دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و B با بیماری دیابت نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت کرمانشاه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته مشاوره

 

عنوان :

بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و B با بیماری دیابت نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت کرمانشاه 1393

 

استاد راهنما

دکتر حسن امیری

 

استاد مشاور

دکتر رستم جلالی

زمستان  93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

چکیده. 1

فصل یكم. 2

کلیات پژوهش... 2

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیّت و ضرورت انجام پژوهش... 8

1-4- اهداف پژوهش... 9

1-5- فرضیه‏های پژوهش... 10

1-6- سوالات پژوهش... 10

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

تعاریف عملیاتی.. 11

فصل دوم. 12

ادبیات و پیشینه پژوهش... 12

2-1- مبانی نظری دیابت... 13

2-1- 1- تاریخچه دیابت... 13

2-1-2-  دیابت نوع 2. 14

2-1-3- غربالگری.. 15

2-1-4- پیشگیری.. 15

2-1-5-اداره کردن بیماری.. 16

2-1-6-علایم و نشانه ها 17

2-1-7- علت... 17

2-1-8- سبک زندگی.. 18

2-1-9-ژنتیک... 19

2-1-10- شرایط درمانی.. 20

2-1-11- پاتوفیزیولوژی.. 20

2-1-12- درمان دارویی.. 21

2-1-12- جراحی.. 22

2-1-13- بیماری همه گیر جهانی.. 22

2-1-14- عوارض حاد دیابت... 23

2-1-15- عوارض کلیوی.. 26

2-1-16- مراحل درگیری.. 27

2-1-17- پیشگیری و درمان.. 28

2-2-مبانی نظری تیپ های شخصیت... 31

2-2-1- تاریخچه تیپ های شخصیتی.. 31

2-2-2- تعریف شخصیت... 31

2-2-3-عوامل موثر بر شکل گیری شخصیت... 36

2-2-3-1- عامل ژنتیکی.. 36

2-2-3-2- عامل محیطی.. 37

2-2-3-3- عامل خانواده. 39

2-2-3-4- عامل یادگیری.. 43

2-2-3-5- عامل رشد.. 43

2-2-4- نظریه های شخصیت... 44

2-2-4-1- رویکرد زیستی.. 44

2-2-4-2- تفصیل تیپ های شخصیتی.. 46

2-2-4-3-رویکرد صفات... 47

2-2-4-4-رویکرد یادگیری اجتماعی.. 51

2-2-4-5- رویکرد روانکاوی.. 55

2-2-4-6- رویکرد پدیدار شناختی.. 60

2-2-5-  ساختار شخصیت... 62

2-2-6-تیپ های شخصیت... 65

2-2-7-تیپ شخصیتی A و B. 67

2-2-8- شخصیت A  در مقابل B. 69

2-2-9-تیپ شخصیت و دیابت نوع 2. 70

2-3- پیشینه پژوهش... 71

2-3-1- پیشینه داخلی پژوهش... 71

2-3-2- پیشینه خارجی پژوهش... 74

2-3-3- جمع بندی.. 75

فصل سوم. 76

روش پژوهش... 76

3-1- مقدمه. 77

3-2- روش پژوهش... 77

3-3- جامعه آماری.. 77

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3-5- شیوه اجرا 78

3-6- ابزار پژوهش... 78

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

فصل چهارم. 80

نتایج (یافته ها) 80

4-1- یافته های توصیفی.. 81

4-2- یافته های استنباطی.. 83

فصل پنجم. 86

بحث و نتیجه گیری.. 86

5-1- بحث و نتیجه گیری.. 87

5-2- محدودیت های پژوهشی.. 90

5-3- پیشنهادات پژوهشی.. 91

منابع.. 92

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی A و B با بیماری دیابت نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به مرکز دیابت کرمانشاه 1393 بود. حجم نمونه با توجه به تعداد محدود بیماران دیابتی نوع 2 پس از بررسی در درمانگاه دیابت شهر کرمانشاه 50 نفر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت داوطلبانه و 50 نفر دیگر نیز با همتاسازی گروه بیماران دیابتی نوع2 انتخاب شدند.

ابزار  پژوهش شامل پرسشنامه تیپ شخصیتی A و B بورتنر بود. نتایج تحقیق نشان می دهد كه رابطه معناداری بین تیپ شخصیتی A و B و بیماری دیابت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد بین تیپ شخصیتی A در گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری دیده نشد اما بین تیپ شخصیتی B در دو گروه تفاوت معنی دار بود (05/0< P). همچنین نتایج نشان داد كه افراد دارای گرایش به تیپ شخصیتی A در مقایسه با افراد با گرایش به تیپ شخصیتی B از سلامت كمتر برخوردارند و نیز  این افراد بیشتر از بیماری های دیابتی رنج می‫برند (01/0< P).

 

كلید واژه: تیپ شخصیتی A، تیپ شخصیتی B، بیماری دیابت نوع 2  

 

فصل یكم

کلیات پژوهش

 

1-1-مقدمه

دیابت گروهی از بیماریهای متابولیکی را در بر می گیرد که مشخصه آنها بالابودن سطح گلوکز خون ناشی از درجات مختلف مقاومت بدن فرد در برابر انسولین یا اختلال ترشح انسولین است ، دیابت نوع 1  و نوع 2  ، دو شکل اصلی این بیماری هستند که دیابت نوع دو تقریبا 85 تا 90 درصد مبتلایان را تشکیل می دهد (انجمن دیابت امریکا ، 2007) .

دیابت نوع دو[1] از جمله بیماریهای روان- تنی[2] است كه تنیدگی درایجاد، شدت، عود و مزمن شدن آن تأثیر فروانی دارد. علت ابتلا به این بیماری این است كه بدن انسولین كافی نمی‫سازد یا اینكه مصرف انسولین با اشكال مواجه است یا هر دو. در این بیماران مقادیر بالای گلوكز ممكن است به چشمها، كلیه ها، اعصاب، قلب و رگهای خونی آسیب برساند. اكثر افرادی كه به دیابت نوع دو مبتلا می‫شوند بیش از چهل سال سن دارند، ولی میزان بروز آن در افراد جوانتر و حتی كودكان در حال افزایش است( غلامی کردآبادی، 1382). تقریباً 95-90% افراد مبتلا به دیابت نوع دو می باشند .در این نوع بیماری حساسیت سلولها نسبت به انسولین کم شده و نقص در عملکرد سلولهای B منجر به کاهش تولید انسولین می‫گردد. در حالت طبیعی انسولین به گیرنده‫های خاصی در سطح سلول متصل می شود و مجموعه ای از واکنش های مربوط به متابولیسم(سوخت و ساز) GL را در سلول آغاز می کند(لازاروس و فولکمن[3]،1981).

تیپ شخصیتی، عبارت است از مجموعه خصوصیات و ویژگی های شخصی است که برای اندازه گیری و سنجش فرد و متمایز کردن انسان ها از یکدیگر بکار می رود(شفیع آبادی،1390). بر اساس الگوهای رفتاری، تیپ شخصیتی را می توان به دو نوع A,B تقسیم نمود. افراد تیپ A که مستعد بیماری جسمانی و روانی می باشند، با سه ملاک توصیف می شوند: 1) احساس افراطی فوریت زمان 2) رقابت طلبی و جاه طلبی و 3) پرخاشگری و خصومت بویژه زمانی که اوضاع از کنترل خارج است. افراد تیپ A بیشتر در معرض بیماری های قلبی- عروقی، روان تنی، فشار خون بالا، دیابت و مرگ زود رس هستند و رفتارهای پرخاشگرانه، خصومت آمیز، اضطراب، استرس، درماندگی، ناکامی و ناامیدی را نشان می دهند. تیپ A دنیا را همواره به صورت مکانی تهدید کننده و خصمانه می بینند که باعث واکنش اضطراری دائمی در آنها خواهد شد. نقطه مقابل این افراد، شخصیت های تیپ B هستند که آرام و خونسرد بوده و احساس فوریت زمان نمی کنند (روزنهان و سیلیگمن، ترجمه سید محمدی، 1389). این اشخاص غالبا صبور، شکیبا، آرام و خونسرد هستند. در برخورد و مراوداتشان ملایم هستند، در کارها افراط نمی کنند، اهل رقابت نیستند، نسبت به موضوع کاری خیلی حساسیت نشان نمی دهند، بدون احساس گناه استراحت می کنند و از اوقات ‫فراغت ‫لذت ‫می‫برند (فریدمن ‫و ‫روزنمن[4]، ‫2007).

طبق نتایجی که از تحقیقات روانشناسان در رابطه با تاثیر عوامل روانشناختی در بروز بیماری های غیر‫واگیر صورت گرفته است، رفتار نوع A را می توان از جمله عوامل خطر ابتلا به بیماری دیابت دانست(بارسکی[5]،2001). در حالی كه برخی اشخاص به كمك باورهای غیر منطقی برای خود استرس می آفرینند و یا استرس های خود را تشدید می كنند، برخی دیگر استرس را به وسیلة رفتار تیپA   به وجود می آورند(هاربین و بلومنتال[6]،1985) و از آنجا که استرس در افراد نوع A  سبب میزان ترشح ایمونوگلوبولین IGA کمتری نسبت به افراد نوعB  از بزاق می شود و در نتیجه واکنش سیستم ایمنی افراد نوع A  در مقایسه با افراد نوع B در برابر استرس های جزئی ضعیف تر می شود احتمال دارد که همراهی زمینه های گفته شده در چگونگی سیر بالینی بیماری دیابت در افراد مستعد نقش داشته باشد(عیسی پره، 1382).

 

تعداد صفحه :109

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :