متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم ارتباطات اجتماعی

عنوان :  بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

دانشكده علوم انسانی

گروه علوم ارتباطات اجتماعی

 پایان نامه كارشناسی ارشد رشته ی علوم ارتباطات اجتماعی

 موضوع:

بررسی نقش رسانه های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی

( مورد مطالعه شهر شیراز)

 استاد راهنما:

دكتر فیروز دیندار فرکوش

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحه                  عنوان

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1. بیان مساله. 3

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-3. اهداف تحقیق.. 6

1-4. فرضیه ­های تحقیق.. 6

1-5. سؤال­های تحقیق.. 6

1-6. تعریف اصطلاحات تحقیق.. 7

فصل دوم : مبانی نظری

2-1. مقدمه. 11

2-2. مفهوم شناسی گردشگری.. 11

2-3. انواع دیدگاه‌ها در باب گردشگری.. 13

2-4. وضعیت گردشگری در ایران.. 14

2-4-1. گردشگری در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی.. 14

2-4-2. گردشگری بعد از انقلاب انقلاب اسلامی.. 15

2-4-3. گردشگری در برنامه‌های توسعه. 16

2-4-3-1. برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (72-1368) 17

2-4-3-2. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (79-1374) 18

2-4-4. برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1383-1379) 19

2-4-5. برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1388-1384) 20

2-5. عوامل موثر بر جذب گردشگری.. 22

2-5-1. بازاریابی.. 22

2-5-2. تبلیغات… 24

2-6. رویکردهای نظری گردشگری.. 24

2-6-1. رویکرد سیستمی.. 24

2-7. مدل­های گردشگری.. 27

2-8. دیدگاه سازمان جهانی گردشگری.. 29

2-8-1. دیدگاه لیپر. 30

2-8-2. دیدگاه گان.. 31

2-8-3. دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس…. 33

2-8-4. دیدگاه کاسپار 34

2-8-5. دیدگاه هولدن.. 35

2-9. گردشگری و رسانه. 36

2-9-1. انواع رسانه از بُعد گردشگری.. 37

2-9-2. رسانه­های محرک گردشگری.. 38

2-9-2-1. کتابهای راهنما 39

2-9-2-2. رادیو. 39

2-9-2-3. تلویزیون.. 40

2-10. فناوری اطلاعات و گردشگری.. 41

2-10-1. گردشگری الکترونیکی.. 43

2-11. پیشینه تحقیق.. 46

2-11-1. پیشینه داخلی.. 46

2-11-2. پیشینه خارجی.. 49

فصل سوم : روش تحقیق

3-1-مقدمه. 52

3-2-روش و طرح تحقیق.. 52

3-2-1-تحقیق کاربردی.. 53

3-2-2-تحقیق توصیفی.. 53

3-3-روش­های جمع‌آوری اطلاعات… 54

3-4-معرفی ابزار پژوهش…. 54

3-5-تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه­گیری پژوهش…. 56

3-5-1- بررسی روایی و پایایی ابزار اندازه­گیری در اجرای اولیه. 56

3-5-2-بررسی روایی ابزار اندازه­گیری.. 58

3-6. جامعه و نمونه آماری.. 59

3-6-1. حجم نمونه. 59

3-6-2. روش نمونه­گیری.. 59

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده­ها 60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1 مقدمه. 62

4-2 آمار توصیفی.. 62

4-2-1 وضعیت جنسیتی پاسخ دهندگان.. 62

4-2-2 وضعیت تحصیلاتی پاسخ دهندگان.. 63

4-2-3 وضعیت سنی پاسخ دهندگان.. 64

4-2-4 آزمون کلموگروف- اسمیرونوف (K-S) جهت بررسی نرمال بودن متغیرها 65

4-3 تجزیه و تحلیل سوال­ها و فرضیه­ها 66

4-3-1 سوال­های تحقیق.. 66

فصل پنجم : نتیجه­گیری و ارائه راهکارها

5-1. مقدمه. 70

5-2. خلاصه. 70

5-3. پاسخ­دهی به سؤالات و آزمون فرضیات… 71

5-3-1. سؤال اول: آیا استفاده از تبلیغات اینترنتی بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟. 71

5-3-2. سؤال دوم: آیا استفاده از وب­سایت­ها بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟. 72

5-3-3. سؤال سوم: آیا استفاده از برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما (رسانه ملی) بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 73

5-3-4. سؤال چهارم: آیا استفاده از برنامه­های تبلیغاتی ماهواره بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

5-3-4. سؤال پنجم: آیا استفاده از نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر دارد؟ 74

4-5. محدودیت­های تحقیق.. 75

5-5. پیشنهادهای تحقیق.. 76

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی.. 76

5-5-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 76

فهرست منابع.. 77

منابع فارسی.. 77

منابع انگلیسی.. 79

پیوست‌ها

الف) پرسشنامه بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی.. 81

چکیده انگلیسی.. 84

چکیده

کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینة گردشگری، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش رسانه­های الکترونیکی در جذب گردشگران داخلی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه گردشگرانی می­باشد که در تیرماه سال 1393 که از طریق خطوط هوایی به شهر شیراز مسافرت کرده­اند. تعداد حدود 320 نفر از طریق محاسبه با فرمول کوکران از گردشگرانی که در تیر ماه به شیراز از طریق خطوط هوایی سفر نموده­اند مورد سوال و بررسی قرار خواهد گرفت. یافته­های تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای تبلیغات اینترنتی، وب­سایت­های اینترنتی، برنامه­های تبلیغاتی صدا و سیما، برنامه­های تبلیغاتی ماهواره و نرم­افزارهای کامپیوتری بر جذب گردشگران داخلی تاثیر مثبت دارد.

کلید واژه­ها: رسانه­های الکترونیکی، اینترنت، ماهواره، رسانه ملی، نرم­افزارهای کامپیوتری، گردشگری

 

1-1. بیان مساله

گردشگری از مهمترین صنایع در حال رشد است و توسعه صنعت گردشگری نیاز به برنامه­های همه جانبه و مناسب دارد تا بتوان در جذب گردشگران داخلی و بین­المللی موفق بود. امروزه یکی از مهمترین کاربری شهرها، ارائه خدمات گردشگری نوین است. چرا که شکل­گیری عصر پسا مدرنیته با گزاره­ای اصلی آن یعنی جهانی شدن، فرآوری اطلاعات و گردشگری همراه شده و دوره جدیدی در تعاملات اجتماعی و فرهنگی انسان­ها خصوصاً در قالب ساخت­های شهری رقم زده است (بونیفایس و فاولر[1]، 1993: 12). در چند دهه اخیر از صنعت گردشگری به عنوان یکی از بزرگترین و متنوع­ترین صنایع یاد شده است. بسیاری از کشورها این صنعت را به عنوان یکی از منابع اصلی درآمدزای خود میدانند و تلاش در راه توسعه این صنعت دارند. این صنعت بخصوص برای کشورهای در حال توسعه به علت اینکه بیشترین درآمد خود را از فروش منابع طبیعی به دست می­آورند بسیار با اهمیت است. همچنین کشورها علاوه بر منابع اقتصادی به دنبال منافع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، محیط زیست و غیره نیز می­باشند. برای موفقیت در این صنعت علاوه بر داشتن شرایط گردشگرپذیری، مقاصد گردشگری، باید به دنبال برنامه­ریزی برای جذب گردشگران و معرفی بهتر امكانات و شرایط خود به بازارهای داخلی و جهانی گردشگری باشند (پاپلی یزدی و سقایی، 1385: 18).

بازاریابی و نقش آن در ارتقاء بنگاه­ها و تاثیری که در توسعه و رشد اقتصادی کشورها دارد بر کسی پوشیده نیست. اینترنت از جمله عوامل موثر بر بازاریابی و روش­های رونق دادن به این فعالیت­ها در عرصه کنونی است. (کولین، 1383؛ 1). با پیشرفت فناوری اینترنت، بدلیل این که اینترنت شرکت­ها را قادر می­سازد که با مشتریان ارتباط بهتر و مؤثرتری برقرار کنند و تولیدات خود را بر اساس نیازهای آنها ایجاد نمایند، تعداد بیشتری از شرکت­ها ا ز اینترنت جهت بازاریابی و کانال­های توزیع استفاده می­کنند (چافی و همکاران[2]، 2004: 5)

اینترنت و ابزار الکترونیکی به واسطه این که زمینه ایجاد نمایش محصولات گردشگری و ارائه اطلاعات دقیق به گردشگران را فراهم می­سازد، ضمن جلب رضایت گردشگران، افزایش گردشگران ورودی را درپی خواهد داشت (آرون[3]، 2004: 6).

کشور ایران با وجود توانمندی­های ایران در زمینة گردشگری، متأسفانه تاكنون نتوانسته است به جایگاه شایسته­ای در این صنعت دست یابد و مهم­ترین آن، ضعف صنعت تبلیغات در جذب جهانگرد و گردشگر به ایران است. كشور ایران جزء ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های گردشگری و جزء پنج كشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری است (سازمان جهانی توریسم، 2009 ). ازاین رو، ضروری است از قابلیت­های خود در جذب گردشگری استفاده كند. از عواملی كه می­تواند به جذب بیشتر گردشگری در كشور را بهبود بخشد، به كارگیری ابزارها و پارامترهای مؤثر بازاریابی و تبلیغات است ( صردی ماهكان، 1380 ).

اصولاً گردشگران برای انتخاب مقصد گردشگری نیازمند اطلاعاتی، درخصوص مقصد می­باشند. آن­ها پیوسته اطلاعاتی را از رسانه­های گروهی شامل تلویزیون، ماهواره، اینترنت و … جمع­آوری
 می­كنند و این موضوع اهمیت رسانه از جمله اینترنت را در این حوزه بیش از گذشته می­کند. در این پژوهش سعی بر آن است تا به بررسی نقش سایت­های اینترنتی در معرفی جاذبه­های گردشگری و جذب گردشگران به شهر شیراز پرداخته شود.

1-2. اهمیت و ضرورت تحقیق

در عصر حاضر که نقش اینترنت در زندگی روزمره مردم و آسان سازی فعالیت­های تجاری سازمان­ها و کسب و کارها در حال افزایش است، صنعت گردشگری نیز از این امر بی­نصیب نمانده است و اینترنت هر روز در حال بازی کردن نقش مهم­تر و بزرگ­تری در عرصه این صنعت است. ورود اینترنت به این عرصه، باعث به وجود آمدن تغییرات زیادی در این صنعت شده است که از مهم­ترین آنها می­توان به رزرو بلیت کلیه وسایل حمل­و­نقل و هتل­ها، آشنا­شدن با جاذبه­های توریستی از طریق تورهای مجازی، خواندن سفرنامه و گزارش­ها که اغلب همراه با عکس و فیلم هستند و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. در این میان داشتن یک وب سایت برای کلیه کسب و کارها و سازمان­های دولتی و خصوصی فعال در این عرصه امری کاملا ضروری به نظر می­رسد زیرا این امر زمینه تعامل ساده و ارزان با مشتریان، کارگزاران و سایر متقاضیان خدمات گردشگری را فراهم می­سازد. در این مقاله سعی شده است به تفصیل، اهمیت دارا بودن پایگاه اینترنتی برای بخش­های مختلف صنعت گردشگری شرح داده شود.

استفاده از رسانه­ها و تبلیغات به عنوان مهمترین ابزار موفقیت سازمان­هاست و این موضوع ایجاب می­کند که این ابزار به عنوان شاخه­های علمی، اجتماعی، فرهنگی و ارتباط به دقت مورد مطالعه قرار گیرد. امروزه در صنعت گردشگری باید از رسانه­ها (بالاخص رسانه­های الکترونیکی) به عنوان مهمترین ابزار به صورت حرفه­ای استفاده کرد، زیرا موفقیت تبلیغ در ارایه­ی ارزش­های فرهنگی و گردشگری هر کشور مبتنی بر درک صحیح و حرفه­ای از تبلیغات و ارزش­های آن است. یکی از ارکان مهم تبلیغات رسانه­های تبلیغاتی است که در میزان تأثیر تبلیغات بر مخاطب از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و استفاده درست از آن باعث افزایش تأثیر پیام می­شود.

برای موفقیت در تبلیغات گردشگری بین­المللی به علت پراکندگی مخاطبان در سرتاسر جهان رسانه­های تبلیغات از اهمیت خاصی برخوردار است و انتخاب صحیح آنها در موفقیت تبلیغات جهانگردی نقش مهمی دارد. با گستری فناوری اطلاعات و ارتباطات، اینترنت نیز بعنوان یکی از مهمترین ابزار مورد استفاده بازاریابان قرار گرفته است. تبلیغات اینترنتی، از پرکاربردترین روش­های استفاده از اینترنت می­باشد.

رسانه­های الکترونیکی و تبلیغات در دنیای اقتصادی امروز نقش مهمی را ایفا می‌کند. اگر این رسانه به روش صحیح و بادقت به دیگران عرضه شود، قطعا به توسعه و رشد منجر خواهد شد، البته تبلیغات تنها مختص واحدها و بنگاه‌های اقتصادی نیست بلکه در حال حاضر برای بسیاری از سازمان‌های فرهنگی، مذهبی، ورزشی و علمی جایگاه خاصی دارد و این ارگان‌ها تبلیغات را ابزاری برای اشاعه فرهنگ می‌دانند.

در زمینه توسعه گردشگری ارایه تبلیغات داخلی و خارجی جهت به تصویر کشاندن امکانات و استعدادهای طبیعی و جاذبه‌های متنوع توریستی و شناخت عمقی آن فرهنگ و خرده فرهنگ‌ها و تمدن و تاریخ و حیات اجتماعی، اقتصادی بسیارمؤثرخواهدبود.

صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنعت­های پردرآمد، پاک و کم‌هزینه دنیا قرار دارد. از طرفی صنعت گردشگری دنیا ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، فرهنگی و تاریخی یافته است. با توجه به این وضعیت و با توجه به اینکه ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی و رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی است و همچنین با توجه به جمعیت جوان رو به گسترش، نرخ بالای بیکاری، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه ­گذاری خارجی توجه بیش از پیش به این بخش می‌تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایرانی به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، در هم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی، را فراهم کند. (انصاری، 86، ص11) تحقیقات زیادی در زمینه توریسم و گردشگری و نقش رسانه­های جمعی صورت گرفته اما کمتر تحقیق وجود دارد که به بررسی نقش و رسانه­های الکترونیکی و اینترنت پرداخته باشد و با توجه به گستردگی و استفاده روز افزون از اینترنت و نقش آن در زندگی روزمره مردم توجه به این بخش از بحث گردشگری ضروری می­باشد.

تعداد صفحه : 98

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.