دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاريخ

عنوان : نقش سيدمحمدطباطبايي در انقلاب مشروطه

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد محلات

رشته : تاريخ

موضوع:

نقش سيدمحمدطباطبايي در انقلاب مشروطه

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر حسين زماني

استاد مشاور:جناب آقاي  دكتر سياوش ياري

سال تحصيلي: 1390

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

سید محمد طباطبایی یکی از رهبران روحانی و مذهبی انقلاب مشروطه ایران است كه  با توجه به جایگاه وي در انقلاب مشروطه و مقام علمی و معنویشان و نیز مقبولیتی که نزد مردم داشته است، همراه و همگام  با سید عبدالله بهبهانی لحظه‌هاي شرایط سخت انقلاب مشروطه در کنار مردم بوده و سختیها را به جان خریده اند.

طباطبایی با وجود نفوذ و موقعیتی که تنها در سایه صداقت و صحت عملش بدست آورده بود، لحظه ای از فکر مردم و ایجاد عدالتخانه خارج نشد، حتی عده ای درصدد برآمدند که با پیشنهاد رشوه وی را از ادامه راه منصرف سازند ولی مرد صادق و استوار انقلاب، لحظه ای تزلزل به خود راه نداد.

مرد بزرگوار صدمات بیشماری پذیرا شد زماني در حضرت عبدالعظیم متحصن شد زمانی به قم مهاجرت کرد تا جایی که پس از به توپ بستن مجلس به گردنش زنجیر انداختند و با بی احترامی زیاد محبوسش کردند و در نهایت به مشهد تبعید گرديد.

شجاعت، صداقت سید محمد طباطبایی در جریان انقلاب و نیز آگاهی او برای رسیدن به هدف و نیز انتخاب راه و روش صحیح برای دستیابی به هدف مذكور از بارزترين ويژگي هاي اين رجل سياسي بوده است.حاصل سخن اینکه سيدمحمدطباطبايي يكي از شخصيت هاي موثر تاريخ ایران است  كه در جهت تعالی و پیشرفت این سرزمین نقش اساسي داشته اند.  نقشی تاثیر گزار که درخور بررسی و معرفی به علاقه مندان تاریخ ایران است.

واژگان کلیدی: سید محمد طباطبایی، انقلاب مشروطیت ايران ، عدالتخانه، انجمن‌هاي مخفی، مجلس شورای ملی و فراموشخانه

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                          صفحه

بخش مقدماتي………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

نقد و بررسي منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………… 6

روزنامه و مجلات: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

متون تاريخي……………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

كليات تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11

پيشينه تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

روش  كار تحقيق: ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

موانع  و كاستي هاي تحقيق: …………………………………………………………………………………………………………. 13

بخش اول

زندگی نامه سید محمد طباطبایی……………………………………………………………………………………………………. 14

فصل اول: ورود طباطبايي به ايران و احترام وي به ميرزاي آشتياني …………………………………………….. 15

و اكنش ناصرالدين شاه به هنگام ورود طباطبايي  به تهران: ………………………………………………………… 17

دوران ميان سالي و حمايت وي از مدارس جديد………………………………………………………………………….. 19

فرزندان سید محمد طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………….. 21

املاک و دارائی:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

وفات طباطبايي: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 22

فصل دوم : ريشه‌هاي  فکری سید محمد طباطبایی

نامه سيد جمال الدين اسدآبادي به سيد محمد طباطبايي………………………………………………………………. 25

آگاهي فكري طباطبايي……………………………………………………………………………………………………………………. 26

اندیشه های طباطبایی در مورد مشروطیت : ………………………………………………………………………………….. 28

عدالت و مساوات  طباطبایی: ………………………………………………………………………………………………………… 33

آزادی انديشي  طباطبایی…………………………………………………………………………………………………………………. 38

ديدگاه سید محمد طباطبایی نسبت به نظام حکومتی: …………………………………………………………………… 40

بخش دوم: فعالیت های سیاسی طباطبايي

ورود طباطبايي به ايران و احترام وي به ميرزاي آشتياني……………………………………………………………….. 45

فعالیت های فرهنگی: ……………………………………………………………………………………………………………………… 47

آثار سید محمد طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………………… 51

فصل دوم : طباطبایی و مشروطیت

مقدمه انقلاب مشروطیت: ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

حادثه بانك: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

ماجرای عسگر گاریچی: …………………………………………………………………………………………………………………. 62

ماجرای کرمان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 63

ماجراي مسيونوز بلژيكي و واكنش سيدين: ………………………………………………………………………………….. 65

تأسیس انجمن مخفی اول: ……………………………………………………………………………………………………………… 70

انجمن مخفي: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

انجمن مخفي و اتحاد سيدين: ………………………………………………………………………………………………………… 70

نقش طباطبايي در انجمن مخفي: …………………………………………………………………………….. 75

پی گیری مطالبات توسط طباطبایی: ………………………………………………………………………………………………. 76

فصل سوم: مهاجرت صغري

مهاجرت صغري و نقش طباطبایی……………………………………………………………………………………………………. 81

واقعه مسجد شاه «چهارشنبه 15شوال 1323» ……………………………………………………………………………… 83

گران شدن قند و چوب خوردن تجار: ……………………………………………………………………………………………. 85

ملاقات طباطبایی با عین الدوله: …………………………………………………………………………………………………….. 86

نشست باغشاه: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

نامه سید محمد طباطبایی به عین الدوله: ………………………………………………………………………………………. 88

برپايي مراسم روضه خواني توسط عين الدوله……………………………………………………………………………….. 90

آشوب در فارس و مشهد: ……………………………………………………………………………………………………………… 90

نامه سيدمحمدطباطبايي به مظفرالدين شاه: ……………………………………………………………………………………. 92

موعظه‌ی طباطبایی در چهارم جمادی الاول 1324 هجری قمری…………………………………………………. 95

نامه ناصر الملک به طباطبایی: ……………………………………………………………………………………………………….. 97

تحصن در مسجد جامع: …………………………………………………………………………………………………………………. 100

فصل چهارم: مهاجرت کبری

فرمان مشروطه: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

طباطبایی و انجمن مخفی دوم: ………………………………………………………………………………………………………. 114

انجمن ملي: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 116

فصل پنجم: طباطبایی و مجلس اول شورای ملی:

اعتقاد و اخلاص طباطبايي نسبت به حكومت ملي…………………………………………………………………………. 121

ترکیب نمایندگان مجلس اول : ………………………………………………………………………………………………………. 122

تدوین متمم قانون اساسی : ……………………………………………………………………………………………………………. 128

طباطبایی تا به توپ بستن مجلس…………………………………………………………………………………………………… 132

مرگ مظفرالدین شاه و تاج گذاری محمد علی شاه: …………………………………………………………………….. 133

شخصیت محمد علی شاه از دیدگاه نویسندگان: …………………………………………………………………………… 135

طباطبایی در مذاکرات مجلس شورای ملی…………………………………………………………………………………….. 140

مخالفت طباطبايي با واگذاري شيلات شمال به ليانازوف …………………………………………………………….. 142

پیشنهاد طباطبایی جهت تشکیل انجمن بلدیه و عدلیه……………………………………………………………………. 143

اعتراض طباطبايي به مجلس……………………………………………………………………………………………………………. 145

به توپ بستن مجلس : …………………………………………………………………………………………………………………… 148

دستگیری وتبعید : …………………………………………………………………………………………………………………………… 150

بازگشت سید محمد طباطبایی از مشهد به تهران: …………………………………………………………………………. 152

طباطبايي و مجلس دوم: …………………………………………………………………………………………………………………. 154

دولت موقت و مهاجرت طباطبايي به استانبول ………………………………………………………………………………. 155

 

فصل ششم: ارتباط يا عضو يت سيد محمد طباطبايي در سازمان فراماسونري

منشا پيدايش فراماسونري…………………………………………………………………………………………………………………. 159

عضويت طباطبايي در جامع آدميت: ………………………………………………………………………………………………. 160

طباطبايي و فراماسونري…………………………………………………………………………………………………………………… 162

نتيجه گيري: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 166

كتابنامه: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

تصاوير: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 174

پيوست:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 179

مقدمه:

تاريخ كشورمان به بلنداي نام ايران مهد بزرگاني بوده است كه همواره نامشان بر تارك اعصار مي درخشد بزرگاني كه بررسي زندگي و انديشه آنان جذاب و قابل تامل است. سيدمحمد طباطبايي يكي از روحانيون و چهره هاي سياسي دوره قاجار است كه سهم بسزائي در انقلاب مشروطه دارد و در كنار سيدعبدالله بهبهاني به سيدين سندين شهرت يافتند.

اتحاد اين دو به روايت تمام مورخين معاصر باعث پيشرفت كار مشروطه خواهان تا  صدور دستخط مشروطيت توسط مظفرالدين شاه شد.

سيدمحمد طباطبايي بدليل مسافرتهاي مختلف ‌به‌كشورهاي همسايه وارتباط با شخصيت‌هايي چون سيدجمال الدين اسد آبادي و مطالعه روزنامه ها و مجلات  آن كشورها به اوضاع آن روزگار كاملا آگاه بود  البته شاگردي شيخ هادي نجم آبادي هم از قبل وي را متاثر ساخته بود.

تلاش طباطبايي در طول تحصن در عبدالعظيم  و مهاجرت به قم تا صدور دستخط مشروطيت از سوي مظفرالدين شاه همگي گواه اين مسئله است كه طباطبايي صادقانه، و آگاهانه در پي دستيابي به مشروطه بود مظفرالدين شاه به هنگام نطق در اولين مجلس شوراي ملي از طباطبايي قدرداني كرد شاه با همه سادگي كه داشت حوادث زمان خود را سنجيده بود و متوجه شخصيت صادق و بي غرض سيدمحمد شده بود.

طباطبايي پس از پيروزي انقلاب مشروطه به دليل جايگاه قابل اعتمادي كه داشت همراه با بهبهاني همواره در مجلس حضور داشتند و ناظر بر كار مجلس و وكلا بودند و تا زمان به توپ بستن مجلس و تبعيد به خراسان از تلاش باز نايستاد.

پس از بازگشت از خراسان بدليل شهادت شيخ فضل الله و سپس ترور سيدعبدالله و نيز نتيجه انقلاب مشروطه و حال بيمار و زار خود مايوس و نااميد از زحماتي كه كشيدند  همواره مي گفت: « سركه ريختیم شراب شد.»

تعداد صفحه : 223

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: تاریخ