متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر با عنوان :بررسي محاسبات خودمختار

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصيلات تکميلي

سمينار براي دريافت درجه کارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي کامپيوتر – نرم افزار

عنوان :
بررسي محاسبات خودمختار

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:
سيستم هاي خودمختار انتخابي براي ما هستند که بر نرم افزارهاي پيچيده و بزرگ تسلط پيدا
کنيم و بدون دادن دستورات کنترلي به تمام عناصر خودمختار و کنترل وضعيت آنها با دادن
فقط اهداف و وظايف سطح بالايي به اين سيستم، کل سيستم به صورت خودکار سعي در
رسيدن به اين اهداف کند و در اين راه بتواند خود را مديريت، بهينه سازي، ترميم و … کند.
در اينجا اول خصوصيات سيستم خودمختار را بررسي کرده سپس به بررسي يک مدل معماري
سيستم خودمختار مي پردازيم و سپس به مبحث تحمل خرابي دراين نوع سيستم مي پردازيم.

مقدمه:
براساس گزارشات اعمالي از وضعيت پيچيدگي نرم افزارها مشاهده مي شود که سيستم هاي
نرم افزاري در حال پيچيده شدن و در هم تنيدن در يکديگر هستند. با افزايش اينچنيني
پيچيدگي و درهم تنيدگي مديريت و کنترل چنين سيستم هايي براي کاربران انساني هر چند
بسيار ماهر باشند مشکل و طاقت فرسا و پرهزينه مي باشد.
به همين دليل در پي آن هستيم که به سيستم هايي دستيابي پيدا کنيم که بتوانند انسان را از
بار طاقت فرساي کنترل و پيکربندي چنين سيستم هايي رهايي دهد. براي رسيدن به اين مهم
نظريه به نام سيستم هاي محاسباتي خودمختار مطرح شد که خود سيستم بر اعمال و رفتار
خودش به صورت جزيي و کلي نظارت داشته باشد.
البته اين نظريه در حال حاضر در قسمت تست و بهينه سازي و توسعه است که در آينده
نزديک به اين مهم دست پيدا شود ولي براي رسيدن به اين مهم نيازمند تحقيقات و کوشش
بسيار مي باشد که بايد در زمينه کامپيوتر و دنياي واقعي صورت پذيرد.

مقدمه
نظريه : سيستم ها براساس اهداف مديريتي، خود را مديريت مي کنند. قسمت هاي
جديد با تلاش کمي شبيه به يک سلول جديد ،که خود را در بدن انسان مستقر مي
کند، با هم يکي مي شوند. اين ايده ها تخيل علم نيستند، بلکه عناصري از رقابتي
بزرگ براي ساختن سيستم هاي محاسباتي خود- مديريتي هستند.
در ميانه اکتبر IBM ،٢٠٠١ بيانيه اي منتشر کرد مبني بر اين که مانع اصلي براي پيشرفت
بيشتر در صنعت تکنولوژي اطلاعات
iبحران پيچيدگي نرم افزار است که دورنماي آن پديدار
است. شرکت برنامه ها و محيط هايي را ذکر کرد که شامل ده ها ميليون خط برنامه هستند و
نيازمند افراد حرفه اي ماهر در زمينه تکنولوژي اطلاعات براي نصب، تنظيم و نگهداري هستند.
بيانيه اشاره مي کند که مشکل مديريت سيستم هاي محاسباتي امروزي فراترازمديريت محيط
هاي نرم افزاري مجزاست. نياز به يکي شدن چندين محيط ناهمگن در سيستم هاي محاسباتي
همکارو گسترش آن از مرزهاي شرکت به اينترنت، سطوح جديدي از پيچيدگي را مطرح مي
کند. به نظرمي رسد پيچيدگي سيستم هاي محاسباتي به محدوديت توانايي انسان نزديک مي
شود، اما پيشروي به سوي افزايش اتصال-داخلي و يکپارچه سازي به سرعت ادامه دارد.
اين پيشروي مي تواند روياي فراگير محاسبات –تريلياردها دستگاه محاسباتي متصل به
اينترنت- را به يک کابوس تبديل کند.نوآوري در زبان هاي برنامه نويسي اندازه و پيچيدگي

iسيستم هاي قابل طراحي به وسيله معماران راگسترش داده است، اما تنها اعتماد به نوآوري
هاي بيشتردر روشهاي برنامه نويسي ما را از بحران پيچيدگي نرم افزار عبور نمي دهد.
هرچه سيستم ها بهم پيوسته تر و متنوع ترشوند، معماران کمتر قادر به پيش بيني و طراحي
فعل و انفعال ميان قطعات هستند ودرنظرگرفتن اين موارد براي زمان اجرا گذاشته مي شود.
بزودي سيستم ها بسيار بزرگ و پيچيده مي شوند،طوري که نصب، تنظيم، بهينه سازي،
نگهداري و ادغام آنها حتي براي ماهرترين مديران سيستم مشکل خواهدبود. و هيچ راهي براي
پاسخ بموقع و قطعي به جريان سريع مطالبات متغيرومتناقض نيست.

تعداد صفحه :103

قیمت :  4000 تومان

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :