دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تاریخ

گرایش : تاريخ عمومي جهان

عنوان : تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران  مرکز

پايان نامه کارشناسي ارشد(MA) رشته تاریخ

گرايش تاريخ عمومي جهان

عنوان:

تأثير انديشه‌هاي سياسي و فلسفي بر رويدادهاي تاريخي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

استاد راهنما:

دکتر علي بيگدلي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکيده

مقدمه. 2

فصل اول

چهارچوب تحقيق و بررسي و نقد منابع

1-1 بيان مسئله. 8

1-2 اهمیت تحقیق.. 8

1-3 سئوال مورد تحقیق.. 9

1-4 فرضیات.. 9

1-5 تعریف واژگان. 9

1-6 محدودیتهای تحقیق.. 11

1-7 بررسي و نقد منابع. 15

فصل دوم

نگاهي گذرا بر تاريخچه‌ي فرانسه تا 1648.م

2-1 نقاط اغازین شکل گیری قومی.. 18

2-2 شکوفایی فئودالیسم (قرن دهم-سیزدهم) 20

2-3 جنگهای صد ساله. 24

2-4 فرانسه قرن پانزدهم. 25

فصل سوم

چشم‌اندازي بر تاريخ آلمان تا 1648.م

3-1 پیشینه سرزمین آلمان. 31

3-2  امپراتوری مقدس رومی ژرمنی.. 34

3-3 ظهور«دویچلند». 36

3-4 ظهور خاندان هابسبورگ.. 40

فصل چهارم

سياست فرانسه از عصر لوئي چهارم تا کنگره وين

4-1 عصر لوئي چهاردهم. 47

4-2 زمينه‌هاي بروز انقلاب فرانسه. 50

4-3 طبقات اجتماعی فرانسه. 51

4-4 فتح باستیل (14 ژوئیه 1789) 57

4-5 مجمع مقنن (اکتبر 1791 تا سپتامبر 1792) 63

4-6 حکومت وحشت (ژوئن 1793 – ژوئیه 1794) 67

4-7 جنگ بر ضد اتفاق اول ( 1792 – 1795 ) 73

عصر ناپلئون بناپارت.. 74

4-8 ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه ( 1769 – 1822 ) 74

4-9 کودتای برومر. 79

4-10 حکومت ناپلئون بناپارت.. 83

4-11 جنگ فرانسه و اسپانیا 89

4-12 کنگره وین.. 93

فصل پنجم

سياست آلمان از پيدايش حکومت پروس تا شکل گيري رايش دوم

5-1 پیدایش و رشد حکومت پروس… 99

5-2 جنگ توارث سلطنت اتریش (1740 ـ 1748) 103

5-3 اصول نظام جدید بین المللی.. 106

5-4 ظهور بيسمارک در صحنه‌ي سياسي پروس… 110

5-5 بیسمارک در مقام صدارت.. 120

فصل ششم

تأسیس امپراتوري آلمان (رايش دوم)

6-1 نقش پروس در انقلاب لهستان. 124

6-2 مسأله شلزویک- هولشتاین(1863-1865) 126

6-3 صلح وین تا جنگ اتریش (1866) 127

6-4 جنگ پروس و اتریش… 133

6-5 اختلافات پروس و فرانسه. 136

6-6 پیمان فرانکفورت و تحقق وحدت آلمان. 140

6-7 تاسیس امپراتوری آلمان (رایش دوم) 143

فصل هفتم

سياست بيسمارک پس از شکل گيري رايش دوم

7-1 عصر صدارت بيسمارک.. 147

7-2 اتحادآلمان و اتریش… 154

7-3 تجدید اتحاد امپراتوران سه گانه. 156

7-4 سیاست جهانی آلمان تا پايان دوران بيسمارک.. 160

7-5 بحران بلغارستان. 165

7-6 سیاست‌‌های داخلی آلمان تا 1890. 168

7-7 پایان دوره‌ی بیسمارک.. 170

فصل هشتم

تحولات فلسفي غرب در قرن نوزدهم

فصل نهم

انديشمندان تأثير گذار بر رويدادهاي آلمان و فرانسه در قرن نوزدهم

9-1 ايمانوئل کانت.. 191

9-2 يوهان گوتفريدفن هردر 194

9-3 فیخته. 196

9-4هگل.. 201

آثار سیاسی هگل.. 210

9-5 اگوست کنت.. 214

9-6 نیچه. 216

نتيجه گيري.. 239

کتابنامه. 262

چکیده

رویدادهای تاریخی در هر مقطع زمانی در بستری از اندیشه ها ونگرش های حاکم بر ساختارهای عقیدتی و فکری جوامع رخ می دهند.بدون تردید آنچه یک ملت را به سمت اهداف سیاستمدارانش متمایل می سازد تنها در سایه ابزار های قدرت حاکمان و دولت ها امکان پذیر نمی باشد بلکه تفکرات و اندیشه های برگرفته شده از روشنفکران و نظریه پردازان وتزریق این اهداف وآمال به بدنه ی فرهیخته ی جامعه وسپس اقشار عادی مردم در این امر تأثیر بسزایی داشته و خواهد داشت. اگر چه این امر در بسیاری از مواردآنچنان با گذشت زمان در ملل نهادینه می گرد که در نگاه نخست قابل تشخیص نمی باشد.

از اینرو برای بررسی دقیق تر و تحلیل کاربردی تر تحولات سیاسی کشور ها  ناگزیر هستیم نگاهی به درون مایه های فکری و فلسفی حاکم بر آن سده و حتی به سده های پیشین نمود.

به همین دلیل در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن بررسی جریان های فلسفی حاکم بر قرن نوزدهم، تأثیر این نظام های فکری را بر عملکرد سیاسی دو کشور فرانسه و آلمان به عنوان بازیگران اصلی صحنه ی سیاست در قرن نوزدهم ارزیابی نمود و تأثیر این تحولات فکری را بر شکل گیری رویداد های تاریخی این دوران به تصویر کشاند.روش مورد استفاده در این پژوهش مطالعه ی کتابخانه ای بوده است وتا حد امکان از تمامی منابع و کتاب های ارزشمند در این راستا بهره برده شده است.

مقدمه
در جهان امروز، تاثیر‌اندیشه­ها و قالبهای فکری بر شکل­گیری رویدادهای سیاسی امری بدیهی محسوب می­شود.

نظامهای فکری که حاصل تغییر در بینش و بصیرت‌اندیشمندان در یک دوره­ی زمانی می­باشند، بر سیاستهای ملی و اهداف و رویکردهای جهانی تاثیرگذار خواهند بود.

واضح­ترین مثال در این ارتباط را می­توان«ایجاد تحولی بنیادین در الگوهای فکری حاکم بر جهان در اثر دو رویداد وحدت آلمان در سال 1871 توسط بیسمارک و سپس در 1991 توسط کهل مطرح کرد که این تغییر در الگوهای فکری جهانی سبب بروز جنگهای جهانی اول و دوم گشت.»[1]

از سوی دیگر بررسی قالب‌هاي فکری حاکم بر اعصار و دورانها تأملات پژوهشگر را برای الگوسازی حوادث و رویدادها بسیار ساده می­نماید. از اینرو نگارنده رساله­ی  خویش را با عنوان تاثیر‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر رویدادهای دو کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم انتخاب نموده است.

توجه به این نکته ضروری است که‌اندیشه­های به بار نشسته در یک قرن در سده‌های پیشین تولد یافته و در قرنهای بعدی اثرات پایدار آنها مشخص شده است و امکان تفکیک کامل آنها در یک زمان واحد میسر نیست.

از این رو نگارنده در مواردی اندیشه‌های قرن هجدهم را که تاثیرگذار بر رویدادهای قرن نوزدهم هم بوده­اند، مطرح کرده است.

قرن هیجدهم‌اندیشه­های رشد و ترقی در زمینه­های ثروت، تمدن و سازمان اجتماعی و تکنولوژی روبه افزایش است.

فیلسوفان و‌اندیشمندان سیاسی عمدتاً نمایندگان جامعه­ی بورژوازی هستند و به حقانیت نظراتشان درباره­ی امکانات نامحدود ثروت و قدرت ایمان دارند.

از سوی دیگر هنرمندان و نویسندگان رمانتیک آماده­ی مقابله با مدافعان آثار کلاسیک می­باشند.

دولتها در این میان بیشتر درصدد متوقف ساختن آرمانهای انقلاب فرانسه هستند. هر چند که این امر تا حدودی ناممکن جلوه می‌نماید. ناپلئون به عنوان «ابرمرد» مورد ستایش نیچه روح ملیت را در میان آلمانیهای که فاقد وحدت هستند بر می­انگیزد و هگل قالب فکری وحدت آلمان را در کنار سایر هم مسلکانش پایه گذاری می­کند و این گونه وحدت آلمان و به دنبال آن رقابتهای سیاسی قرن نوزدهم شکل می­گیرد.

قرن نوزدهم و‌اندیشه‌هاي رادیکالی  فیلسوفان آن همراه با سیاستهای زمامداران اروپا  بستری را مهیا ساخت که جرقه‌هاي آن در نیمه اول قرن بیستم، جریانهای فکری و اقتصادی چون «لیبرالیسم»[2]، «سوسیالیسم[3]»،«امپریالیسم[4]»و«میلیتاریسم[5]» را به دنبال داشت و از نظر سیاسی نیز دو جنگ ویرانگر جهانی را پدید آورد.

نگارنده­ی رساله برای اینکه تصویر روشنی از تاثیر‌اندیشه­های سیاسی و فلسفی بر حوادث قرن نوزدهم در دو کشور فرانسه و آلمان ارائه دهد، لازم دیده تا چشم‌اندازی گذرا از تاریخ فرانسه و همچنین آلمان ارائه نماید و تا خواننده با پیش درآمدی منطقی به مطالعه­ی فصل‌هاي بعدی اقدام کند.

محتوای این رساله شامل هشت فصل می­باشد، که نگارنده آهنگ بحث ها را به ترتیب عناوین زیر به رشته­ی تحریر در آورده است.

در فصل اول تصویری از چهارچوب تحقیق با محوریت بیان مسئله درباره­ی ابعاد مختلف رویدادهای سیاسی آلمان و فرانسه به قرن نوزدهم همراه با تاثیرگذاری‌اندیشه­های فلسفی و سیاسی بر این حوادث مورد بررسی قرار گرفته است.

ضمناً روش تحقیق و نحوه­ی پژوهش، روش جمع­آوری اطلاعات و محدودیتهای موجود در مسیر تحقیق توضیح داده شده است.

در فصل دوم مختصری از تاریخچه­ی فرانسه تا 1648.م ارائه شده است، زیرا نگارنده معتقد است در سلسله مراتب بحث برای تفهیم بهتر مطالب نیاز به پیوند کلمات با گذشته­ فرانسه است.

در فصل سوم نگاهی گذرا به تاریخ آلمان تا 1648.م انجام گرفته است. تا با فصل دوم ارتباط منطقی برقرار گردد. از سوی دیگر تاریخ آلمان همسو با تاریخ فرانسه به صورت مختصر مورد بررسی قرار گیرد.

در فصل چهارم این فصل با عصر لوئی چهاردهم آغاز می­گردد تا زمینه­های بروز انقلاب فرانسه به صورت تحلیل درست بر سیر حوادث صورت پذیرد. سپس رخدادهای انقلاب فرانسه تا کنگره­ی وین به ترتیب منطقی بررسی می­گردد. از آنجایی که انقلاب فرانسه و عصر ناپلئون از عوامل بسیار تاثیرگذار بر‌اندیشه­های قرن نوزدهم بوده است. نگاه گذرا به آن ادامه­ی تحقیق را دچار مشکل می­سازد از این رو جدای از حوادث حاشیه­ای، هسته­ای اصلی شکل­گیری حوادث این دوران تا کنگره­ی وین کاملاً مطرح گشته است.

در فصل پنجم سیاست آلمان از شکل­گیری حکومت پروس تا رایش دوم مطرح شده است.   این دوران بیشتر مدیون ظهور شخصت بیسمارک در صحنه­ی سیاسی پروس است. تکوین شخصیت بیسمارک و رسیدن او به مقام صدارت در این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.

در فصل ششم تاسیس امپراتوری آلمان( رایش دوم) مورد بحث و تحلیل قرار گرفته‌اند‌.  در محتوای فصل به نقش برجسته­ی بیسمارک در انقلاب لهستان که بسیاری از موازنه­های قدرت را دچار آشوب کرد اشاره شده، در ضمن به جنگهای سه­گانه او علیه دانمارک، اتریش و فرانسه پرداخته شده و عواقب جنگها و هموار شدن مسیر وحدت آلمان تا شکل­گیری رایش دوم اشاره گردیده است.

در فصل هفتم به سیاست بیسمارک مبنی بر حفظ وحدت از طریق اتحاد با کشورهای دیگر، و تقویت اقتدار آلمان اشاره شده است و به صورت مبسوط سیاستهای جهانی و داخلی آلمان تا پایان عصر بیسمارک مطرح گردیده است.

در فصل هشتم تحولات فلسفی غرب در قرن نوزدهم مورد بررسی قرار گرفته است. و نگرش‌ها و قالب‌هاي فکري حاکم بر اين دوران که عمدتاً بر رويدادهاي سياسي فرانسه و آلمان تأثيرگذار بوده‌اند مطرح شده است.

در فصل نهم فلاسفه­ی تاثیرگذار و نقش آفرین و‌اندیشه‌هاي کاربردی آنان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. به دلیل کثرت فلاسفه و‌اندیشمندان قرن نوزدهم تنها آن عده که بیشترین تاثیر را در نوگرایی‌اندیشه‌ها یا تحکیم سیاستها داشته­اند مطرح شده‌اند و لاجرم از ذکر نام سایر‌اندیشمندانی که اشتراک نظر با بقیه داشته­اند و یا حوزه­ی تاثیرگذاری آنان بر موضوع مورد بحث در این رساله زیاد نبوده است چشم پوشی شده است.

پس از پايان فصل نهم نگارنده به نتيجه‌گيري درباره‌ي بحث‌هاي رساله اقدام کرده است و جريان انديشه ها ونقش تفکرات فلسفي و سياسي را بر رويدادهاي کشور فرانسه و آلمان در قرن نوزدهم به صورت فشرده تحليل نموده است.

تعداد صفحه : 242

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

3 Comments

Comments are closed.