عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

عنوان : لغتنامه پزشکی سه زبانه انگلیسی فارسی عربی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

          عربی  

فارسی

انگلیسی

آستارسول( دواء مبید للامیبات)

 

آستارسول- یک ترکیب آبی آرسنیک که در درمان آمیباز بکار می رود.Acetarsol

 

آفَةضایعه – آزارLesion
آکل – آکلة الفمالتهاب قانقاریائی دهانNoma
آلام النُّمودرد قد کشیدنGrowing pains
أبابة –  حنین للوطناحساس غربت – درد وطنNostalgia
إباضَةتخمک گذاریOvulation
ابتلاعخوردن – بلعیدنIngestion
إبرَةسوزنNeedle
أبلهکند ذهنیImbecile
إبهام القدَدمشست پاHallux
أثراثر- نتیجه یک عملEffect
الاثنا عشري – العَفَجدوازدهه – اثنی عشرDuodenum
أثنينژادی – انسانیEthnic
إثیثیلاتیل – ریشه یک ظرفیتی.Ethyl
أثیر(کیمیاء)اِتر-مایع قابل احتراقEther
إثیلین ثنائي الأمینایلن دیامینEthylenediamine
إثیوبروبازین – مناهض للکولینیات وللهستامین.اتوپروپازین – یک ماده ضد اسپاسمEthopropazine
إجازة – رُخصَةاجازه – پروانهLicence
إجباريّواجب – حتمیObligate
اجتثاث الاحشاءدرآوردن احشاءexenteration
أجْرَد- فاقد الشعرطاس – بی موGlabrous
أجسام غولجياجسام گلژیGolgi bodies
إجهاض

 

سقط جنینAbortion

 

أحادي السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادي العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنةتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانيهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصي الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصي الطب الباطنيمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصيّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصي النُظُم الغذائیةمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاري – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوي

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمي غرابي

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصيکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَة – قیلة مائیةهیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالین 

Adrenalin

الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عادة- أهبةعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمةلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویة جالینوسیةداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنيگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربيمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّةکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
أحادي السّکاریدمونوساکارید – قند سادهMonosaccharide
أحادي العین – وحید العینینیک چشمیMonocular
احتشاءناحیه آنفارکتوس زدهInfarct
احتشاءانفارکتوسInfarction
احتشار – عدوی بالطُّفیلیاتآلودگی – آلودگی به انگلInfestation
احتقان – حُقن – حُقنةتزریقInjection
احتکاکاصطکاکFriction
إحصار القلببلوک قلبHeart block
احمرارُالجِلدسرخی فوق العاده پوستErythroderma
إحولال تحتانيهیپوفوری – وقتی محور دید یک چشم پائین تر از محور دید چشم دیگر قراربگیرد.Hypoporia
اختصاصي الجذامجذام شناسLeprologist
اختصاصي الطب الباطنيمتخصص طب داخلیInternist
اختصاصيّ المالاریامالاریا شناسMalariologist
اختصاصي النُظُم الغذائیةمتخصص رژیم غذائیDietitian
اختیاري – مُخیَّرمشروط – مستعد برای انجام دادن یا ندادن کاریFacultative
أخرمی ترقُوي

 

اخرومی – ترقوه ای

 

Acromio clavicular

 

أخرمي غرابي

 

زائده اخرومی

 

Acromion

 

إخصاببارور کردنFertilization
أخلاقیاتاخلاق مجموعه اصول اخلاقی.Ethics
أخمَصيکف پائیPlantar
إدرار البولافزایش ادرارDieresis
إدراکفهم – درکPerception
أدرَة – قیلة مائیةهیدروسل – تومری که ناشی از تجمع مایع سروز در واژینال  ،بیضه و طناب منوی است.Hydrocele
أدرنالینآدرنالین 

Adrenalin

الاستمناءاستمناء –استشهاءMasturbation
إدمان – عادة- أهبةعادتHabit
إدمان المورفیناعتیاد به مرفینMorphinism
أدمةلا پوست – قسمتی از پوست که بن رو پوست و نسج زیر پوستی قرارداردDerma
أدویة جالینوسیةداروهای جالینوسیGalenical
الأدیم الباطندرون پوستEndoderm
الأدیم الظاهراکتودرم –برون پوستEctoderm
الأدیم المتوسطمزودرم – قشر میانی یاخته های جنینMesoderm
إذکارنرینه سازیMasculinization
أُذنگوشEar
أُذُنيگوشی – مربوط به گوشOtic
أُربيمغبنی –مربوط به ناحیه مغبنی یا کشاله ران.Inguinal
الاربیّةکشاله رانGroin
ارتشاحجریان نفوذ مایعInfiltration
ارتعاجاکلامپسی – حمله تشنجی ناگهانی.Eclampsia
ارتفاق الإصابِعسنداکتیلی(وجود پرده ای که انگشتان را بهم می چسباندDactylion
أرتقسوراخ نشدهImperforate
الإرجاز – هِزَّة الجماعارگاسم – اوج لذت جنسیOrgasm
أرغوتامین – مادة لعلاج الشَّقیقَةارگوتامین( یک آلکالوئید چپ بر ارگو که در درمان صداع بکار می رود.Ergotamine
إرغوتوکسینارگوتوکسینErgotoxin
إرغوستیرول(کیمیاء حیویة)ارگوسترولErgosterol
إرغومترینارگومترینErgometrine
أرَقبیخوابیInsomnia
إرقاءبند آورنده خونHemostatic
إرواءآبیاری با شستشوIrrigation
إرواءعبور دادن مایعی از فضائیPerfusion
أرومة الحمراءاریتروبلاست – گویچه سرخ هسته دارکه در مغز استخوان قرارداد.Erythroblast
أرومَة الحمراء السَّویةنرموبلاست – گویچه سرخ هسته دارNormoblast
الأرومة الضَّخمَةگویچه سرخ هسته دار درشت ابتدائیMegaloblast
أرومة الکریاتیاخته خونی مادر(اصلی)Hemoblast
أرومة النقویةمیلوبلاستMyeloblast
أرومة عصبیةیاخته عصبی اولیهNeuroblast

تعداد صفحه : 146

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: پزشکی