متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد  

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق خصوصی

 

عنوان:

تاثیر رویه قضایی در تفسیر قرارداد قرارداد 

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  احمد امیر معزی    

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر   

زمستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

مقدمه

حقوق تعهدات و علی الخصوص قراردادها از زمره مباحث مهم و اساسی حقوق خصوصی به شمار می آید. اهمیت این شاخه از حقوق خصوصی به جهت گستردگی، تنوع، کاربرد فراوان و ارتباط مستقیم با نظام اقتصادی در جامعه مبرهن و روشن است.

بی شک آنچه وصف اساسی و جوهری در حقوق قراردادها است، همانا قصد و اراده طرفین و برخورد این اراده ها می باشد که تمامی قرارددها مولود این عنصر اساسی است. هدف از تفسیر قرارداد نیز کشف قصد و نیت طرفین عقد در مرحله انعقاد و اجرای عقود و تعهدات است. آنجا که به علت وجود ابهام در متن قرارداد یا اوضاع و احوال خاص در مرحله اجرای قرارداد، اختلاف نزد طرفین حاصل می شود و دادرس را وا می دارد تا با ابزار خاص خود بتواند رفع تنازع کرده، از این طریق عدالت را میسر سازد. یکی از این ابزار که دادرس را در تفسیر قرارداد کمک می نماید رویه قضایی است. رویه قضایی نه تنها در حقوق ایران، بلکه در تمام نظام های حقوقی جهان مورد استفاده است. به نوعی می توان گفت که از جمله منابع مهم دادرسان در تفسیر قراردادها در مواقع اجمال و ابهام در اجرای مفاد عقود و تعهدات است. بنابراین نویسنده در این مقوله به نقش و جایگاه رویه قضایی به عنوان ابزار تفسیر قراردادها در حقوق ایران می پردازد.

 

فصل اول:کلیات تحقیق

 

1-بیان مساله

از آنجایی که در طول تاریخ روند حقوقیِ عقود، هدف از انعقاد هر قرارداد، اجرای مفاد آن و التزام به آثار ناشی از قرارداد  بوده است و نیز حقوق تعهدات و قراردادها که از زمره مباحث مهم حقوق خصوصی به شمار می آید، عموماً می توان مبنا و جوهر اغلب عقود را نیت و اراده طرفین دانست و برای تعیین مفاد قرارداد و حل اختلاف دو طرف، در مرحله اجرای تعهدات، اجرای تعهد های ناشی از عقد، قاضی ناچار به تفسیر قرارداد است. که این تفسیر نیز به دنبال کشف نیت و اراده طرفین می باشد که باید به شیوه علمی و قابل نظارت صورت گیرد و ساختار قوانین قراردادی حاکم بر آن باشد. فلذا برای اینکه قرارداد روند بدیهی خود را طی کند، طرفین نباید نزاع و اختلافی در تفسیر قرارداد داشته باشند. در این میان بررسی جایگاه روند قضایی در حل این مسئله می تواند راه گشا باشد.

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در قراردادهایی که دارای اجمال؛ ابهام؛ سکوت یا تعارض نص در مرحله اجرا دارند، قانون و دادگاهِ مکلف در حل و فصل دعوا، می بایست ابزارها و وسایل تفسیر قراردادها را مورد توجه و التفات قرار دهد چرا که تا این گونه قراردادها تفسیر و تبیین نشوند رسیدن به راه حلی برای فصل خصومت محلی از اعراب ندارد. در این مسیر رویه قضایی می تواند نقش اکتشافی و تبیین گر در کشف اراده و نیت طرفین قرارداد و نیز روشن کردن ابهامات تأثیری به سزا داشته باشد.

-3انگیزه انتخاب موضوع

هدف از تحقيق حاضر، بررسي تفسير قرارداد درحقوق داخلي و معاهدات بين المللي است. به عبارت ديگر سعي براين است، تااصول و روشها، قواعد و نيز عوامل مشترکي کهدرهريک از دومقوله تفسير قراردادها و معاهدات، کاربرد داشته و دارند، بيان شود و نقش آنها در تعيين و احراز قصد متعاقدين متمايزگردد. تحقيق حاضر با بهره گرفتن از روش کتابخانه اي انجام گرفته است. يافته هاي حاصل از پژوهش نشان مي دهد، امروزه به قراردادها و معاهدات به عنوان يک پديده صدردرصد خصوصي و مربوط به منافع شخصي متعاقدين نگگاه نمي شود. بلکه باوجود داشتن ماهيت خصوصي، تاثيرات فراوان اجتماعي و مسائل اقتصادي و سياسي در آنها انکار ناپذير است. دراين ميان تفسير به عنوان وسيله اي براي تشخيص معناي حقيقي مفاد قرارداد و معاهده و کشف قصد واقعي طرفين، تعيين حدود و تعهدات ناشي از آنها و نيز عامل تطبيق دهنده شرائط و مندرجات قرارداد با مقتضيات زمان و مکان مورد توجه محاکم داخلي و مراجع بين المللي دادگستري قار گرفته است. رويه عملي اين محاکم و همچنين مواد مربوط به تفسير در کنوانسيون ‎۱۹۶۹ وين، تجلي مکاتب سه گانه موجود در تفسير( مکتب لفظي، مکتب احراز قصد واقعي طرفين، مکتب تحقيقي علمي آزاد) است. علاوه براين، لزوم بهره گيري محاکم از عوامل تفسيري خارج از قرارداد و.معاهده، نظير عرف و انصاف و حسن نيت و …. به همراه تشخيص صحيح مقتضاي هرعقد، و عنوان و ماهيت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسيري، و روشهاي روشن و صريح، همواره محاکم را دردستيابي به دومهم يعني تعيين دقيق و صحيح و واقعي مندرجات سند و نيز ارائه تفسيري موثر و هدفمند از قصد واقعي طرفين راهنمايي مي کند.ضرورت تاليف کتابي جامع در مقوله تفسير، جمع آوري قواعد تفسيري درسيستم هاي حقوقي معتبر و رايج جهان، تشکيل کلاسهايي تحت عنوان تفسير در دانشگاهها، تلفيق قواعد استنباطي و تفسيري اصول فقه باقواعد تفسيري شناخته شده و تدوين مقررات نوين و مقتضي با نيازهاي روز و تاسيس يک نهاد ويژه قضايي در کشور جهت جمع آوري و احصاء آراء صادره ازمحاکم و نقد و بررسي آنها به منظور ايجاد وحدت حقوقي، پيشنهادهاي عمده تحقيق هستند.

4-سوابق تحقیق

در مورد رویه قضایی و جایگاه آن در شرایط متفاوت و پاره ای از مسائل مربوط به آن تحقیقاتی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه صورت گرفته است که نمونه های ذیل در سایت ایران داک مشاهده شد :

  • پایان نامه تحت عنوان “بررسی قرارداد سیف در رویه قضایی ایران” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد سید مرتضی نعیمی در سال 84 به استاد راهنمایی امیرحسین فخاری انجام یافته که در آن به بررسی و توضیح و تفسیر اطلاعات حقوق بازرگانی در رویه قضایی پرداخته است.
  • پایان نامه ” رویه قضایی از منبع فرعی تا منبع اصلی” توسط دانشجوی کارشناسی ارشد امیر ارسلان رسول پور در سال 90 دانشگاه علامه طباطبایی با راهنمایی استاد سیدقاسم زمانی انجام یافته و در آن رویه قضایی را همگام با اتفاقات ایستا و پویا و قابلیت نقش آفرینیِ رویه قضایی در جریانات حقوقی، در حال حرکت به سمت منبع اصلی حقوق دانسته است.

5-اهداف تحقیق

هدف کلی: روشن نمودن کیفیت جایگاه رویه قضایی در تفسیر قرارداد و لزوم کاربرد آن

هدف ویژه و کاربردی: بسترسازی و تسهیل برای کاربرد رویه قضایی توسط قضات در دادگاه ها بعنوان منبع اصلی

6-سؤالات تحقیق

  • لزوم تفسیر قرارداد چیست؟
  • جایگاه رویه قضایی در تفسیر ، طریقیت دارد یا موضوعیت؟
  • آیا می توان دادرس را به عنوان مفسر قانون در قرارداد توسط رویه قضایی صالح دانست؟

 

7-فرضيه‏ هاي تحقیق

1-به نظر می رسد برای تعیین مفاد قرارداد در مرحله اجرای تعهدات که اختلاف رخ می دهد قاضی برای حل اختلافات تعهدات ناشی از عقد ناچار به تفسیر قرارداد است. اما در اینکه تفسیر به چه شیوه ای باشد محل بحث است.

2-به نظر می رسد با توجه به وضعیت رویه قضایی کشور در ایران تفسیر طریقیت دارد نه موضوعیت.

3-اگر رویه قضایی را به عنوان منبع حقوق پذیرفته باشیم، آنگاه قاضی نباید در مقام تفسیر در پی یافتن اراده طرفین باشد، بلکه می تواند قواعدی را با مصالح طرفین بکار ببرد که رویه قضایی نمونه آن است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 122

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: حقوق