متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری 

عنوان : گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان

دانشکده هنر و معماری

پایان نامه جهت اخذمدرک کارشناسی ارشد مهندسی معماری

 گزینش و طرح باززنده­سازی آب­انباری در لارستان( با رویکرد پایداری)

 استاد راهنما

دکتر محمد علی ­آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آب­انبارها بناهای ارزشمندی هستند که در مناطق گرم و خشک ایران از جمله در شهرستان لار، از گذشته به یادگار مانده­اند. متاسفانه امروزه با پیشرفت تکنولوژی و تغییر در سبک زندگی مردم این بناها، همچون بسیاری بناهای تاریخی دیگر، اهمیت و کارکرد گذشته خود را از دست داده­اند. هرچند در بعضی روستاهای دورافتاده و حتی در بافت قدیم شهر لار همچنان از آب­انبارها استفاده می­شود، اما روند روبه کاهش این استفاده­ها نشان از فراموشی و تخریب کامل آنها در آینده­ای نه چندان دور دارد. به همین دلیل باید به دنبال راهی بود که از طریق آن بتوان آب­انبارها را نه تنها به عنوان مخازن تامین آب در گذشته بلکه به عنوان بناهایی با شاخص­های فرهنگی- اجتماعی حفظ نمود. چراکه آب­انبارها دربردارنده­ی سنت­ها و رفتارهای ویژه­ی اجتماعی همچون سنت وقف، حس تعاون و مشارکت در نگهداری از آنها و برقراری تعامل اجتماعی میان مراجعه کنندگان بوده­اند. هدف از این پژوهش ارائه­ی راهکارهایی جهت احیا و باززنده­سازی آب­انبارهای شهر لار می­باشد. در این راستا ابتدا به کمک مطالعات میدانی به جمع آوری اطلاعات و مستندات موجود در مورد آب­انبارهای این شهر پرداخته شده­است. در این میان مقایسه­ی تطبیقی میان آب­انبارهای شهر لار با آب­انبارهای سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا به کسب اطلاعات دقیق­تر کمک نموده­است. از آنجا که سابقا آب­انبارها نمود بارز معماری بومی درهر منطقه بوده­اند، شناخت هرچه بهتر آنها موجب شناخت هرچه بهتر اصول معماری بومی و به تبع آن دستیابی آسان­تر به معماری پایدار در بناهای امروزه می­گردد. پس از شناخت کامل آب­انبارهای لار و پاسخگویی به سوالات مطرح شده در زمینه­ ویژگی­های معماری و سازه­ای، جهت احیا و باززنده­سازی این بناها، طرح­هایی ارائه گردیده­است. به عنوان نمونه در انتهای رساله طرح باززنده­سازی چهار آب­انبار به نام­های پسی، خواجه کریمی، حاجی عیدی و تحت عنوان تغییر کاربری به مرکزی فرهنگی- تفریحی به تفضیل شرح داده شده­است. به عنوان نتیجه کلی می­توان اظهار داشت که آب­انبارها بناهای پایداری بوده­اند که در هر منطقه به بهترین شکل ممکن بومی سازی شده­اند. جهت حفظ این بناهای با ارزش می­توان دو راهکار کلی در پیش گرفت. 1- حفظ آب­انبارها به عنوان مخازن ذخیره آب در مصارف غیر آشامیدنی و پدافند غیر عامل(در مواردی که موقعیت، اندازه و ساختار آب­انبار به گونه­ای است که قابلیت تغییر کاربری ندارد)، 2- باززنده­سازی آب­انبارها با تغییر کاربری آنها به کاربری­های شهری مناسب و همخوان با پیشینه آنها. البته در حالت دوم نیز باید سعی گردد مخازن آب­انبارها جهت آبگیری و ذخیره آب حفظ گردد و بخش­های الحاقی و تغییرات صورت گرفته به این کارکرد لطمه­ای وارد نسازد.

کلید واژه: آب­انبار، برکه­های شهر لار، مرمت و احیای آب­انبارها، باززنده­سازی آب­انبارها، معماری پایدا

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1  مقدمه و طرح موضوع 2

1-2  طرح مسئله و ضرورت تحقیق. 2

1-3  هدف تحقیق. 3

1-4  سوال تحقیق. 4

1-5  پیشینه تحقیق و چارچوب نظری. 4

1-6  روش تحقیق. 6

فصل دوم: تعریف باززنده سازی و ارتباط آن با معماری پایدار 7

2-1  مقدمه… 8

2-2  تعریف انطباق پذیری. 8

2-3  انطباق پذیری با هدف استفاده مجدد 9

2-4  محدوده اختیارات در انطباق پذیری. 10

2-5  ضوابط و معیارهای انطباق پذیری. 11

2-6  انواع انطباق پذیری. 11

2-7  تغییر پذیری  در ساختمان. 14

2-8  اهداف و اصول طراحی پایدار 14

2-9  انطباق پذیری و پایداری. 15

2-10 امکان سنجی انطباق پذیری پایدار 16

2-11 فواید انطباق پذیری ساختمان ها 17

فصل سوم: معرفی آب انبارهای شهر لار 20

3-1  تعریف آب انبار 21

3-2  پیشینه ساخت آب انبارها 22

3-3  معرفی آب انبارهای شهر لار 23

3-3-1 ویژگی های معماری و ساختاری آب انبارهای شهر لار 24

3-3-1-1  مصالح به کار رفته در ساخت آب انبارها 24

3-3-1-2  عناصر تشکیل دهنده آب انبار 25

3-3-2                                                                               بررسی سازه آب انبارها 29

3-3-3 نکات فنی و اجرایی در ساخت آب انبارها 33

3-3-4                                                                    شیوه ی توزیع آب در سطح شهر 35

3-3-5                                                             تصفیه آب و تامین بهداشت آب انبارها 35

3-3-6                                                                            نگهداری و مرمت آب انبار 36

3-4  گونه شناسی آب انبارهای شهر لار 37

3-5  آب انبار در سفرنامه ها 45

3-6  تاثیرات اجتماعی آب انبارها بر ساکنان محله 47

3-6-1اشعار محلی درمورد آب انبارها 48

3-7  وضعیت کنونی آب انبارهای شهر لار 50

3-8  جمع بندی. 51

فصل چهارم: شناسایی آبانبارها در سایر شهرهای ایران و کشورهای دنیا 54

4-1  آب انبارها در سایر شهرهای کشور 55

4-1-1                                                                 آب انبارهای شهرهای مرکزی ایران. 55

4-1-2                                                                  آب انبارهای شهرهای جنوبی ایران. 59

4-1-3                                                                 آب انبارهای شهرهای شمال شرقی. 61

4-1-4                                                                          آب انبارهای شهرهای غربی. 61

4-1-5        جمع بندی. 62

4-2  آب انبارها در سایر کشورهای دنیا 63

4-2-1                                                                     آب انبارها در کشورهای آسیایی. 63

4-2-2                                                                          آب انبار در کشورهای غربی. 68

4-2-3                                                                                              جمع بندی. 71

4-3  مقایسه تطبیقی آب انبارهای شهر لار و یزد 72

4-3-1                                                                         معرفی آب انبارهای شهر یزد 72

4-3-2 معرفی آب انبارهای شهر لار 76

4-3-3                                              بررسی ویژگی­های آب انبارهای شهر لار و شهر یزد 81

4-3-3-1  تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های ساختاری و اجرایی. 81

4-3-3-2 تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگی های هندسی. 85

4-3-3-3  تحلیل و مقایسه تطبیقی تدابیر زیست – اقلیمی به کار رفته در آب انبارها 87

4-3-3-4  تحلیل و مقایسه تطبیقی ویژگیهای اجتماعی. 91

4-4  جمع بندی مطالب فصلهای دوم، سوم و چهارم 93

فصل پنجم: ارائه طرح­های پیشنهادی جهت مرمت، احیا و باززنده سازی آب­انبارهای شهر لار……….103

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………104

5-2  مرمت، احیا و باززنده سازی آب انبارهای شهر لار 104

5-2-1                                                       حفظ آب انبارها به عنوان مخازن تامین آب. 106

5-2-2                            باززنده سازی آب انبارها و انطباق دادن آنها با کاربری های جدید. 110

5-3  ارائه پیشنهاد برای هریک از آب انبارهای شهر لار 117

فصل ششم: بررسی نمونه های موردی. .

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………104

6-2  معرفی نمونه هایی از احیاء و بازسازی آب انبارها 125

6-2-1                                                            حفظ و احیای آب انبارهای شهر کاشان. 125

6-2-2                                                                   بازسازی مخزن زیرزمینی مروگال. 128

6-3  معرفی نمونه هایی از باززنده سازی و تغییر کاربری آب انبارها 129

6-3-1                                                                 موزه سازه های آبی فارس در شیراز 130

6-3-2                                                                                    آب انبار قوام بوشهر 132

6-3-3                                                                            آب انبار شاد قلی خان قم. 132

6-3-4                                                                                    آب انبار بلور تفرش.. 133

6-3-5                                                                        آب انبار گنجعلی خان کرمان. 134

6-3-6 آب انبار وکیل آباد 134

6-3-7                                        تبدیل آبانبار امیر چخماق(ستی فاطمه) یزد به زورخانه 134

فصل هفتم: انتخاب سایت و تحلیل وضع موجود…………………………………………………………136

7-1  انتخاب سایت. 137

7-2  معرفی سایت. 137

7-3  تحلیل سایت. 139

7-3-1                                                                                        تحلیل اجتماعی. 139

7-3-2                                                                                        تحلیل اقتصادی. 141

7-3-3                                                                                تحلیل زیست محیطی. 141

7-3-4                                                                         پتانسیلهای موجود در سایت. 144

7-3-5                                                                               تدوین جدول SWOT. 145

7-4  تدوین برنامه فیزیکی. 146

فصل هشتم: ارائه طرح باززنده سازی آبدانبارهای خواجه کریمی، حاج غلامرضا و پسی. 150

8-1  روش انتخابی جهت طراحی ساختاری جدید در محیط تاریخی. 151

8-2  استراتژی های طراحی. 151

8-3  راهکارهای طراحی. 152

8-4  از ایده تا طرح(روند شکل گیری طرح) 153

8-5  ارائه طرح ها 159

8-6  جزئیات اجرایی باززنده سازی برکه پسی. 162

8-7  تصاویر سه بعدی مجموعه 164

نتیجه گیری… 165

پیشنهادهایی جهت پژوهش های آینده 165

پیوست یک….. 166

پیوست دو……. 215

منابع……………. 218

1-1          مقدمه و طرح موضوع

آب مایه­ی حیات است و همواره تامین آب جهت رفع نیازهای روزمره از مهمترین دغدغه­های انسان بوده­است. در مناطق گرم و خشک همچون مناطق کویری و جنوبی کشور این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار بوده­است. مردمان گذشته با درایت و تجربه خویش راه حلی مناسب برای این مشکل یافته، و با ساخت آب­انبارها توانسته بودند شرایط زندگی در این مناطق را برای خویش فراهم آورند. امروزه در بسیاری از شهرهای ایران آب­انبارهایی از گذشته باقی مانده­است، اما نکته جالب توجه این است که این بناها در هر منطقه با تمام امکانات و محدودیت­های محیطی و طبیعی بستر خود هماهنگ شده و به نوعی به بهترین شکل ممکن، بومی سازی شده­اند. هرچند در سال­های اخیر به واسطه­ی تامین آب شهرها از طریق سیستم لوله کشی، نقش آب­انبارها کمرنگ گشته­است، اما نباید فراموش کرد که حجم آب ذخیره شده در مخازن آنها جهت تامین آب مورد نیاز ساکنین یک شهر به مدت زمان حداقل یک سال کافی می­باشد، بنابراین این مخازن تاریخی بهترین منابع تامین آب در مواقع بحرانی و جنگ­ها می­باشند. علاوه بر آن آب­انبارها دارای ویژگی­های معماری و ساختاری منحصر به فردی می­باشند که جای دارد با شناسایی آنها و به کاربردنشان در طراحی­های آینده خود، گامی در جهت پیشرفت معماری بومی برداریم.

1-2          طرح مسئله و ضرورت تحقیق

آب­انبارها در سال­های نه چندان دور یکی از عناصر حیاتی شهرها و شکل دهنده­ی گذرها و محلات در مناطق گرم و خشک بوده­اند، اما امروزه با تامین آب مورد نیاز مردم توسط سیستم لوله­کشی شهری، این بناها اندک اندک به دست فراموشی سپرده شده­اند. با فراموشی آنها حاصل قرن­ها تجربه و مهارت در زمینه معماری بومی و تعامل با طبیعیت نیز به فراموشی سپرده شده­است. آب­انبارها نه تنها در حوزه­های معماری و سازه بلکه در حوزه­ی اجتماعی و برقراری تعاملات میان ساکنان یک محله نیز بسیار موفق بوده­اند. شاید امروزه امکان استفاده از آب­انبارها با کاربری­های گذشتشان وجود نداشته باشد، اما فنونی در ساخت آنها نهفته­است که با بهره­گیری از آنها در معماری امروز می­توان به طراحی بناهای با درجه آسایش بالاتر در حین سازگاری بیشتر با محیط پرداخت. علاوه بر موارد فوق پس از شناخت دقیق وضع موجود آب­انبارها و نقاط قوت و ضعفشان می­توان در جهت مرمت، احیا، بهسازی و باززنده­سازی آنها اقدام نمود.

علاوه بر موارد فوق، آب­انبار دارای شاخص و ابعاد فرهنگی و اجتماعی می­باشد و به عنوان یك ساختار شهری كه از گذشته به جا مانده است، تجربه گران سنگی از هنر ایرانی و ارزش­های اعتقادی است كه می­توان از آن به عنوان یك سرمایه فرهنگی و ملی استفاده نمود. به عبارت دیگر علاوه بر نکات فنی و اجرایی منحصر به فرد، آب­انبارها به واسطه­ی موقعیت و عملکردشان، شکل دهنده­ی رفتارهای اجتماعی ویژه­ای در سطح محلات و مکان­های عمومی بوده­اند. رفتارهایی که امروزه در معماری پایدار به دنبال دستیابی به اصول آنها و تلاش هرچه بیشتر در جهت وارد نمودنشان به فضاهای معماری می­باشیم. به بیان دیگر برای پایداری اجتماعی سکونتگاه­های کنونی ما ضروری است تا نظام و فرهنگ حاکم بر معماری و محلات گذشته، که محصول تعامل انسان با محیط انسان ساخت بوده است، حفظ و بازشناسی شود. زیرا در رابطه­ای دوطرفه، محیط کالبدی به رفتار انسان شکل می­دهد و هرنوع عمل و رفتار انسانی، محیط کالبدی مناسب خود را می­طلبد.

نتایج این پژوهش به ما کمک می­کند تا اصول بومی سازی این بنا را در گذشته استخراج نماییم و در معماری امروز به کار بندیم. همان­گونه که می­دانیم، بومی سازی بناها بهترین راه دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. علاوه بر موارد فوق، آب­انبارها تنها منابع تامین کننده آب یک شهر، گاهی برای مدت چند سال بوده­اند، بنابراین با شناخت بهتر می­توان به بهره­گیری از اصول مثبت آنها و برطرف کردن نکات منفیشان در ذخیره سازی و تامین آب شهرها و روستاهای امروزی پرداخت. در صورتی که این شیوه ذخیره و بهره­برداری از آب رایج شود، به میزان قابل توجهی در مصرف این ماده حیاتی صرفه جویی می­گردد. صرفه جویی در مصرف آب در دنیای امروز از اهمیت بسیاری برخوردار است چه بسا قرن حاضر را قرن جنگ بر سر آب دانسته­اند.

1-3          هدف تحقیق

هدف از این پژوهش ارائه­ی طرح­هایی جهت احیا و باززنده­سازی آب­انبارهای شهر لار بارویکرد بازگرداندن این بناهای تاریخی به بافت شهری می­باشد. برای دستیابی به این امر ابتدا باید به شناسایی دقیق آب­انبارها در نگاه کلی و شناسایی آب­انبارهای شهر لار در نگاهی جزئی­تر پرداخته و سپس با توجه به اطلاعات جمع آوری شده، راهکارهایی جهت احیا، مرمت و باززنده­سازی آنها ارائه نمود. این پژوهش شامل آب­انبارهای شهری و مقایسه بین آنهاست، به همین دلیل سایر گونه­های آب­انبارهای روستایی، بین راهی، کشاوزی و بیابانی را در برنمی­گیرد. جهت احیا و مرمت آب­انبارها باید طرحی ارائه داد که آنها را به عنوان عنصر شهری باقی مانده از گذشته که تلفیقی از هنر ایرانی و ارزش اعتقادی و شیعی می­باشند، در تاریخ حفظ کند و موجب گردد به عنوان یک سرمایه ملی از آنها استفاده شود.

1-4          سوال تحقیق

سوالات بسیاری در مورد آب­انبارها مطرح می­باشد. این سوالات را می­توان به دو دسته­ی کلی تقسیم نمود. دسته اول سوالاتی هستند که در زمینه مسائل تاریخی مطرح می­شوند، از آن جمله می­توان به موارد زیر اشاره نمود: آب­انبارها از چه زمانی در شهر لار ساخته شده­اند؟ ویژگی و نحوه پراکنش آنها بر چه اساسی تعیین می­گردیده­است؟ مکان­یابی آنها بر چه اساسی بوده­است؟ اندازه قطر، عمق مخزن و ارتفاع گنبد بر چه اساسی تعیین می­شده است؟ اصول سازه­ای به کار رفته در ساخت آنها چه می­باشد؟ انتخاب نوع آب­انبار بر چه اساسی صورت می­گرفته­است؟ تاثیر آنها بر بافت شهری و فضاهای همجوار چگونه بوده است؟ آب­انبارها چه تاثیری بر رفتارهای اجتماعی مردم آن دوره داشته­اند؟ تامین آب از طریق احداث بناهای معماری در سایر مناطق کم آب جهان در گذشته به چه صورت بوده­است؟

دسته دوم مسائلی هستندکه به باززنده­سازی و استفاده مجدد آب­انبارها توجه دارد، در این زمینه می­توان به سوالات زیر اشاره نمود: امروزه چگونه می­توان به این بناها که زمانی حیات مردم یک شهر بدان­ها وابسته بوده­است، زندگی دوباره بخشید و به چرخه­ی فعالیت­های یک شهر وارد نمود؟ آیا آب­انبارها با حفظ همین کاربری موجود قادر به ادامه حیات در بافت شهری می­باشند؟ آیا باززنده­سازی آنها توجیه اقتصادی دارد؟ چه رویکردهایی در باززنده سازی آب­انبارها وجود دارد؟ این رویکردها در معماری آب­انبارها چه تاثیری دارند و چگونه طراحی­های ما را تحت تاثیر قرار می­دهند؟ جهت اجرای این راهکارها و باززنده­سازی آب­انبارها، چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ چه کاربری­هایی را می­توان برای ماندگاری این گونه بناها جایگزین کاربری گذشته نمود؟

تعداد صفحه : 243

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.