متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  عمران با عنوان :   شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه      در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد تهران جنوب
دانشكده تحصيلات تكميلي

سمينار براي دريافت درجه كارشناسي ارشد “M.Sc”
 مهندسي عمران – برنامه ريزي حمل و نقل

عنوان :
شرايط طراحي و ايمن سازي پايه علايم راه

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:
جايگاه و نقش حمل و نقل در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع امـروزي بـر كسـي
پوشيده نيست. حمل و نقل يكي از پايه هاي اصلي توسعه پايدار و متوازن در جوامع بشري محسوب
شده و در واقع شبكه هاي حمل و نقل با مولفه هاي مهمي همچون اقتصادامنيت وعدالت اجتمـاعي
ارتباط تنگاتنگ دارنـد.درفرآينـد توسـعه اقتصـادي واجتمـاعي كشورهاهمبسـتگي مسـتقيم ميـان
گسترش حمل ونقل و دستيابي به نرخ رشد اقتصادي بيشتر وجود دارد.
به عبارت ديگر همراه با افزايش توليد ناخالص داخلي، ميزان ارزش افزوده بخـش حمـل و نقـل نيـز
افزايش مي يابد و به همين دليل است كه توسعه و رشد اقتصادي وابسـته بـه توسـعه بخـش حمـل
ونقل است و فعاليتهاي حمل و نقل از جمله فعاليتهاي اساسي و زيربنايي براي رشد و تحول اقتصاد
به حساب مي آيد. درطي سالهاي اخير رشد ارزش افزوده در بخش حمل ونقل تقريبا” دو برابر رشد
متوسط ساليانه توليد ناخالص داخلي كشور طي سـالهاي 1369 تـا 1379بـوده اسـت. سـهم ارزش
افزوده حمل ونقل در توليد ناخالص داخلي كشور از 7/4 درصد در سال 69 به 10/4 درصد در سال
79 رسيده است كه بيانگر يك رشد 40 درصدي در اين دوره مي باشد.

مقدمه:
اگر امروزه در جهان از خدمات حمل ونقل تحت عنوان صـنعت يـاد مـي شـود نشـانه گسـتردگي و
اهميت اين خدمات به عنوان حلقه اتصال صنايع با يكديگر و عامل ارتباط ميان بازارهـاي مصـرف و
بازارهاي توليد است. بستگي و پيوند ميان نظام حمل ونقل و فرآينـد توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعي
جوامع آنچنان حساس و پيچيده است كه كارشناسان علوم اقتصاد، از حمل ونقل بـه عنـوان نيـروي
محركه توسعه ياد مي كنند و كارآمدي و توانمندي آن را زمينه ساز توسعه پايدار مي دانند.
طي سالهاي اخير استفاده از نتايج تحقيقات و مطالعات انجام شـده در دنيـا بـه افـزايش بهـره وري
وارتقاء كيفيت در اجرا، بهره برداري و نگهداري بهينه از طرحها و پروژه هاي حمل ونقل منجر شـده
و افق هاي جديدي را به منظورارايه راهكارها و راهبردهاي نـوين درعرصـه حمـل و نقـل گشـوده
است. به همـين دليل اطلاع رسـاني در اين زميــنه بـه منظـور ايجــاد ارتــباط بـين حـوزه هـاي
مختلف يك ضرورت اجتناب ناپذير مي باشد.

فصل اول: كليات
علايم را بايد روي تكيه گاه هاي موجود يا پايه هاي مناسب نصب نمود كه اولا” از نظر ديد و كارايي مورد
انتظار بتواند مفيد واقع شود و ثانيا در مقابل نوسانات ناشي از فشار باد و ساير نيروها مقاومت كند و از نظر
خرابكاري يا جابجايي نيز ايمني كافي داشته باشد.
اگرچه از نظر ايمني يك راه قابل عبور و بدون موانع كناري بسيار مطلوب مي باشد ، ليكن لازم است بعضي
تجهيزات در حريم راه و نزديك به سواره رو نصب گردند. اين تجهيزات ثابت كناري عبارتند از پايه هاي
علايم، پايه هاي روشنايي، چراغهاي راهنمايي، لوازم اخطاري تقاطع با راه آهن، جعبه هاي تلفن اضطراري و
… . درصد قابل توجهي از تلفـات مربوط به موانع ثابت به دليل برخورد وسايل نقليه با پايه هاي علايم و
روشنايي است، اگر چه برخورد با ساير تجهيزات كنار نيز منجر به حوادث شديد مي گردد.
مهندسي راه اقتضاء مي كند كه، با توجه به محدوديت ها، ايمن ترين تسهيلات ممكن مورد استفاده قرار
گيرند. به طور كلي پنج گزينه مختلف براي طرح ايمن وجود دارد كه با در نظر گرفتن شرايط از ميان آنها
مي توان انتخاب نمود. اين گزينه ها به ترتيب اولويت عبارتند از:
1- برداشتن مانع يا طراحي مجدد آن به طوري كه بتوان با ايمني از آن عبور كرد.
2- جابجايي مانع به نقطه اي كه احتمال برخورد با آن كمتر است.
3- كاهش شدت حادثه با بهره گرفتن از سيستم شكست پذير.
4- در صورت عدم امكان طراحي مجدد يا جابجايي با بهره گرفتن از حفاظ هاي طولي يا ضربه گير مانع را
محافظت نمود.
5- اگر گزينه هاي ديگر مناسب نباشند با بهره گرفتن از شبرنگ يا ساير وسايل انعكاسي مانع را قابل رويت
نمود .
گــزينه هاي 1 و 2 نسبت به ســاير گــزينه ها ارجح مي باشـند، ولي هـميشه به اين دلـيل كه پايه هاي
علايم و روشنايي بايد در كنار راه قرار گيرند، امكان اجراي آنها نيست.
در اين گونه موارد آنچه باقي مي ماند استفاده از پايه هاي شكست پذير يا ايمن سازي پايه معمولي با
استفاده از روش هاي گفته شده در بالا (4و5) مي باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت: یازده هزار تومان

***

—-

:       

****         serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: عمران

49 Comments

Smorwayg · بهمن 18, 1396 at 11:00 ب.ظ

cialis online
buy cialis online in florida
http://cialismednrx.com
order generic cialis india
buy cialis online

impaiffg · بهمن 18, 1396 at 11:10 ب.ظ

generic cialis online
mail order cialis
http://cialismednrx.com
splitting cialis pills
cialis cheap

Bogwoordg · بهمن 18, 1396 at 11:58 ب.ظ

buy cialis online
viagra same day cialis generic
http://cialismednrx.com
buying cialis online review
buy cialis online

Spoowlutg · بهمن 19, 1396 at 3:47 ق.ظ

generic cialis online
is viagra really needed cialis pills cialis
http://cialismednrx.com
cialis online prices
buy cialis

Laudgeg · بهمن 19, 1396 at 5:44 ق.ظ

buy cialis online
buy cialis soft online
http://cialismednrx.com
ordering cialis online
cialis

clipitsg · بهمن 19, 1396 at 7:10 ق.ظ

cheap cialis online
buy brand cialis online pharmacy
http://cialismednrx.com
correct dosage of cialis 20mg
buy cheap cialis online

inpuntyg · بهمن 21, 1396 at 3:06 ب.ظ

buy cialis online
uk generic cialis tadalafil
http://cialismednrx.com
eli lilly weight loss pill cialis 20mg
cialis online

ShataVerg · بهمن 22, 1396 at 5:31 ق.ظ

cialis online
ordering cialis
http://cialismednrx.com
buy cialis 10mg
generic cialis online

Laudgeg · بهمن 22, 1396 at 10:55 ق.ظ

buy cialis online
generic cialis 20mg amazon mexico
http://cialismednrx.com
cost cialis generic drugs
buy cheap cialis

Veddyhicg · بهمن 22, 1396 at 4:00 ب.ظ

buy cialis online
online buy generic cialis
http://cialismednrx.com
generic cialis 20mg
buy cialis online

opiquifeg · بهمن 22, 1396 at 6:53 ب.ظ

online cialis
cialis online overnight
http://cialisnrx.com
mexico city free viagra cialis pills
cialis cheap

glulkyg · بهمن 22, 1396 at 6:57 ب.ظ

cialis
get cialis online pharmacy where
http://cialismednrx.com
viagra sales 2008 cialis generic
cialis online

viaplyg · بهمن 22, 1396 at 7:50 ب.ظ

cheap cialis online
cialis soft tabs online pharmacy
http://cialismednrx.com
daily cialis pills
online cialis

Idealpg · بهمن 22, 1396 at 9:47 ب.ظ

buy cialis online
buy real cialis online cialis
http://cialismednrx.com
magnus sildenafil cialis generic pills
online cialis

Idealpg · بهمن 22, 1396 at 9:47 ب.ظ

buy cialis
viagra cialis generic sildenafil citrate
http://cialismednrx.com
where to buy cialis
cialis online

towsDeceb · بهمن 23, 1396 at 4:11 ق.ظ

buy cialis
nitrates and cialis online pharmacy
http://cialiskntrc.com
lasix and viagra cialis generic
buy cheap cialis

noinueb · بهمن 23, 1396 at 4:21 ق.ظ

cialis
cialis non generic cialis
http://cialiskntrc.com
prices cialis soft tabs
buy cialis online

Attinewb · بهمن 23, 1396 at 4:34 ق.ظ

buy cialis online
purchase cialis generic viagra
http://cialiskntrc.com
buy tadalafil india
cialis

ReoryCepb · بهمن 23, 1396 at 5:35 ق.ظ

buy cialis online
yasmin ed tabs cialis pills buy
http://cialiskntrc.com
cialis online prescription
buy cheap cialis

Gemyevexb · بهمن 23, 1396 at 7:06 ق.ظ

buy cheap cialis coupon
buy cialis online pharmacy
http://cialiskntrc.com
buy cialis mexico
buy generic cialis

towsDeceb · بهمن 23, 1396 at 7:30 ق.ظ

buy cheap cialis coupon
buy cialis online canada
http://cialiskntrc.com
and hypertension cialis pills
cialis online

utinocobb · بهمن 24, 1396 at 0:27 ق.ظ

buy cheap cialis online
buy cialis australia
http://cialiskntrc.com
buy cialis online usa now canadian
cialis

Bropay · بهمن 24, 1396 at 6:03 ق.ظ

cheap cialis soft
cheap cialis online
buy brand name cialis
cheap cialis
reputable viagra online cialis generic

excagma · بهمن 24, 1396 at 6:16 ق.ظ

purchase cialis online
cialis cheap
soft cialis pharmacy
cheap cialis
generic cialis pills

addenty · بهمن 24, 1396 at 6:19 ق.ظ

buy cialis online
buy cheap cialis
cialis order canada buy
buy cheap cialis online
non prescription erectile dysfunction drugs cialis generic

gordmymn · بهمن 24, 1396 at 7:27 ق.ظ

order cheap cialis without prescription
buy cialis
generic cialis soft online
cheap cialis online
buy cheap cialis without prescription

Peewhers · بهمن 24, 1396 at 9:16 ق.ظ

risks buy tadalafil
generic cialis online
real cialis pills cialis
generic cialis
vicodin identify buy cialis online buy

Drinciab · بهمن 24, 1396 at 9:24 ق.ظ

viagra v levitra cialis pills cialis a
cheap cialis
buy cialis generic pharmac
buy cheap cialis online
order generic cialis onlin

Chobibeb · بهمن 25, 1396 at 3:29 ق.ظ

buy generic cialis online
love cialis pharmacy
http://cialisampsl.com
buy generic cialis soft
buy generic cialis online

sleepayb · بهمن 25, 1396 at 3:48 ق.ظ

cheap generic cialis
daily cialis pills
http://cialisampsl.com
generic cialis pro cialis
generic cialis online

DIELAYb · بهمن 25, 1396 at 4:53 ق.ظ

buy generic cialis online
viagra cialis generic sildenafil citrate
http://cialisampsl.com
cialis order online buy
buy generic cialis online

aerorab · بهمن 25, 1396 at 6:38 ق.ظ

cheap cialis online
canada cialis generic maintain an erection cialis
http://cialisampsl.com
ed cialis generic
buy generic cialis online

hobsefsb · بهمن 25, 1396 at 9:25 ب.ظ

cialis generic
viagra beograd buy cialis online
http://cialisampsl.com
buy cheapest cialis buy
buy generic cialis online

Pexabampb · بهمن 26, 1396 at 0:06 ق.ظ

generic cialis online
cheap cialis no prescription
http://cialisampsl.com
buy cialis online without
generic cialis

impaiffb · بهمن 26, 1396 at 6:41 ق.ظ

cheap viagra online
buying viagra in canada
http://viagraabdmr.com
what viagra pills look like
viagra online

kavyKanyb · بهمن 26, 1396 at 6:59 ق.ظ

viagra online
does medicare pay for viagra
http://viagraabdmr.com
what does viagra do
buying viagra online

viaplyb · بهمن 26, 1396 at 8:06 ق.ظ

order viagra online
viagra price comparison
http://viagraabdmr.com
viagra for premature ejaculation
buy viagra

Whiciapb · بهمن 26, 1396 at 9:54 ق.ظ

order viagra online
pfizer viagra free samples
http://viagraabdmr.com
viagra news
generic viagra

Wewcleneb · بهمن 26, 1396 at 10:33 ب.ظ

buy viagra online
donde puedo comprar viagra
http://viagraabdmr.com
pastillas de viagra
buy viagra online

Bariemyb · بهمن 27, 1396 at 0:20 ق.ظ

order viagra online
viagra women
http://viagraabdmr.com
revatio vs viagra
cheap viagra

skycleb · بهمن 27, 1396 at 7:47 ق.ظ

buy generic viagra
viagra how to take
http://viagraabdmr.com
viagra 25mg cost
cheap viagra online

Imardyb · بهمن 27, 1396 at 8:19 ق.ظ

order viagra online
viagra competitors
http://viagraabdmr.com
funny viagra commercial
buy viagra online

Chobibeb · بهمن 28, 1396 at 5:58 ق.ظ

buy cialis online
cheap generic cialis
http://cialisredp.com
site edu cialis generic
buy generic cialis

shiewlyb · بهمن 28, 1396 at 6:18 ق.ظ

online cialis
cialis tadalafil tablets
http://cialisredp.com
viagra half dose cialis pills
buy generic cialis online

impaiffb · بهمن 28, 1396 at 7:23 ق.ظ

buy generic cialis online
safe generic cialis
http://cialisredp.com
buy cialis professional
generic cialis

Idealpb · بهمن 28, 1396 at 9:12 ق.ظ

buy cialis online
cialis online cheap
http://cialisredp.com
sample cialis generic
generic cialis

anosymnb · بهمن 29, 1396 at 0:46 ق.ظ

cialis online
is generic cialis good
http://cialisredp.com
pfizer cialis generic cialis
cheap cialis online

clipitsb · بهمن 29, 1396 at 3:59 ق.ظ

buy generic cialis online
viagra sales in india cialis generic
http://cialisredp.com
pics of cialis pills
buy generic cialis online

Reasolob · بهمن 29, 1396 at 9:37 ق.ظ

cialis online
buy cialis online
http://cialisredp.com
sir giles viagra cialis 20mg
buy generic cialis

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *