متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه

عنوان :   معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين

دانشکده الهيات، معارف اسلامی و ارشاد
پایان‌نامه دوره دکتری الهيات (گرايش فلسفه و کلام اسلامي)

معقوليت و لوازم ديني آن از ديدگاه ابن‌سينا و ويتگنشتاين

استاد راهنما:
آيت‌الله سيد حسن سعادت مصطفوي
دکتر حسين هوشنگي

اساتید مشاور:
دکتر مالک حسيني
دکتر رضا اکبري

آذر 1387

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکيده
ديدگاه‌هاي فلسفي ويتگنشتاين متأخر با توجه به مباني، پيش‌فرضها و لوازم ديني آنها در نهايت به اين نکته منجر مي‌شود که گزاره‌هاي ديني با گزاره‌هاي علمي و تاريخي تفاوت دارند و از جايگاه متعالي‌تري برخوردارند. ضمن اينکه چنين باورهايي سراسر زندگي و حيات يک انسان را تحت تأثير قرار مي‌دهند. توصيف و برجسته نمودن نظريات ويتگنشتاين متأخر در ابعاد ديني مستلزم آشنايي با برخي عناوين مهم فلسفه او مانند گرامر عميق، بازي زباني، شکل زندگي، ديدن به منزله و استعاره و تشبيه در زبان ديني است که در اين پژوهش به آنها پرداخته‌ايم. از طرف ديگر ابن‌سينا با توجه به رويکرد مشرقي يا عارفانه‌اش مورد توجه قرار گرفته و به نوعي موضوع عقلانيت را در ابن سينا در مقام منطق‌دان، فيلسوف و عارف بررسي کرده‌ايم. ابن سينا از موضع يک عارف بر حالات و مقامات عرفا که به نظر غيرمتعارف مي‌آيد تأکيد مي‌ورزد و براي شرح و توصيف آنها در تعدادي از رساله‌هاي خود از زبان تمثيل بهره مي‌برد.
در اين رساله ديدگاه‌هاي ابن سبنا و ويتگنشتاين متأخر در موضوعاتي که عمدتاً با معقوليت، عقلانيت، دين و عرفان مرتبط بوده‌اند را مقايسه و ارزيابي کرده‌ايم.

واژگان کليدي: معقوليت، باورهاي ديني، بازي زباني، استعاره و تشبيه، ويتگنشتاين، رويکرد مشرقي، عقلانيت، ابن سينا.

فهرست مطالب

مقدمه 1
1-تعريف مساله و بيان سوالهاي اصلي تحقيق 2
2-فرضيه‌هاي تحقيق 5
3- روش، انگيزة و منابع تحقيق 6
4- مروري بر فصول رساله 8
کليات 11
1-تاريخچة موضوع معقوليت 12
2- تاريخچة موضوع عقل 17
3-کتابشناسي ابن سينا 23
4- مسايل محوري عقل و عقلانيت نزد ابن سينا 24
يادداشتهاي کليات 29
بخش اول: ابن سينا 32
فصل 1: عقلانيت در فلسفه مغربي ابن سينا 33
1-1- ماهيت علم و باور 34
2-1- رابطه انواع بديهيات و وضوح 37
3-1- عقلانيت در برهان 45
4-1- عقلانيت در نظريه توجيه ابن سينا 49
5-1- جمع بندي و نتيجه 54
يادداشتهاي فصل اول 56
فصل 2- عقلانيت در فلسفه مشرقي ابن سينا 60
1-2- تدرج و تشکيک در نفس 61
2-٢- ماهيت عقل 64
3-2- عقل قدسي 69
4-2- تدرّج و تشکيک معناي عقلانيت در حقايق دينی و عرفاني 71
5-2- انديشه‌هاي تمثيلي و عرفاني ابن سينا 77
6-2- مصاديق تشکيک معناي عقلانيت در داستانها و سه نمط آخر اشارات 83
7-2-جمع‌بندي و نتيجه 93
يادداشتهاي فصل دوم 98
بخش دوم: ويتگنشتاين 108
فصل 1- ويتگنشتاين و رويكرد متفاوت در فلسفه 109
1-1- تعريف فلسفه 110
2-1- فلسفه يگانه ويتگنشتاين و نقد فلاسفه 113
3-1- فلسفه در دو دوره حيات فکري ويتگنشتاين 118
4-1- جمع‌بندي و نتيجه 123
يادداشتهاي فصل اول 126
فصل 2: گرامر زبان 129
١-2- گرامر سطحي وعميق 130
2-2- تغيير گرامرعميق و معقوليت 134
3-2- معقوليت و سوليپسيسم يا تنهاخودباوري 137
4-2- جمع بندي و نتيجه 146
يادداشتهاي فصل دوم 149
فصل 3: معناداري و معقوليت 153
١-3- فرق معناداري و ارزش صدق 154
٢-3- معقوليت گزاره هاي ارزشي(4) 155
٣-3- معقوليت و معناداري شک 159
4-3- معقوليت، بازي زباني وشکل زندگي 161
5-3- معقوليت در ديدن به منزله 167
6-3- جمع بندي و نتيجه 171
يادداشتهاي فصل سوم 173
فصل 4- معقوليت باور ديني 175
1-4- ماهيت باور 176
2-4- ماهيت باور ديني 180
3-4- معقوليت باور ديني 186
4-4- آراي بعضي از پيروان ويتگنشتاين 200
٥-٤-تفسيرها و نقدها 206
6-4- جمع بندي و نتيجه 223
يادداشتهاي فصل چهارم 227
بخش سوم: وجوه تشابه و تفاوت 234
فصل 1: مشابهت در ديدگاهها، مواضع و رويکردهاي ابن سينا و ويتگنشتاين 235
فصل 2: اختلاف در ديدگاهها، مواضع و رويکردهاي ابن سينا و ويتگنشتاين 245
يادداشتهاي بخش سوم 256
نتيجه 260
منابع فارسي و عربي 265
منابع انگليسي 272
پيوست: ترجمه فارسي رساله الطير 279

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :298

قیمت : 14700 تومان

 

 

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :