متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تاریخ انقلاب اسلامی

عنوان : مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

پژوهشكده امام خميي و انقلاب اسلامي

وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تاریخ انقلاب اسلامی

 

عنوان:

مقایسه مواضع سیاسی کریم سنجابی و شاپور بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی

 

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر علیرضا ملایی توانی

 

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر حسن حضرتی

آبان ماه 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست تفصیلی

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..1

روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..2

  • طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………………….2
  • ضرورت و اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………2
  • پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………..3

الف- پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………….3

ب- پرسش­های فرعی………………………………………………………………………………………………3

  • پیش فرض­ها…………………………………………………………………………………………………………….3
  • مدعای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………4
  • تعریف مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………..4
  • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..4
  • قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..5
  • پیشینه پژوهش و جنبه­هاب جدید آن……………………………………………………………………………5
  • سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

بخش اول: زیست نامه سنجابی و بختیار(از تولد تا پایان دهه40)………………………….(43-8)

      فصل اول: زندگی و محیط اجتماعی- سیاسی………………………………………………………(16-9)

گفتار اول: زندگی، تحصیلات و مشاغل کریم سنجابی……………………………………………….9

گفتار دوم: فعالیت­های حزبی سنجابی……………………………………………………………………10

گفتار سوم: زندگی و تحصیلات شاپور بختیار…………………………………………………………12

گفتار چهارم: مشاغل و فعالیت­های حزبی بختیار……………………………………………………..14

گفتار پنجم: مقایسه زندگی و محیط اجتماعی و سیاسی……………………………………………15

فصل دوم: دوران مصدق و فعالیت­های او…………………………………………………………..(27-17)

گفتار اول: مدخل………………………………………………………………………………………………..17

گفتار دوم: روایت سنجابی و بختیار از شخصیت مصدق………………………………………….18

گفتار سوم: سنجابی و بختیار به اقدامات مصدق……………………………………………………..19

گفتار چهارم: نقد عملکرد مصدق………………………………………………………………………….23

      فصل سوم: تحولات سیاسی دهه30 و40…………………………………………………………….(43-28)

گفتار اول: نهضت مقاومت ملی، قرارداد کنسرسیوم و پیمان بغداد……………………………..28

گفتار دوم: روایت سنجابی و بختیار از جبهه­ی ملی دوم و سوم………………………………..31

گفتار سوم: نهضت دو ماهه (غائله انجمن­های ایالتی و ولایتی)…………………………………35

گفتار چهارم: انقلاب سفید…………………………………………………………………………………..37

گفتار پنجم: حادثه فیضیه و قیام 15خرداد………………………………………………………………40

گفتار ششم: کاپیتولاسیون…………………………………………………………………………………….42

بخش دوم: سنجابی و بختیار در بحبوحه­ی انقلاب…………………………………………….(115-44)

فصل اول: شاه و حکومتداریش………………………………………………………………………….(59-45)

گفتار اول: توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی…………………………………………………………….45

گفتار دوم: شاه و شیوه حکومتداری او…………………………………………………………………..45

گفتار سوم: شاه و حکومتداریش در نگاه سنجابی و بختیار……………………………………….47

گفتار چهارم: دیدگاه و سیاست خارجی سنجابی و بختیار………………………………………..56

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………….58

فصل دوم: از اوایل دهه50 تا 17 شهریور1357…………………………………………………..(71-60)

گفتار اول: پیوند با فراماسونری و ارتباط با انگلیس و امریکا……………………………………..60

گفتار دوم: جشن­های 2500 ساله و نامه سرگشاده به شاه…………………………………………63

گفتار سوم: تشکیل جبهه ملی چهارم…………………………………………………………………….65

گفتار چهارم: مسافرت کارتر به ایران و مقاله 17دی………………………………………………..67

گفتار پنجم: 19دی، سینما رکس، نماز عید فطر………………………………………………………68

گفتار ششم: 17 شهریور57 …………………………………………………………………………………70

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………….71

فصل سوم: از سفر به پاریس تا نخست وزیری بختیار………………………………………….(87-72)

گفتار اول: سفر به پاریس……………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: اعلامیه سه ماده­ای پاریس……………………………………………………………………..75

گفتار سوم: راهپیمایی تاسوعا و عاشورا………………………………………………………………….77

گفتار چهارم: دولت ائتلافی…………………………………………………………………………………..78

گفتار پنجم: ماجرای نخست وزیری بختیار……………………………………………………………..81

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………..86

 فصل چهارم: از نخست وزیری بختیار تا 22 بهمن57……………………………………..(115-88)

گفتار اول: بختیار بر مسند نخست وزیری(استراتژی، وعده­ها و اقدامات بختیار)………….88

گفتار دوم: مأموریت ژنرال هایزر و خروج شاه از ایران…………………………………………….92

گفتار سوم: شورای سلطنت…………………………………………………………………………………..94

گفتار چهارم: شورای انقلاب(بختیار و مذاکره با شورای انقلاب)……………………………….96

گفتار پنجم: استعفای بختیار(سیاست فرصت و زمان)…………………………………………….101

گفتار ششم: ناکامی ممانعت از بازگشت امام…………………………………………………………104

گفتار هفتم: دولت موقت……………………………………………………………………………………107

گفتار هشتم: پیوستن همافران به امام، بی طرفی ارتش و طرح عملیات نجات……………109

گفتار نهم: آخرین تلاش برای کناره­گیری بختیار……………………………………………………112

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………114

بخش سوم: سنجابی و بختیار در مواجهه با جمهوری اسلامی………………………….(157-116)

      فصل اول: از پیروزی انقلاب تا انتخابات ریاست جمهوری……………………………..(129-117)

گفتار اول: کمیته­های انقلاب اسلامی و دادگاه­های انقلاب………………………………………117

گفتار دوم: تعیین نوع نظام سیاسی……………………………………………………………………….118

گفتار سوم: استعفای سنجابی از وزارت امور خارجه………………………………………………120

گفتار چهارم: طرح قانون اساسی………………………………………………………………………….122

گفتار پنجم: بحران کردستان………………………………………………………………………………..125

گفتار ششم: اشغال سفارت امریکا……………………………………………………………………….126

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………….128

  فصل دوم: از انتخابات ریاست جمهوری تا راهپیمایی 25 خرداد 60………………..(143-130)

گفتار اول: انتخاب اولین رئیس جمهور………………………………………………………………..130

گفتار دوم: انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی………………………………………….131

گفتار سوم: کودتای نوژه…………………………………………………………………………………….133

گفتار چهارم: پیدایش نهضت مقاومت ملی……………………………………………………………135

گفتار پنجم: جنگ عراق و ایران………………………………………………………………………….136

گفتار ششم: تلاش برای بد نام کردن جمهوری اسلامی………………………………………….140

گفتار هفتم: لایحه قصاص و راهپیمایی 25 خرداد60……………………………………………..141

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………143

      فصل سوم: مدهب، روحانیت، امام و رهبران انقلاب………………………………………..(157-144)

گفتار اول: مذهب و روحانیت…………………………………………………………………………….144

گفتار دوم: امام خمینی……………………………………………………………………………………….149

گفتار سوم: رهبران انقلاب………………………………………………………………………………….152

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………156

کتابنامه………………………………………………………………………………………………………………………….162

 

چكيده: پژوهش حاضر با عنوان «مقایسه مواضع سیاسی سنجابی و بختیار در مواجهه با انقلاب اسلامی»، در اصل، پاسخی به این پرسش است که «چرا سنجابی و بختیار با وجود حضور تقریباً 30 ساله در یک جبهه و دارای یک خط و مشی نسبتاً واحد سیاسی، در پی شتاب گرفتن جنبش انقلابی، یکی با امام و دیگری با شاه همکاری کردند؟» پس از مطالعه اسناد و داده­ها و نیز مقایسه دوره­های تاریخی این فرضیه مطرح شد که: «سنجابي در پي چيرگي گفتمان انقلاب اسلامي و سست شدن بنيادهاي حکومت مشروطه سلطنتي و با عنايت به فقدان تجربه روحانيون در اداره امور سياسي به همراهي با انقلاب پرداخت تا آرمان­هاي مشروطه­خواهي خود را در قالب جمهوري اسلامي استقرار ببخشد و از اين رو با امام همکاري کرد. اما بختيار با وجود متزلزل  شدن رژیم سلطنتی هرگز درصدد برانداختن آن برنيامد، زيرا همواره به اصلاح وضع موجود مي­انديشيد نه تغيير آن. از اين رو براي استقرار حکومت مشروطه سلطنتی و مهار کردن انقلاب با شاه همکاري کرد تا بتواند دستاوردهاي مشروطيت را در قالب تداوم حکومت پهلوي احيا کند.» این فرضیه با روش توصیفی- تحلیلی به آزمون گذاشته شد که در نهایت به اثبات رسید. افزون بر این، سنجابی با توجه به مواضعی که در برخورد با امام خمینی در پیش گرفت، چاره­ای جز همراهی با انقلاب نداشت و بختیار نیز به دلایل مختلف از جمله عدم اعتماد به روحانیون به مقابله با انقلاب پرداخت.

واژه­های کلیدی: کریم سنجابی، شاپور بختیار، مواضع سیاسی، حکومت شاه، انقلاب اسلامی.

مقدمه:

متأسفانه در جامعه ما درباره شخصيت­ها و صاحب نظران جبهه ملي، رويه­اي رايج شده كه آن­ها را مورد نكوهش قرار مي­دهند و يا تفكرات و روش آن­ها را به حد افراط مورد تقديس قرار مي­دهند و بدين ترتيب معيار قضاوت، نه حق و حقيقت بلكه بعضي افراد و عقايدشان است كه محور و مدار ارزشيابي قرار مي­گيرد. در مورد سنجابي و بختيار نيز همين رويه ادامه داشته است.

اين پ‍‍ژوهش با عنوان مقايسه مواضع سياسي سنجابي و بختيار در مواجهه با انقلاب اسلامي، سعي داشته است كه جانب حق و حقيقت را گرفته و با امانتداري آن­چه را كه درباره اين دو شخصيت بوده و گفته­اند، ديدگاه و مواضع آن­ها را بيان كند. در اين پژوهش كوشش شده كه از تندرويي­ و تملق گويي­هايي كه عده­اي انجام داده­اند احتراز گردد و جانب انصاف رعايت شود.

در مسير نوشتن پژوهش همواره مشكلاتي بوجود مي­آمد.  نگارنده براي مستند شدن كار از اسناد و نشريات جبهه ملي در كنار روزنامه­هاي مهم آن دوران چون اطلاعات و كيهان استفاده نموده كه متأسفانه با وجود مراكز مختلفي چون كتابخانه ملي، كتابخانه مركز اسناد انقلاب اسلامي، كتابخانه مجلس شوراي ملي و… شماره­هاي معدودي از نشريات به دست آمده و متأسفانه بعضي از مراكز اكنون به فكر جمع­آوري و صحافي نشريات افتاده بودند و بعضي از مراكز ديگر نيز به دليل برخي ملاحظات سياسي، اين اسناد و نشريات را در اختيار نگارنده قرار ندادند.

تأسف ديگر اين بود كه مراكز نشريات اطلاعات و كيهان نيز نشريات خود را به صورت آسان در اختيار پژوهش­گران قرار نمي­دهند. اين مراكز نشريات خود را به صورت كتاب در اختيار نگارنده قرار ندادند تا اينكه اين­جانب مجبور به خريد لوح­هاي فشرده­اي گریده كه اين مراكز با كيفيت نه چندان خوب در اختيار عموم قرار مي­دهند.

در اين­جا بر خود لازم مي­دانم كه تشكر ويژه و خالصانه خويش را از راهنمايي­هاي بي دريغ استادان ارجمند راهنما و مشاور جناب آقاي دکتر عليرضا ملايي تواني و جناب آقاي دکتر حسن حضرتي كه در مراحل مختلف تدوين و نگارش پايان نامه، با دقت نظر بسيار بالاي خويش، اين­جانب را مورد مساعدت قرار داده­اند، اعلام نمايم.

همچنين از اساتيد بزرگواري كه از ابتدا تاكنون، در طول دوران تحصيلي آن­چه از اندوخته­ي علمي­شان در حد درك و فهم خود آموخته­ام، كمال تشكر و سپاسگزاري دارم. همچنين از همكاري همه عزيزاني كه در اين راه اين­جانب را مورد لطف و عنايت خويش قرار دادند سپاسگزاري مي­نمايم.

تعداد صفحه : 185

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :