متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :باستان شناسی

عنوان : بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران

موسسه آموزش عالی مارلیک

غیرانتفاعی غیر دولتی

دانشكده علوم انسانی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی

 

عنوان:

بررسی تحول جایگاه زنان در پژوهش ها و تفاسیر دانش باستان شناسی در ایران

استاد راهنما:

 سرکارخانم دكتر مریم دژم خوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر حامد وحدتی نسب

پاییز 1392

 

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                             صفحه

فهرست مطالب   ix

فهرست نمودار‌‌ها  x

فهرست شكل‌‌ها        xi

فصل 1-      .. 1

1-1-    مقدمه 1

1-2-    پرسش ها  2-1

1-3-    فرضیه ها  2

1-4-    اهداف  2

1-5-    نقش زنان در تحولات اجتماعی قرون 18 تا 21 3

1-6-    تعریف فمینیسم 4

1-6-1-  ماهیت نهضت فمینیستی 4

1-6-2- تاریخچه تکوین جنبش های فمینیستی 5-4

1-6-3- ورود زنان به نیروی کار و سطوح آموزشی 5

1-6-4- ارزیابی فمینیسم 6-5

1-6-5- امواج سه گانه فمینیسم 6

1-6-5-1- موج اول   9-7

1-6-5-1-1- دوره تعلیق نهضت فمینیسم 12-9

1-6-5-2-   موج دوم  13-12

1-6-5-2-1- تأثیر جنگ جهانی دوم بر موج دوم 14-13

1-6-5-2-2- دولت مداخله گر 16-14

1-6-5-3- شکل گیری موج سوم 16

1-6-5-3-1- موج سوم 18-16

1-6-6-  شاخه آکادمیک جنبش زنان 19-18

1-6-7-  مکتب های مهم فمینیسم 20-19

1-7-    برخی دستاوردهای جنبش زنان 21-20

فصل 2- تاریخچه مطالعات زنان در باستان شناسی جهان 22

2-1-   مقدمه   22

2-2-  مطالعات فمینیسم و زنان در علوم انسانی 23

2-2-1- مروری بر امواج سه گانه فمینیسم و تأثیر آن در باستان-      

شناسی      25-24

2-2-2- گرایش های فمینیستی .26-25

2-3-   مطالعات فمینیسم در باستان شناسی 27-26

2-4-  پیشینه مطالعات جنسیت در باستان شناسی 28

2-4-1- فمینیسم و باستان شناسی جنسیت …..28

2-4-2- زمینه های شکل گیری مطالعات جنسیت در باستان شناسی 29-28

2-4-2-1- باستان شناسی نوین   29

2-4-2-2- باستان شناسی دهه80 31-29

2-4-3-  اهداف فعالیت های دهه های 60- 80 میلادی 32

2-4-4- روند شکل گیری باستان شناسی جنسیت 33-32

2-4-4-1- باستان شناسی جنسیت 33

2-4-4-2- جنبش زنان و باستان شناسی جنسیت 35-34

2-4-4-3- گردهمایی ها و کنفرانس های باستان شناسی جنسیت 36-35

2-4-4-3-1- گردهمایی چاکمول 38-36

2-5-   زنان و باستان شناسی آمریکا 38

2-6-   زنان و باستان شناسی استرالیا 39

2-7-   جنسیت در باستان شناسی پیش تاریخی و تاریخی 42-40

2-8-   ارزیابی مطالعات زنان در باستان شناسی 42

2-9-   تاریخچه حضور زنان در مطالعات باستان شناسی جهان 44-43

2-9-1- زنان پیشگام در باستان شناسی جهان- 44

2-9-1-1-  ژان دیولافوا- 46-45

2-9-1-2- استرون دیمن— 48-47

2-9-1-3-  مارگارت موری—— 51-49

2-9-1-4-  گرترود بل———— 54-52

2-9-1-5- هریت بوید هادز-ادیت هیوارد هال دوان—- 56-54

2-9-1-6-  هتی گلدمن- ترزا جئول– 58-56

2-9-1-7-  گرترود ـ تامسون،گارود و وینفرد لمب— 63- 59

2-9-1-8- ماری لیکی  65

2-9-1-9- هلن کنتور  66

فصل 3-   تاریخچه شکل گیری باستان شناسی در ایران و حضور زنان در فعالیت های باستان شناختی 68

3-1-    مقدمه  68

3-2-    باستان شناسی ایران  68

3-2-1-   شکل گیری باستان شناسی ایران 70-68

3-2-1-1- شکل گیری باستان شناسی در ایران توسط فرانسویها 73-70  

3-2-1-2- گسترش فعالیت های باستان شناسی در ایران توسط خارجیها 75-73

3-2-1-3- شروع فعالیت های گسترده باستان شناسان ایرانی 76-75

3-2-1-3-1- فعالیت های باستان شناسی ایران همزمان با انقلاب 76

3-2-1-3-2- فعالیت های باستان شناسی ایران بعد از انقلاب 77

3-2-2- تاریخچه حضور زنان در باستان شناسی ایران 78

3-2-3-  زنان پیشگام در باستان شناسی ایران 79

3-2-3-1-  بانو پروین برزین   79

3-2-3-2-  بانو زهرا نبیل   80

3-2-3-3-  بانو نوشین دخت نفیسی   81

3-2-3-4-  بانو ملکه ملکزاده بیانی   82

3-2-3-5-  بانو سیمین دانشور   84

3-2-3-6-  بانو سیمین لک پور   85

3-2-3-7-  بانو آرمان شیشه گر   87

3-2-3-8-  بانو زهره روح فر   90

3-2-3-9-  بانو حمیده چوبک   91

3-2-3-10- بانو هایده لاله   92

فصل 4-  عوامل تأثیر گذار در انتخاب/ عدم انتخاب رشته باستان- شناسی توسط زنان در ایران    94

1-4-  مقدمه   94

4-2- عوامل مؤ ثر در انتخاب رشته باستان شناسی توسط زنان 95  

4-3- عوامل بازدارنده انتخاب رشته باستان شناسی توسط زنان  95  

4-4- محیط فعالیت های باستان شناسی و زنان 96

4-5-   حوزه های پژوهشی باستان شناسی و زنان            97          

4-6- بررسی جواب سوالات به صورت نموداری 98

فصل 5- نگاهی به پژوهش هاوتفاسیر باستان شناسی ازمنظر جنسیت و زنان   105

5-1-  مقدمه    105

5-2-  فرآیند شکل گیری مطالعات زنان در باستان شناسی 105

5-3- نظرات مربوط به تقسیم کار جنسیتی در جوامع گذشته 108      

5-4- جنسیت در بین گردآورندگان   109

5-5-  نقش زن در جوامع گردآورنده و شکارگر 112

5-6- جنسیت در بین جوامع کشاورز 104

5-7- جنسیت در محوطه باستانی حسنلو و جوامع پیچیده ساسانی 117

5-7-1- زنان و سنجاق در ایران باستان 118

5-7-1-1- حسنلو 118

5-7-1-2- سنجاق به منزله نشانه مراحل مهم در زندگی زنان 120

5-7-1-3- سنجاق به منزله ابزار دفاعی 120

5-7-1-4- سنجاق به منزله نماد جامعه ای مسلح 121

5-7-2-  نقش زنان در امپراتوری ساسانی 122

5-8-   بررسی تقسیم کار جنسیتی در بین اقوام زنده 124

5-8-1- بررسی جامعه واشوها 124

5-8-2- بررسی جامعه هادزاها 125

5-8-3- بررسی جوامع تیوی ها  125 

5-8-4- بررسی جامعه اسکیموها  126

5-9-   سفالگری و زنان  130

نتیجه گیری   134 

    فهرست نمودار‌ها

نمودار 4-6-1: درصد دانشجویان کارشناسی…………. 98

نمودار 4-6-2: درصد دانشجویان  کارشناسی ارشد…….. 99

نمودار 4-6-3:  تعداد زنان در هئیت های علمی.. ……….. 100

نمودار 4-6-4: درصد مجوز فعالیت های زنان……………… 101

نمودار 4-6-5: درصد پست های مدیریتی زنان…………….. 102

نمودار 4-6-6: حوزه مناسب  فعالیت های زنان ……………103

فهرست تصاویر

تصویر ‏2-1:  ژان دیولافوابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 45

تصویر ‏2-2: استرون دیمنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 47

تصویر ‏2-3:  دیمن،کاوش در شمال غرب روم  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 49

تصویر 2-4:  مارگارت موریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 49

تصویر ‏2-5:  موری،کار میدانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 51

تصویر ‏2-6:  گرترود بلبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 52

تصویر ‏2-7: بل در عراقبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 54

تصویر ‏2-8: هریت بوید هادزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 54

تصویر 2-9: ادیت هیوارد هال دوانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 54

تصویر ‏2-10:  محوطه باستانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 56

تصویر ‏2-11:  هتی گلدمنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 56

تصویر ‏2-12:  ترزا جئولبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 56

تصویر ‏2-13:  کشف بنای نمرودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 58

تصویر ‏2-14:  گرترود ـ کاتون تامسونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 59

تصویر2-15 :  دوروتی گارودبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 60

تصویر ‏2-16:  گارود در محوطه باستانی زارزیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 60

تصویر ‏2-17:  گارود به همراه دانشجویانشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 62

تصویر ‏2-18: وینفرد لمببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 62

تصویر ‏2-19: کتلین کنیونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 63

تصویر 2-20:  کنیون ـ ویلربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 64

تصویر ‏2-21:  روش کاوش کنیون ـ ویلربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 64

تصویر‏2‑22: ماری لیکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 65

تصویر‏2‑23: هلن کنتوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 66

تصویر ‏3-1:  بانو نوشین دخت نفیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 81

تصویر ‏3-2: بانو ملکه ملکزاده بیانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 82

تصویر3-3:  بانو سیمین دانشوربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 84

تصویر ‏3-4: بانو آرمان شیشه گربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 86

تصویر3-5: کاوش در جوبجیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 88

تصویر ‏3-6: بانو زهره روح فربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 89

فهرست تصاویر

تصویر ‏3-7: بانو حمیده چوبکبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 90

تصویر ‏3-7: بانو حمیده چوبک در محوطه باستانیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 91

تصویر 3-10: بانو هایده لالهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 92

فهرست شکل ها

شکل ‏5-1:  جمع آوری دانهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 111

شكل ‏5-2:  زن گردآورندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 112

شكل ‏5-3: شکستن دانه های خوراکیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 114

شكل 5-4: زن در جوامع کشاورزبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 117

شكل ‏5-5:   شکاربلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 128

شكل ‏5-6: زن و سفالگریبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 133

 

چکیده

دراین پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش زنان از زمان تحولات قرن 18 میلادی به بعد پرداخته شود. در این زمان تحت تأثیر جنبش های آزادی زنان، تغییراتی در جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی رخ داد که به دنبال آن زنان وارد مجامع آکادمیک و دانشگاهی شدند. نگارش حاضر به بررسی فرایند حضور زنان در باستان شناسی از زمان تأسیس آن، جایگاه زنان پژوهشگر باستان شناس در عرصه های اداری و آکادمیک و کم و کیف تفاسیر ارائه شده از نقش  زنان در جوامع گذشته می پردازد. در نتیجه تحولات انجام شده در علوم انسانی و اجتماعی مطالعات زنان به صورت یک دغدغه ی مطالعاتی وارد باستان شناسی شد. تحول رویکردهای مطالعات زنان و گسترش چارچوب نظری دانش باستان شناسی، تغییر نگرش نسبت به نقش زنان در جوامع گذشته وارتقاء جایگاه پژوهشگران زن در جامعه باستان شناسی از مهمترین دستاوردهای پرداختن به مطالعات زنان بوده است.

واژگان کلیدی:نقش زنان، تحولات اجتماعی، باستان شناسی،باستان شناسی جنسیت.

فصل 1- کلیات

1-1- مقدمه

با توجه به اینکه زنان در تمام دوره های زندگی انسان نقش مهمی داشته اند و دوشادوش مردان در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی شرکت داشته اند چه در زمان های دور که در شکار، گردآوری، کشاورزی، ایجاد صنایع و… نقش داشته اند و چه در زمان های نزدیکتر که کم کم پا به عرصه اجتماع گذاشتند و در تمامی زمینه ها فعالیت خود را شروع کرده اند، پرداختن به نقش زنان در حیطه باستان شناسی و بررسی مشکلات و امکانات آنها کاری ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده تا به بررسی نقش زن از زمان تحولات قرن 18 میلادی به بعد و تغییراتی که در جایگاه زنان در عرصه های اجتماعی رخ داد و به دنبال آن ورود زنان به مجامع آکادمیک، دانشگاهی و دنبال کردن این فرایند تا عصر حاضر در جهان به طور کلی و در ایران پرداخته شود. به خصوص در چند سده اخیر که رشد آنها چشمگیر تر شده با تمرکز بر جایگاه زن در باستان شناسی، بعد از بررسی سیر کلی ان در جهان مشخصاً بر جایگاه زنان در باستان شناسی ایران پرداخته می شود.

تعداد صفحه : 142

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :