متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی مخابرات

عنوان : بهبود عملکرد سیستم­های مخابراتی آشوبی با بهره گرفتن از مدولاسیون­های چندحاملی

موسسه آموزش عالی خاوران

عنوان

بهبود عملکرد سیستم­های مخابراتی آشوبی با بهره گرفتن از مدولاسیون­های چندحاملی

 دکتر سعید شعرباف تبریزی و دکتر علی اکبر خزاعی

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد

در مهندسی مخابرات سیستم

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
فصل اول  کلیات و مقدمه ………………………………………………………………………….
 1-1  تئوری آشوب و تاریخچه آن ……………………………………………………………………………..
1-2 تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها ……………………………………………………..
1-3 سیستم­ مخابرات آشوبی طیف گسترده ………………………………………………………………
1-3-1 ویژگی­های اصلی مخابرات آشوبی ……………………………………………………………
2-3-2 سیستم دیجیتال و آنالوگ آشوبی …………………………………………………………………..
1-3-2-1 سیستم­های آنالوگ ………………………………………………………………………………….
1-3-2-1-1 پوشاندن با آشوب (CM ) …………………………………………………………………………..
1-3-2-1-2  مدولاسیون ضرب آشوب ……………………………………………………………………………
1-3-2-2 سیستم­های مخابراتی دیجیتال آشوبی ……………………………………………………………………
1-3-2-2-1 سیستم سوئیچینگ آشوب …………………………………………………………………….
1-3-2-2-2 سیستم سوئیچینگ آشوب تفاضلی ……………………………………………………………………………………………..
1-3-2-3 دیگر طرح های سیستم آشوبی …………………………………………………………………………………………………………..
1-3-2-3-1 سیستم روشن-خاموش آشوب ……………………………………………………………………………………………………….
1-3-2-3-2 سیستم فرکانسی DCSK …………………………………………………………………………………………………………
1-3-3  مولدهای آشوبی ……………………………………………………………………………………………..
1-3-3-1  نگاشت معادله درجه دوم ……………………………………………………………………………………..
فصل دوم  مروري بر مطالعات انجام شده ……………………………………………………………….
2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………
2-2 کارهاي انجام شده توسط ديگران …………………………………………………………………………………….
2-2-1 مطالعات انجام شده در کانال AWGN ………………………………………………………………..
2-2-1-1 بهبود عملکرد سیستم MC-DS/CDMA و MIMO MC-DS/CDMA  با بهره گرفتن از دنباله

 گسترده آشوبی …

2-2-1-2 بهبود عملکرد FM-DCSK ………………………………………………………………………………..
2-2-1-3  بهبود عملکرد سیستم   FM-DCSK UWB…………………………………………………..
2-2-1-4 عملکرد سیستم  DS/CDMA با مخابرات آشوبی ……………………………………………
2-2-1-5  طراحی سیستم ارتباطی آشوبناک…………………………………………………………….
2-2-1-6  استفاده از طیف گسترده آشوبناک درسیستم OFDM………………………………………..
2-2-2  کانال محوشدگی چندمسیره ……………………………………………………………………..
2-2-2-1 بهبود عملکرد سیستم طیف گسترده چریپ با مولد آشوبی……………………………………..
2-2-3  کانال­های نویزی AWGN و محوشدگی چندمسیره …………………………………………………………………………
2-2-3-1 بهبود عملکرد سیستم­های طیف گسترده با مخابرات آشوب…………………………………………………………….
2-2-3-2  طراحی سیستم ارتباطی آشوبناک …………………………………………………………………………………………………….
2-2-3-3  استفاده از طیف گسترده آشوبناک در سیستم OFDM………………………………………………………………….
فصل سوم طراحی بهینه سیستم­های آشوبی چندحاملی …………………………………………………………………………
3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………..
3-2 سیستم فرستنده و گیرنده OFDM………………………………………………………..
3-2-1 ساختار فرستنده و گیرنده OFDM …………………………………………………..
3-2-2  کانال­های  SUI برای استاندار  IEEE 802.16a………………………………………..
3-3 طراحی سیستم­های آشوبی چندحاملی ……………………………………………………………………………………………………….
3-3-1 نتایج شبیه سازی برای سیستم­های بهینه شده مخابرات آشوبی …………………………………………………………..
فصل چهارم  طراحی بهینه مولد آشوبی در سیستم­های آشوبی چندحاملی………………………………………..
4-1 مقدمه ……………………………………………………………………………….
4-2 بررسی نوع مولد­های آشوبی مختلف بر عملکرد سیستم آشوبی چندحاملی………………………………………………..
4-2-1 نتایج شبیه­سازی تاثیر نوع مولد آشوبی بر روی سیستم­های آشوبی چندحاملی …………………………………..
4-3 مقایسه یک مولد آشوبی با دو پارامتر مختلف در سیستم­های آشوبی چندحاملی ……………………………………..
4-3-1  نتایج شبیه­سازی یک مولد آشوبی با دو پارامتر مختلف ………………………………………………………………………..
4-4  تغییر اندازه دنباله آشوبی در سیستم آشوبی چندحاملی ………………………………………………………………………….
4-4-1 نتایج شبیه­سازی تغییر اندازه دنباله آشوبی در عملکرد سیستم­های آشوبی چندحاملی در کانال­های مخابراتی انتخاب­گر  فرکانسی .
4-5 طراحی سیستم­های آشوبی جدید ………………………………………………………………..
4-5-1 سیستم آشوبی FM-CSK …………………………………………………………………..
4-5-1-1 نتایج شبیه­سازی سیستم جدید آشوبی OFDM-FM-CSK در کانال­های انتخاب­گر

فرکانسی ………

4-5-2 سیستم آشوبی PM-CSK…………………………………………………………..
4-5-2-1 نتایج شبیه­سازی سیستم آشوبی OFDM-PM-CSK در کانال­های مخابراتی

 انتخاب­گر فرکانسی………………..

فصل پنجم جمع بندی و پیشنهادات ………………………
5-1 مقدمه …………………………………..
5-2 جمع‌بندي فصول و نتایج اخذ شده ……………………………………………..
5-3 پيشنهادات و كارهاي آتي ………………………………………………
مراجع ………………………………………….

   1-1  تئوری آشوب و تاریخچه آن

«آشــوب» در لغت به معناي هرج و مرج و بی­نظمي است. ريشه لغوي آشوب به كلمه رومي «كائــوس»[1] برمي­گردد، كه مفهوم آن متعلق به شاعر روم باستان به نام «اويــد» [2]مي­باشد. به نظر او كائوس، بي­نظمي و ماده بي­شكل اوليه­ای بود كه داراي فضا و بعد نامحدودي بوده است. به­طوري كه فرض شده قبل از اين كه جهان منظم شكل بگيرد این ماده وجود داشته است، كه سپس خالق هستي، جهان منظم را از آن ايجاد نمود (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390). از لحاظ تاریخی دانشمند انگلیسی به نام «آیزاک نیوتن» مجموعه­ای موجز از اصول و قوانین را آن­چنان کشف کرد که طبق آن­ها ادعا می­شد، حرکت را درمحدوده­ای متنوع و گسترده از پدیده­ها و سیستم­ها می­توان با درجه­ای بالا و مطمئن از دقت و حساسیت پیش­بینی کرد ( هاشمی گلپایگانی، 1388). این باور هم­چنان پا برجا بود تا این که در حدود سال 1900 یک ریاضیدان فرانسوی به نام «هانــري پوانكاره»[3] که علاقه­مند به معادلات ریاضی توصیف کننده حرکت سیارات اطراف خورشید بود، مشخص کرد که سیستم­های نجومی، معین و قطعی به نظر نمی­رسد که کاهش عدم­ قطعیت در شرایط اولیه همیشه کاهش خطای پیش­بینی نهایی را به دنبال داشته باشد. پوانکاره نشان­ داد که برای این­گونه سیستم­ها یک بی­دقتی خیلی ریز در شرایط اولیه، در طول زمان با نرخی عظیم رشد خواهد کرد و بنابراین دو مجموعه شرایط اولیه تقریباً غیر­قابل تفکیک و بسیار نزدیک به هم، برای یک سیستم مشابه، دو پیش­بینی نهایی را که تفاوت کلانی با هم دارند به دنبال خواهد داشت. این مسئله نمودی از رفتار آشوبی بود که در آن زمان شناخته شده نبود.

در طي ساليان دراز يكي از اصلي­ترين عقايد تمامي علوم اين بود كه رفتار سيستم­هاي معين[4] با داشتن مدل توصيفي سيستم و معلوم بودن شرايط اوليه­ی[5] آن براي هر زماني قابل پيش­بيني خواهد بود. در اين راستا نوع سيستم معين از نظر خطي يا غيرخطي بودن داراي اهميت نيست. همچنين به سادگي هرگونه رفتار پيچيده­ی سيستم كه با رفتار پيش­بيني شده آن سازگار نباشد، نويز فيزيكي اطلاق مي­شد كه فشار و علت آن نامعلوم بوده ولي بدون هيچ شبه­اي در خارج از ساختار سيستم معين قرار دارد. اين اساس تعيين هويت رفتار سيستم به همراه روش­ها و تكنيك­هاي كاهش نويز از حوزه­هاي تحقيق به ­شمار مي­آمدند كه در هنگام بررسي سيستم و پياده­سازي آن مورد توجه قرار مي­گرفتند. سيستم­­های پيچيده­اي بر اين اساس ساخته شد و مورد استفاده قرار گرفت. آن­ها عمدتاً داراي معادلات غير­خطي پيچيده­اي بودند و بعضاً از حساسيت و اهميت بالايي برخوردار بودند؛ ولي در سال 1963 با كشف اولين سيستم آشوبي توسط آقای «ادوارد لورنز»[6] تحولي بزرگ در زمينه نگرش به سيستم­ها و به خصوص تجزيه و تحليل سيستم­هاي غيرخطي پديد آمد. نظرها به ­سوي سيستم­هاي غير­خطي و بررسي خواص و رفتار آن­ها معطوف گرديد و ارزش و اهميت ديد واقع ­بينانه، كلي و همه ­جانبه به سيستم­هاي تحت مطالعه مشخص شد. در همين نقطه بود كه به ­طور قاطع و براي هميشه خط بطلاني بر اين عقيده كه در يك سيستم معين، معلوم بودن معادلات حاكم و شرايط اوليه آن­ها به همراه تعدادي متناهي حافظه براي انجام محاسبات، كافي است تا رفتار آن­ را پيش­بيني كرد، كشيده شد و در پس اين واقعيت بود كه می­شد علت وقوع صدها حادثه و اشكال هزاران آزمايش شكست­خورده را ديد. به­طور ساده يك سیستم آشوبي يك سيستم غيرخطي و معين است، كه رفتار اتفاقي از خود نشان مي­دهد (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390). تقريبــاً اوليــن تحقيقات عددي كه به معرفي فراگير آشوب انجاميد توسط «ادوارد لورنز» ارائه شد.

انگاره اصلی و کلیدی تئوری آشوب این است که در هر بی­نظمی، نظمی نهفته است؛ به این معنا که نباید نظم را تنها در یک مقیاس جستجو کرد. پدیده ای که در مقیاس محلی، کاملاً تصادفی و غیرقابل پیش­بینی به­ نظر می­رسد چه بسا در مقیاس بزرگ­تر، کاملاً پایا[7] و قابل پیش­بینی باشد.

موضوع جالب دیگری که در تئوری آشوب وجود دارد، تاکید آن بر وابستگی یا حساسیت به شرایط اولیه است. بدین معنی که تغییرات بسیار جزیی در مقادیر اولیه­ی یک فرآیند می­تواند منجر به اختلافات چشمگیری در سرنوشت فرآیند شود. نقاط تشابهی بین تئوری آشوب و علوم مختلف چون فیزیک، آمار، علوم انسانی و غیره وجود دارد. به فرض اگر مسافری 10 ثانیه دیر به ایستگاه اتوبوس برسد نمی­تواند سوار اتوبوسی شود که هر 10 دقیقه یک بار از این ایستگاه می­گذرد و به سمت مترویی می­رود که از آن هر ساعت یک بار قطاری به سوی فرودگاه حرکت می­کند. برای مقصد مورد نظر این مسافر، فقط روزی یک پرواز انجام می­شود و لذا تاخیر 10 ثانیه­ای این مسافر باعث از دست دادن یک روز کامل می­شود. بسیاری از پدیده­های طبیعی دارای چنین حساسیتی به شرایط اولیه هستند. قلوه سنگی که در خط الراس یک کوه قرار دارد، ممکن است تنها بر­اساس اندکی تمایل به سمت چپ یا راست به دره شمالی یا جنوبی بلغزد، در حالی که چند میلیون سال بعد که توسط فرآیندهای زمین­شناسی و تحت نیروهای باد و آب و غیره چند هزار کیلومتر انتقال می­یابد،  می­توان فهمید که آن تمایل اندک به راست و چپ به چه میزان در سرنوشت این قلوه سنگ تاثیر گذار بوده است. مثال بسیار آشنای دیگر، وابستگی­های جسمی و روانی انسان­ها به شرایط لقاح و مسائل ژنتیکی است.

اگر چه چنین وابستگی آشوبناک[8] به شرایط اولیه را می­توان در بسیاری از وقایع جامعه­شناسی (از جمله انقلاب­ها) و روانشناسی و غیره پی­جویی کرد، اما تا کنون توجه خاصی بدین مسئله صورت نگرفته است. به این معنا که اغلب برای تمام طول حیات یک پدیده وزن یکسانی از نظر تاثیرگذاری عوامل درونی و بیرونی در نظر گرفته می­شود، در حالی که تئوری آشوب نقش کلیدی را در شرایط و المان­های مرزی اولیه می­داند.

بايد دانست كه تاكنون تعريف كلي پذيرفته شده براي آشوب ارائه نشده است، اما تعريف زیر از جمله تعاريف مطرح در باب فرآیندهای آشوبی مي­باشد: «آشــوب، يك رفتــار طولاني مدت غیر پريــوديك در يك سيستم دینامیک قطعی[9] است كه وابستـگي با حساسیت بالا به شــرايط اوليــه رانشان مي­دهد ».

 منظور از رفتار طولاني مدت غيرپريوديك در سيستم­هاي ديناميكي آن است که مسيرهايي وجود دارند كه وقتي زمان به بي­نهايت ميل مي­كند، این مسیرها به نقاط ثابت مدارهاي پريوديك و يا مدارهاي شبه پريوديك منتهي نمي­شوند. قطعی بودن سیستم، گويای آن است كه سيستم داراي پارامترها يا ورودي­هاي تصادفي نيست و در واقع رفتار بي­نظم اين سيستم­ها از غيرخطي بودن آن ناشي مي­شود و منظور از حساس بودن به شرايط اوليه نیز اين است كه مسيرهاي مجاور با سرعت و به­طور نمايي از هم­جدا مي­شوند. در واقع اين خصوصيت، تفاوت اصلي سيستم­هاي ديناميكي آشوبناك با سيستم­هاي ديناميكي غير­آشوبناك است. در سيستم­هاي ديناميكي غير­آشوبناك، اختلاف كوچك اوليه در دو مسير به عنوان خطاي اندازه­گيري بوده و به طور خطي با زمان افزايش پيدا مي­كند، در حالي كه در سيستم­هاي ديناميكي آشوبناك اختلاف بين دو مسير با فاصله بسيار اندك همان­طوري كه گفته شد، به طور نمايي افزايش مي­يابد.

1-2 تاریخچه کاربرد آشوب در ارسال داده­ها

پس از معرفی و مطالعه بر روی فرآیندهای آشوبی و ویژگی­های آن­ها، تنها پس از آنکه برای اولین بار در سال 1990 توسط پوانکاره و همکاران وی، امکان همزمانی بین دو فرآیند آشوبی اثبات شد، طرح­های مخابراتی  آنالوگ و دیجیتال مبتنی بر سیگنال­های آشوبی ارائه گردید. به همین دلیل با وجود قدمت نظریه­ی آشوب در ریاضی و فیزیک، این نظریه و کاربردهای آن در ارسال داده یک عرصه  تحقیقاتی کاملاً جدید به شمار می­آید (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

در سال­های اخیر کاربردهای متفاوتی از سیگنال­های آشوبی معرفی و بعضاً پیاده­سازی شده است. از دیگر مزایای سیگنال­های آشوبی که می­توان به آن اشاره نمود، پهن­باند بودن ذاتی آن است که موجب گسترده شدن طیف اطلاعات را می­شود. بنابراین بدون دانستن نوع دینامیک آشوبناک که ارسال بر­اساس آن صورت می‌گیرد، برای کاربر غیر­مجاز آگاه از ارسال، بسیار مشکل است تا به اطلاعات دسترسی پیدا کند (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

یکی از بخش­های ثابت بسیاری از سیستم­های پردازش دیجیتال، مولدهای تصادفی شبه­نویز بکار رفته در آن­ها می­باشند؛ که بطور عمده­ای بر مبنای سیستم­های غیرخطی بنا نهاده شده­اند. ساختار­های آشوبی در این زمینه نیز جایگزین­های مناسبی برای مولدهای معمول به نظر می­رسند. علاوه بر این، چنین سیگنال­هایی مقاوم در برابر کاستی‌های کانال مخابراتی مانند انتشار چند ­مسیره[10] و جمینگ[11] می­باشند و در ضمن به خاطر حساسیت بالا به شرایط اولیه، سیستم‌­های آشوبناک توانایی تولید مجموعه بزرگتری از سیگنال‌های ناهمبسته را دارند. اما شاید پرکاربردترین زمینه کاری، مربوط به معرفی و طراحی انواع مدولاسیون­های آنالوگ و دیجیتال آشوبی بوده است. در اوایل دهه 90 ابتدا چند مدولاسیون آنالوگ آشوبی معرفی شدند که در این میان مدولاسیون­های پوشاندن با آشوب[12] و  پارامترهای آشوبی[13] مهم­ترین آن­ها به حساب می­آیند. اما با توجه به اینکه اکثر ساختارهای مخابراتی مدرن امروزه بر مبنای سیستم­های دیجیتال طراحی می­شوند، این ساختارها به سرعت جای خود را به مدولاسیون­های دیجیتال دادند که در این میان خانواده مدولاسیون­های CSK و بعد از آن DCSK توجه بیشتری را به خود معطوف نموده­اند (Thilagam and Jayanthi, 2012; Salih, 2010; Abdullah and Valenzuela) در چند سال اخیر نیز تلاش­هایی برای طراحی و حتی پیاده­سازی طرح­های آشوبی چند کاربره برای کاربردهای شبکه­های بی­سیم نسل آینده صورت گرفته و هنوز نیز در حال انجام است (شعرباف تبریزی و سیدین، 1390).

تعداد صفحه : 108

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :