان ،ايجاد کننده و تداوم دهنده اعتماد دوسويه بين سازمان و مخاطبان تبديل شده است.لذا با تحقيق وپژوهش مي توان به موانع و چالش هاي موجود روابط عمومي در راه ايفاي نقش فعال آن در عرصه ارتباطات سازمان جامعه و مخاطبان دست يافت و راه کارهاي عملي بهبود وضع موجود و رفع مشکلات فرا روي را ارايه داد.

بيان مسأله :

بررسي کارايي روابط عمومي وعوامل موثر بر آن به عنوان مدالعموم مردم ووکيل مدافع سازمان نقش بسيار محوري در ايجادتصوير مطلوب ويا نامطلوب از سازمان ها دارد.( گوتليپ وسنتر، 29،1971).جامعه اي که در آن بر اثر تغييرات و نوآوري هاي فناوري،ارتباطات و اطلاع رساني و ارائه خدمات وارد مرحله پيچيده تري شده است.اين نوآوري ها باعث ايجاد چالش و فرصت هايي براي سازمان ها به ويژه روابط عمومي ها در خصوص چگونگي ارتباط با محيط و ايفاي نقش هاي موثر دردرون و برون سازمان شده است.

سازمان ها در جامعه امروز تلاش مي کنند با شناخت مخاطبان خود و بررسي ساز و کار و نظام حاکم بر اين روابط،اهداف خود را به پيش برده و تصميماتي مبتني بر واقعيات اتخاذ کنند. در اين ميان روابط عمومي مي تواند با بکارگيري ابزارهاي نوين ارتباطي،در اذهان مخاطبان خود نفوذ کرده و حمايت و پشتيباني ،تفاهم و همدلي مخاطبان سازمان را بدست آورد.

روابط عمومي بر اساس تعريف ،وظيفه کار مديريتي مشخص است که به ايجاد و حفظ خطوط دو جانبه ادارکي،درک دو جانبه همکاري متقابل بين يک سازمان و عموم مردم کمک کند. در واقع تلاش تعمدي،برنامه ريزي شده و پايدار براي ايجاد و حفظ درکي دو جانبه بين يک سازمان و عموم مردم که با آن سرو کار دارند.

(ويلکاکس و همکاران،1386،7-6) . درميان سازمان و ارگان هاي موجود سازمان تامين اجتماعي يه عنوان بزرگ ترين صندوق بيمه اي کشور به نحوي موثر نيازمند کارايي روابط عمومي براي پيشبرد اهداف خود است چرا که خدمات بيمه اي بازنشستگان و درمان و 18 نوع خدمت ديگر و تامين نياز امروز و پشتوانه فرداي بيش از40 ميليون نفر از جمعيت کشور، مسلتزم درک کامل نيازها و انتظارات و شناخت کامل مجموعه مخاطبان و ذينفعان سازمان است. لذا سوال اصلی پژوهش این است که چه عواملی بر کارایی روابط عمومی موثر است؟ و آیا دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومی،تخصیص بودجه، استفاده از تکنولوژی نوین ارتباطی،داشتن برنامه راهبردی و عملکرد فعالیت های درون و برون سازمانی بر کارایی روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد؟

تعداد صفحه : 177

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :