متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ادبیات و زبان فارسی

عنوان : تحليل تطبيقي نمايشنامه  فاوست اثر گوته و داستان شيخ صنعان  به روايت عطار

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات وعلوم انسانی ، گروه زبان و ادبیات فارسی

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )

گرایش: زبان و ادبیات فارسی

 

عنوان :

 تحليل تطبيقي نمايشنامه  فاوست اثر گوته و داستان شيخ صنعان

به روايت عطار

 

استاد راهنما :

دكتر دره دادجوي توكلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

فصل اول:كليات پژوهش

1-1 بيان مسأله. 5

1-2 اهميت تحقيق.. 6

1-3 اهداف تحقيق.. 7

1-4- سؤالات تحقيق.. 7

1-5- فرضيه‌هاي تحقيق.. 7

1-6 محدوديت‌هاي تحقيق.. 8

فصل دوم:مباني نظري

2-1 پيشينه تحقيق.. 11

2-1-1 پايان‌نامه‌ها 11

2-1-2 كتاب‌ها 14

2-1-3 مقاله‌ها 16

2-2 مباحث نظري.. 19

2-2-1 تعريف ادبيات تطبيقي.. 20

2-2-2 تاريخچه و زمينه‌هاي پيدايش… 23

2-2-3 مكاتب ادبيات تطبيقي.. 25

2-2-3-1- مكتب فرانسوي.. 25

2-2-3-2- مكتب امريكايي.. 27

2-2-4 پيشينه ادبيات تطبيقي در ايران. 28

2-3  چهارچوب نظري.. 30

فصل سوم:روش‌شناسي تحقيق

مقدمه. 35

3-1 روش تحقيق.. 36

3-2 ابزار جمع‌آوري اطلاعات… 36

3-3 تعريف نظري مفاهيم (واژگان كليدي) 37

3-4 روش تجزيه تحليل داده‌ها 38

فصل چهارم:تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق

مقدمه. 40

4-1- گوته. 45

4-1-1-  زندگي‌نامه گوته. 45

4-1-2-  انديشه و جهان‌بيني گوته. 47

4-1-3-  آثار گوته. 53

4-1-3-1- رنج‌هاي ورتر جوان. 54

4-1-3-2 ايفي ژني.. 54

4-1-3-3 توركوآتو تاسو. 55

4-1-3-4 گمونت… 55

4-1-3-5 نغمه‌هاي رومي.. 56

4-1-3-6 سال‌هاي كارآموزي استاد ويلهلم. 56

4-1-3-7 ديوان غربي ـ شرقي.. 56

4-1-3-8 فاوست… 58

4-1-4- خلاصه داستان فاوست… 61

4-1-5- معرفي داستان فاوست (ريشه داستان، زمينه پيدايش و …) 62

4-2- عطار. 67

4-2-1- زندگي‌نامه عطار. 67

4-2-2- انديشه و جهان‌بيني عطار. 71

4-2-3- آثار عطار. 75

4-2-4- خلاصه داستان شيخ صنعان. 79

4-2-5- معرفي  داستان شيخ صنعان (ريشه داستان، زمينه پيدايش و …) 82

4-3- بررسي تطبيقي دو اثر. 89

4-3-1-  مقايسه ساختاري دو اثر. 89

4-3-1-1- ريخت‌شناسي.. 89

4-3-1-2- شخصيت‌ها و شخصيت‌پردازي.. 92

4-3-1-3- كنش‌ها 97

4-3-2- مقايسه محتوا و درون‌مايه دو اثر. 99

4-3-2-1- گناه 100

4-3-2-2- عشق.. 113

4-3-2-3- زن. 123

4-3-2-4- كمال‌گرايي.. 127

4-3-2-5- مرگ… 130

فصل پنجم:جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

منابع و مآخذ. 151

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول شماره 1-  موارد مشابه در داستان‌های فاوست و شیخ صنعان از منظر ريخت‌شناسي.. 92

جدول شماره 2-  مقایسه تعداد شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 94

جدول شماره 3- موارد مورد تحلیل در دو داستان. 100

جدول شماره 4-  شباهت های مارگریت و دختر ترسا 127

جدول شماره 5-  تفاوت های مارگریت و دختر ترسا 127

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

 

نمودار شماره  1-  مقايسه‌ دو داستان از منظر ريخت‌شناسي.. 91

نمودار شماره  2-  شخصيت‌هاي اصلي و فرعي.. 95

چكيده:

هدف پژوهش حاضر تحليل تطبيقي نمايش‌نامه فاوست اثر گوته و داستان شيخ صنعان به روايت عطار است.  در اين پژوهش بعد از طرح كليات پژوهش، مباني نظري تحقيق شامل؛ تعريف ادبيات تطبيقي، تاريخچه و زمينه‌هاي پيدايش، مكاتب ادبيات تطبيقي و پيشينه ادبيات تطبيقي در ايران تبيين شده است و در ادامه پژوهشگر به تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق پرداخته است. در اين قسمت بعد از ذكر مقدمه‌اي مفصل درباره دو اثر و نويسندگان آنها، انديشه، جهان‌بيني و آثار دو نويسنده و ريشه‌ها و زمينه‌هاي پيدايش دو اثر بررسي شده است و در ادامه پژوهشگر با مقايسه و تطبيق دو اثر از جنبه‌هاي ساختاري و محتوايي، به اين نتيجه رسيده است كه دو اثر مورد مقايسه به رغم دارا بودن زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي متفاوت، به دليل دارا بودن زمينه‌هاي مشترك فكري، ذوقي و عاطفي نويسندگانشان، قابليت مقايسه و انطباق دارند و مي‌توان، هم از نظر ساختاري و هم از لحاظ محتوا و درون‌مايه مشابهت‌هاي درخور توجهي ميان آنها مشاهده نمود. از آنجا كه گناه، عشق، زن و مرگ، موضوعاتي فرافرهنگي‌اند و موضوعاتي نيستند كه در انحصار قوم و ملت و فرهنگي خاص باشند، وسوسه ناگزير اين تحقيق، بررسي اين قبيل مفاهيم در ديدگاه دو انسان شرقي و غربي و پي بردن به شباهت‌ها و تفاوت‌هاي موجود ميان آنها بوده است.

كليد واژه‌ها: ادبيات تطبیقی، ادبیات عرفانی، ادبیات رمانتیک، خداوند، عشق، گناه.

مقدمه:

ادبيات تطبيقي رويكردي نسبتاً جديد در دنياي ادبيات است كه به كشف زمينه‌هاي همدلي و هم‌انديشي آفرينندگان آثار ادبي و هنري سرزمين‌هاي مختلف كمك مي‌كند. رويكرد ديدگاه‌هاي مختلف ادبيات تطبيقي هرچه كه باشد، نتيجه كار يكسان است و آن نزديكي ملل و اقوام گوناگون و تفاهم ادبي و فرهنگي آنها خواهد بود. در اين پايان‌نامه كه با هدف تحليل تطبيقي فاوست[1] گوته و داستان شيخ صنعان به روايت عطار فراهم آمده است، اين موضوع؛ يعني پي بردن به اشتراكات ذوقي و فكري و عاطفي پديد‌آورندگان اين دو اثر، همواره محل تأمل و توجه بوده است. همچنين تطبيق اين دو اثر از اين نظر كه هر دو از آثار برجسته تاريخ ادبيات جهان و نيز از شاهكارهاي برجسته دو ملت هستند، پيوسته اهميتي برجسته داشته است.

داستان شيخ صنعان يكي از دل‌انگيزترين داستان‌هاي عاشقانه ادبيات فارسي است. اين داستان بلندترين منظومه منطق‌الطير عطار نيشابوري است. اهميت اين داستان سبب شده است كه هميشه مورد توجه نويسندگان ادب‌پژوه باشد. اين منظومه ماجراي شيخي است كه گرفتار عشق بانوي ترسايي مي‌شود و در پي آن، همه اعتبار و احترامي را كه طي ساليان دراز به دست آورده است، از كف مي‌دهد. آنچه اين منظومه را از نمونه‌هاي همگون متمايز مي‌كند، ويژگي‌هاي منحصر به فرد آن، از حيث ساختار  بيروني و همچنين از نظر مضمون و محتواست. داستان فاوست نيز در ميان نمونه‌هاي مشابه خود داراي برجستگي ويژه‌اي است. سرگذشت فاوست، سرنوشت مردي است كه عمر خود را بر سر كسب دانش و راهيابي به حقيقت نهاده؛ وليكن با سپري كردن ساليان، با دستاني تهي و جاني به آرامش نرسيده، افسرده‌تر از هميشه بر جاي مانده است. بنابراين نمونه‌هاي مورد بررسي در اين پايان‌نامه، ضمن اين‌كه به دليل دارا بودن پاره‌اي مشابهت‌ها، قابليت انطباق و بررسي دارند، به دليل دارا بودن مفاهيم برجسته انساني نيز اهميتي ويژه مي‌يابند. اين دو اثر نيز همچون بسياري ديگر از آثار ادبي با هدفي مشخص به نگارش درآمده‌اند. اين هدف هرچه كه باشد، خواه ديني و اخلاقي، و خواه فرهنگي و اجتماعي، بيان‌كننده مهم‌ترين و عالي‌ترين تجربه‌هاي حيات روحي و معنوي پديدآورندگانشان و نيز بازتاب عميق‌ترين دغدغه‌هاي بشري هستند و همين مسأله سبب مي‌شود مرز زمان و مكان را درنوردند و با عبور از مسير پر فراز و نشيب تاريخ و با شكستن مرزهاي مكان و زمان به دغدغه‌هاي مشترك آدميان در پس قرون و اعصار تبديل شوند.

اين مسائل بر روي هم سبب گرديد كه از ميان خيل كثيري از آثار ادبي جهان، اين دو اثر به عنوان نمونه برجسته آثاري كه به دليل دارا بودن اشتراكات فكري و ذوقي و عاطفي پديدآورندگانشان،  مشابهت‌هايي دارند، مورد مقايسه قرار گيرند. آنچه در اين مقايسه بيش از هر چيز حائز اهميت است، درك روح مشتركي است كه بر اين دو متن ادبي سايه افكنده است؛ و از همين روست كه با وجود زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي متفاوتي كه اين آثار در بستر آنها شكل گرفته است، باز هم مي‌توان آنها را مورد تحليل و بررسي تطبيقي قرار داد. همين روح مشترك است كه سبب مي‌شود، به رغم تفاوت‌هاي اخلاقي و مذهبي و نيز تفاوت در انديشه و جهان‌بيني گوته و عطار، مشابهت‌هاي عميقي را بين آثارشان جست‌و‌جو كنيم. البته نبايد در اين ميان آشنايي گوته با ادبيات مشرق زمين، خاصه ادبيات فارسي را ناديده گرفت؛ چراكه اين آشنايي نيز به نوبه خود در شكل‌گيري مفاهيم و مضامين مشترك بي‌تأثير نبوده است. هرچند هيچ سندي و مدركي كه دال بر آشنايي گوته با عطار باشد، وجود ندارد، اما بي‌ترديد گوته با روح عرفاني آثار ادبي فارسي به واسطه شاعران ديگري چون سعدي و حافظ آشنا بوده و اين آشنايي مي‌توانسته موجب پديد آمدن مضاميني مشترك در آثار او با مضامين ادبي فارسي گردد. پژوهش حاضر كه در صدد كشف اين مشابهت‌هاست، با تكيه بر نظريه مكتب آمريكايي، كه در تطبيق آثار ادبي به دنبال يافتن مشابهت‌هايي عميق‌تر از زمينه‌هاي تاريخي و فرهنگي است، سعي در بيان  برخي از مهم‌ترين و عميق‌ترين اشتراكات موجود ميان اين دو اثر سترگ و ارزنده، دارد.

[1] -Faust

تعداد صفحه : 173

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :