دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

عنوان : جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

دانشکده الهیات

پايان نامه

برای دریافت مدرك كارشناسي ارشد

رشته علوم قرآن و حدیث

گروه الهیات

عنوان پایان نامه:

جهاد و حماسه اقتصادی و راهبرد های آن در قرآن و حدیث

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی مبانی و اصول مصادیق و راهبردهای جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات انجام شده است .جهاد از مفاهیم ارزشی و بسیار مهم در متون دینی می باشد . ترکیب جهاد و حماسه اقتصادی تلاش های  واقدات خارج از حد معمول مسلمانان است که در خصوص مسائل معیشتی مانند تولید و توزیع و مصرف انجام، وبا رویکرد معنوی برای رشد جامعه ی اسلامی و خنثی سازی توطئه های دشمنان صورت می گیرد.  در قرآن و سنت اقتصاد مساله ای مهم می باشد که نه به عنوان هدف ، بلکه به منزله وسیله ای ای برای رشد و تکامل انسان و رسیدن  به تقرب الهی طرح شده است . قرآن کریم و روایات اسلامی راهنمایی های ارزنده ای پیرامون پیوند اقتصاد و معنویت ارائه نموده اند جهاد و دفاع اسلامی از همان ا بتدا چند بُعدی است از توصیه های قرآن به مومنان داشتن روحیه ی جهادی و حماسی در فعالیت های اقتصادی است . به خصوص در شرایطی که دشمنان اسلامی از طریق تحریم ، تجاوز به منابع ، کارشکنی و استثمار ، مانع تراشی های اقتصادی  سعی در پیشگیری از رشد و کمال جوامع اسلامی دارند . در قرآن ومتون  اسلامی توحید و معاد باوری به عنوان مبانی جهاد اقتصادی معرفی شده اند همچنین ارزشمندی کار و تلاش، عدالت گستری ، استقلال و عزت ، تفکر جمعی و مشارکت عمومی ، بصیرت و دشمن شناسی ، نظارت بر فعالیت های اقتصادی از اصول مهم جهاد و حماسه قلمداد شده است . برای جهاد و حماسه ی اقتصادی در قرآن و سنت مصادیق فراوانی بیان شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از : همت و کار مضاعف، سرعت و سبقت در تلاش های مثبت ، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی. از رهنمود های قرآن و سنت در ارتباط با راهبرد ها و شیوه های اجرایی حماسه و جهاد اقتصادی ، ترویج ارزش کار و کار آفرینی است . همچنین قرآن و روایات به ما     می فهماند که باید مسلمانان از تنبلی و روی آوری به مشاغل کاذب بپرهیزند .

فرهنگ اقتصاد مقاومتی یکی از آموزه هایی است که از قرآن و سنت استباط می شود ؛ بالا بردن روحیه ی جهادی در میان مسلمانان ، استفاده از تمام  توانمندی های جامعه ، حمایت از تولید ملی ، مدیریت مصرف  نمونه هایی از این راهبرد هستند . از جمله راهبر های  دیگرجهاد و حماسه ی اقتصادی ، ترویج توسعه ی اخلاق و بصیرت اقتصادی می باشد.که دقت و محکم کاری ، پرهیز از سستی و تنبلی ، وجود تخصص همراه با تعهد در نیرو ها ، توجه به انضباط اقتصادی ، مبارزه با اشرافی گری ، آموزش نیرو ها ، امر به معروف و نهی از منکر ، ترویج و تقویت بینش توحیدی از مولفه های فرهنگی  در جهاد و حماسه ی اقتصادی به شمار می روند .جهاد و حماسه ی اقتصادی بر خلاف جهاد نظامی ، جریان مستمر و پویا است . چون جریان رویارویی حق و باطل همواره وجود دارد در حالی که شکل مداخله ی نظامی در یک جامعه مقطعی است .

واژگان کلیدی: حماسه، جهاد، اقتصاد، حماسه اقتصادی

                                            فهرست مطالب

عنوانصفحه
مقدمهز
فصل اول :

کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله2
1-2- اهداف تحقیق3
1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق4
‌1-4- پیشینه و  نوآوری  تحقیق5
1-5- سوالات تحقیق7
1-6-  فرضیات تحقیق8
1-7- نوع و روش پژوهش8
1-8- تعریف واژه ها9
فصل دوم:

مبنی  و مفهوم اصول جهاد و حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات

2-1- مبانی در لغت واصطلاح33
2-2- توحید مبنای حیات مؤمن33
2-3- اقتصاد توحید محور35
2-4- ربوبیت الهی در نظام هستی36
2-5- ارتباط رزاقیت37
2-6- ولایت پذیری جلوه ای از توحید38
2-7-  معاد باوری  ونقش آن40
2-8- مفهوم معادباوری41
2-9- اقتصاد ومعاد باوری42
2-10- معاد جهت دهي به احساسات خيرخواهانه43
2-11- اصول حماسه وجهاد اقتصادی44
2-12- معانی و مفهوم اصول45
2-13- تفاوت مبانی و اصول در ارتباط با  جهاد و حماسه اقتصادی46
2-14- برخی اصول اقتصادی در قرآن46
2-14-1-  ارزشمندی کار وتلاش46
2-14-1-1-   سعی و تلاش در قرآن48
2-14-1-2-   کار وتلاش در سیره معصومین (ع)49
2-14-2-  پیشرفت و عدالت51
2-14-3- استقلال وعزت طلبی53
2-14-4-  تفکر جمعی ومشارکت عمومی55
2-14-5- بصیرت ودشمن شناسی59
2-14-6- نظارت اقتصادی61
فصل سوم

مصادیق جهاد اقتصادی از نظر قرآن و سنت

3-1- همت وکار مضاعف در قرآن63
3-1-1-  واژه سعي63
3-1-2- بلند همّتی64
3-1-3- واژه سرعت وسبقت66
3-1-4- پر هیز از تنبلی 67
3-2- همت  و کار مضاعف  در بیا نات مقام معظم  رهبری68
3-3- مبارزه با مفاسد اقتصادی68
3-4- برخی از مفاسد اقتصادي69
3-4-1- مبارزه با ربا70
3-4-2- ظلم و بی عدالتی72
3-2-5-  قوانین نامناسب و ناپایدار73
3-5- عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی74
فصل چهارم:

را هبردها ی جهاد و حماسه اقتصادی ازمنظر قرآن وروایات

4-1- راهبرد های جهاد و حماسه اقتصادی79
4-1-1- ترویج ارزش کار و کار آفرینی79
4-1-2- پیشگیری از بروز مشاغل کاذب80
4-1-3- رهنمود های  کار آفرینی در قرآن کریم81
4-1-3-1-  تشویق به کار81
4-1-3-2-معرفی برخی مشاغل در قرآن83
4-1-3-3- رهنمودهای ده گانه كارآفرینی با الهام از سیره پیامبر (ص)88
4-1-3-3-1-  ضرورت آموختن یك كار و پیشه‏88
4-1-3-3-2-  زمان شناسی‏88
4-1-3-3-3- سستی گریزی‏88
4-1-3-3-4- تداوم و استواری‏89
4-1-3-3-5- سودرسانی‏89
4-1-3-3-6- كسب دانش و مهارت لازم‏89
4-1-3-3-7-ارتباط دوستانه و صحیح89
4-1-3-3-8- صداقت حرفه‏ای‏90
4-1-3-3-9- پشت کار90
4-1-3-3-10- خلاقیت90
4-2- ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی91
4-2-1- حفظ و تقویت روحیه ی جهادی92

4-3- استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی

93

4-3-1- حمایت از تولید ملی

94
4-3-2- مدیریت مصرف94
4-4- تو سعه ی اخلاق  و بصیرت اقتصادی94
4-4-1- اتقان در عمل95
4-4-2- تخصص و تعهّد96
4-4-3- انضباط اقتصادی97
4-4-4- پرهیز از اشرافیگری98
4-4-5-  بصیرت اقتصادی99
4-4-6-  آموزش نیروها100
4-4-7-  ترویج  وتقویت معنویات در جامعه101
4-4-8- تصحیح انگيزه ها102
4-4-9- امر به معروف و نهی از منکر103
4-5-  جهاد اقتصادی  حرکتی دائمی و مستمر103
4-5-1- صبر و استقامت105
4-5-2- پیگیری در کار107
 

فصل پنجم

جمع بندی و نتیجه گیری وارئه پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری109
5-2- پیشنهادات  110
منابع  و مآخذ112

 

مقدمه

اقتصاد از مسائل مهم بشر است که مواردی از قبیل کار و تلاش و تولید و توزیع و مصرف را در بر می گیرد . در جهان امروز اقتصاد یک ابزار  قدرت محسوب می شود، بطوری که کشور های زور گو و استعمار گر در خصوص استثمار و تسلط بر یک کشور سعی می کنند  . در کنار سایر اهرم های مهم از اقتصاد نیز به عنوان یک  ابزار مناسب سلطه گری و اعمال زور و فشار بر ملت ها استفاده نمایند به عنوان مثال؛ تحریم و حتی جنگ های نظامی برای دسترسی به منابع از شگرد های انان است . انقلاب اسلامی که به رهبری امام خمینی (ره) یک صحنه ی جدی مبارزه ی حق طلبان در برابر باطل و استکبار می باشد.ازهمان آغاز پیروزی ، دشمنان علاوه بر جنگ نظامی مداخله های منفی در اقتصاد (تحریم )را شروع کردندو در هر مقطعی آن را شدت بخشیدند .

امت اسلامی در پرتو رهنمود های قرآنی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در حال مبارزه با دشمنان در عرصه های مختلف اعم از نظامی و فرهنگی واقتصادی بوده است. بااستقامت و تلاش امت مسلمان و پیروزی های چشم گیران ، استکبار جهانی نیز به دشمنی خود شدت بخشیده است ؛ بخصوص از دهه ی چهارم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری آن را دهه ی پیشرفت و عدالت نامید .توطئه های دشمن به صورت تحریم اقتصادی ، ایجاد فتنه و کار شکنی در عرصه های داخلی و بین المللی افزایش یافت . این وضعیت باعث شد که مقام معظم رهبری ،جهاد و حماسه ی اقتصادی را مطرح نماید .

جهاد از موضوعات مهم اسلام است ؛ در قرآن و روایات اسلامی ، دفاع از ارزش ها در برابر دشمنان به عنوان تکلیف مومنان قلمداد شده است . البته جهاد ابعاد مختلفی که از جمله آنها بعد اقتصادی است را در بر می گیرد که از جمله اقتصادی می باشد . جهاد و حماسه ی اقتصادی یک سازوکار مناسب برای تحقق پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز بیست ساله ی کشور است .برای موفقیت در خلق حماسه و جهاد اقتصادی باید از رهنمود های قرآن و سنت  استفاده کرد. در این تحقیق ، پس از طرح مسئله، ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که  که مبانی و اصول حماسه و جهاد اقتصادی چیست ؟و در جواب می توان چنین گفت که :از نظر قرآن و روایات اسلامی مبنای  تمام فعالیت اقتصادی انسان  ایمان و باور به  توحید ومعاد است.همچنین  عدالت و ارزشمندی کار وتلاش،  پیشرفت و عدالت ، استقلال طلبی و عزت ، بصیرت و دشمن شناسی ، نظارت اقتصادی   به عنوان مهم ترین اصول  آن است.

در فصل سوم گزارش این سوال بررسی شده است که : مصادیق حماسه وجهاد اقتصادی کدامند؟

به استناد آیات و روایات همت وکار مضاعف در قرآن ، عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی،ازجمله مصداق های می باشند.

سوال مهم دیگری که در این تحقیق مطرح شده ، این است که ؛ از دیدگاه قرآن و سنت مهم ترین راهبرد های جهاد و حماسه ی اقتصادی چیست؟ در این راستا نتیجه ی حاصل، این است که ترویج ارزش کار و کار آفرینی ، ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی ، آموزش نیروها از راهبرد های مهم تحقق حماسه و جهاد اقتصادی به شمار می آید .گزارش پیش رو در پنج فصل ودرخصوص  تبیین توضیح موارد فوق  تدوین شده است.

-1- بیان مسأله:

واژه جهاد به معنای تلاش و کوشش است؛ اما تلاشی که همراه با نوعی سختی و دشواری باشد و دارای انواع مختلفی است. همچون جهاد نظامی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی.و….

جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی. مبارزه‏ای که به عزت امت اسلامی و اعتلای کلمه‏ی اسلام منجر شود.«وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنين‏، »(منافقون ،8)و [لى‏] عزّت ازآنِ خداوازآنِ پيامبراووازآنِ مؤمنان است.  در هر مبارزه‏ای ضرورت دارد که هدف، حوزه و حریف مبارزه تعیین وشناخته شود. از دیدگاه اسلام خدا محور تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. و تمام برنامه ها و امکانات باید در مسیری هدایت شوند که راه رشد و کمال انسان  را فراهم گرداند و زنجیر های اسارت و بردگی را از دست، پا و فکر او جدا سازد. نظام ارزشمند اسلام، خوشبختی دنیا و آخرت انسان را به طور همزمان مورد توجه قرار داده و دنیا را مزرعه آخرت معرفی می نماید.

قرآن کریم به عنوان راهنمای مسلمانان «..وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمينَ » (نحل،89) اين كتاب رابيانى كامل برهمه چيزراوهدايت ورحمت وبشارت بر مسلمانان است.برتو نازل کردیم که در تمامی مسایل از جمله اقتصاد، به گونه های مختلف سخن گفته است.

در آیه 20 سوره مزمّل آمده است:«.. وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ‏ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ في‏ سَبيل»و [عدّه‏اى‏] ديگر در زمين سفر مى‏كنند [و] درپیروزى خداهستند،و [گروهى‏] ديگر در راه خداپيكارمى‏نمايند. در این آیه تلاش برای زندگی در کنار (جهاد فی سبیل الله) قرار داده شده و این نشان می دهد که از نظر اسلام همه انسانها  باید برای تأمین معاش و زندگی با عزت و شرا فت و اقتصادی پویا و    سا لم، تلاش کنند. و مقاومت و سخت کوشی  در برابر سختی ها و اهتمام به کار و تلاش نوعی عبادت و جهاد است. از جهت دیگر، عزت و اقتدار و توا نمندی سربلندی و رفاه و سعادت دنیوی ، حتی زمینه های بدست آوردن توفیقات متعالی معنوی همه در سایه توسعه و رشد و استقلال اقتصادی ممکن خواهد بود و این هدف جز با حماسه اقتصادی در کشور محقق نخواهد شد. مطمئناً جامعه ای که به بیکاری، مصرف زدگی و سستی و رخوت روی آورد و تن به تحمل سختی و مشقت برای عزت و استقلال اقتصادی ند هد، هر روز باید در  اضطراب و پریشانی به سر برد که مبادا قطع واردات کالاها و ارزاق بیگانه آنها را در شرایط سخت و مذلت بار قرار ندهد. در شرایطی که دشمنان  سعی بر مانع گذاری در مسیر پیشرفت مسلمانان دارند، حال سوال اصلی طرح  مساله این است که :  چگونه  می توان با  تمسّک به و تدبّر در  قرآن  کریم  و کلام ائمه معصومین علیهم السّلام  راهکارهایی ماندگار برای تحقق جهاد ، حماسه اقتصادی،حفظ عزت واستقلال ملی  دست یافت و موانع ایجاد شده از سوی دشمنان  را خنثی کرد ؟

آنچه باعث  شد  که به  این تحقیق بپردازم، برخواسته از فرمایشات مقام معظم رهبری  در خصوص توسعه و پیشرفت کشور از طریق فکر و اندیشه ی مبتنی  برآموزه های اسلامی  و نیز بویژه ، اقتصاد مقاومتی است . که این مسئله از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب در پیام نوروز 92 است که فرمودند: «لازم است که هم در زمینه ی اقتصاد، هم در زمینه ی سیاست، حضور مردم حضور جهادی باشد.»که اینجانب با انگیزه ی پیروی وانجام فرامین معظم له و  کمک به ترویج اندیشه های  اقتصاد اسلامی و  ابزار براي اعمال برنامه هاي دولت و هدايت فعاليت هاي اقتصادي، در مسير مطلوب  و رسیدن  به اهداف اقتصادي ومسأله‌ی عدالت  وترویج الگوی اسلامی ایرانی، برای انسجام و مسیر پیشرفت و تعالی کشوراین موضوع را برگزیده ام.

تعداد صفحه : 144

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :