متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

گرایش : حسابداری

عنوان : تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها

دانشگاه آزاد اسلامی

پردیس علوم و تحقيقات شاهرود

 

 

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته­ حسابداري

تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­ها

 

 

 

استاد راهنما: دکتر محمد رضا عبدلی

 

 

 

استاد مشاور:دکتر فرهاد دهدار

 

 

شهریور ماه 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­ها طی دوره زمانی 1383 تا 1390پرداخت. ارائه مجدد برای بازار حاوی اطلاعات جدیدی است. کیفیت سود و به صورت عام­تر کیفیت گزارشات مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش­های مالی برای تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می­کنند. از سوی دیگر، از دیدگاه سرمایه­گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می­باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه­ها خواهد شد. از دیدگاه سرمایه­گذاران اخبار ارائه مجدد فقط بیانگر مشکلات عملکرد دوره گذشته نیست بلکه نوعی پیش­بینی مشکلات آتی برای شرکت و مدیریت آن نیز محسوب می­شود. به عبارت دیگر، موجب سلب اعتماد سرمایه­گذاران نسبت به اعتبار و شایستگی مدیریت و کاهش کیفیت سودهای گزارش شده می­گردد. در حقیقت، صورت­های مالی تجدید ارائه شده به صورت شفاف و صریح، پیام و علامتی پیرامون قابل اتکا نبودن صورت­های مالی دوره­های گذشته و کیفیت پایین آنها ارائه می­نماید. بنابراین متعاقب ارائه مجدد، انتظارات سرمایه­گذاران در ارتباط با جریان­های نقدی آتی و نرخ بازده مورد انتظار آنها تغییر می­یابد. در این تحقیق سعی شد تا به بررسی تاثیر کیفیت سود (با بهره گرفتن از مدل­ دی­چو و دی­شف و مدل اسلوان) بر واکنش سرمایه­گذران به گزارشات مالی تعدیل شده (با بهره گرفتن از بازده اضافی سهام) پرداخته شود. نتایج بدست آمده نشان داد که کیفیت سود تاثیر قابل توجهی بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی داشته است بطوری که در شرکت­هایی که کیفیت سود بالاتری داشته­اند، میزان بازده اضافی بدست آمده مقداری مثبت و قابل توجه بوده و واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیل شده در شرکت­های با کیفیت سود پایین در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالا، مقداری منفی بوده است. در واقع از دیدگاه بازار و سرمایه­گذاران، گزارشات مالی تعدیل شده شرکت­های با کیفیت سود پایین­، واکنش منفی­تری را در پی داشته و این در حالی است که واکنش بازار به گزارشات مالی تعدیل شده در شرکت­های با کیفیت سود بالاتر، مثبت­تر بوده است. همچنین از میان دو مدل مورد استفاده جهت سنجش کیفیت سود، مدل کیفیت سود دی­چو و دی­شف معنادار می­باشد و تاثیر این متغیر بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی قابل توجه بوده است اما مدل کیفیت سود اسلوان چندان معنادار و با اهمیت نبوده است.

واژگان کليدي: کیفیت سود، تجدید ارائه صورت­های مالی، مدل دی­چو و دی­شف، مدل اسلوان، محتوای اطلاعاتی کیفیت سود

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

فصل اول: کليات تحقيق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 2

1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………. 4

1-4- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق………………………………………………………………. 4

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-6- سوال تحقیق…………………………………………………………………………………….. 5

1-7- فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… 6

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………….. 6

1-9- روش و طرح نمونه­برداری…………………………………………………………………….. 7

1-10- ابزار گردآوری داده­ها………………………………………………………………………… 7

1-11- ابزار تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………….. 8

1-12- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………… 8

1-12-1- قلمرو مکانی تحقیق………………………………………………………………………… 8

1-12-2- قلمرو  زمانی تحقیق……………………………………………………………………….. 8

1-12-3- قلمرو  موضوعی تحقیق…………………………………………………………………… 8

1-13- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه­گیری آن­ها…………………………………………………… 9

1-13-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………….. 9

1-13-1-1- کیفیت سود بر اساس اقلام تعهدی………………………………………………………. 9

1-13-1-2- شناسایی کیفیت سود با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (1996)……………………………… 10

1-14-2- متغیر وابسته……………………………………………………………………………….. 11

1-15- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………….. 11

1-16- روش تحلیل…………………………………………………………………………………… 13

1-17- کاربرد نتایج تحقیق…………………………………………………………………………… 13

1-18- ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………. 13

فصل دوم: مباني نظري و مروري بر پيشينه تحقيق

2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 16

2-2- محتوای اطلاعاتی تجدید ارائه صورت­های مالی………………………………………………. 17

2-3- کیفیت سود……………………………………………………………………………………… 18

2-3-1- تعاریف………………………………………………………………………………………. 18

2-3-2- نظریه کیفیت سود……………………………………………………………………………. 21

2-3-3- دیدگاه­های مختلف در مورد کیفیت سود……………………………………………………… 21

2-3-4- اهمیت ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………….. 24

2-3-5- معیارهای اندازه­گیری کیفیت سود…………………………………………………………… 25

2-3-6- قابلیت پیش­بینی سود…………………………………………………………………………. 26

2-3-7- ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی و مفهوم پایداری سود…………………….. 27

2-3-8- نوسان­پذیری سود…………………………………………………………………………….. 30

2-3-9- تحلیل کیفیت سود……………………………………………………………………………. 30

2-3-10- نقش حسابرسان مستقل در ارتباط با کیفیت سود…………………………………………… 32

2-3-11- تحلیل بنیادی کیفیت سود…………………………………………………………………… 33

2-3-11-1- تولید جریان نقدی……………………………………………………………………….. 33

2-3-11-2-  کیفیت حساب­های دریافتنی…………………………………………………………….. 34

2-3-11-3- کیفیت (اندازه­گیری) موجودی کالا……………………………………………………… 34

2-3-11-4- کیفیت حساب دارایی­های ثابت………………………………………………………….. 35

2-3-11-5-  کیفیت بدهی­ها و افشاء…………………………………………………………………. 35

2-3-12- ارزیابی فعالیت­های مدیریت سود………………………………………………………….. 36

2-3-13- محیط رقابتی……………………………………………………………………………….. 36

2-3-14- دیگر فاکتورهای خاص شرکت……………………………………………………………. 36

2-3-15- محتوای اطلاعاتی سود…………………………………………………………………….. 37

2-3-16- محتوای اطلاعاتی سود تعهدی…………………………………………………………….. 37

2-3-17- رفتار سرمايه­گذاران در واكنش به اطلاعات صورت­هاي مالي…………………………… 38

2-3-18- محتوای اطلاعاتی اعلام سود پیش‌بینی‌شده (برآوردی) و تاثیر اعلام سود برآوردی بر نوسانات قیمت سهام     40

2-3-19- شفافیت اطلاعات مالی و محتوای اطلاعاتی سود………………………………………….. 42

2-3- مرور پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………….. 45

2-3-1- تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………… 45

2-3-1-1- کیفیت سود………………………………………………………………………………… 45

2-3-1-2- گزارشات تعدیل سود……………………………………………………………………… 49

2-3-2- تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………….. 52

2-3-2-1- کیفیت سود………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 57

3-2- روش تحقيق…………………………………………………………………………………….. 58

3-3- فرضيه­های تحقيق………………………………………………………………………………. 58

3-4-  متغيرهاي تحقيق و شاخص­هاي اندازه­گيري آن­ها…………………………………………….. 59

3-4-1- متغير وابسته…………………………………………………………………………………. 59

3-4-2- متغير مستقل…………………………………………………………………………………. 59

3-5- معرفي مدل تحقيق……………………………………………………………………………… 61

3-6- قلمرو تحقيق…………………………………………………………………………………….. 63

3-6-1- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………. 63

3-6-2- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………. 63

3-6-3- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………….. 63

3-7- نمونه آماري…………………………………………………………………………………….. 63

3-8- ابزار و نحوه گردآوري داده­ها………………………………………………………………….. 65

3-9- آمار توصيفي……………………………………………………………………………………. 66

3-10- آزمون­های پیش فرض رگرسیون…………………………………………………………….. 66

3-10-1- آزمون نرمال بودن…………………………………………………………………………. 66

3-10-2- آزمون معنادار بودن……………………………………………………………………….. 66

3-10-2-1 آزمون معنادار بودن رگرسیون………………………………………………………….. 66

3-10-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب…………………………………………………………… 67

3-10-3- آزمون دوربین- واتسون……………………………………………………………………. 67

3-10-4- نمودارهاي پراکنش باقيمانده در مقابل مقادير برآورد شده………………………………… 68

3-10-5- آزمون هم­خطي…………………………………………………………………………….. 68

3-11- آزمون معنادار بودن مدل رگرسيوني………………………………………………………… 68

3-13- آزمون لون  ………………………………………………………………………………….. 69

3-14- خلاصه فصل………………………………………………………………………………….. 69

فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 72

4-2- آمار توصيفي متغیرهای تحقیق………………………………………………………………… 73

4-3- آزمون­های پیش­فرض رگرسیون……………………………………………………………….. 76

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته…………………………………………………….. 77

4-3-2- آزمون نرمال بودن خطاها…………………………………………………………………… 79

4-3-3- آزمون هم خطی……………………………………………………………………………… 80

4-3-4- نمودارهاي پراکنش………………………………………………………………………….. 81

4-4- تجزیه و تحلیل مدل­های تحقیق…………………………………………………………………. 84

4-4-1- نتایج مدل با بهره گرفتن از مدل کیفیت سود دی­چو و دی­شف (DDEQ)………………………. 85

4-4-2- نتایج مدل با بهره گرفتن از مدل کیفیت سود اسلوان (EQ)……………………………………… 92

4-4-3- آزمون مقایسه میانگین بین دو گروه…………………………………………………………. 97

4-4-4- آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………… 102

4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………. 108

فصل پنجم : خلاصه، نتيجه­گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………… 110

5-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه­های تحقیق………………………………………………………… 111

5-2-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق…………………………………………………….. 111

5-2-1-1- نتایج فرضیه اول بر اساس مدل کیفیت سود دی­چو و دی­شف……………………………. 111

5-2-1-2- نتایج فرضیه اول با بهره گرفتن از مدل کیفیت سود اسلوان………………………………….. 113

5-2-2- خلاصه نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………….. 115

5-3- محدودیت­های تحقیق……………………………………………………………………………. 118

5-4- پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………. 118

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………… 118

5-4-2- پیشنهادهایی براي تحقیقات آتی……………………………………………………………… 119

5-5- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………… 120

منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………….. 122

فهرست جدول­ها و شکل­ها:

جدول 2-1- معیارهای ارزیابی کیفیت سود و اجزای مربوطه (طبقه­بندی کاترین و ویسنت)……….. 25

جدول 4-1- آماره­های نوصیفی……………………………………………………………………….. 74

جدول 4-2- بررسی نرمال بودن توزیع متغیر بازده اضافی سهام…………………………………… 78

جدول 4-3- خلاصه نتایج مدل……………………………………………………………………….. 86

جدول 4-4- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون…………………………………………………………. 86

جدول 4-5- نتایج آزمون فرضیه تحقیق………………………………………………………………. 89

جدول 4-6- خلاصه نتایج مدل……………………………………………………………………….. 92

جدول 4-7- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون…………………………………………………………. 92

جدول 4-8- نتایج آزمون فرضیه تحقیق………………………………………………………………. 94

جدول 4-9- نتایج آزمون همسانی واریانس…………………………………………………………… 99

جدول 4-10- جدول مقایسه­ای واکنش سرمایه­گذاران به شرکت­های با کیفیت سود بالا و با کیفیت سود پایین      99

جدول 4-11- آماره t آزمون………………………………………………………………………….. 100

جدول 4-12- خلاصه نتایج مدل……………………………………………………………………… 102

جدول 4-13- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون……………………………………………………….. 103

جدول 4-14- نتایج آزمون فرضیه تحقیق…………………………………………………………….. 104

-1- مقدمه

گزارش­های مالی، از مهم­ترین فرآورده­های سیستم حسابداری است، که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. یکی از اقلام حسابداری که در گزارش­های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می­شود سود خالص است، که کاربردهای متفاوتی دارد. معمولا سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست­های تقسیم سود و راهنمایی برای سرمایه­گذاری و تصمیم­گیری و بالاخره عاملی برای پیش­بینی عملکرد آتی شرکت به شمار می­آید.

محاسبه سود خالص بنگاه اقتصادی متاثر از روش­ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود (ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره­ای از محدودیت­های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی­های موجود در فرآیند برآوردها و پیش­بینی­های آتی و همچنین امکان استفاده از روش­های متعدد حسابداری توسط بنگاه) موجب شده است که سود واقعی بنگاه از سود گزارش شده در صورت­های مالی متفاوت باشد. در همین راستا از آنجایی که سود از مهم­ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه­های اقتصادی تلقی می­گردد، موضوع کیفیت سود مورد توجه محققان و دست­اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه­گذاری قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداری برمحور این هدف استوار است که آیا سود خالص گزارش شده عملکرد عملیاتی واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس می­کند یا خیر. با توجه به اهمیت کیفیت سود این پژوهش سعی دارد به بررسی تاثیر کیفیت سود بر میزان و نوع واکنش بازار و سرمایه­گذاران (به گزارشات تعدیلی) بپردازد.

1-2- بیان مسأله

سود یکی از با اهمیت­ترین اقلام صورت­های مالی است که در شرکت­ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم­گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی محسوب مي‌شود. هدف از گزارش سود، تامین و ارايه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری کارایی مدیریت، پیش­بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سودسهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، بررسی قیمت محصولات و… برای ذینفعان مي‌باشد. (احمدپور، 1388).

در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز باید توجه کرد. سود حسابداري و اجزاي مربوط به آن از جمله اطلاعاتي است كه در تصميم­گيري استفاده­كنندگان موثر است. در صورتي­كه سود حسابداري گزارش شده فاقد كيفيت باشد، عدم اطمينان ايجاد می­گردد، عدم اطمينان مزبور منجر به ايجاد ريسك و در نهايت تقاضاي يك نرخ بازده بالاتر از جانب سهام­داران می­شود. افزايش نرخ بازده مورد انتظار سهام­داران، هزينه سرمايه سهام عادي را افزايش داده و به تبع آن هزينه سرمايه شركت افزايش می­يابد. (احمدپور، 1388)

کیفیت سود و به صورت عام­تر کیفیت گزارشات مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش­های مالی برای تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می­کنند. از دیدگاه سرمایه­گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می­باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه­ها خواهد شد. از طرفی،کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح­های با بازده واقعی به طرح­های با بازده غیرواقعی می­شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت.(اسماعیلی، 1389)

به همین جهت سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از صورت­های مالی عموما با اطلاعات منتشر شده توسط شرکت­هایی که از کیفیت سود پایین­تری برخوردارند با تردید بیشتری برخورد می­نمایند. به همین جهت این تحقیق در پی پاسخگویی به این سئوال است که تفاوت در کیفیت سود شرکت­ها چه تاثیری بر میزان و نوع واکنش بازار و سرمایه­گذاران به گزارشات تعدیلی دارد. انتظار این تحقیق بر آن است که سرمایه­گذاران در مورد شرکت­هایی که از کیفیت سود پایین­تری برخوردارند در مقایسه با شرکت­هایی که از کیفیت سود بالاتری برخوردارند نسبت به گزارشات تعدیلی سود واکنش کمتری نشان دهند. در این تحقیق واکنش بازار با بهره گرفتن از بازده اضافی سهام در بازه زمانی انتشار گزارشات تعدیلی اندازه­گیری و مورد مطالعه قرار گرفته است.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. تاکنون در رابطه با تاثیر احتمالی کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی تحقیقی انجام نگرفته است که این تحقیق می­تواند در جهت رابطه فوق موثر واقع گردد.
  2. فهم بهتر از عکس­العمل سرمایه­گذاران و عوامل موثر بر آن، می­تواند به ارائه راه­کارهایی برای افزایش سطح اطمينان سرمايه­گذاران در بازارهاي مالي كمك کند و از اين طريق زمينه بهبود و سودمندي در تخصيص منابع توسط شركت­ها را فراهم مي­آورد.

 

1-4- جنبه جدید و نوآوری بودن تحقیق

با توجه به بررسي­هاي صورت گرفته مشخص گرديد كه اين تحقيق تاكنون در ايران انجام نشده است، لذا از اين جهت داراي تازگي بوده و همراه با نوآوري است، همچنین مدل­های مورد استفاده در این تحقیق بالاخص مدل مورد استفاده برای واکنش بازار به گزارشات تعدیلی نیز از دیگر جنبه­های جدید و نوآوری تحقیق به شمار می­آید.

1-5- اهداف تحقیق

  • اهداف اصلی
  1. مطالعه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه­گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
  2. اندازه­گیری کیفیت سود بر اساس بر اساس دو الگوی اسلوان[1] (1996) و اقلام تعهدی (2002) و بررسی اینکه کدام یک در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است.
  • اهداف فرعی
  1. کمک به سرمایه­گذاران با ارائه شاخص­هایی به جهت ارزیابی هر چه بهتر سهام خریداری شده.
  2. کمک به اداره کنندگان بورس اوراق بهادار تهران به منظور افزایش کارایی بازار سرمایه.

1-6- سوال تحقیق

با توجه به مطالب مطرح شده فوق سوالات پزوهش به صورت زیر گسترش می­یابد:

سوال اول: آیا شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند کرد؟

سوال دوم: آیا کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­
گیری شده با بهره گرفتن از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف[2] (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است؟

1-7- فرضیه تحقیق

با توجه به سوالات تحقیق، فرضیات این پژوهش به صورت زیر مطرح می­گردد:

فرضیه اول: شرکت­هایی که کیفیت سود پایین­تری دارند در مقایسه با شرکت­های با کیفیت سود بالاتر،  واکنش ضعیف­تری در خصوص گزارش تعدیلی از  بازار دریافت خواهند کرد.

فرضیه دوم: کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گرفتن از الگوی اسلوان (1996)، از کیفیت سود اندازه­گیری شده با بهره گرفتن از شاخص اقلام تعهدی  بر اساس مدل دی چو و دی شف (2002) در پیش­بینی واکنش بازار مفیدتر است.

تعداد صفحه : 113

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :