دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی

گرایش : دوره تاریخی

عنوان : طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان  براساس نمونه‌ی IADB

دانشگاه بوعلی سینا

دانشکده‌ هنر و معماری

گروه آموزشی باستان‌شناسی

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ کارشناسی ارشد در رشته‌ باستان‌شناسی گرایش دوره‌ تاریخی

عنوان:

طراحی و ایجاد پایگاه فارسی داده‌های باستان‌شناسی فصل اوّل کاوش محوطه‌ ده‌بزان  براساس نمونه‌ی IADB

استاد راهنما:

دکتر یعقوب محمدی‌فر

استاد مشاور:

دکتر حسن ختن‌لو

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..1 

فصل اوّل: کلّیات پژوهش ………………………………………………………………………………….3

1-1: بیان‌مسأله ……………………………………………………………………………………………4

1-2:اهمیّت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………4

1-3:اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………….5

1-4:پرسش‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….6

1-5: فرضیه‌های پژوهش…………………………………………………………………………………6

1-6:روش‌ تحقیق …………………………………………………………………………………………7

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش………………………………………………………………………….8

2-1:مروری بر تاریخچه‌ی کاربرد رایانه در باستان‌شناسی………………………………….9

2-1-1: سابقه‌ی کاربرد پایگاه داده در باستان‌شناسی…………………………………………11

2-1-2: استفاده از رایانه در باستان‌شناسی ایران……………………………………………14

2-2:تاریخچه و روند تحوّل پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی (IADB)………………14

2-2-1: از شکل‌گیری IADB تا ایجاد نسخه‌ی نهایی آن……………………………….14

2-2-2: پروژه‌ی شهر رومی سیلچستر و تغییر و تحوّلات IADB…………………………

2-3: معرّفی تپه‌ی  باستانی ده‌بزان و مروری بر فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت گرفته در آن…..20

2-3-1: موقعیّت جغرافیایی شهرستان اسدآباد، روستا و تپه‌ی ده‌بزان…………………20

2-3-2: سابقه‌ی فعّالیّت‌های باستان‌شناسی صورت‌گرفته در تپه‌ی ده‌بزان…………….22

2-3-2-1: کشف اتّفاقی تعدادی شالی و پایه‌ستون در سال 1365 ه.ش…………………..22

2-3-2-2: بررسی، گمانه‌زنی و تعیین حریم تپه در سال 1373 ه.ش……………………..23 

2-3-2-3: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان در سال 1392 ه.ش…………………………….24

فصل سوم: روش پژوهش (شیوه‌ی کاوش تپه‌ی ده‌بزان و چگونگی کار با پایگاه داده‌)…25

3-1: فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان……………………………………………………………………26

3-1-1: اشاره‌ای مختصر به برنامه و چگونگی کاوش فصل اوّل تپه‌ی ده‌بزان……………..26

3-1-2: کارگاه انتخابی C و داده‌های به‌دست آمده……………………………………………30                                             

3-1-2-1: موقعیت کارگاه ……………………………………………………………………………30

3-1-2-2: هدف از ایجاد کارگاه………………………………………………………………………31

3-1-2-3: شرح نقاط کارگاه………………………………………………………………………….31

3-1-2-4: شرح کاوش کارگاه ………………………………………………………………………….31

3-1-2-5: مرحله‌بندی کارگاه …………………………………………………………………….36

3-1-2-6: شرح معماری کارگاه ………………………………………………………………………37

3-2: معرّفی اجزاء پایگاه داده‌ی IADB و روش کار با آن…………………………….. 38

3-2-1: تنظیمات اوّلیه‌ی پروژه در IADB………………………………………………………

3-2-2: منابع داده در پایگاه داده‌ی IADB……………………………………………………..

3-2-3: چگونگی استفاده از پایگاه داده……………………………………………………….43

3-2-3-1: نوارابزار اصلی پایگاه و اجزاء آن………………………………………………….43

3-2-3-2: راهنمای استفاده از پایگاه داده………………………………………………………48

3-2-3-2-1: راه‌اندازی یا بازیابی یک سرور IADB…………………………………………

3-2-3-2-1-1: راه‌اندازی سرور IADB………………………………………………………..

3-2-3-2-1-2: بازگرداندن داده‌ها به یک سرور IADB………………………………….

3-2-3-2-1-3: به‌روزرسانی یک سرور IADB موجود……………………………………..53

3-2-3-2-1-4: مدیریت گروه‌های کاربری…………………………………………………….54

3-2-3-2-2: رونوشت یادداشت‌های کانتکست …………………………………………….55

3-2-3-2-2-1: پیشینه …………………………………………………………………………..55

3-2-3-2-2-2: شکل رونوشت یادداشت‌های کانتکست …………………………………56

3-2-3-2-2-3: نکات کلیدی………………………………………………………………….56

3-2-3-2-2-4:  فواید یادداشت‌های رونوشت کانتکست……………………………….57

3-2-3-2-2-5: ایجاد گروهی از رونوشت یادداشت‌های کانتکست…………………58

3-2-3-2-2-5-1: اسکن کردن برگه‌های ثبت کانتکست (CRS)……………………….58

3-2-3-2-2-5-2: انتقال (بارگذاری) رونوشت‌های اسکن شده به پایگاه……………59

3-2-3-2-2-5-3: ویرایش‌های بعدی رونوشت یادداشت‌های کانتکست…………….60

3-2-3-2-2-5-4: حاشیه‌نویسیِ تصویر رونوشت……………………………………….60

3-2-3-2-3: دیجیتالی کردن نقشه‌های یک کانتکست منفرد………………………….61

3-2-3-2-3-1: آماده‌سازی برای دیجیتالی کردن…………………………………………61

3-2-3-2-3-1-1: استفاده از یک تصویر اسکن شده از نقشه……………………….61

3-2-3-2-3-1-2: استفاده از تبلتِ دیجیتالی‌ کننده…………………………………….64

3-2-3-2-3-2: کالیبره کردن…………………………………………………………………..65

3-2-3-2-3-3: کشیدن نقشه…………………………………………………………………65

3-2-3-2-3-3-1: خطوط پیرامونی کانتکست……………………………………………65

3-2-3-2-3-3-2: سنگ‌ها……………………………………………………………………….66

3-2-3-2-3-3-3: هاشورها………………………………………………………………….66

3-2-3-2-3-3-4: موقعیت سطوح…………………………………………………………..66

3-2-3-2-3-3-5: موقعیت یافته‌ها………………………………………………………..67

3-2-3-2-3-3-6: برچسب‌ها یا عناوین……………………………………………………67

3-2-3-2-3-3-7: خطوط………………………………………………………………….67

3-2-3-2-3-3-8: نشانگرها…………………………………………………………………..67

3-2-3-2-3-3-9: چاله‌‌های تیرک……………………………………………………………..67

3-2-3-2-4: مدارک IADB …………………………………………………………………..

3-2-3-2-4-1: مقدمه………………………………………………………………………….68

3-2-3-2-4-2: فهرست (دفترچه) راهنمای مدارک IADB……………………………..

3-2-3-2-4-2-1: استفاده از برچسب‎ها برای مرتبه‎بندی مدارک………………..70

3-2-3-2-4-2-2: نمایش و تصحیح جزئیات مدارک (فراداده)…………………….71

3-2-3-2-4-2-3: اطّلاعیه‌های (تذکرات) مدارک…………………………………………71

3-2-3-2-4-2-4: لینک کردن مدارک به منابع IADB………………………………….

3-2-3-2-4-3: کنترل دسترسی به مدارک……………………………………………….72

3-2-3-2-4-4: مدیریت مدارک داخلی…………………………………………………….73

3-2-3-2-4-4-1: ایجاد یک مدرک جدید………………………………………………73

3-2-3-2-4-4-2:  نمایش و ویرایش مدارک داخلی………………………………73

3-2-3-2-4-4-3: تصاویر در مدارک داخلی…………………………………………….75

3-2-3-2-4-4-4: مدارک اصلی……………………………………………………………75

3-2-3-2-4-4-5: لینک‌های الحاقی به منابع IADB…………………………………

3-2-3-2-4-4-6: نمایش کد منبع………………………………………………………..77

3-2-3-2-4-5: مدیریت مدارک و فایل‌های خارجی………………………………..78

3-2-3-2-4-5-1: بارگذاری مدارک و فایل‌ها…………………………………………..78

3-2-3-2-4-5-2: نمایش، دانلود و جایگزینی مدارک و فایل‌های بارگذاری‌ شده…78

3-2-3-2-4-5-3: ارسال مدارک یا فایل‌ها به IADB از طریق ایمیل……………….79

3-2-3-2-4-6: سابقه‌ی مدارک …………………………………………………………….80

3-2-3-2-4-7: نمایش مدارک در دستگاه‌های تلفن همراه ………………………80

3-2-3-2-5: کاتالوگ عکس IADB …………………………………………………..

3-2-3-2-5-1: مقدمه ………………………………………………………………….81

3-2-3-2-5-2: وضوح تصاویر ………………………………………………………….82

3-2-3-2-5-3: بارگذاری تصاویر در IADB …………………………………………..

3-2-3-2-5-4: فراداده‌ی عکس …………………………………………………………84

3-2-3-2-6: ایجاد مقاطع و استفاده از آن‌ها………………………………………..85

3-2-3-2-6-1: ایجاد یک مقطع………………………………………………………….85

3-2-3-2-6-2: ویرایشگر مقطع…………………………………………………………..85

3-2-3-2-6-2-1: تنظیم حد و مرز و سطح مبنای ارتفاع مقطع……………..85

3-2-3-2-6-2-2: استفاده از نوار ابزار طراحی……………………………………..86

3-2-3-2-6-2-3: افزودن عناوین………………………………………………………..87

3-2-3-2-6-2-4: اعمال تغییرات در مقطع…………………………………………88

3-2-3-2-6-2-5: افزودن یادداشت‌ها به یک مقطع………………………………..88

3-2-3-2-6-2-6: افزودن فهرست راهنما و کلید­واژه به یک مقطع…………….88

3-2-3-2-6-3: نشان دادن خطوط مقاطع در مرور­گر نقشه…………………….89

3-2-3-2-6-4: افزودن مقاطع به نمودارهای ساختاری (ماتریس‌ها)…………89

3-2-3-2-6-5: افزودن مقاطع به مدارک…………………………………………….90

3-2-3-2-7: نمودارهای لایه‌نگاری ماتریس……………………………………………90

3-2-3-2-7-1: ایجاد یک ماتریس جدید………………………………………………..90

3-2-3-2-7-2: نوارابزار ویرایشگر ماتریس…………………………………………….90

3-2-3-2-7-3: افزودن کانتکست‌ها به ماتریس……………………………………91

3-2-3-2-7-4: ارتباط دادن کانتکست‌ها………………………………………………..93

3-2-3-2-7-5: حذف کانتکست‌ها از ماتریس…………………………………………..93

3-2-3-2-7-6: کار کردن با یک ماتریس………………………………………………..94

3-2-3-2-7-6-1: پیدا کردن آیتم ماتریس……………………………………………….94

3-2-3-2-7-6-2: انتخاب آیتم‌ها……………………………………………………….94

3-2-3-2-7-6-3: مشاهده‌ی اطلاعات مربوط به آیتم‌های ماتریس……………….94

3-2-3-2-7-6-4: گروه‌بندی آیتم‌ها روی یک ماتریس…………………………..95

3-2-3-2-7-6-5: علامت‌گذاری کانتکست‌ها به عنوان هم‌پایه ……………….95

3-2-3-2-7-6-6: مخفی کردن ارتباط (لینک)‌های غیرضروری…………………..95

3-2-3-2-7-6-7: افزودن کانتکست‌ها به یک مجموعه یا شیء…………………96

3-2-3-2-7-6-8: استفاده از پرچم‌های ماتریس………………………………………96

3-2-3-2-7-6-9: متّصل کردن (ارتباط دادن) به ماتریس‌های دیگر…………97

3-2-3-2-7-7: نمودارهای ماتریس پیشرفته……………………………………….97

3-2-3-2-8: استفاده از آمازون کیندل برای دسترسی به IADB………………..

3-2-3-2-8-1: مزایا……………………………………………………………………….99

3-2-3-2-8-2: معایب…………………………………………………………………….100

3-2-3-2-8-3: دسترسی به IADB از طریق کیندل………………………………101

3-2-3-2-9: مشخصات URI منابع IADB……………………………………………

3-2-3-2-9-1: URI منابع در IADB……………………………………………………

3-2-3-2-9-2: چگونگی تعریف کردن URI…………………………………………

3-2-3-2-10: پشتیبان‌گیری سرور IADB…………………………………………..

3-3: آشنایی با برخی مفاهیم در IADB………………………………………..

3-3-1: آشنایی مختصر با  SQLو پاره‌ای از دستورات آن…………………110

3-3-1-1: ساختار SQL…………………………………………………………………

3-3-1-2: دستور انتخاب (SELECT) …………………………………………. 110

3-3-1-3: انتخاب از چندین جدول ……………………………………………….111

3-3-1-4:  نمایش ستون‌های کم‌تر…………………………………………………113

3-3-1-5: شرط‌ها در SQL……………………………………………………………..

3-3-1-6: مرتب‌سازی ………………………………………………………………..115

3-3-1-7: دستور DISTINCT …………………………………………………..

3-3-1-8: ساختار پایگاه داده‌ی IADB برای پرس‌و‌جو‌های SQL …………..

3-3-2: سرویس ذخیره‌سازی ابری………………………………………………..124

3-3-2-1: مقدمه………………………………………………………………………..124

3-3-2-2: فواید استفاده از سرویس ذخیره‌سازی ابری………………………..125

3-3-2-3: اصول حافظه‌های ابری………………………………………………..125

فصل چهارم: ورود داده‌های کارگاه  C به پایگاه داده‌ ……………………..127

4-1: تنظیمات اوّلیّه‌ی پروژه در IADB………………………………………………

4-1-1: ایجاد پروژه ……………………………………………………………………128

4-1-2: مدیریت کاربران ………………………………………………………………130

4-1-3: تعریف فهرست‌های واژگان ازپیش تعیین‌‌شده در قسمت پیکربندی سرور……134

4-2: وارد‌کردن داده‌های کاوش کارگاه C به پایگاه داده ………………………138

4-2-1: کانتکست‌ها …………………………………………………………………………138

4-2-2: یافته‌ها……………………………………………………………………………..140

4-2-3: مجموعه‌ها…………………………………………………………………………143

4-2-4: گروه‌ها …………………………………………………………………………….145

4-2-5: فازها………………………………………………………………………………….147

4-2-6: ماتریس‌ها…………………………………………………………………………….149

4-2-7: نقشه‌ها……………………………………………………………………………..151

4-2-8: مقاطع……………………………………………………………………………..153

4-2-9: آمار پروژه…………………………………………………………………………156

فصل پنجم: جمع‌بندی و نتیجه‌گیری………………………………………………….157

5-1: مقایسه‌ی اجمالی روش ثبت و ضبط سنتی و شیوه‌ی ثبت و ضبط رایانه‌ای….158

5-2: نتیجه‌گیری  ……………………………………………………………………………161

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………167

فهرست منابع انگلیسی …………………………………………………………………….168

چکیده:

باستان‌شناسی امروز ایران نیازمند آن است که خود را با باستان‌شناسی کشورهای توسعه‌یافته‌ی دنیا همگام سازد. یکی از زمینه‌های این پیشرفت، استفاده از رایانه و امکانات وابسته به آن در فعّالیّت‌های مرتبط با باستان‌شناسی هم‌چون طراحی سه‌بعدی  محوطه‌ها و بناهای باستانی، کاربردهای آماری، استفاده از سیستم‌های اطّلاعات جغرافیایی و تشکیل بانک‌های اطّلاعاتی و … است. IADB  یک پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی یا یک بانک اطّلاعاتی است که به‌وسیله‌ی آن می‌توان تمام اطّلاعات حاصل از یک کاوش باستان‌شناسی را، در یک محیط مجازی ثبت و ذخیره کرد. این فضا با بهره گرفتن از سرویس‌های ذخیره‌سازی ابری، قادر است حجم زیادی از اطّلاعات را در خود جای دهد و بدین ترتیب، به‌مقدار بسیار زیادی از فضای مورد نیاز برای ذخیره‌ی برگه‌ها و پوشه‌های ثبتی موردنیاز در شیوه‌ی ثبت و ضبط دستی کاسته می‌شود. مهم‌ترین ویژگی این پایگاه، جامع و یکپارچه بودن آن است، درواقع این پایگاه به گونه‌ای طراحی شده است که می‌توان جزئی‌ترین اطّلاعات مربوط به یک داده را به آن وارد و در آن ثبت و ذخیره کرد و از طرف دیگر هر بخشی از اطّلاعات در این سیستم، خود به خود با اطّلاعات مربوط به آن داده در بخش‌های دیگر ارتباط پیدا می‌کند. به این ترتیب کاربر به راحتی می‌تواند به تمامی اطّلاعات مربوط به یک منبع خاص، در یک جا و در کنار هم دسترسی پیدا کند. علاوه بر این، جنبه‌های بصری این پایگاه هم‌چون کاتالوگ عکس، طرح‌ها، نقشه‌ها و مقاطع ایجاد شده، هر یک سهم حائز اهمیّتی را در تقویت قدرت تجسم کاربر از محوطه یا محیط کاوش، ایفا می‌کنند. پایان‌نامه‌ی حاضر تلاش دارد که طی مباحث مختلف، به ارائه‌ی اطّلاعات کامل در زمینه‌ی چگونگی کارکرد هر یک از بخش‌های  IADB بپردازد. جهت تحقق این هدف بخشی از گزارش کاوش فصل اوّل تپه‌ی ده‌بزان اسدآباد، در این پژوهش عملیاتی شده است. از نتایج اجرای این برنامه‌ی پژوهشی می‌توان به این موارد اشاره کرد که ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی، علاوه بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان شناسی در ایران، امکان نتیجه‌گیری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر‌چه آسان‌تر داده‌های کاوش را فراهم می‌سازد. از سوی دیگر از آن‌جا که استفاده، تجزیه و تحلیل و تفسیر اطّلاعات ذخیره‌شده در پایگاه‌داده‌ی IADB، با توجّه به مطالب پیش‌گفته، بسیار آسان‌تر است و نیاز به صرف زمان کم‌تری نسبت به مطالعه‌ی گزارش‌هایی که به شیوه ‌های رایج تهیّه می‌شوند، دارد  و نیز دید ذهنی بهتری از محوطه‌ی کاوش در اختیار قرار می‌دهد، امکان تشخیص و تعیین سریع‌تر گاهنگاری تپه را فراهم می‌آورد و به این ترتیب امکان تصمیم‌گیری درباره‌ی لزوم یا عدم لزوم انجام کاوش‌های بلند مدّت در محوطه‌ی مورد نظر را فراهم می‌سازد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- بیان مسأله

همان‌طور که در مقدمه اشاره شد، پژوهش حاضر قصد دارد که با ایجاد یک پایگاه داده‌ی جامع باستان‌شناسی برای یک محوطه‌ی باستانی در ایران، علاوه بر آشنا کردن باستان‌شناسان ایران با یکی از کاربردهای مهمّ رایانه در باستان‌شناسی، به‌شیوه‌ی تئوری و عملی، چگونگی استفاده از یک پایگاه داده را، به‌صورت نمونه شرح و توضیح دهد. برای این کار باید در ابتدا اطّلاعات حاصل از کاوش یک محوطه‌ی باستانی را در اختیار داشته باشیم. با توجّه به این‌که بهترین زمان برای رایانه‌ای کردن اطّلاعات حاصل از یک کاوش باستان‌شناسی، در حین انجام کاوش است و از طرف دیگر بیشترین تطابق اطّلاعات ثبت‌شده در یک کاوش با ساختار ثبت و ضبط اطّلاعات در پایگاه داده‌ی IADB، زمانی صورت خواهد گرفت که از ابتدا ثبت و ضبط داده‌ها، براساس و با توجه به روش دسته‌بندی داده‌ها و ثبت اطّلاعات در این پایگاه داده انجام گیرد؛ پس از مطالعه و انجام بررسی‌های لازم به این نتیجه رسیدیم که بهترین راه برای نمایش جنبه‌های مختلف پایگاه داده‌ی IADB، ایجاد نمونه‌ای از این پایگاه برای یک محوطه‌ی باستانی است که قرار باشد کاوش آن صورت گیرد، چرا‌که فقط در چنین شرایطی می‌توان نوع ثبت و ضبط انجام گرفته در کاوش را با این شیوه در پایگاه تطابق داد و در‌نتیجه بیشترین هماهنگی و کم‌ترین خلاء بین اطّلاعات کاوش و بخش‌های اطّلاعاتی پایگاه به وجود آید. در ادامه با شروع اوّلین فصل کاوش محوطه‌ی ده‌بزان فرصتی مناسب فراهم شد که بتوان داده‌های حاصل از کاوش این محوطه را، با توجّه به بخش‌های در‌ ‌نظر گرفته شده و نیز نحوه‌ی ثبت اطّلاعات در پایگاه داده، ثبت و ضبط کرده و مرحله به مرحله به پایگاه وارد نمود. به این ترتیب علاوه بر این‌که در پایان کار با کم‌ترین خلاء در جمع‌آوری و ثبت اطّلاعات مواجه خواهیم بود، پایگاه داده‌‌‌‎‌ای دقیق و کامل از اطّلاعات کاوش محوطه در اختیار خواهیم داشت.

2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

باستان‌شناسی طی دهه‌های گذشته شاهد تحوّلات چشم‌گیری هم‌چون سایر علوم بوده است. یکی از این تحوّلات، کاربرد رایانه و استفاده از نرم‌افزارها و بانک‌های اطّلاعاتی رایانه‌ای است.

متأسفانه باستان‌شناسی ایران با وجود برخورداری از پتانسیل‌های بسیار، هم‌چون محوطه‌های باستانی فراوان و داده‌های با ارزش علمی، از دانش استفاده از رایانه بهره‌ی اندکی برده است. از طرف دیگر ثبت و ضبط سریع و دقیق داده‌ها به همراه عکس‌ها، نقشه‌ها، نمودارها و …، جلوگیری از مفقود شدن اطّلاعات طی انجام کاوش‌ها، بایگانی حجم عظیمی از داده‌ها در فضای کم و دسترسی آسان به تمامی آن‌ها، سهولت امکان طبقه‌بندی و مرتب کردن اطّلاعات و … تنها بخشی از فواید و امکاناتی است که رایانه‌ای کردن اطّلاعات یک کاوش باستان‌شناسی در اختیار باستان‌شناسان قرار می‌دهد. در عین حال یکی از مهم‌ترین جنبه‌های مثبت ایجاد چنین پایگاه‌هایی، فراهم شدن امکان در اختیار قرار دادن اطّلاعات حاصل از کاوش محوطه‌های باستانی به باستان‌شناسان، در هر کجای جهان است. با همه‌ی این توصیفات می‌بینیم که باستان‌شناسی ایران هم‌چنان از این امکانات محروم مانده است و کاربرد رایانه در زمینه‌ی بانک‌های اطّلاعاتی در ایران، تنها به فعّالیّت‌هایی که خوشبختانه به همّت آقای احمد علی‌یاری، در مؤسسه‌ی باستان‌شناسی دانشگاه تهران انجام گرفته، محدود شده است. بنابراین پژوهش حاضر علاوه بر این‌که یکی از پایگاه‌های اطّلاعاتی باستان‌شناسی معتبر  و کاربردی در جهان را معرّفی  می‌کند، در شمار اوّلین اقدامات پژوهشی در این زمینه، در ایران قرار گرفته و بدین ترتیب زمینه‌ای را فراهم می‌سازد که رشته‌ی باستان‌شناسی در ایران، پا را از شیوه‌های ثبت و ضبط سنتی فراتر نهاده و خود را با پیشرفت‌های باستان شناسی در جهان همگام سازد.

3-1- اهداف پژوهش

از مهم‌ترین اهداف این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1)گردآوری اطّلاعات و داده‌های حاصل از کاوش (اطّلاعات کارگاه C کاوش تپه‌ی ده‌بزان به‌صورت نمونه)، در یک پایگاه داده‌ی رایانه‌ای و اطمینان از حفظ این اطّلاعات و جلوگیری از مفقود شدن یا از دست دادن احتمالی اطّلاعات، حتّی پس از اتمام کار کاوش.

2) افزایش امکان برخورداری باستان‌شناسان، پژوهشگران و علاقه‌مندان به آثار باستانی از اطّلاعات حاصل

از کاوش باستان‌شناسی محوطه‌ی باستانی (به‌صورت نمونه، تپه‌ی ده‌بزان).

3) ایجاد زمینه‌ای برای آغاز استفاده‌ی هرچه بیشتر از امکانات رایانه‌ای در کاوش‌های باستان‌شناسی ایران به منظور ارتقاء سطح کیفی کاوش‌ها، خصوصا در زمینه‌ی حفظ و بایگانی داده‌های حاصل از کاوش‌ها و سهولت دسترسی سایر پژوهشگران به این اطّلاعات.

4)آغاز استفاده‌ی هرچه بیشتر از پایگاه‌های داده‌ی باستان‌شناسی در ایران و افزایش تدریجی اعتبار علمی و جایگاه باستان‌شناسی ایران در سطح بین‌المللی.

4-1- پرسش های پژوهش

1)آیا ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی زبان بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان‌شناسی میسر خواهد بود؟

2)آیا ایجاد پایگاه جامع داده‌های باستان‌شناسی برای داده‌های حاصل از کاوش‌های یک تپه‌ی باستانی (برای نمونه‌ تپه‌ی ده‌بزان)، می‌تواند امکان نتیجه‌گیری آماری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر چه آسان‌تر داده‌های کاوش را فراهم سازد؟

3)آیا تشکیل بانک اطّلاعاتی از داده‌های حاصل از یک کاوش باستان‎‎شناسی (برای نمونه تپه‌ی ده‌بزان)، در تشخیص و تعیین گاهنگاری و انجام کاوش‌های بلند مدت در محوطه، در دوره‌های مختلف مؤثر است؟

5-1- فرضیه های پژوهش

1) ایجاد پایگاه داده‌ی فارسی زبان بر تغییر نگرش در تنظیم گزارش‌های باستان‌شناسی مؤثر خواهد بود.

2) ایجاد پایگاه جامع داده‌های باستان‌شناسی، امکان نتیجه‌گیری آماری سریع‌تر و در نتیجه تفسیر و تحلیل هر چه آسان‌تر داده‌های کاوش (برای نمونه کاوش تپه‌ی ده‌بزان) را فراهم سازد.

3) تشکیل پایگاهی رایانه‌ای از داده‌های حاصل از یک کاوش باستان‎‎شناسی (برای نمونه کاوش محوطه‌ی ده‌بزان)، در تشخیص و تعیین گاهنگاری و انجام کاوش‌های بلند مدّت در محوطه مؤثر است.

6-1- روش تحقیق

در انجام این پژوهش، با بهره‌گیری از نمونه‌ی IADB، ابتدا طراحی و فارسی‌سازی قالب اصلی پایگاه داده‌ی مورد نظر، با توجّه به ترجمه‌ی صورت گرفته، به کمک متخصصان امر انجام شده است. پس از این مرحله، اطّلاعات به دست آمده از فصل اوّل کاوش تپه‌ی ده‌بزان، به طور منسجم و دسته‌بندی شده، مطابق با قالب ذخیره‌سازی و معیارهای پایگاه داده، در جریان کاوش، ثبت و ضبط شده و به همراه عکس‌ها و نقشه‌های مورد‌نظر و نیز نمودار ماتریس تهیّه‌شده، به پایگاه وارد شده است. در ادامه‌ی کار با توجّه به اطّلاعات موجود در بخش راهنمایی پایگاه و تجربیاتی که در جریان وارد کردن داده‌ها به پایگاه به دست آمده است، به نگارش بخش‌های مربوطه پرداخته شد و در پایان نیز با مقایسه‌ی نتایج حاصل از این شیوه‌ی ثبت و ضبط با تفسیرها و تحلیل‌های حاصل از ثبت گزارشات به شیوه‌ی سنتی و رایج، نتیجه‌ی مورد نظر به دست آمد.

تعداد صفحه : 196

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

در صورتیکه با پرداخت آنلاین مشکلی دارید می توانید مبلغ مربوط به هر فایل را به شماره کارت 6037991199500590 به نام خيريه محک واريز کرده و تصوير پرداختي و عنوان فايل درخواستي را به ایمیل asa.gohari@gmail.com

ارسال کرده تا فايل برایتان ارسال شود.

دسته‌ها: هنر