متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیـــــــــمی

گرایش : شیمی آلی

عنوان : بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی  بر روی تار مو با بهره گرفتن از داده های نظری  و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

دانشــــگاه آزاد اســــلامی

واحد تهران مرکزی

دانشــــکده علــوم پایه

گروه شیـــــــــمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc)

گرایش شیمی آلی

عنوان :

بررسی اثر نرکیبات پلیمری کاتیونی  بر روی تار مو با بهره گرفتن از داده های نظری  و اسکن میکروسکوپ الکترونی (SEM)

 

استاد راهنما :

دکتر مرجانه صمدی زاده

 

استاد مشاور

دکتر حمیدرضا احمدی آشتیانی

 

زمستان 92

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : اهمیت مو در طول تاریـــــــخ

 • 1-1 تاریخچه ……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل دوم : آناتومی و فیزیولوژی موی سر

 • 2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 7
 • 2-2 رژیم های مراقبت از مو ………………………………………………………………………………………. 8
 • 2-3 فولیکول مو ……………………………………………………………………………………………………….. 9
 • 2-4 ساختمان پوست سر ………………………………………………………………………………………….. 14
 • 2-5 چرخه طبیعی رشد مو ……………………………………………………………………………………….. 15
 • 2-6 بررسی شیمیایی تار مو ………………………………………………………………………………………. 17
 • 2-6-1-استحکام تار مو …………………………………………………………………………………………… 18
 • 2-6-2-شکل ظاهری تار مو …………………………………………………………………………………….. 19

فصل سوم : آسیب های وارده به موی سر

 • 3-1 بررسی انواع آسیب های وارد شده به تار مو ………………………………………………………… 21

فصل چهارم : شامپو

 • 4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 29
 • 4-2 فرمول بندی شامپو ……………………………………………………………………………………………. 30
 • 4-3 انواع شامپو ………………………………………………………………………………………………………. 31
 • 4-4 بررسی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………………………… 33
 • 4-5 مکانیسم اثر ترمیمی حالت دهنده ها ……………………………………………………………………. 36
 • 4-6 طراحی فرمولاسیون حالت دهنده ها ……………………………………………………………………..37
 • 4-6-1 حالت دهنده های چهار جزئی ………………………………………………………………………… 37
 • 4-6-2 حالت دهنده های تشکیل دهنده لایه نازک بر روی مو …………………………………….. 37
 • 4-6-3 حالت دهنده های دارای پروتئین …………………………………………………………………… 38
 • 4-6-4 حالت دهنده های سیلیـــکونی …………………………………………………………………….. 39
 • 4-6-5 گوناگونی حالت دهــــــنده ها ……………………………………………………………………. 40
 • 4-6-5 حالت دهنده های فوری ………………………………………………………………………………. 41
 • 4-6-6 حالت دهنده های عمیق ……………………………………………………………………………….. 41
 • 4-6-7 حالت دهنده های بدون نیاز به آبکشی ……………………………………………………………. 42
 • 4-7 پاک کردن مو توسط شامپو ………………………………………………………………………………… 43
 • 4-8 مروری بر خواص پاک کنندگی شامپو …………………………………………………………………. 44
 • 4-9 کف کنندگی شامپــــو ها …………………………………………………………………………………. 44
 • 4-10 اجزای شامپو…………………………………………………………………………………………………… 46
 • 4-10-1 مواد فعال در سطح ……………………………………………………………………………………… 47
 • 4-10-1-1دسته بندی مواد فعال در سطح……………………………………………………………………. 49
 • 4-10-1-2 سورفکتان های آنــیونی ………………………………………………………………………….. 50
 • 4-10-1-3 سورفکتان های غیر یونی …………………………………………………………………………. 54
 • 4-10-1-4 سورفکتان های آمفوتری…………………………………………………………………………… 55
 • 4-10-1-5 سورفکتان های کاتـــیونی ………………………………………………………………………. 55
 • 4-10-1-6 سورفکتان های چند عاملی ………………………………………………………………………. 56
 • 4-11 افزودنی های ساختـــمانی ………………………………………………………………………………. 57
 • 4-12 افزودنی های عملـــکردی ………………………………………………………………………………. 58
 • 4-13 بررسی پلی کواترنیوم های محلول در آب …………………………………………………………. 60
 • 4-14 افزودنی های سیلیـــکونی ………………………………………………………………………………. 61

 فصل پنجم : بررسی پلیمرها و شیمی پلیمرها در محصولات مراقبت از مو

 • 5- 1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………… 63
 • 5-2 اتصال پلیمر به تار مو ………………………………………………………………………………………. 64
 • 5-3 پیوند های شیمـــیایی ……………………………………………………………………………………… 64
 • -4 نقطه ایزوالکتریک مو دوام پلیمر ………………………………………………………………………. 66
 • 5-5 نفوذ پلیمر به درون تار مو ……………………………………………………………………………….. 67
 • 5-6 پلیمرهای کاتیونی و واکنش آنها با مو ………………………………………………………………. 68
 • 5-7 واکنش پلیمر های چهارتایی سلولزی با موی انسان ……………………………………………. 69
 • 5-7-1 جذب سطحی و جذب به مو ……………………………………………………………………… 70
 • 5-7-2اثر وزن مولکولی …………………………………………………………………………………………70
 • 5-7-3 تاثیر بار …………………………………………………………………………………………………… 70
 • 5-7-4 تاثیر pH ………………………………………………………………………………………………….. 71
 • 5-7-5 تاثیر نمک ………………………………………………………………………………………………….71
 • 5-7-6 تاثیر آسیب به مو ………………………………………………………………………………………. 71
 • 5-8 تاثیر سورفکتانت بر جذب پلیمر …………………………………………………………………….. 72
 • 5-9 پلیمر خنــــثی و آنیونی ……………………………………………………………………………….. 73
 • 5-10 مطالعات آزمایشگاهی ………………………………………………………………………………… 74

مراجع……………………………………………………………………………………………………………………………94

فهرست اشکال

 • شکل 1-1 (سبک­های مختلف مو زنان در مصر باستان) ……………………………………………. 2
 • شکل 1-2 (طاسی سر سقراط) ……………………………………………………………………………… 3
 • شکل 1-3 (آرایش­های مختلف مو در دوران باستان) ……………………………………………….. 4
 • شکل 1-4 (استفاده از کلاه گیس بین پادشاهان فرانسوی) ………………………………………… 4
 • شکل 1-5 (استفاده از کلاه گیس توسط لوئی چهاردهم و ملکه الیزابت ) ……………………. 5
 • شکل 2-1 (ساختمان پياز مو) ………………………………………………………………………………. 10
 • شکل 2-2 (ساختمان تار مو) ……………………………………………………………………………….. 12
 • شکل 2-3 (ساختمان پوست سر) …………………………………………………………………………. 14
 • شکل 2-4 (مراحل رشد مو) ………………………………………………………………………………… 15
 • شکل 2-5 (نمایش پیوند دی سولفیدی) ………………………………………………………………… 19
 • شکل 3-1 (آسیب های وارد شده به تار مو) …………………………………………………………….. 22
 • شکل 3-2 (اسیب وارد شده به تار مو در اثر موخوره) ……………………………………………….. 23
 • شکل 3-3 (آسیب وارد شده به تار مو در اثر تیغ نامناسب ………………………………………….. 24
 • شکل 3-4 (آسیب وارد شده به تار مو در اثر قیچی نامناسب). …………………………………….. 24
 • شکل 4-1 (مکانیسم ترمیم تار مو). …………………………………………………………………………. 36
 • شکل 5-1 (پلی کواترنیوم 10) ………………………………………………………………………………… 68

چكيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :

بررسی اثر ترکیبات پلیمری کاتیونی در محصولات مراقبت از مو شامل شامپو و کاندیشنر بر روی تار مو بالاخص اثر آن بر روی کوتیکول تار مو.

هدف از این بررسی بررسی اثرات درمانی و مراقبتی پلی کواترنیوم 10 بر روی تار مو بود که با توجه به تست های انجام گرفته بر روی تار مو و نهایتا مشاهده نتایج با بهره گرفتن از میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز نتایج بر مبنای آنالیز واریانس یکطرفه، مسجل گردید که این ماده توانایی ترمیم کوتیکول آسیب دیده مو را داراست و این عمل را باتوجه به اختلاف بار موجود با تار مو به خوبی انجام می دهد بدین گونه که کلیه فلس ها ی کوتیکول تار مو که به واسطه آسیب از فرم خود خارج شده بودند به فرم اولیه باز گردانده شده و در مواقعی که آسیب به صورت برگشت ناپذیر بود، از پیشرفت آسیب جلوگیری می نمود.

فصل اول

اهمیت مو در طول تاریخ

 • 1- تاریخچه:

از شروع تاريخ  بشر، مو يك جنبه تظاهر شخصيتي فرد بوده است. مو به عنوان نمادی از جنسيت، وضعيت اجتماعی، دينی و شغلی فرد دارای اهميتی برابر با طرز لباس پوشيدن، ميزان زيورآلات (جواهرات) و حتی نوع اسلحه شخص بوده است. مو در دوران­های بسيار قديم نيز ارزش و اعتبار زيادی برای بشر داشته است. چندين سال پيش جسد يخ زده مردی در يخچال های واقع در نزديکی مرز اتريش با ايتاليا پيدا شد. با توجه به اينکه ظاهر اين مرد شبيه مردان امروزی بود، در ابتدا اين طور تصور شد که وی به تازگی مرده است ولی باستان شناسان پس از مطالعه بر روی البسه و اسلحه او متوجه شدند که جسد متعلق به بيش از پنج هزار سال قبل می باشد. موهای اين جسد کاملاً مرتب و در حدود 9 سانتيمتر طول داشته و ريش وی نيز به خوبی کوتاه شده بود. همه اينها حاکی از توجه عميق انسان به مدل مو و ريش حتی در زمان های بسيار دور می باشد.  مصریان باستان پیشگامان بسیاری از آیین های زیبایی بوده­اند و به زیبایی مو نیز اهمیت بسیاری می­دادند و همواره آرایش­های بسیار متنوعی بر روی مو سر خود انجام می­دادند.

شکل1-1-  سبک­های مختلف مو زنان در مصر باستان

در مصر باستان، پسران فرعون، موهای خود را به فرم خاصی بافته و در سمت راست سر درست در پشت گوش آويزان می­کردند. فرعون هم هميشه با کلاه گيس در ميان مردم ظاهر می شد. حتی امروزه هم قضات مرد يا زن انگليسی به عنوان يک سنت در هنگام حضور در دادگاه از کلاه گيس موی اسب استفاده می کنند. قديمی ترين متن پزشکی که در حال حاضر وجود دارد يک پاپيروس مربوط به نسخه­ای از پزشکان مصر باستان در ارتباط با پمادی برای درمان ريزش مو است. در اين پماد از چربی کروکوديل و مدفوع اسب آبی به مقدار مساوی استفاده شده است.  بقراط (پزشک يونان باستان)  متوجه ارتباط بين اندام های جنسی و طاسی مردانه شده و اولين کسی بود که گزارش کرد مردان خواجه (کساني که قبل از بلوغ اخته شده اند) دچار طاسی مردانه نمي­شوند. ظاهراً علت توجه بقراط به طاسی مردانه اين بوده که خود بقراط نيز طاس بوده است. نسخه پيشنهادی بقراط برای جلوگيری از ريزش مو ماليدن مخلوطی از زيره سبز، مدفوع کبوتر، ترب کوهی و گزنه به منطقه طاس می­باشد. امروزه منطقه ای از سَر که شامل پشت و طرفين آن بوده و به صورت طبيعی دچار ريزش مو نمی­شود را گاهی اصطلاحاً تاج گل بقراط[1] می نامند.

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :