دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیعه شناسی

گرایش : تاریخ

عنوان : وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه

دانشگاه قم

دانشکده الهيات

پايان نامه کارشناسی ارشد شيعه شناسی

 گرايش تاريخ

عنوان:

وضعيت تشيع در استان خوزستان در دوره آل بويه

استاد راهنما:

دکتر محمد جواد نجفی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. ‌أ

مقدمه. 1

1-1.  تعريف مسأله. 2

1-2.  سوال­هاي تحقيق.. 3

1-2-1. سوال اصلی تحقيق.. 3

1-2-2. سوال­های فرعی تحقيق.. 3

1-3. ضرورت انجام تحقيق.. 3

1-4. تعريف مفاهيم.. 4

1-4-1. سوال­هاي تعریف لغوی و اصطلاحی شيعه. 4

1-4-2. تعریف لغوی و اصطلاحی تشيّع.. 6

1-4-3. تعریف لغوی و اصطلاحی واژه خوزستان.. 6

1-4-5. تعریف لغوی و اصطلاحی آل بويه. 7

1-5. پيشينه تحقيق.. 8

1-6. هدف­های تحقيق.. 9

1-6-1. هدف اصلی.. 9

1-6-2. اهداف فرعی.. 9

1-7. روش پژوهش…. 9

فصل دوم: معرفی آل بویه. 10

2-1. اوضاع جهان اسلام در قرن چهارم ه. ق.. 12

2-2. به قدرت رسيدن آل بويه. 13

2-3. اسامی امرای آل بويه و زمان امارت هر يک…. 18

2-3-1. ديالمه فارس‏… 18

2-3-2. ديالمه عراق و خوزستان و كرمان‏.. 18

2-3-3. ديالمه ری و اصفهان و همدان‏.. 19

2-4. نسب آل بويه. 20

2-5. مذهب آل بويه. 22

2-6. علل پيشرفت آل بويه. 26

2-7. خدمات آل بويه. 28

2-8. خدمات امنيتي.. 28

2-9. خدمات عمراني و رفاهي.. 28

2-10. خدمات علمي- فرهنگی.. 33

2-11. سقوط آل بويه. 36

فصل سوم: جغرافیای تاریخی خوزستان.. 37

3-1. جغرافيای تاريخی خوزستان.. 39

3-2. اوضاع اجتماعی- اقتصادی.. 41

3-2-1. زبان.. 41

3-2-2. آئين.. 42

3-2-3. وضعيت اقتصادی.. 42

3-3. سابقه تاريخی شهرهای خوزستان.. 44

3-3-1. عسکرمکرم. 44

3-3-2. دَوْرَق.. 45

3-3-3. اهواز. 46

3-3-4. شوشتر. 48

3-3-5. جندی‌شاپور. 48

3-3-6. دزفول.. 49

3-3-7. شوش… 49

3-3-8. رامهرمز. 51

3-3-9. ايذج.. 51

3-3-10. ارّجان (بهبهان). 52

3-3-11. آبادان.. 54

فصل چهارم: خوزستان در عصر آل بویه. 55

4-1. خوزستان در دوره ايران پس از اسلام. 57

4-2. تسلط مرداويج بر اهواز. 60

4-3. ديالمه عراق و خوزستان‏.. 62

4-3-1. معز‌‌الدوله ۳۳۴-  ۳۵۶ ه.ق.. 63

4-3-2. عز‌‌الدوله بختيار پسر معز‌‌الدوله (۳۵۶-۳۶۷ه.ق). 64

4-3-3. عضد‌‌‌الدوله پسر ركن الدوله (۳۶۷-۳۷۲ه.ق). 65

4-3-5. صمصام الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله  (۳۸۸ -۳۷۲ ه.ق). 67

4-3-6. شرف‌الدوله ابو الفوارس شيرذيل پسر عضد‌‌‌الدوله (۳۷۲- ۳۷۹ ه.ق). 67

4-3-7. بهاء‌الدوله پسر عضد‌‌‌الدوله ( ۳۷۹ – ۴۰۳ ه.ق ). 69

4-3-8. سلطان الدوله ابو شجاع پسر بهاء‌الدوله (۴۰۳- ۴۱۲ ه.ق). 73

4-3-9. مشرف‌الدوله ابوعلی پسر بهاء‌الدوله (۴۱۲- ۴۱۶ ه.ق ). 74

4-3-10. ابو طاهر جلال‌الدوله  پسر بهاء‌الدوله (۴۱۶-۴۳۵ ه.ق). 75

4-3-11. ابوکاليجار مرزبان پسر سلطان الدوله (۴۳۵-۴۴۰ ه.ق). 77

4-3-12. ملک الرحيم پسر ابوکاليجار (۴۴۰-۴۴۷  ه.ق). 78

فصل پنجم: علمای خوزستان در عصر آل بویه. 82

5-1. سابقه تشيّع در خوزستان.. 84

5-2. علمای خوزستان در قرن چهارم ه.ق.. 90

5-2-1. حسين بن روح نوبختی ‏(قرن چهارم). 90

5-2-2. عبدالله بن احمد بن موسی بن زياد جواليقی اهوازی  (۲۱۶- ۳۰۶ ه.ق). 91

5-2-3. محمد بن خلف بن حيّان بن صدقه الضبی، ابوبکر، (م ۳۰۶ ه.ق). 92

5-2-4.  احمد بن اسماعيل بن عبدالله ، ابوعلی اهوازی ( م ۳۳۰ ه.ق). 92

5-2-5. علی بن محمد بن ابی الفهم ، معروف به قاضی تنوخی (۲۸۷ -۳۴۲ ه.ق). 93

5-2-6. ابن عُقده، موسی بن هارون بن صلت اهوازی (۳۱۷  ه.ق ). 94

5-2-7. احمد بن محمد بن جعفر ابوعلی صولی ( زنده ۳۵۳ ه.ق). 95

5-2-8. حسن بن عبدالرحمن بن خلّاد رامهرمزی، (م حدود ۳۶۰ ه.ق ). 95

5-2-9. حسن بن سعيد بن جعفر بن فضل بن شاذان بصری(۲۶۹ -۳۷۱ ه.ق). 96

5-2-10. حسن بن عبدالله بن سعيد بن اسماعيل عسکری(۲۹۳ -۳۷۸ ه.ق). 97

5-2-11.  محسن بن علی بن محمد بن ابی الفهم ابوعلی تنوخی(۳۲۷ -۳۸۴ ه.ق). 98

5-2-12. حسن بن عبدالله بن مهران ابوهلال عسکری(زنده در ۳۹۰ ه.ق). 99

5-2-13.  فارس بن سليمان ابو شجاع ارّجانی( قرن چهارم). 100

5-2-14. ابوعلی حسن بن علی بن ابراهيم  بن شاهق اهوازی( ۳۶۲ – ۴۴۶ ه.ق ). 101

5-2-15. بندار ارّجانی(قرن چهارم). 101

5-2-16. ابو عبدالله ارّجانی(قرن چهارم). 102

نتيجه گيری.. 103

فهرست منابع و مآخذ.. 104

الف. منابع فارسی.. 104

ب. منابع عربی.. 10
چکیده
پس از چیرگی مسلمانان بر ایران، سلسله آل بویه نخستین حکومت ایرانی بود که مرزهای خود را تا عراق گسترش داد و حتی بغداد را هم تصرف کرد. دولت شيعي آل بويه که با همکاري سه برادر تشکيل شد،‌ يکي از اثرگذارترین دولت ها در تاريخ تشيع به شمار مي آيد. هدف از نگارش این رساله، بررسی اوضاع تشیع در استان خوزستان در عصر آل بویه، آشنایی با تاریخ تشیع خوزستان در این دوره و بررسی نقش آل بویه در گسترش تشیع در این سرزمین است. روش پژوهش، کتابخانه ای و توصیفی است. بر اساس این تحقیق، آل بویه در رشد و گسترش تشیع نقش چشمگیری داشته و اقدامهای برجسته ای در این زمینه انجام دادند. عصر آل بویه اوج دوران علمی، ادبی و فرهنگی است که آن را رنسانس اسلامی می­نامند. آنها از دانشمندان به خوبی حمایت کرده و شعایر شیعیان را زنده کردند. مانند برگزاری مراسم شهدای کربلا و جشن عید غدیر و … محدثان و علمای بسیاری از خوزستان برخاسته اند. امرای آل بویه به خوزستان توجه ویژه ای داشته و خدمات عمرانی و مذهبی بسیاری در این استان انجام داده اند. از جمله ساختن مساجد و کتابخانه های بزرگی در شهرهای خوزستان به ویژه اهواز و رامهرمز، بناهایی مربوط به تجارت و ارتباطات، کشیدن نهری میان شطّ العرب و کارون برای آسان سازی عبور و مرور،  ترویج کشاورزی و آبادانی و مهمتر از همه توجه و احترام ویژه به دانشمندان و علمای شیعی که مایه تدوين متون فقهى و حديثى و در نتیجه گسترش فرهنگ و معارف شیعی گردید.

مقدمه
آل بویه از مشهور­ترین خاندان­های شیعه ایرانی بودندکه از سال ۳۲۱ تا ۴۴۷ ه.ق حکومت کردند. بنیان­گذاران این دولت، سه برادر به نام­های علی، حسن و احمد هستند که به شجاعت و جنگاوری معروف بودند. آنان با وحدت و همکاری بسیار زیاد و نیز با توجه به گرایش به تشیع، توانستند مرداویج را کنارگذاشته، ابتدا بر فارس و جنوب ایران و سپس بر ری، قم، اصفهان، کرمان و از شمال تا مرزهای قلمرو سامانیان تسلط پیدا کنند و پس از آن دامنه حکمرانی خود را به عراق توسعه دهند و خلافت عباسی را چنان در ید قدرت خود بگیرند که تنها اسم و رسمی از آن باقی بگذارند. آل بویه، خلیفه را بر اساس مصالح خود از خلافت عزل می­کردند و حتی او را کور کرده یا می­کشتند و خلیفه دیگری نصب می­کردند؛ امری که در حکومت­های نیمه مستقل پیش از آنان هیچ سابقه نداشت. در نتیجه با قدرتی که داشتند، توانستند نقش مهمی در توسعه و گسترش تشیع در قرن چهارم و پنجم هجری قمری در این مناطق داشته باشند. دوره آل بويه دوره  درخشش علمي و فرهنگي ايران و جهان اسلام است. اين خاندان شيعي ايراني نقش مهمي در حفظ و گسترش ميراث حديثي، فقهي و كلامي شيعه در ايران و عراق ايفاء كرد و به تحكيم پايه‌ها و مباني تشيع اماميه و ترويج آن پرداخت. دانشمندان، متكلمان ، محدثان ، فقها و مفسران بزرگي چون شيخ طوسي، شيخ مفيد، سيد رضي، شيخ صدوق و…. در دوران حکومت آل بويه تربيت يافتند و با تشكيل جلسه­هاي مناظره به شبهه­هاي كلامي و فقهي پاسخ دادند. آنان پس از استقرار در شهرهای ری، اصفهان و شیراز به سوی بغداد، مركز حكومت عباسی حركت كردند و خلافت و شخص خلیفه را در اختیار گرفتند. حکومت آل بویه نقطه عطف سیاسی در روابط ایران و بغداد و آغازی بر ورود خلفای عباسی به  دوره ضعف سیاسی و از دست دادن اقتدار معنوی و دنیوی است. تسلط آل بویه بر بغداد، ضعف خلفای عباسی را که از چندین دهه پیش آغاز شده بود،آشکار ساخت. آنها اختیارات معنوی و دنیوی را از خلفای عباسی سلب کردند به­طوری که پس از زوال این دولت نیز خلفا هیچگاه به جایگاه قدرتمند اولیه خود بازنگشتند. استان خوزستان از دیرباز سابقه زیادی در تشیع دارد. از صدر اسلام بعضی افراد شیعه در خوزستان زندگی می­کردند و حضور این افراد، زمینه­ای برای گسترش تشیع در این استان بود. در طی قرون بعدی نیز به ویژه در دوره آل بویه که تشیع رونق فراوانی یافت، تعداد علمای شیعه در این استان افزایش یافته که با پرورش شاگردان فراوان، نقش مهمی در گسترش تشیع داشته اند.

تعداد صفحه : 124

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: تاریخ

3 Comments

Comments are closed.