دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

عنوان : بررسي تاريخ ادبيات عرب در مازندران از عصر عباسي تا كنون

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد گرمسار

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زبان وادبيات عرب

عنوان  :

بررسي تاريخ ادبيات عرب در مازندران از عصر عباسي تا كنون

استاد راهنما :

سركار خانم دكتر فلاحي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چكيده…………………………………………………………… ……………………………………….. 5

مقدمه…………………………………………………………… ………………………………………..  6

فصل اول:   ايران……………………………………………… ………………………………………8

1-1موقعيت جغرافيايي……………………………………………………………………………… 9

1-2وجه تسميه……………………………………………….. ……………………………………….9

1-3نژاد………………………………………………………… …………………………………….. 10

1-4ایران معاصر………………………………………………  …………………………………….12

 

فصل دوم: روابط متقابل ايران واعراب

2-1ايرانيان و تازيان پيش از اسلام…………………………………………………………….. 14

2-2ايرانيان و تازيان پس از اسلام………………………………………. …………………… 15

2-3 نتيجه استيلاي اعراب بر ايران…………………………………… …………………….. 19

2-4روابط متقابل فرهنگي -اجتماعي – ايرانیان وعربها در عصر عباسي…………..20

2-5اوضاع ادبی ایران درعصرعباسی……………………………………………………………25

 

فصل سوم:  طبرستان

3-1وجه تسميه……………………………………………………………………………………… 29

3-2منشا پيدايش طبرستان…………………………………………………………………………33

3-3اسامي طبرستان و مازندران و موقعيت جغرافيايي………………………………….. 35

3-4عربها در طبرستان………………………………………………………………………………..41

3-5فهرست نام  حاكمان عرب در طبرستان……………………………………………………46

 

فصل چهارم:  مشاهير ادبي وعلمي تازي نويس در مازندران.

-اطروش………………………………………………………………………………………………….51

-جریرطبري………………………………………………………………………………………………52

-اقطع………………………………………………………………………………………………………56

-جرجاني عبدالعزيز……………………………………………………………………………………58

-جرجاني عبدالقاهر……………………………………………………………………………………60

-كبير طبري………………………………………………………………………………………………62

-جرجاني فضل…………………………………………………………………………………………63

-ابن شهر آشوب………………………………………………………………………………………65

-كيا الهراسي……………………………………………………………………………………………67

-احمد ابن علي علوي……………………………………………………………………………….68

-طبرسي………………………………………………………………………………………………. 69

-طبرسي………………………………………………………………………………………………….70

-استر آبادي ابوالحسن………………………………………………………………………………..72

-ابن اسفنديار…………………………………………………………………………………………..74

-قمري سراج الدين…………………………………………………………………………………..76

-آملي شمس الدين……………………………………………………………………………………77

-طبري عمادالدين………………………………………………………………………………..81

-طبري عبدالقادر………………………………………………………………………………….82

-جرجاني  ………………………………………………………………………………………….82

-آملي مير حيدر……………………………………………………………………………………84

-استر آبادي عماد الدين………………………………………………………………………..86

– مرعشي آملي……………………………………………………………………………………87

-استر آبادي ابراهيم………………………………………………………………………………89

-مير داماد…………………………………………………………………………………………..91

-عزالدين آملي……………………………………………………………………………………94

-مازندراني محمد هادي……………………………………………………………………….96

-تنكابني محمد سراب…………………………………………………………………………97

-استر آبادي محمد صالح…………………………………………………………………….98

-خواجويي ملا اسماعيل………………………………………………………………………99

-استر آبادي ملا جعفر………………………………………………………………………..101

-لاريجاني لطف ا……………………………………………………………………………..103

-كلانتري نوري ابوالفضل……………………………………………………………………105

-غريب محمد حسين…………………………………………………………………………108

-تنكابني محمد كاظم………………………………………………………………………..110

-تنكابني ابراهيم………………………………………………………………………………111

-نوري مازندراني ملا علي…………………………………………………………………112

-حائري محمد صالح………………………………………………………………………..113

-ملارضااسترآبادی…………………………………………………………………………….115

آیت الله جوادي آملي…………………………………………………………………………117

-حسن زاده آملي………………………………………………………………………………119

-ملخص الرساله…………………………………………………………………………..124

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………..131

چکیده پایان‌نامه :

با نفوذ‌ اسلام و زبان و فرهنگ عربی بر منطقه طبرستان با توجه به مقتضیات زمان، عالمانی پا به عرصه فرهنگ و ادب نهادند و آثار ارزشمندی به زبان عربی از خود به جای گذاشته‌اند. لذا براساس آنچه که از موضوع پایان‌نامه استنباط می‌گردد، با عنوان «بررسی تاریخ ادبیات عرب در مازندران از عصر عباسی تا کنون» بر آن شدیم تا تحقیقاتی در ارتباط با مفاخر و دانشمندان و علمای تازی‌نویس طبرستان و چگونگی شکل‌گیری این منطقه از خاک میهن عزیزمان که از دیرباز مهد پرورش بزرگان علمی و ادبی و دینی بوده و هست اقدام نماییم و همچنین سعی شده است با توجه به موضوع  اوضاع ادبی دوره عباسی وبعدازآن رابرسی و بزرگانی را که آثار ادبی منثورویامنظوم دارند را معرفی نماییم.

لازم دانستیم ابتدا به بیان سیر تاریخی ، طبرستان بپردازیم، به گفته یاقوت حموی در معجم‌البلدان، دانشمندان زیادی ا‌ز آن با نام طبری پا به عرصه علم و ادب گذاشته‌اند که از حد شمارش خارج است.

لذا در این راستا ابتدا به وجه تسمیه این مناطق به بررسی زمان ورود اعراب و تأثیر و تأثر اعراب و ایرانیان بر همدیگر پرداخته شده است و همچنین با معرفی علما و مشاهیر ادبی تازی‌نویس و ذکر آثار آن بزرگان سعی شده است بر اساس دوره زندگی و سال تولدشان تنظیم گردد و نمونه‌هایی از آثار ادبی قابل دسترسی را نیز ذکر نمائیم. امید است مورد توجه علاقه‌مندان به موضوع قرار گیرد.


مقدمه :

آن که از تحولات و سیر تاریخ غافل است نمی‌تواند با هوشیاری و بیداری کارها را ارزیابی کند بنابراین در غفلت و فراموشی می‌ماند.               امام علی (ع)

یکی از بهترین راههای خودسازی و تحول‌آفرینی در خویشتن مطالعه داستان‌شناسان و تاریخ‌گذشتگان است. چنانکه قرآن کریم نیز بدان اشاره دارد «فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» (اعراف/176) این آيه ما را به اندیشیدن درسرگذشت انسانهای گذشته دعوت می نماید، تا بیدار شده و درسها و عبرتهای لازم را بیاموزیم. بویژه اگر این مطالعه پیرامون سرگذشت انسانهای موفق تاریخ و اندیشه در عوامل پیروزی آنان باشد. بقول شاعر:

من لم يح التاريخ في صدره                  لم يدرعلوالعيش من مره

ومن وعي اخبارمن قدمضي                اضاف اعمارالي عمره

بنظرشاعرهركسي ازتاريخ وگذشته بي خبرباشدشيريني زندگي راازتلخي آن حس نمي كند

وكسي ازاخبارگذشته گان مطلع وآگاه باشدعمرآنهابرعمراوافزوده وباتجربه مي گردد.

لذا به لطف خداوند بزرگ این توفیق را پیدا کردم تا بتوانم نسبت به معرفی تعدادی از شخصیت‌های علمی و ادبی عربی دان طبرستان اقدام نمایم که هر کدام سهم بسزایی در نشر فرهنگ و تمدن اسلامی داشتند.

با توجه به وظیفه‌ای که بر عهده‌ی اینجانب گذاشته شده در حد توان با صداقت انجام وظیفه خواهم نمود. در قسمت تاریخی در جهت پاسخگویی به برخی سؤالات تاریخی از کتابهایی چون تاریخ طبری، تاریخ ابن‌اثیر، تاریخ طبرستان ابن اسفندیار و دیگر کتابهای تاریخی معتبر استفاده شده است.

در بخش علما و ادبای عربی دان طبرستان از کتابهایی چون کشف‌الظنون الذریعه آقا بزرگ تهرانی، و فیات الاعیان، روضات الجنات، ریاض‌العلما، دایره المعارف بزرگ اسلامی و دیگر کتابهای رجال ارزشمند به کار گرفته شده است تا به سؤالاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخ گفته شود و با زدودن غبار فراموشی از آینه همیشه روشن علم و ادب بتوانیم بستری فراهم سازیم تا با تکیه بر پیشینه تاریخی علم و ادب که دستی بر پهنای مهربانی دارد پای در جاده علم و اخلاق وادب گذاشته و برای آیندگان که امروز ما را در تاریخ می‌جویند، همچون ستارگان در آسمان ادب بدرخشیم.

در ادامه باید بیافزاییم که تهیه تاریخ ادبیات عرب در طبرستان به مفهوم واقعی کلمه کاری بس دشواراست و برای دستیابی به این هدف باید به بررسی‌ دقیق و همه‌جانبه پرداخت. کسانیکه این امر مهم را به دوش می‌گیرند باید دارای اهلیت و صلاحیت باشند و با احاطه کامل به مطالب تاریخی و ادبی و با حوصله و دقت نظر براساس روش‌های علمی متداول و روشن‌بینی بر انجام این کار همت بگمارند تا اثری نیکو بدست آید و بر دل همگان بنشینند.وبنده باوجوداينكه درنگارش اين رساله توان خودرابكارگرفتم ودراين باره دريغ نورزيدم امامي دانم كاريكه خدمت اساتيدبزرگوارتقديم كردم بي نقص نمي باشد وانتظاردارم كه ضمن نگاه لطف ومرحمت مرابرنقص وكمبودهاي آن مطلع فرمايندتااگرلازم  باشداقدامات لازم انجام گيرد. از اساتید گرانقدر سرکار خانم دکتر فلاحی و آقای دکتراحمد عثمان که امر راهنمایی و مشاوره این پایان‌نامه را بر عهده داشتند ودیگر اساتید گرانقدر دانشگاه كه درمحضرشان كسب فيض نمودم کمال تشکر وقدرداني را دارم.

تعداد صفحه : 140

 

دانلود رايگان اين پايان نامه

براي ديدن ليست بقيه پايان نامه هاي رشته زبان و ادبیات عربی اينجا کليک کنيد

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :