متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم حدیث

گرایش :نهج البلاغه

عنوان : چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین با تخلّفات کارگزاران

دانشگاه قرآن و حدیث

پایان نامه کارشناسی ارشد

رشته علوم حدیث

گرایش نهج البلاغه

عنوان پایان نامه

چگونگی مواجهه امیرالمؤمنین7 با تخلّفات کارگزاران

استاد راهنما

حجّت الاسلام والمسلمین دکتر ناصر رفیعی محمّدی

اسفند 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در حکومت امیرالمؤمنین7 ـ همانند تمام حکومتها ـ برخی از کارگزاران مرتکب تخلّفاتی شده‌اند و أمیرالمؤمنین7 ـ بر خلاف اکثر حکومتها که برخوردهای آنان با متخلفین حاوی افراط و تفریط است ـ با در نظر گرفتن شرایط و با توجّه به نوع و میزان تخلّف، بدون هیچگونه ملاحظه کاری سیاسی، اجتماعی و قومی، قاطعانه با متخلّفین برخورد می‌کرده است. از آنجایی که دین اسلام کاملترین دین، و واکنشهای أمیرالمؤمنین7 نسبت به تخلّفات کارگزاران، برگرفته از متن دین است، می‌توان این واکنشها را ـ که به دو دسته‌ی واکنشهای گفتاری از قبیل تذکّر، اخطار، سرزنش، تهدید، نفرین، و واکنشهای رفتاری از قبیل عزل، تازیانه و زندان تقسیم می‌شوند ـ، بهترین و مناسبترین نوع برخورد با تخلّفات کارگزاران دانست.

عمده ترین زمینه‌های تخلّفات کارگزاران أمیرالمؤمنین7 را می‌توان آشفتگی فرهنگی زمان حضرت، دنیا گرایی و تجمّلگرایی، عدم درک صحیح کارگزاران نسبت به جایگاه مسئولیت، ضعف مدیریت کارگزاران و غفلت آنان نسبت به جایگاه حسّاس مسئولیت بر شمرد؛ امّا با توجّه به این که بیشترین تخلّفات کارگزاران امیرالمؤمنین7 مربوط به تخلّفات اقتصادی است می‌توان دنیا گرایی و تجمّلگرایی را به عنوان اصلی ترین عامل تخلفات کارگزاران معرفی کرد.

 

کلید واژه‌ها : تخلّف کارگزار، برخورد با تخلف، کارگزاران امیرالمؤمنین، حکومت امیرالمؤمنین.

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اوّل : کلیات و مفاهیم 1

1.1. کلیات 3

1.1.1. بیان مسأله 3

1.1.2. ضرورت و اهداف تحقیق 4

1.1.3. سؤالات تحقیق 5

1.1.4. فرضیات تحقیق 5

۱.۱.۵. پیشینه‌ی تحقیق 5

الف) کتاب 6

ب) پایان نامه 6

ج) مقالات قابل دسترس در اینترنت 7

1.2. مفاهیم 8

۱.۲.۱. مفهوم تخلّف 8

الف) مفهوم لغوی 8

ب) مفهوم اصطلاحی 9

ج) مفهوم تخلّف اداری 10

۱.۲.۲. مفهوم کارگزار 11

فصل دوّم  : گونه شناسی کارگزاران امیرالمؤمنین7 15

مقدمه 17

2.1. کارگزاران امیرالمؤمنین7 19

2.1.1. استانداران و فرمانداران 20

2.1.1.1. فرمانداران مکّه و طائف 21

1ـ خالد بن عاص بن هشام : 21

2ـ ابوقتاده انصاری : 22

3ـ قثم بن عباس : 23

2.1.1.2. فرمانداران مدینه 24

1ـ قثم بن عباس 24

2ـ تميم بن عمرو 24

3ـ سهل بن حنيف 24

4ـ تمّام بن عبّاس 25

5ـ ابو ايّوب انصاري 25

6ـ حارث بن ربيع 25

2.1.1.3. فرمانداران شام 25

1ـ معاویة بن ابی سفیان 25

2ـ سهل بن حنيف 26

2.1.1.4. فرمانداران فارس 26

1ـ سهل بن حنيف 26

2ـ عبدالله بن عبّاس 28

3ـ زياد بن ابيه 28

4ـ عمر بن ابي سلمه 28

5ـ قرظة بن کعب 28

2.1.1.5. فرماندار إصْطَخْر 29

1ـ منذر بن جارود 29

2.1.1.6. فرمانداران بصره 29

1ـ عثمان بن حنيف 29

2ـ عبدالله بن عبّاس 29

3ـ ابوالاسود الدؤلي 29

4ـ زياد بن ابيه 30

5ـ سهل بن حنيف 30

6ـ سمرة بن جندب 30

2.1.1.7. فرمانداران کوفه 30

1ـ ابو موسي اشعري 30

2ـ عقبة بن عمرو انصاري 31

3ـ هانئ بن هوذه نخعي 31

4ـ قرظة بن کعب (قرضة بن کعب) 31

5ـ عمارة بن شهاب ثوري 32

6ـ عثمان بن حنيف 32

2.1.1.8. فرمانداران بهقباذات 32

1ـ قرظة بن کعب 32

2ـ مالک بن کعب ارحبي 32

3ـ يزيد بن رويم شيباني 32

2.1.1.9. فرمانداران یمن، جَنَد و صَنْعا 33

1ـ حبيب بن منتجب 33

2ـ سعيد بن نمران 33

3ـ عبيدالله بن عباس 33

4ـ سیعد (سعد)  بن سعد بن عبادة الأنصاري 33

5ـ عبد الله بن عبد المدان حارثي 33

2.1.1.10. فرماندار نهروان 34

1ـ عبدالله بن خباب 34

2.1.1.11. فرماندار فرات 34

1ـ عَبيدة السلماني 34

2.1.1.12. فرمانداران قزوین 34

1ـ ربيع بن خثيم 34

2ـ ابوالعريف الارجهی 35

3ـ مرة بن شراحيل الهمدانی 35

4ـ عَبيدة السلماني 35

5ـ قرظة بن ارطات 35

2.1.1.13. فرماندار بهرسیر 36

1ـ عدي بن حارث 36

2.1.1.14. فرمانداران مدائن و جوخا 36

1ـ حذيفه بن يمان 36

2ـ يزيد بن قيس ارحبي 37

3ـ لام بن زياد بن غطيف 37

4ـ ثابت بن قيس بن الخطيم 37

5ـ سعد بن مسعود ثقفي 37

6ـ هبيرة بن نعمان 37

7ـ زحر بن قيس جعفي 37

2.1.1.15. فرمانداران اصفهان 37

1ـ يزيد بن قيس ارحبي 37

2ـ مخنف بن سليم ازدی (غامدی) 37

3ـ محمد بن سلیم 38

4ـ عمرو بن سلمه 38

5ـ حارث بن عبد الله بن عوف بن أصرم 38

6ـ حارث بن أبي حارث بن ربيع 38

2.1.1.16. فرمانداران همدان 38

1ـ يزيد بن قيس ارحبي 38

2ـ عمرو بن سلمه 38

3ـ مخنف بن سليم ازدی (غامدی) 38

4ـ سعيد بن وهب 38

2.1.1.17. فرمانداران ری 39

1ـ يزيد بن قيس ارحبي 39

2ـ يزيد بن حجيه تيمي 39

3ـ ربيع بن خثيم 39

2.1.1.18. فرماندار جبل 39

1ـ سليمان بن صرد خزاعي 39

2.1.1.19. فرماندار زوابی 39

1ـ سعد بن مسعود ثقفي 39

2.1.1.20. فرماندار استان عالی 39

1ـ ابو حسان بکري 39

2.1.1.21. فرماندار عین التمر 40

1ـ مالک بن کعب ارحبي 40

2.1.1.22. فرماندار هیت 40

1ـ کميل بن زياد 40

2.1.1.23. فرمانداران جزیره (موصل، نصيبين، دارا ، سنجار، آمِد، هيت و عانات) 41

1ـ مالک اشتر 41

2ـ شبيب بن عامر 41

2.1.1.24. فرمانداران مصر 41

1ـ محمّد بن ابي حذيفه 41

2ـ قيس بن سعد 43

3ـ محمد ابي بکر 43

4ـ مالک اشتر 43

2.1.1.25. فرمانداران کَسکَر و مَیسان 44

1ـ قدامة بن عجلان 44

2ـ قعقاع بن شور 44

2.1.1.26. فرمانداران بحرین و عمان 44

1ـ عمر بن ابي سلمه 44

2ـ نعمان بن عجلان 44

3ـ حلو بن عوف : فرماندار عمّان (بنا بر نقل تاريخ يعقوبی). 44

2.1.1.27. فرمانداران اهواز 44

1ـ خرّيت بن راشد 44

2ـ عبدالله بن عبّاس 45

3ـ مصقلة بن هبيره 45

4ـ ابن هرمه 45

5ـ عمرو بن مفرغ 45

2.1.1.28. فرماندار اردشیر خره 45

1ـ مصقلة بن هبيره شیبانی 45

2.1.1.29. فرمانداران خراسان 46

1ـ جعدة بن هبيره مخزومي 46

2ـ عون بن جعده 46

3ـ خليد بن قره يربوعي (خليد بن طريف) 46

4ـ عبدالرحمن بن ابزي 47

5ـ حريث بن جابر حنفي (حريث بن جابر جعفي) 48

2.1.1.30. فرمانداران سجستان 48

1ـ عون بن جعده 48

2ـ ربعي بن کأس 49

2.1.1.31. فرمانداران کرمان 49

1ـ عبدالله بن عبّاس 49

2ـ زياد بن ابيه 49

3ـ عبدالله بن اهتم 49

2.1.1.32. فرماندار دَسْتَبی 49

1ـ يزيد بن حجيه تيمي 49

2.1.1.33. فرمانداران حُلْوان 49

1ـ اشعث بن قیس 49

2ـ اسود بن قطبه 50

2.1.1.34. فرمانداران آذربایجان 50

1ـ اشعث بن قيس 50

2ـ قيس بن سعد 50

3ـ عبدالله بن شبيل 51

4ـ سعد بن حارث خزاعي 51

5ـ سعيد (سعد) بن ساريه خزاعي 51

2.1.1.35. فرماندار ماهان 51

1ـ عبدالرحمان، مولا بديل بن ورقاء خزاعی 51

2.1.1.36. فرماندار بارجاه 51

1ـ علي بن أصمع 51

2.1.1.37. فرماندار قطقطانه 52

1ـ عمرو بن عميس بن مسعود 52

2.1.1.38. فرماندار نهران 53

1ـ شراحيل (شرحبیل) بن مره همداني 53

2.1.1.39. فرماندار سند 53

1ـ حارث بن مره عبدي 53

2.1.1.40. فرماندار غور 53

1ـ شنسب بن جرمک 53

2.1.2. کاتبان و دبيران 54

1ـ عبيدالله (عبدالله) بن ابي رافع. 54

2ـ سعيد بن نمران همداني 54

3ـ عبدالله بن جعفر 54

4ـ أصبغ بن نباته مجاشعي 54

5ـ علي بن ابي رافع. 55

6ـ عبد الله بن حسن 55

7ـ سماک بن حرب 55

8ـ عبدالله بن جبير 55

9ـ عبيدالله بن عبدالله بن مسعود 55

10ـ يزيد بن شراحيل انصاري 55

11ـ عبدالله بن مسعود 55

12ـ ابو ثروان 55

13ـ عبدالله بن عباس 55

14ـ مسلم، غلام حضرت امیر 55

2.1.3. گردآوران صدقات (زکات) 55

1ـ مخنف بن سليم 55

2ـ عبدالله بن زمعه 56

3ـ مسيّب بن نجبه 56

4ـ عبدالرحمان کندي 56

5ـ شريک بن نمله محاربي 56

6ـ جلاس بن عمير کلبي 56

7ـ عروه بن عشبه کلبي (عمرو بن مالک بن عشبه) 56

8ـ جعفر بن عبدالله اشجعی 56

9ـ مخنف بن سليم ازدی (غامدی) 56

2.1.4. کارگزاران خراج 56

1ـ مصعب بن يزيد انصاري 56

2ـ ضبيعة بن زهير اسدي (زهير بن ضبيعة) 57

3ـ مردي از ثقيف 57

4ـ قرظة بن کعب 57

5ـ زیاد بن ابیه 57

2.1.5. کارگزاران بيت المال 57

1ـ ابوالاسود الدؤلي 57

2ـ عبدالله بن يحیي 57

3ـ ابوالهيثم بن تهيان انصاري 57

4ـ عمّار بن ياسر 57

5ـ عبیدالله بن ابی رافع 58

6ـ ابوبکره نفیع بن مسروح (نفیع بن حارث بن کلده) 58

7ـ عبدالرحمان بن ابي بکره 58

8ـ أبو رافع 58

9ـ زیاد بن ابیه 58

10ـ وهب بن عبدالله، ابو جحيفه 58

11ـ علی بن ابی رافع 58

2.1.6. قضات 58

1ـ شريح بن حارث 58

2ـ محمد بن يزيد (زید) بن خلیده شيباني 58

3ـ سعيد بن نمران 58

4ـ عبيده سلماني 58

5ـ ابوالاسود الدؤلي 58

6ـ عبدالرّحمن بن یزید حُدّانی 59

7ـ ضحاک بن عبدالله هلالی 59

8ـ عبدالله بن فضاله لیثی 59

9ـ رفاعة بن شدّاد بجلی 59

2.1.7. بازرسان 59

1ـ سعد بن حارث خزاعی 59

2ـ مالک بن کعب ارحبي 59

2.1.8. نيروهای انتظامی و نظامی و شرطة الخميس 60

1ـ يحيی الحضرمي 61

2ـ عبد الله بن يحيی الحضرمي 61

3ـ عمار بن ياسر 61

4ـ حکيم (حکم) بن سعد حنفي 61

5ـ نعيم بن دجاجة 61

6ـ سهل بن حنیف 61

7ـ عثمان بن حنیف 61

8ـ سليم بن قيس هلالي 62

9ـ عبيدة السلماني المرادي 62

10ـ عبد الله بن أسيد کندي 62

11ـ بشر بن عمر همداني 62

12ـ اصبغ بن نباته 62

13ـ قيس بن سعد بن عبادة 62

1ـ معقل بن قيس رياحي 62

2ـ مالک بن حبيب يربوعي 62

3ـ عبيد الله بن خليفة أبو الغريف 62

4ـ عباد بن نسيب أبو الوضئ القيسي 62

5ـ يزيد بن رويم 62

6ـ سعيد بن سارية بن مرة بن عمران 62

7ـ خِلاس بن عمرو الهَجَري 63

8ـ وهب بن عبدالله، ابو جحيفه 63

2.1.9. امیران حجّ 63

1ـ عبیدالله بن عبّاس 63

2ـ عبدالله بن عبّاس 63

3ـ قثم بن عبّاس 64

2.2. تقسیم بندی کارگزاران امیرالمؤمنین7 65

2.2.1. کارگزاران متعهّد و متخصّص 67

1ـ مالک اشتر نخعی 67

2ـ قیس بن سعد 71

2.2.2. کارگزارانی که در یورش مأمورین معاویه فرار کردند 72

2.2.2.1. ورود بسر به مدینه و فرار ابو ایوب انصاری 73

2.2.2.2. ورود بسر به مکّه و فرار قثم بن عبّاس 73

2.2.2.3. ورود بسر به یمن (صنعا و جند) و فرار عبیدالله بن عبّاس و سعید بن نمران 74

2.2.3. کارگزارانی که از امیرالمؤمنین7 کناره گیری و یا به معاویه ملحق شدند 75

1ـ مصقلة بن هبيره شيبانی 75

2ـ يزيد بن حجّيه تيمی 76

3ـ قعقاع بن شور 77

4ـ نعمان بن عجلان 77

5ـ عروة بن عشبة [عمرو بن مالک بن عشبه] 78

6ـ جرير بن عبدالله بجلی 79

7ـ خرّيت بن راشد 80

2.2.4.کارگزارانی که نتوانستند در محل مأموریت خود حاضر شوند 80

1ـ سهل بن حنيف 80

2ـ سهل بن حنيف 80

3ـ عمارة بن شهاب ثوري 81

4ـ مالک اشتر 81

5ـ جعدة بن هبيره مخزومي 81

6ـ عون بن جعده 82

2.2.5. کارگزارانی که امیرالمؤمنین7 بر پیکر آنها نماز خوانده است 83

1ـ ابوقتاده‌ انصاری 83

2ـ سهل بن حنیف انصاری 84

3ـ قرظة بن کعب 85

2.2.6. کارگزاران عثمان در حکومت امیرالمؤمنین7 86

1ـ خالد بن عاص بن هشام 86

2ـ ابوموسي اشعری 86

3ـ اشعث بن قیس 87

4ـ جرير بن عبدالله بجلی 87

5ـ حبيب بن منتخب 87

6ـ حذيفة بن یمانی 88

2.2.7. کارگزارانی که در زمان خلافت امیرالمؤمنین7 کشته و یا شهید شدند 88

1ـ مالک اشتر 88

2ـ محمد بن ابي بکر 89

3ـ عبد الله بن عبد المدان حارثي 89

4ـ عبدالله بن خباب 89

5ـ عدي بن حارث 89

6ـ ابو حسان بکري 90

7ـ حلو بن عوف 90

8ـ عون بن جعده 90

9ـ عمرو بن عميس بن مسعود 91

2.2.8. کارگزارانی که مورد تشویق امیرالمؤمنین7 قرار گرفتند 92

1ـ سعد بن مسعود ثقفي 92

2ـ عمر بن أبي سلمه مخزومي 93

2.2.9. کارگزاران متخلّف 94

2.2.9.1. ابو موسی اشعری 94

2.2.9.2. اشعث بن قیس 95

2.2.9.3. منذر بن جارود عبدی 97

2.2.9.3.1. تخلّفات منذر بن جارود 98

1ـ اختلاس 98

2ـ تقسیم ناعادلانه‌ی بیت المال 99

3ـ کاهلی در انجام وظایف 99

2.2.9.4. يزيد بن حجّيه تيمی 100

2.2.9.5. قعقاع بن شور 100

2.2.9.6. نعمان بن عجلان 100

2.2.9.7. قدامة بن عجلان 101

2.2.9.8. مصقلة بن هبيره شيبانی 101

2.2.9.9. کمیل بن زیاد 103

2.2.9.10. عثمان بن حنیف 104

2.2.9.11. علي بن أصمع 106

2.2.9.12. ابوالاسود دوئلی 106

2.2.9.13. شریح قاضی 106

فصل سوّم 109

علل، شاخصه‌ها و راهکارهای کشف تخلّفات کارگزاران در حکومت علوی 109

3.1. ریشه یابی تخلّفات کارگزاران أمیرالمؤمنین7 111

3.1.1. آشفتگی فرهنگی و اجتماعی 112

1.1.3.1. تخلّف اشعث بن قیس 113

3.1.2. خبث ذاتی و باطنی 114

3.1.2.1. ابوموسی اشعری 115

3.1.2.2. اشعث بن قیس 116

3.1.3. دنیا گرایی و تجمّلگرایی 117

3.1.4. عدم درک صحیح نسبت به جایگاه مسئولیت 120

3.1.4.1. مصقلة بن هبيره شيبانی 121

3.1.5. ضعف مدیریت کارگزاران 122

3.1.5.1. کمیل بن زیاد 123

3.1.6. غفلت نسبت به جایگاه حسّاس مسئولیت 123

3.1.6.1. عثمان بن حنیف 124

3.2. شاخصه‌های تخلّفات کارگزاران در حکومت علوی 126

3.2.1. مصادیق تخلّفات کارگزاران در حکومت علوی 127

3.2.1.1. عدم رعایت در مصرف بیت المال و امکانات دولتی 127

3.2.1.2. استفاده‌ی شخصی از بیت المال 128

3.2.1.3. زیاده خواهی از بیت المال 128

3.2.1.4. تقسیم ناعادلانه‌ی بیت المال 129

1ـ نعمان بن عجلان و تقسیم ناعادلانه‌ی بیت المال 130

2ـ منذر بن جارود و تقسیم ناعادلانه‌ی بیت المال 130

3.2.1.5. رشوه پذیری 131

1ـ ردّ حلوای اشعث 132

3.2.1.6. بکارگیری کارگزار ناصالح و نالایق 132

3.2.1.7. مماشات با کارگزار خاطی 133

3.2.1.8. کاهلی در انجام وظایف 133

1ـ منذر بن جارود و کاهلی در انجام وظایف 134

3.2.1.9. عدم اطاعت از دستورات مافوق در حدود وظایف اداری 134

1ـ تمرّد ابوموسی اشعری از فرمان امیرالمؤمنین7 135

3.2.1.10. فریب حاکم و دروغ در ارائه‌ی گزارش 135

1ـ زياد بن ابیه و ارائه‌ی گزارش دروغ 135

3.2.1.11. عدم رعايت شرايط قضاوت 136

3.2.1.12. عدم دقّت در پاسداري از مرزها 136

3.2.1.13. جبهه گیری در مقابل دستورات مافوق 137

3.2.1.14. مداهنه و مماشات با دشمنان 137

3.2.1.15. کم توجّهی به فقرا و اقشار آسیب پذیر 138

3.2.1.16. احتجاب و فاصله گرفتن از مردم 139

3.2.1.17. رفتارهای خلاف شأن 140

1ـ شریح قاضی و خانه‌ی گران قیمت 141

2ـ قعقاع بن شور و مهریه‌ی سنگین 142

3ـ عثمان بن حنیف و شرکت در مهمانی اشرافی 142

3.3. بخش سوّم : راهکارهای کشف تخلّفات کارگزاران در حکومت علوی 143

3.3.1. اهمیت و ضرورت نظارت 145

3.3.2. اهداف و فوائد نظارت 146

3.3.3. جایگاه نظارت و بازرسی در حکومت امیرالمؤمنین7 147

3.3.4. شیوه‌های نظارت در حکومت امیرالمؤمنین7 149

3.3.4.1. نظارت آشکار 149

3.3.4.1.1. انواع نظارت آشکار 149

1ـ نظارت مستقیم و بدون واسطه 149

2ـ گرفتن گزارش کار از نیروها و کارگزاران و بررسی آنها 150

3ـ نظارت غیر مستقیم 151

نمونه‌ای از نظارت غیر مستقیم 152

3.3.4.2. نظارت مخفی و پنهان 153

3.3.4.3. نظارت عمومی 154

1ـ توجه به گزارشهاي مردمي و اعتماد به آنان 154

نمونه‌ای از گزارشات مردمی 155

2ـ تأسیس بیت القصص 156

فصل چهارم 159

واکنشهای امیرالمؤمنین7 نسبت به تخلّفات کارگزاران 159

مقدمه 161

4.1. قاطعیت در برخورد با متخلّفین 163

4.1.1. اجرای حدّ بر مرد بنی اسدی 164

4.1.2. تهدید کارگزار خیانتکار 164

4.1.3. استرداد گردنبند به بیت المال 165

4.2. تقسیم بندی واکنشها 166

4.2.1. واکنش نسبت به متخلّفین 167

4.2.1.1. واکنشهای گفتاری 167

1ـ تذکّر 168

2ـ اخطار 171

3ـ سرزنش و توبیخ 172

4ـ تهدید 174

5ـ نفرین 177

4.2.1.2. واکنشهای رفتاری 180

الف) عزل کارگزار متخلّف 180

موارد عزل کارگزار متخلف 181

1ـ فساد مدیران 181

2ـ عدم اطاعت از دستورات حاکم در حدود وظایف اداری 182

3ـ خیانت در بیت المال 183

ب) کیفر با تازیانه 185

ج) زندان 186

د) تغییر محلّ جغرافیایی خدمت 187

هـ) اجرای حدود الهی 188

4.2.2. واکنشها نسبت به تخلّفات 189

4.2.2.1. بازخواست مالک اشتر 189

4.2.2.2. تخریب خانه‌ی کارگزاران متخلّف 192

4.2.2.3. نفرین امیرالمؤمنین7 به یزید بن حجیه 193

4.3. تحلیل و اعتبار سنجی واکنشهای نامتعارف امیرالمؤمنین7 نسبت به تخلّفات کارگزاران 195

4.3.1. مجازات ابن هرمه (کارگزار سوق الاهواز) 196

4.3.1.1. بررسی سندی 198

4.3.1.2. بررسی محتوایی 201

الف) شخصیت ابن هرمه 202

ب) شخصیت رفاعة بن شداد 202

ج) مجازات ابن هرمه 203

4.3.2. تخریب خانه‌ی کارگزاران متخلّف 205

ضمائم 210

فهرست منابع 220

 

 

 

 

فصل اوّل : کلیات و مفاهیم

1.1. کلیات

 

1.1.1. بیان مسأله

همواره و در نوع حکومتها برخی از کارگزاران حکومتی بنا بر دلایلی، با نقض قوانین و مقرّرات مربوط به شغل خود ـ و حتّی در خارج از حوزه‌ی کاری و شغلی و بیرون از اداره ـ مرتکب تخلّفات مختلفی از قبیل تخلّفات اقتصادی، اجتماعی، قضایی و حتّی اخلاقی شده‌اند. از طرفی به دلیل تأثیری که تخلّفات کارگزاران در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه دارد، پیشگیری از تخلّفات و در نهایت برخورد با کارگزاران خاطی نیز در همه‌ی حکومتها رایج بوده، و بدون استثنا در همه‌ی حکومتها از شیوه‌های گوناگونی برای مجازات متخلّفین استفاده شده است. امّا گاهی در این برخوردها افراط و تفریطهایی صورت گرفته است به طوری که گاهی تناسب بین تخلّف و مجازات رعایت نشده است و گاهی آداب مجازات رعایت نشده است و گاهی نیز به خاطر برخی ملاحظه کاریهای سیاسی، اجتماعی و قومی، با متخلّفین هیچگونه برخوردی نشده است.

در این میان، حکومت امیرالمؤمنین7 نیز ــ که به عنوان یک حکومت اسلامی، حق مدار و عدالت طلب مطرح است و در رأس آن یک انسان کامل و معصوم قرار دارد ــ از این قاعده مستثنی نبوده و برخی از کارگزاران حکومت علوی نیز مرتکب تخلّفاتی شده‌اند و أمیرالمؤمنین7 با در نظر گرفتن شرایط و با توجّه به نوع و میزان تخلّف، بدون هیچگونه ملاحظه کاری سیاسی، اجتماعی و قومی، قاطعانه با متخلّفین برخورد می‌کرده است. نوع تخلّفات انجام شده، علل ارتکاب تخلّفات و برخوردهای أمیرالمؤمنین7 با متخلّفین، از جمله مواردی است که در این پژوهش مورد تحلیل و بررسی قرار خواهند گرفت.

تعداد صفحه : 316

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :