دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران

گرایش : زلزله

عنوان : بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با بهره گرفتن از بتن مغناطيسي

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شهرکرد

پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمران

گرایش زلزله

عنوان :

بهبود خواص لرزه اي سازه هاي بتني با بهره گرفتن از بتن مغناطيسي

استاد راهنما :

دکتر محمد علی رهگذر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیدهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 1

فصل اول « كليات »

1-1 مقدمهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 3

1-2 دستگاه توليد اب مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 5

1-3 مباني نظري توليد آب مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 6

1-4 اثر دستگاه فراوري مغناطيسي روي خواص اب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 8

1-5 تاثير آب مغناطيسي بر روي ميزان هيدراسيون سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 9

1-6 علت افزايش واكنش هيدراسيون سيمان در تركيب با آب مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 10

1-7 افزايش مقاومت فشاري و افزايش كارايي خمير سيمان تهيه شده با آب مغناطيسي —– 13

فصل دوم « آزمايشات انجام گرقته در زمينه بتن مغناطيسي »

2-1 شركت مغناطيس شرق ( L.L.C ) بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 13

2-1-1 مقاومت فشاري سنگ سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 13

2-1-2 مقاومت ملات ماسه سيمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 15

2-1-3 بررسي خاصيت رواني بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 16

2-1-4 افزايش شتاب واكنش هيدراسيون بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 16

2-1-5 كاهش وقوع جمع شدگي خشك بتن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 16

2-1-6 نفوذپذيري بتن در برابر آب و بخار آب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 17

2-1-7 افزايش مقاومت در برابر يخ زدگيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 17

2-1-8 دوام بتن در برابر عوامل مخرب موجود در هوا و آب اطرافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17

2-1-9 افزايش تراكم و دوام بتن در محصولات پيش ساخته و جلوگيري از خوردگي ارماتورهاي درون بتن    18

2-1-10 مقاومت در برابر محیط‌های نامناسببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 19

2-1-11 مقاومت فشاری و کششی بتن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 20

2-1-12 افزايش مقاومت كششي بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 21

2-1-13 صرفه جويي در مصرف سيمان و استفاده از اب دريا بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21

2-2 تحقيقات و ازمايشات McMahonدر دانشگاهSouthern Queensland ] 5[————- 22

2-2-1 دستگاه مغناطيس كننده آببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 22

2-2-2 مواد تشكيل دهنده بتن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 23

2-2-3 آزمايش مقاومت فشاري بتن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 23

2-3 آزمايش نان سو و همكاران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 26

2-3-1 شرح ازمايش نان سو و همکاران بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 27

2-3-2 آزمايش رواني روي خمير سيمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 28

2-3-3 استفاده از GBFS (slag granulated blast furnace) در بتن مغناطیسی———– 28

2-3-4 تعيين مقاومت فشاري بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

2-3-5 ارتباط بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 33

2-3-6 ميزان هيدراسيونبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 34

2-3-7 آزمايش بر روي بتن حاوي خاكستر باديبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 35

2-3-8 اثر آب مغناطيسي روي نمونه‌هاي بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 37

فصل سوم « تهيه بتن مغناطيسي و بررسي خواص بتن مغناطيسي »

3-1-1 دستگاه توليد آب مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 39

3-1-2 راه‌هاي تشخيص مغناطسيسي شدن اب بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 42

3-1-3 ازمايش كشش سطحي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 43

3-1-4 اندازه گيري PH آببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 43

3-1-5 بررسي تغيرات كشش سطحي و PH اب مغناطيسي نسبت به آب معمولي ——— 44

3-2-1 بررسي زمان گيرش سيمان (هيدراسيون سيمان)بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 46

3-2-2 تاثير زمان چرخش آب در ميدان بر مقاومت فشاري سنگ سيمان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 51

3-2-3 بررسي مدت جرخش اب د ميدان مغناطيسي بر كارايي خمير سيمان ( اسلامپ)—- 51

3-2-4 بررسي نسبت اب به سيمان بر مقاومت فشاري سنگ سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 55

3-3-1 بررسي خواص بتن مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 61

3-3-2 مشخصات سنگدانه‌هاي مصرفيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 62

3-3-3 طرح اختلاطبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 62

3-3-5 بررسي مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 63

3-3-6- بررسي مقاومت فشاري بتن مغناطيسي همراه با ميكروسليسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 66

فصل چهارم « بررسي شكل پذيري در بتن مغناطيسي »

4-1-1 مزاياي استفاده از بتن مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 70

4-1-2 تعريف بتن با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 71

4-1-3 محدوديتهاي آيين نامه‌اي استفاده از بتن با مقاومت با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72

4-1-4 ملاحظات سازهاي بتنی با مقاومت بالا از جمله بتن مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 74

4-2 بررسي شكل پذيري سازههاي بتني با بتن مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 78

4-2-1 بررسي شكل پذيري در بتن بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 79

4-2-6 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 80

4-2-2 شكل پذيري تيرهاي بتن مسلح بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 81

4-2-3 پارامترهاي بلوك تنش فشاري بتن با مقاومت بالابلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 83

4-2-4 اثر محصور كنندگي ميلگردهاي جانبيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 83

4-2-5 طرح شكل پذيري مقاطع خمشي داراي بتن با مقاومت بالا بكمك جداول و نمودارهاي طرح  85

4-2-7- بررسي شكل پذيري ستونهاي ساخته شده با بتن مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 89

فصل پنجم « نتيجه گيري »

منابعبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 96

فهرست جداول

جدول (2-1 ) مقاومت فشاري بتن مغناطيسي و بتن معموليبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 20

جدول (2-2) مقاومت كششي بتن مغناطيسي و بتن معمولي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 21

جدول : (2-3) مواد تشكيل دهنده بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 23

جدول (2-4) مشخصات آب مصرفي آزمايش نان سو وهمكارانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 27

جدول (2-5) مشخصات فيزيكي شن و ماسهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 27

جدول (2-6) تغييرات رواني با افزايش ميدان مغناطيسيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 28

جدول (2-7) مشخصات شیمیایی و فیزیکی GBFSبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 29

جدول (2-8) مواد تشكيل دهنده خمير سيمان با درصدهاي متفاوت GBFS————– 30

جدول (2-9) مواد تشكيل دهنده بتن با درصدهاي متفاوت GBFSبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 30

جدول(2-10) جايگزيني سيمان با GBFS در درصد‌های مختلف W/Bبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

جدول(2-11)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري بتن در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)     31

جدول (2-12)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-13)تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)          32

جدول (2-14) تاثير اب مغناطيسي بر روي مقاومت فشاري در ميدان مغناطيسي متفاوت واحد (Mpa)         33

جدول (2-15) ارتباط بين مقاومت فشاري بتن در ميدان مغناطيسي متفاوت————— 33

جدول (2-16) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ =  ( W/B واحد : %   34

جدول (2-17) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ = ( W/B واحد : %    35

جدول (2-18) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ =  ( W/B واحد : %   35

جدول (2-19) ميزان هيدراسيون نمونه‌هاي بتن با ميزان اب به سيمان (485/ = ( W/B واحد : %    35

جدول (2-20) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 35/0————– 36

جدول (2-21)  جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 4/0————– 36

جدول (2-22 ) جايگزيني سيمان با خاكستر بادي نسبت آب به سيمان 485/0———— 36

جدول (2-23) جايگزيني سيمان با خاكستر باديبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 36

جدول (3-1) : مقادير كشش سطحي و آب با تغييرات ميدان مغناطيسيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 44

جدول (3-2) : مشخصات شيميايي و فيزيكي سيمان تيپ 1 شهركردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

جدول (3-3) : زمان گيرش اوليه و ثانويه خمير سيمان مغناطيسي و خمير سيمان معمولي– 51

جدول (3-4) : درصد تغييرات و رواني خمير مغناطيسي سيمان با تغيير در زمان چرخش اب در ميدان مغناطيسي   55

جدول (3-4) : تغيير مقادير مقاومت فشاري سنگ سيمان با تغيير زمان چرخش آب در ميدان مغناطيسي    56

جدول (3-5) : مقادير محاسبه شده برااي مقاومت فشاري سنگ سيمان در نسبت‌هاي مختلف آب به سيمان  59

جدول (3-6) : مشخصات سنگدانه مصرفي در توليد بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 62

جدول (3-7) : طرح اختلاط بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 62

جدول (3-8) : مقاومت فشاري و كارايي بتن معمولي و مغناطيسيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——- 63

جدول (3-9) : طرح اختلاط بتن با عيار مختلف سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 65

جدول (3-10) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه و 28 روزه با عيار مختلف سيمان————- 65

جدول (3-11) : طرح اختلاط بتن همراه با ميكروسليسبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 66

جدول (3-12) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه و 28 روزه مغناطيسي همراه با ميكروسليس—- 67

جدول (4-1) :حد بالايي مقاومت فشاري مشخصه مجاز بتن و ابعاد نمونه‌هاي استاندارد آزمايشگاهي  73

جدول (4-2) : ضرايب بلوك مستطيلي تنشبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 76

جدول (4-3) : مدول ارتجاعي بتن در آيين نامه‌هاي مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 77

جدول (4-4) : مدول گسيختگي بتن در آيين نامه‌ها و مراجع مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 78

جدول (4-5) : درصدهاي مختلف فولاد براي نسبتهاي شكل پذيري گوناگون در حالت محصور نشدگي         85

جدول (4-6) :درصدهاي مختلف فولاد براي نسبت‌هاي شكل پذيري گوناگون در حالت محصور شدگي         87

جدول (4-7) : درصدهاي مختلف  براي مقادير متفاوت 1000  در حالت محصور شدگ— 87

فهرست نمودارها

نمودار (2-1 ) : تغيرات مقاومت فشاري نمونه‌‌هاي خمير سيمان نسبت به عمر نمونه‌ها—— 14

نمودار(2-2 ) : تغييرات مقاومت پلاستيك نمونه‌هاي خمير سيمان نسبت به زمان ——— 14

نمودار (2-3 ) : مقایسه مقاومت فشاری بتن مغناطیسی و بتن معمولیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 22

نمودار ( 2-4 ) افزايش PH اب با افزايش ميزان چرخش اب در ميدان مغناطيسي———- 29

نمودار ( 2-5 ) ارتباط بین مقاومت فشاری بتن با تغییر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 34

نمودار (3-1) : تغييرات كشش سطحي آب بر اساس تغيرات ميدان مغناطيسي ———— 45

نمودار (3-2) : تغييرات PH بر اساس تغيير ميدان مغناطيسيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 45

نمودار (3-3) : نمودار گيرش اوليه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير مختلف W/C          48

نمودار (3-4) : نمودار گيرش ثانويه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير مختلف W/C         49

نمودار (3-5) : نمودار ميله‌اي گيرش اوليه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير W/C          49

نمودار (3-6) : نمودار ميله‌اي گيرش ثانويه خمير سيمان معمولي و مغناطيسي بر اساس مقادير W/C         50

نمودار (3-6) : تغيير مقادير مقاومت فشاري سنگ سيمان با تغيير زمان چرخش آب در ميدان مغناطيسي     51

نمودار (3-7) : تغييرات و رواني خمير مغناطيسي سيمان با تغيير در زمان چرخش اب در ميدان مغناطيسي 55

نمودار (3-8) : تاثير مقدار نسبت آب به سيمان بر مقاومت فشاري بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 56

نمودار (3-9) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 1 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت    60

نمودار (3-10) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 7 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت  60

نمودار (3-11) : مقاومت فشاري سنگ سيمان 28 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبت آب به سيمان متفاوت 61

نمودار (3-12) : كارايي بتن معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان——– 63

نمودار (3-13) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان           64

نمودار (3-14) : مقاومت فشاري بتن 28 روزه معمولي و مغناطيسي با نسبتهاي مختلف آب به سيمان         64

نمودار (3-15) : مقاومت فشاري بتن 7 روزه با عيار مختلف سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 65

نمودار (3-16) : مقاومت فشاري بتن 28 روزه با عيار مختلف سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 66

نمودار (3-17) : تغييرات مقاومت فشاري بتن معمولي و مغناطيسي7 روزه ( سيمان همراه با ميكرو سيليس ) با تغيير نسبت آب به مواد چسبنده بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 67

نمودار (3-17) : : تغييرات مقاومت فشاري بتن معمولي و مغناطيسي28روزه ( سيمان همراه با ميكرو سيليس ) با تغيير نسبت آب به مواد چسبندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 68

نمودار (4-1) : منحني تنش كرنش بتن با مقاومت‌هاي فشاري مختلفبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 74

نمودار (4-2) :مدل پيشنهادي تنش-كرنش بتنبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 83

نمودار (4-3) : ضريب شكل پذيري و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگي280=    85

نمودار (4-4) : ضريب شكل پذيري و درصد فولاد، بتن با مقاومت بالا بدون محصور شدگي (420= )         86

نمودار (4-5) : نمودار  و كرنش نهايي بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )—- 88

نمودار (4-6) : نمودار  و كرنش نهايي بتن با مقاومت بالا محصور شده ( )——– 88

نمودار (4-7) : درصد فولاد و ضريب شكل پذيري بتن با مقاومت بالا با محصور شدگي( mpa 280= )        88

نمودار (4-8) : درصد فولاد و ضريب شكل پذيري بتن با مقاومت بالا با محصور شدگي (mpa 420 = )       89

فهرست شکل ها

شکل 1-1 استفاده از آهنرباي دائمي و سيم پيچها براي ايجاد ميدان مغناطيسي———— 4

شكل 1-2 دستگاه AQUA و طرز كار ان جهت تهيه آب مغناطيسي بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 5

شكل 1-3: مولكول‌هاي آب قبل از قرار گرفتن در معرض ميدان مغناطيسي————— 6

شکل 1-4: مولکول‌های دو قطبی اب كه مانند يك اهن ربا عمل مي‌كنندبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 7

شکل 1-5: کاهش کشش سطحی مولکول‌های اب در اثر میدان مغناطیسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 7

شکل 1-6 : شكل مولکول‌های آب بعد از قرار گرفتن در میدان مغناطیسی و کاهش زاویه بین مولکولها        8

شكل1-7 : اجتماع مولكول‌هاي آب معمولیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 8

شكل 1-8 : کوچکتر شدن اجتماع مولکولها و یون‌های موجود در اب بعد از عبور از میدان مغناطیسی         9

شکل (2-1) : ساختار خمير سيمان 3 روزه ساخته شده با اب معمولي و مغناطيسي——– 15

شکل (2-2) : ازمايش رواني ) slump test ) براي نمونه‌هاي تهيه شده از اب معمولي و مغناطيسي   16

شكل (2-3): ميزان دوام نمونه‌هاي بتن بعد از انجماد و ذوب مداومبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 17

شكل (2-4 ) : ساخت و سازهاي كرانه دريا به صورت پيش ساخته با عمر 5 سال ———- 18

شكل (2-5 ) : پانل‌هاي پيش ساخته بتني ببا عمر 5 سال در شهر مسكو كشور روسيه —— 18

شكل (2-6 ) قطعه پيش ساخته بزرگراه با عمر سه سال Rostov-na-donu در كشور روسيه- 19

شكل (2-7) : بلوك‌هاي پيش ساخته بزرگراه تحت شرايط تغيير سريع دما (در تابستان بالاي 40 درجه سانتيگراد و در زمستان پايينتر از 40- درجه سانتيگراد ) با عمر يك سال در سيبري روسيهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 19

شکل (2-8 ) 15 دستگاه KONMAG و نحوه استفاده در بتن ريزي در محل————– 22

شكل (2-9 ) : دستگاه مورد استفاده جهت مغناطيس نمودن اب شامل 6 جفت اهن رباي دائمي      22

شکل (2-10 ) نمونه‌‌‌های استوانه ای مغناطیسی سمت چپ و نمونه معمولی سمت راست—- 24

شکل (2-11 ) : عمل اوري نمونه‌‌هاي بتن در دما و رطوبت مناسببلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 24

شكل (3-1 ) : سيم پيچ و هسته آهني جهت توليد ميدان مغناطيسي براي توليد آب مغناطيسي     39

شكل (3-2 ) : دستگاه تسلا متر جهت اندازه گيري ميدان مغناطيسيبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 40

شكل (3-3 ) : نماي كلي از دستگاه طراحي شده جهت توليد آب مغناطيسي————– 41

شكل (3-4 ) : قسمت سيم پيچ دستگاه توليد آب مغناطيسي كه از مهمترين قسمت‌هاي دستگاه توليد آب مغناطيسي مي‌باشد                       41

شكل (3-5 ) : دستگاه ويكات جهت اندازه گيري زمان گيرش سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 47

شكل (3-6 ) : مراحل مختلف عمل هيدراسيون و گيرايي سيمان بر حسب زمان———— 51

شكل (3-7 ) : ميز جريان جهت اندازه گيري كارايي بتن يا خمير سيمانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 54

شكل (3-8 ) : قطر باز شده خمير سيمان جهت اندازه گيري كارايي خمير سيمان———- 54

شكل (4-1 ) : بلوك تنش مستطيليبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیردبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 75

شكل (4-2 ) : (a انحناي تسليم   (b انحناي نهايي   (c پارامترهاي بلوك تنش——– 81

چکیده

بتن با كارايي بالا (HPC) از نظر رواني و مقاومت فشاري و دوام عملكرد بهترو مناسبتري نسبت به بتونهاي معمولي دارند يكي از انواع بتنها با مقاومت بالا بتنهاي مغناطيسي است. در اين تكنولوژي با القاي ميدان مغناطيسي به آب ساختار فيزيكي آن را تغيير مي‌دهند در نتيجه اين تغييرات تعداد مولكولها در يك تجمع مولكولي از13 مولكول، به 5 يا 6 مولكول نقصان يافته و كشش سطحي آب كاهش پيدا مي‌كند با بهره گرفتن از اين آب در تهيه بتن از يك سو افزايش رواني مخلوط بتن و كاهش آب مورد نياز و از سوي ديگر با تسهيل هيدراسيون سيمان موجب بالا رفتن مقاومت فشاري بتن و دوام بتن مي‌گردد كه اين افزايش مقاومت فشاري باعث بالا رفتن پايداري و مقاومت سازه در برابر نيروي زلزله مي‌شود همچنين مي‌توان با ثابت نگه داشتن مقاومت فشاري بتن و با بهره گرفتن از آب مغناطيسيي مصرف سيمان را كاهش داد كه اين كاهش در مصرف سيمان مي‌تواند وزن سازه را كاهش دهد كه براي كاستن از نيروي زلزله در سازه بلند بسيار موثر مي‌باشد

1-1 مقدمه

اولين تحقيقات و آزمايشات علمي در مورد كاربرد ميدان‌هاي مغناطيسي در توليد بتن و بلوك‌هاي بتني براي ساخت و ساز ابنيه‌‌هاي نظامي نظير لنگرگاه‌هاي و فرودگاه‌هاي نظامي در سال 1964 در شوروي سابق آغاز شد

اين تحقيقات به تدريج در مورد ساير زمينه‌‌هاي صنعت ساختمان انجام يافت و نتايج مثبتي به دست امد ادامه اين آزمايشات باعث شد كه ديد گاه دانشمندان امريكا و كشور‌هاي ديگر در مورد استفاده از آب مغناطيسي در صنعت بتن تغير كند

در سال 1993 دولت جماهير شوروي آيين نامه‌اي تحت عنوان كاربرد ميدان مغناطيسي در اقتصاد بين الملل منتشر كرد و صنعت ساختمان روسيه ملزم به استفاده از اين تكنولوژي جديد در توليد بتن و سيمان شد

در سال 1998 مقاله‌اي تحت عنوان كاربرد آب القاء شده مغناطيسي در خواص فيزيكي و مكانيكي بتن تازه توسط آبديس مگالهاس گمز انتشار يافت در اين مقاله، نويسنده به مقايسه بتن تهيه شده با آب معمولي و مغناطيسي پرداخته و در پايان نتيجه گرفت كه آب مغناطيسي مقاومت فشاري و كششي بتن را تا 20% افزايش مي‌دهد.تحقيقاي از اين نوع باعث شد نظرها به سمت تهيه وتوليد دستگاها توليد آب مغناطيسي جلب شود هم اكنون دستگاه‌هاي مختلفي براي توليد آب مغناطيسي و كاربردهاي ان در بتن در كشورهاي مختلف جهان توليد مي‌شود كه به بررسي طرز كار آنها مي‌پردازيم

 

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: عمران