متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم  قرآن و حديث

 

عنوان : کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (ص)

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دانشگاه معارف قرآن و عترت

 

معاونت پژوهشی

 

پایان نامه کارشناسی ارشد  رشته  علوم  قرآن و حديث

 

عنوان :

کارکرد مودّت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم (9)

 

استاد راهنما :

دکتر شهاب الدین ذوفقاری

 

استاد مشاور :

دکتر سید مهدی مرتضوی

 

 

تابستان 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

در قرآن کریم به مسلمانان امر شده، در قبال نعمت هدایتی که توسط پیامبر اسلام(9) به ایشان رسیده است، مزدی پرداخت کنند. این مسئله با سیره انبیاء پیشین که هیچکدام از امتهایشان مزد نخواسته و مزد خود را به عهده خداوند متعال می دانستند؛ تفاوت دارد. لذا این تحقیق با موضوع کارکرد مودت به عنوان اجر رسالت پیامبر اکرم(9) برای دستیابی به عملکردهای مودت به اهل بیت(:) صورت گرفته و با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و اسنادی به انجام رسیده، به نتایج ذیل دست یافته است: اهل بیت عصمت و طهارت(:) تنها مصداق واقعی اقربای پیامبر اسلام(9) هستند. مودت، محبتی است که اثرش در اعمال شخص محب ظاهر می شود. دوست داشتن اهل بیت(:)، دستمزدی نیست که شخص پیامبراکرم(9)  از آن بهره مند گردند، بلکه آثار و برکات آن به شخص محب باز می گردد؛ و دارای نقشهای مهم و سرنوشت سازی است. از جمله عملکردهای آن، اینکه انسان را در راه خدا قرار می دهد، او را دائما به یاد خدا متذکر کرده، قلبش را تطهیر می کند و وی را تسلیم اوامر الهی می کند.

 

کلمات کلیدی:

پیامبر اسلام (9)، اهل بیت(:)، القربی ،اجر رسالت، مودت، محبت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب :

مقدمه 1
فصل اول : کلیات4
1-1   بیان مسئله 5
1-2  اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-3  اهداف تحقیق7
1-4  سؤالات تحقيق7
1-5  فرضیات تحقیق7
1-6  تعریف واژه ها و کلمات کلیدی8
1-7  روش تحقیق8
1-8  پیشینه تحقیق 8
فصل دوم:انبیاء الهی و پاداش  رسالت ایشان10
2-1 مفهوم واژه اجر12
2-1-1 اجر در قرآن کریم13
2-2 چگونگی انتخاب پیامبران الهی 14
2-3 قرآن و اجر پیامبران پیشین15
2-4 وجوه تمایز رسالت پیامبر اسلام(9) و دیگر پیامبران الهی21
2-4-1 بشارتهای انبیای گذشته 24
2-4-2 جامعیت دعوت و خاتمیت رسالت25
2-4-3  والاترین معجزه آسمانی27
2-4-4  رحمت فراگیر29
فصل سوم: مودت به عنوان اجر رسالت پیامبر اسلام(9)34
3-1 قرآن و اجر پیامبر اسلام(9)36
3-2 قرآن و نفی کلی اجر رسالت پیامبر اکرم(9)38
3-3  قرآن و دستور به پرداخت اجر رسالت پیامبر اسلام(9)42
3-3-1 اجر پیامبر اعظم(9) به منظور اتخاذ راه خدا42
3-3-2 منفعت پرداخت اجر رسول خدا(9)48
3-3-3  آیه مودت55
3-3-3-1 شأن نزول آیه57
3-3-3-2 اقوال مفسرین در معنای آیه 58
3-3-3-3 بررسی واژه o¨ŠuqyJø9$#  64
3-3-3-4  بحثی در مورد قربای رسول اکرم (9)67
3-3-3-5 خداوند جاعل مودت اهل بیت(:) در قلوب74
3-3-3-6 مخاطب این امر چه کسانی هستند؟77
3-3-3-7 عواقب نپرداختن اجر رسالت پیامبر اکرم(9)79
فصل چهارم: نقش مودت نزدیکان پیامبراسلام(9) در حیات معنوی انسانها81
4-1 مودت اهل البیت(:)رهنمون راه حق تعالی83
4-2 مودت اقربای پیامبر اسلام(9)عامل ذکر و یاد خدا92
4-3 مودت نزدیکان پیامبر اسلام(9) عامل پذیرش ولایت ائمه اطهار(:)100
4-4 مودت اهل بيت(:) عامل تسلیم و تقرب به حق تعالی105
4-5 دوست داشتن اهل بیت(:)، عامل دوست داشتن خدا106
4- 6 حب آل محمد(:) قلب انسان را تطهیر می کند108
4-7 مودت اهل بیت(:) انسان را به همه انبیاء الهی پیوند می زند110
4-8 مودت اقربای پیامبر اسلام(9)، حلاوت بخش بندگی خدا112
4-9 مودت اهل بیت(:) عامل تولی و تبری 113
4-10 مودت آل محمد(:) تشدید کننده غیرت دینی 115
فصل پنجم : جمع بندی، نتیجه گیری  و پیشنهادها119
فهرست منابع 

 

123

 

  

 

 

مقدمه:

محبت و مهرورزی به ديگران يك نياز فطری است، و به این جهت اسلام آئین محبت و رحمت و پیامبر اکرم(9)رحمت الهی برای جهانیان هستند. نقش عشق و محبت در ايجاد همساني، همفكری، همراهی و هم سويی بسيار مهم است و مردم پيوسته از چهره‌های محبوبشان الگو و سرمشق می‌گيرند.  بنابراین عقل سلیم حکم می کند كه انسان در بذل محبت، خوبان و برترين‌ها را برگزيند و اهل بيت عصمت و طهارت(:) مظهر خوبی‌ها و كمالاتند.  حب به اهل بيت(:) زمينه ساز محبت به خداوند است، لذا دوست داشتن اهل بيت پيامبر(9)، مهر ورزيدن به ارزش‌های والای الهی می‌باشد.

از این رو خداوند در قرآن کریم فرمان داده که به اهل‌بیت پیام‌آور رحمت و امید، محبت ورزید و آنان را دوست بدارید و این را اجر رسالت او قرار داده است.

«y7Ï9ºsŒ “Ï%©!$# çŽÅe³t6ムª!$# çnyŠ$t7Ïã tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏJtãur ÏM»ysÎ=»¢Á9$# 3 @è% Hw ö/ä3è=t«ó™r& Ïmø‹n=tã #·ô_r& žwÎ) no¨ŠuqyJø9$# ’Îû 4’n1öà)ø9$# 3 `tBur ô$ΎtIø)tƒ ZpuZ|¡ym ÷ŠÌ“¯R ¼çms9 $pkŽÏù $·Zó¡ãm 4 ¨bÎ) ©!$# ֑qàÿxî î‘qä3x© » شوری(42):23

رسيدن به قله رفيع كمالات معنوی و انسانی بدون دوستی اولياء الهی ممكن نيست و پذيرش اعمال و زحمات يك مسلمان در گرو محبت و ولايت اهل بيت(:) می‌باشد. رسول اکرم(9) فرمودند: أَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبُّنَا أَهْلَ‏ الْبَيْت‏.(بحار الأنوار ، ج‏65، ص: 343) براين اساس تقرب به خداوند و رسيدن به سعادت دنيا و آخرت با عشق و دوستی آل پيامبر(9) عجين شده است.  عواطف پاك و اظهار عشق و علاقه نسبت به معصومين (:)و خاندان پاك پيامبر(9) عامل ثبات قدم در راه دين و دينداری است و عشق و محبت خالصانه به اهل بيت (:) انسان را در برابر گناه و فساد بيمه می‌كند و بنابراین بهترين نوع ارتباط با پيشوايان معصوم(:) همان محبت و مودت می‌باشد كه يك رابطه قلبی و درونی است.

دوستی اهل بیت(:) امر الهی و راهی به سوی اوست، پس بسیار ارزشمند است. در واقع این دوستی سرچشمه‌ی اعمال صالح و راه صحیح هدایت می‌باشد و آن قدر مهم است که مسلمانان در روز قیامت درباره‌ آن بازخواست می شوند.  ثامن‌الحجج (7)فرموده‌اند که: نخستین چیزی که در قیامت از بنده سؤال می‌شود دوستی ما اهل‌بیت(:) است.( بحار الأنوار،  ج‏7؛  ص260)

اینکه مودت اهل بیت(:) مزد رسالت آخرین پیام آور الهی قرار گرفته، حاکی از این است که این نوع محبتِ ویژه دارای امتیازات مهم و منحصر به فردی است، که با ایجاد یک سری تحولات معنوی و مادی در شخص محب، مس وجود او را کیمیا کرده، تبدیل به طلای خالص بندگی حضرت حق تعالی می کند.  بدیهی است هرچه این محبت زیادتر و عمیق تر  شود، اثرات برخاسته از مودت اهل بیت(:) در انسان بیشتر می شود.

محبت ورزيدن به اهل بيت(:)، بستگی به ميزان شناخت محب ازكمالات و زيبايی‌های ایشان دارد و هر كس براساس معرفت خويش به قربای رسول خدا(:) ارادت می‌ورزد، اگر آشنايی ضعيفی داشته باشد بی‌ترديد رابطه قلبی او هم در درجات پايين خواهد بود و هر قدر معرفت او به كمالات و فضائل این بزرگان بيشتر باشد ارادت قلبي، عشق و علاقه و در نتيجه خضوع و خشوع و تسليم در برابر ایشان بيشتر و ريشه دارتر خواهد بود و ثمره اين محبت، عشق و علاقه و خضوع و تسليم در مقابل خداوند تبارک و تعالی ست.

لذا شناخت نقش و کارکرد مودت اهل بيت(:)، یکی از عوامل بسیار مهم در جهت شناخت بیشتر و تقرب به ایشان  است.  هرچه با عملکرد مودت و ارتباط قلبی با ائمه اطهار (:)بیشتر آشنا شویم، باعث تبعيت، همرنگی، همراهی و همدلی بيشتر با آن‌ها خواهد شد.

در این نوشتار سعی شده، این موضوع بررسی شود که مودت به نزدیکان پیامبر(9) چه نقش و کارکردهایی دارد که به عنوان اجرو پاداش رسالت آخرین فرستاده خدا معرفی شده و عموم مسلمین می بایست در عوض هدایتی که توسط رسول خدا حضرت محمد(9) به سوی خدا شده اند آن را پرداخت کنند؟

فصل اول: کلیات است که به بررسی اهمیت و ضرورت بحث، اهداف و بیان فرضیات تحقیق ومباحث دیگر از جمله پیشینه این تحقیق می پردازد.

فصل دوم: انبیاء الهی و پاداش رسالت ایشان نام دارد.  این فصل به بررسی اجر رسالت پیامبران پیشین از دیدگاه قرآن و همچنین وجوه تمایز رسالت پیامبر اسلام (9) با دیگر رسولان الهی می پردازد.

فصل سوم: مودت به عنوان اجر رسالت پیامبر اسلام (9).  موضوع این فصل اجر رسالت پیامبر(9) است.  آیات مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد؛  مودت قربای پیامبر(9) اجر رسالت معرفی شده، نحوه چگونگی پرداخت آن نیز روشن می شود.

فصل چهارم: نقش مودت قربای پیامبراسلام(9) در حیات معنوی انسانها نام دارد.  در این فصل کارکردهای مختلف مودت اهل بيت(:) به عنوان اجررسالت پیامبر اسلام(9) معرفی میشود.

فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری از مباحث گفته شده است.  مودت اقربای پیامبر(9) به دلیل کارکردها و نقشهای مهمی که در تربیت انسانها دارد، اجر رسالت قرار گرفته و پرداخت آن بر همه مسلمانان واجب است. مهمترین این کارکردها عبارتند از: رهنمون بودن راه خدا، عامل پذیرش ولایت ائمه اطهار (:)و حلاوت بخش بندگی خدا.

امید است به لطف خدا این نوشتار بتواند در تبیین قطره ای ناچیز از اقیانوس بی کران  فضائل و مناقب اهل بیت (:) مفید و قابل استفاده عاشقان راه حق و حقیقت باشد.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّ رَحْمَتِكَ وَ كَلِمَةِ نُورِكَ وَ أَنْ‏ تَمْلَأَ قَلْبِي‏ نُورَ الْيَقِينِ وَ صَدْرِي نُورَ الْإِيمَانِ وَ فِكْرِي نُورَ النِّيَّاتِ وَ عَزْمِي نُورَ الْعِلْمِ‏ وَ قُوَّتِي نُورَ الْعَمَلِ وَ لِسَانِي نُورَ الصِّدْقِ وَ دِينِي نُورَ الْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدِكَ وَ بَصَرِي نُورَ الضِّيَاءِ وَ سَمْعِي نُورَ الْحِكْمَة وَ مَوَدَّتِي نُورَ الْمُوَالاةِ لِمُحَمَّد(:)حَتَّى أَلْقَاك‏

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

1-1  بیان مسئله:

پیامبر گرامی اسلام(9)بار گرانی را برای هدایت بشریت متحمل شده اند، خداوند متعال در قرآن کریم در آيه بيست و سوم از سورة شوری اجر این تلاش ها را مودت ذوي القربي پيامبر اكرم(9) قرار داده و از آن به عنوان اجر رسالت پيامبر اسلام(9)یاد کرده است: «اين همان چيزى است كه خداوند بندگانش را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده‏اند به آن نويد مى‏دهد! بگو: من هيچ پاداشى از شما بر رسالتم درخواست نمى‏كنم جز دوست‏داشتن نزديكانم [اهل بيتم‏] و هر كس كار نيكى انجام دهد، بر نيكى‏اش مى‏افزاييم چرا كه خداوند آمرزنده و سپاسگزار است»

دستوری که در این آیه آمده با بقیه اوامر الهی مانند نماز، روزه، حج، زکات و… تفاوت دارد زیرا هیچ کدام از اوامر الهی اجر رسالت پیامبر عظیم الشان اسلام(9) قرار نگرفته و فقط یک چیز به عنوان پاداش رسالت ایشان معرفی شده و به انحصار آن در آیه فوق تاکید گردیده است.  خداوند متعال در این آیه مستقیم فرمان به دوست داشتن اهل البیت(:) نداده است بلکه مودت به ایشان را اجر رسالت پیامبر(9) قرار داده است تا برای عموم مردم قابل فهم باشد و امت پیامبر اسلام(9) بدانند که اهمیت این موضوع خیلی فراتر از دیگر فرائض دینی است.  در همه جای جهان می دانند که اگر کسی برای دیگری کاری انجام دهد مستحق مزد می باشد و اگر این مزد پرداخت نشود به او ظلم شده است. این بیان قرآن هم انحصار وهم لحنی خاص دارد و یک وجوب موکدی را نشان می دهد بطوری که اگر کسی این اجر را پرداخت نکند حق بزرگی را ضایع کرده و آن حق پیامبراسلام(9) است لذا بررسی این آیه ضروری به نظر می رسد.

چرا پیامبراکرم(9) بر خلاف سایر انبیاءالهی برای رسالت خود مزد طلب کرده اند؟ و  پرداختن این اجر چه تاثیری در زمینه های مختلف می تواند داشته باشد ؟ و چگونه پرداخت می شود؟

انشاءالله در این پایان نامه با استعانت از خداوند متعال اجر رسالت بر اساس مستندات قرآني , روايي، تاریخی و… ، از زوایای مختلف و نگاه هایی متفاوت از آنچه که به صورت پراکنده تا کنون کارشده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

تعداد صفحه : 153

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :