متن کامل سمینارمقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق گرایش قدرت

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشكده تحصیلات تكمیلی

سمینار برای دریافت درجه كارشناسی ارشد“M.Sc” مهندسی برق گرایش قدرت

عنوان:

سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

این تحقیق با عنوان "سیستم مدیریت هوشمند انرژی ساختمان "، شامل چند زیر تحقیق در مورد موضوعاتنهفته در زیر آن (صرفهجوئی و مدیریت انرژی (در ساختمان ) ، شبكه های اتوماسیون و سیستم هایاتوماسیون و مدیریت ساختمان ) میباشد. در همین راستا، انواع روشهای صرفه جویی مصرف انرژی مطرحشده اند و روش استفاده از مدیریت ساختمان برای صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به راهكارهایاتوماسیون تشریح شده است . با توجه به وسعت موضوع، سعی شده است تا به هر زیر موضوع به حد مناسبیپرداخته شده و سپس این تحقیقات در چارچوب اصلی (سیستم مدیریت انرژی ساختمان ) به هم پیوندبخورند.

مقدمه:

مروزه با پیشرفت همه جانبه تكنولوژی بخصوص در تكنولوژی اطلاعات (IT) و شبكه های كـامپیوتری بحـث كاربرد این تكنولوژیها در ساختمانها برای بهره مندی از خصوصیات مناسب آن مطرح شدهاست. طبق آمارمنتشره از سوی سازمان بهینه سازی مصرف سوخت كشور ، چهل درصد انرژی مـصرفی در ایـران مربوط به بخش ساختمان میباشد. همچنین طبق برآورد های بعمل آمده با بكـارگیری صـنعت اتوماسـیون ساختمان میتوان حداقل سی درصد در مصرف انرژی ساختمانهای مـسكونی صـرفه جـویی كـرد . یعنـی در حدود دوازده درصد صرفه جویی در مصرف سالانه انرژی كشور. با انجام چنین صرفهجوئی عظیمی راه بـرای توسعه همه جانبه كشور هموارتر میشود. بطور كلی امروزه دلایل استفاده از اتوماسیون ساختمان بخصوص در ساختمانهای بـزرگ را مـیتـوان چنـین برشمرد صرفه جوئی مصرف انرژی ایجاد راحتى و امنیت بیشتر امكان كنترل متمركز همه سیستم های ساختمان امكان كنترل ساختمان از طریق اینترنت راحتی در كاركرد امكان كنترل و مدیریت از همه نقاط و همچنین از اینترنت سهولت تكامل قابل انعطاف بودن در برابر تغییرات كاربری بنابر این به نظر میرسد كاربرد اتوماسیون ساختمان برای مدیران ساختمانها بخـصوص سـاختمانهای بـزرگ كه دارای سیستمهای فراوانی میباشند بسیار مناسب و حتی گاهی ضروری میباشد. كاربرد سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان برای سازندگان و مصرف كنندگان مزایای بسیار زیـادی دارد، از جمله : برای سازندگان : • كاهش هزینه ساخت • افزایش تولید و توسعه آن • امتیازات رقابتی قابل توجه • افزایش میزان كارآیی ساختمان در كاربری های مختلف • كاهش ریسك تعهدات و مسائل حقوقی برای مصرف كنندگان : • افزایش كیفیت بدون افزایش هزینه اضافه • افزایش تناسب و آسایش و كارایی • كاهش هزینه های جاری 3 • در طول حصول مزایای اقتصادی از طریق كاهش هزینه ها، بازگشت سرمایه به سرعت انجام می پذیرد. در عوض، كاربرد سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان، برای مصرف كنندگان هزینه اولیه نسبتاً بالایی دارد . با توجه به بحران انرژی در جهان، در بسیاری از نقاط جهان این سرمایه گذاری معقول بـوده و سـرمایه اولیـه طی 2 تا حداكثر 6 سال برگردانده میشود كه این امر نشان دهنده تناسب اقتصادی بـسیار مناسـب كـاربرد این سیستمها است. به این سبب، سیستمهای مدیریت انرژی ساختمان در این كشورها، راهی بسیار طولانی را پیموده و پیشرفت بسیاری نمودهاند و این سیستمها در حال جا افتادن در آنها میباشد. با توجه به غلبه مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان بر دشواریهای آن (حتی در كشور ما)، به نظر مـی- رسد سرمایهگذاری در این بخش به نفع اقتصاد ملی ایران باشد . با این وجود، متأسفانه به علت اینكـه هزینـه اولیه سیستمهای مدیریت انرژی فعلی (انواع خارجی) نسبت به درآمد قشر متوسط و پائین جامعه بالا و گـاه بسیار بالا میباشد و همچنین هنوز قشر ثروتمند جامعه با مزایای این سیستمها آشنا نشده انـد، كـاربرد ایـن سیستمها در كشور ما بسیار كم بوده است.

تعداد صفحه :128

قیمت : 14700 تومان

----

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

ابی


1 Comment

دیدگاهتان را بنویسید