عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          عربی  

فارسی

انگلیسی

آستارسول( دواء مبید للامیبات)

 

آستارسول- یک ترکیب آبی آرسنیک که در درمان آمیباز بکار می رود.Acetarsol

 

آفَةضایعه – آزارLesion
آکل – آکلة الفمالتهاب قانقاریائی دهانNoma
آلام النُّمودرد قد کشیدنGrowing pains
أبابة –  حنین للوطناحساس غربت – درد وطنNostalgia
إباضَةتخمک گذاریOvulation
ابتلاعخوردن – بلعیدنIngestion
إبرَةسوزنNeedle
أبلهکند ذهنیImbecile
إبهام القدَدمشست پاHallux
أثراثر- نتیجه یک عملEffect
الاثنا عشری – العَفَجدوازدهه – اثنی عشرDuodenum
أثنینژادی – انسانیEthnic
إثیثیلاتیل – ریشه یک ظرفیتی.Ethyl
أثیر(کیمیاء)اِتر-مایع قابل احتراقEther
إثیلین ثنائی الأمینایلن دیامینEthylenediamine
إثیوبروبازین – مناهض للکولینیات وللهستامین.اتوپروپازین – یک ماده ضد اسپاسمEthopropazine
إجازة – رُخصَةاجازه – پروانهLicence
إجباریّواجب – حتمیObligate
اجتثاث الاحشاءدرآوردن احشاءexenteration
أجْرَد- فاقد الشعرطاس – بی موGlabrous
أجسام غولجیاجسام گلژیGolgi bodies
إجهاض

 

سقط جنینAbortion

 

أحادی السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادی العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنةتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانیهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصی الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصی الطب الباطنیمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصیّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیةمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاری – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصیکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَة – قیلة مائیةهیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالین 

Adrenalin

الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عادة- أهبةعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمةلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویة جالینوسیةداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنیگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربیمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّةکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
أحادی السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادی العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنةتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانیهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصی الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصی الطب الباطنیمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصیّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصی النُظُم الغذائیةمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاری – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوی

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمی غرابی

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصیکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَة – قیلة مائیةهیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالین 

Adrenalin

الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عادة- أهبةعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمةلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویة جالینوسیةداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنیگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربیمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّةکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
ارتعاجاکلامپسی – حمله تشنجی ناگهانی.Eclampsia
ارتفاق الإصابِعسنداکتیلی(وجود پرده ای که انگشتان را بهم می چسباندDactylion
أرتقسوراخ نشدهImperforate
الإرجاز – هِزَّة الجماعارگاسم – اوج لذت جنسیOrgasm
أرغوتامین – مادة لعلاج الشَّقیقَةارگوتامین( یک آلکالوئید چپ بر ارگو که در درمان صداع بکار می رود.Ergotamine
إرغوتوکسینارگوتوکسینErgotoxin
إرغوستیرول(کیمیاء حیویة)ارگوسترولErgosterol
إرغومترینارگومترینErgometrine
أرَقبیخوابیInsomnia
إرقاءبند آورنده خونHemostatic
إرواءآبیاری با شستشوIrrigation
إرواءعبور دادن مایعی از فضائیPerfusion
أرومة الحمراءاریتروبلاست – گویچه سرخ هسته دارکه در مغز استخوان قرارداد.Erythroblast
أرومَة الحمراء السَّویةنرموبلاست – گویچه سرخ هسته دارNormoblast
الأرومة الضَّخمَةگویچه سرخ هسته دار درشت ابتدائیMegaloblast
أرومة الکریاتیاخته خونی مادر(اصلی)Hemoblast
أرومة النقویةمیلوبلاستMyeloblast
أرومة عصبیةیاخته عصبی اولیهNeuroblast

تعداد صفحه : 146

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: پزشکی