متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تصوّف و عرفان اسلامی

عنوان : مباني قر آني كرامات اولياء

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب

پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته  تصوّف و عرفان اسلامی

موضوع:

مباني قر آني كرامات اولياء

استاد راهنما:

جناب آقاي  دكتر قاسم جوادي

 

استاد مشاور:

حجت الاسلام و المسلمين دكتر رضا الهي­منش

تابستان 91

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

مقدمات… 1

پيش‌گفتار. 2

طرح مسئله. 4

اهميت و ضرورت پژوهش…. 5

پيشينه‌ي پژوهش…. 7

قلمرو و دامنه‌ي پژوهش…. 10

روش پژوهش حاضر. 11

بخش يكم: بررسي‌هاي مفهومي و ديدگاه‌ها در مورد كرامات اوليا

گفتار نخست: درباره‌ي كرامت… 14

1.واژه‌شناسي كرامت… 15

 1. اصطلاح‌شناسي كرامت و امور خارق عادت… 15
 2. نگاهي به گونه‌هاي امور خارق عادت و كرامت… 17
 3. جدايي كرامت از «معجزه» و «إرهاص». 18
 4. در هم آميختن «كشف» و «شهود» با كرامت… 21
 5. گسست كرامت از «سحر» و «شعبده» و «استدراج». 23
 6. ايضاح مفهومي حقيقت قرب فرائض و نوافل و تبيين كارايي آن دو در كرامات اوليا 25

نتيجه و ره‌آورد گفتار: 29

گفتار دوم: درباره‌ي وليّ.. 30

 1. واژه‌شناسي وليّ.. 31
 2. مفهوم‌شناسي وليّ.. 32
 3. گونه‌هاي ولايت… 34
 4. پله‌هاي ولايت… 37
 5. پيوند و گسست «ولايت» با «نبوت» و «رسالت». 40

5-1. پيوستگي «وليّ» با «نبيّ» و «رسول». 40

5-2. گسست «ولايت» از «نبوت» و «رسالت». 41

نتيجه‌ و ره‌آورد گفتار: 43

گفتار سوم: دیدگاه‌هاي درباره ي كرامات اوليا 44

 1. ديدگاه متكلمان. 45
 2. ديدگاه فيلسوفان. 47

2-1. فيلسوفان سينوي.. 48

2-2. فيلسوفان اشراقي.. 50

2-3. فيلسوفان صدرايي.. 51

 1. ديدگاه عارفان. 52
 2. نظرگاه مخالفان. 53

نتيجه و ره‌آورد گفتار: 55

بخش دوم: بررسي‌هاي قرآني كرامات اوليا

گفتار نخست: گونه‌شناسي قرآني امور معجزه‌گونه و خارق عادت قرآني  با دو روي‌كرد  57

روي‌كرد نخست: گونه‌هاي خوارق قرآني.. 59

فهرست گونه‌شناسي قرآني خوارق عادات: 60

 1. رهايي دادن اولياي الهي از بند مكرهاي دشمنان خدا 61

1-1. داستان‌های اعجاب‌آور كشتي نوح(علیه السلام) 61

1-2. آتش نمرود و گلستان خليل(علیه السلام) 62

1-3. گذر كردن موساي كليم(علیه السلام) از ميان دريا 63

 1. آگهي از غيب و اشراف بر ضماير. 63
 2. زنده كردن مردگان. 64
 3. ديدار و گفت‌وشنود فراحسي.. 64

4-1. فرشته‌ديداري.. 64

4-1-1. ابراهيم(علیه السلام) و مهمانان غيرعادي.. 64

4-1-2. زكريا(علیه السلام) و كروبيان. 65

4-1-3. حضرت مريم(علیها السلام) و فرستادگان الهي.. 65

4-2. شنود صداي خدا 66

4-2-1.سخن گفتن خدا با موسي(علیه السلام) با صدايي از ميانه‌ي درخت… 66

 1. فرزند دار شدن معجزه آسا 67

5-1. فرزنددار شدن معجزه‌آسا در پيريِ مرد (ابراهيم(علیه السلام)) و نازايي همسر. 67

5-2. تولد دور از انتظار حضرت يحيي(علیه السلام) 67

5-3. فرزند دار شدن مريم(علیها السلام) بي‌هيچ همسري.. 67

 1. پيش‌بینی‌ها 68

6-1. پيش‌بيني هلاكت دشمنان خدا 68

6-2. پيش‌بيني حضرت عيسي(علیه السلام) از آمدن پيامبري پس از خود با نام و نشان. 68

6-3. پيش‌گويي كتاب رسول گرامي اسلام(صلی الله علیه و آله) 69

6-4. پيش بيني حضرت لوط(علیه السلام) در فريادرسي نهاني خداوند از وي در برابر ناپاكي مردمان. 69

 1. درمان بيماران به‌گونه فراعادي.. 69

7-1. شفاي بيماران بي‌علاج.. 69

7-2. درمان بيماري از دور. 70

 1. خلق و ايجاد. 70

8-1. خلق ‌شتر از سوي صالح(علیه السلام) 70

8-2. از گِل، پرنده ساختن عيساي مسيح (علیه السلام) 71

 1. دست‌هاي پنهان در هنگام نياز اولياي خدا 72

9-1. ناديده شدن برگزيده‌ي خدا با پوشش تار عنكبوت.. 72

9-2. كمك فرشتگان در نبردهاي نابرابر. 72

9-2-1. در هم كوباندن لشكري با مشتي از خاك… 72

9-2-2. دست‌هاي غيب در گاه نياز لشكر خدا با ياري‌رساني فرشتگان در نبردهاي نابرابر. 73

9-3. باز شدن درهاي كاخ براي يوسف(علیه السلام) 73

 1. بيدار شدن پس از صدها سال خفتن.. 73
 2. زنده شدن انساني، ساليان دراز پس از مرگ… 74
 3. گرفتن سفره و غذاي آسماني از نهان. 75

12-1. فرو فرستادن خوردنی‌ها از آسمان براي يك قوم. 76

12-2. مائده‌ي خدا آسماني به دعاي عيسي(علیه السلام)‌ براي مردم. 76

12-3. سفره‌ي آسماني براي حضرت مريم(علیها السلام) 77

 1. سخن گفتن كودك… 77

13-1. سخن گفتن حضرت عيسي(علیه السلام) در كودكي.. 78

13-2. شهادت نوزادي در دفاع از يوسف(علیه السلام) 78

 1. تولد فرزند از بانويي، بي‌واسطه‌ي مرد. 78
 2. تبديل چيزي به چيز ديگر. 79
 3. در خواست عذاب از وليّ خدا و فروفرستادن آن. 80
 4. خواب‌های راستين.. 80

17-1. خواب يوسف(علیه السلام)در كودكي.. 80

17-2. تعبير خواب يوسف(علیه السلام) براي هم‌زندانی‌هایش در زندان. 81

17-3. بازخواني خواب پادشاه از سوي يوسف(علیه السلام) درباره‌ي آينده‌ي مصر. 81

 1. جوشيدن شگفت‌انگيز آب از زمين.. 82

18-1.حيرت‌آوري در رهايي پيامبري شكيبا، حضرت ايوب(علیه السلام) 82

18-2. فواره كردن آب از تنور. 82

18-3. جوشش آب از صخره اي خشك با وارد كردن و زدن عصا بر آن. 82

 1. انجام كاري زمان‌بر، در اندك زمان. 83
 2. آگاهي از غيب… 83

20-1. پيش‌بيني پيامبران الهي از رخ‌دادهاي آينده 84

20-2. الهام خداوندي به مادر حضرت موسي(علیه السلام) 84

20-3. حضرت خضر(علیه السلام)، كارهاي عجيبش و آگاهي دادن از غيب.. 85

 1. برآورده شدن دعا 86

21-1. استجابت دعاي حضرت لوط(علیه السلام) به‌گونه‌اي شگفت.. 86

21-2. برآورده شدن دعاي حضرت زكريا(علیه السلام) 86

 1. زندگي در شكم ماهي.. 87
 2. نجات اولياي خدا از عذاب هاي همه‌گير. 88
 3. تسخير موجودات… 88

24-1. تسخير جن.. 88

24-2. تسخير حيوانات به‌ دست سليمان(علیه السلام) 89

24-3. تسخير كوه توسط حضرت داود(علیه السلام) و نيروي شگرفش… 90

24-4. تسخير و هم‌نوايي مرغان هوا با داود(علیه السلام) 91

24-5. تسخير باد. 91

 1. نرم شدن آهن در دستان وليّ خدا 92
 2. شگفتي‌هايي از برخي حيوانات… 92

26-1. كارهاي شگفت هدهد. 92

26-2. بازماندن سگ اصحاب كهف پس از صدها سال. 93

26-3. كار شگفت‌انگيز پرندگان در زمين‌گير كردن اصحاب فيل.. 93

 1. اعجاب‌آوري كوه و درخت… 93

27-1. شنود صدا از كوه از سوي موساي كليم(علیه السلام) 94

27-2. ديدن آتش از درخت و تكلم با خدا 94

 1. شكافت دريا 95
 2. درخشش دست… 95
 3. از ميان رفتن كارايي يك افزار. 96

30-1. نبريدن كارد در قرباني كردن اسماعيل(علیه السلام) 96

 1. عروج به آسمان‌ها و عوالم غيب… 97

31-1. عروج حضرت عيسي عليه السلام به آسمان(علیه السلام) 97

31-2. معراج حضرت رسول(صلی الله علیه و آله)، فوق شگفتي‌اي از پيامبر اسلام. 97

روي‌كرد دوم: صنف‌شناسي قرآني دارندگان امور خارق عادت… 101

فهرست صنف‌شناسي قرآني دارندگان خوارق: 102

نتيجه و ره‌آورد گفتار: 103

گفتار دوم: بازيابي مفهومي و بررسي‌هايي درباره‌ي مفهوم كرامت و وليّ در قرآن  105

 1. واژه‌شناسي كرامت در قرآن. 106
 2. واژه‌شناسي وليّ و ولايت در قرآن كريم. 108
 3. درنگي در پيشينه‌ي چالشي به نام كرامت‌خواهي و چگونگي برخورد قرآن‌كريم با آن. 109
 4. انديشه‌ي قرآن در امكان و وقوع كرامت… 111
 5. كرامت و قاعده‌ي عليت، در قرآن. 112

5-1. فاعل كرامت از ديد قرآن كريم. 115

 1. توحيد افعالي و تصرف ولي در پرتو ولايت تكويني او در قرآن. 120

6-1. بررسي آيات قرآن درباره صفت فعلي ولايت… 121

6-1-1. آياتي كه ولايت را براي خدا ثابت می‌کند. 121

6-1-2. آياتي كه ولايت را از غير خدا سلب می‌کند. 121

6-1-3. آياتي كه ولايت را مختص خدا می‌دانند. 122

6-1-4. آياتي كه حاكميت و حكم را مختص خدا می‌داند. 122

 1. جستاري در ولايت غير خدا 123

7-1. گونه‌هاي ولايت ديني در قرآن. 123

7-2. ولايت رسول خدا و اوصياي ايشان. 124

7-3. ولايت طاغوت و شيطان بر كافران. 124

 1. ولايت پاداشي.. 125
 2. توحيدْمحوري قرآن و نگاه‌داشت فاصله ميان مقام الوهيت(خالق) و جايگاه ولايت(مخلوق) 126

نتيجه و ره‌آورد گفتار: 129

گفتار سوم: بررسي زمينه‌هاي تحقق ولايت تكويني و تصرفات اوليا، در قرآن. 131

1.عبوديت… 133

1-1. واژه و معناشناسي «عَبْد». 133

1-2. عبوديت در قرآن. 133

1-3. فراگير بودن معناي عبوديت در قرآن. 135

1-4. ظهور آثار قرب به حق(نوافل و فرائض) از نگاه قرآن. 136

 1. معرفت شهودي.. 138

2-1. بخشي از دانش كتاب «علم من الكتاب». 139

2-2. همه‌ي دانش كتاب «علم الكتاب». 143

2-3. تعليم اسماي الهي به دست خدا 147

2-3-1. تحليل فضاي گفت‌وشنود خدا و فرشته‌ها 148

2-3-2. بررسي كيستي آموزگار اسماي الهي و دانش‌اندوز ره‌یافته به ساحت حق.. 149

2-3-3. چيستي جنس تعليم. 149

2-3-4. ايضاح چگونگي تعليم. 149

2-3-5. تعيين حجم داده‌ها در آموزش الهي.. 150

2-3-6. تحليل مورد تعليم. 151

2-3-7. توصيف مراد از اسماي حسني.. 154

2-3-8. بيان پيوند آدمي(وليّ خدا) با اسماي حسناي خداوند. 157

2-3-9. حقيقت و كاركرد اسم اعظم. 158

 1. خلافت الهي.. 162

3-1. واژه و معناشناسي خلافت… 162

3-2. ضرورت وجود خليفه‌ي خدا در عالم. 164

3-3. معناي خلافت خدا در عين حضور خداوند. 164

3-4. مصداق جانشيني آدمي و مقصود از مستخلف‌عنه. 167

3-5. درجات خلافت الهي.. 168

3-6. گستره‌ي جانشيني آدمي.. 172

نتيجه و ره‌آورد گفتار: 174

كتاب‌نامه. 177

چكيده:

كرامات اوليا، امري است كه گرچه در عرفان از ارزش معرفتي چنداني برخوردارنيست، اما گويا مسئله‌اي است كه هماره عرفان را دست‌خوش دشواري‌هاي بسيار نموده است. حرف نهايي در مباني اين مسئله را بايد از دهان قرآن و زبان سنت شنيد.

كرامت، مفهومي هم‌زاد با معجزه و ولايت، مقامي فراتر از نبوت است و هر كدام با خرده‌كاري‌هاي خود با اینکه در بيشتر نگاشته‌هاي عرفاني، بابي را به خود اختصاص داده‌اند اما بدين بخش از جستار يعني «مباني قرآني» آن پرداخته نشده است. فاعل كرامت، عارفِ به ولايت رسيده در سفر دوم از چهار سفر روحي است اما نه به‌گونه­ي مستقل و از خويش، كه به حكم و قدرتي كه موهوب خداوندي است. معجزه از پيامبر صادر مي­شود و همراه با تحدي است اما كرامت از وليّ خدا صادر مي­گردد و مبارزه‌ای فرانمي‌خواند. في‌الجمله، عارفان و فيلسوفان و متكلمان مذاهب مختلف اسلامي، اين امر را پذيرفته‌اند. پايه‌ها و پله‌هاي نردبان رسيدن به اين نيروي تكويني در قرآن كريم عبوديت به معناي فراگيرش، و معرفتي است ره­آورد آن بندگي، كه به نام بخشي از دانش كتاب، همه­ي علم كتاب و اسماي خداوندي بدان اشارت رفت. اين نردبان او را به قرب حق شكوه مي‌دهد، سالك را به جايگاه ولايت تكويني – و نيز تشريعي- بار می‌دهد. وي را مجراي فعل حق در ميان خلق و بر خلق می‌کند و بنده­ي صاحبِ ولايت، در اين صورت توانا بر انجام كار خارق عادت مي‌شود. آن‌گاه است كه او خليفه، و خداوند بلندمرتبه، مستخلف‌عنه است. انجام كار خارق عادت از ديد قرآن شدني است بلكه اين كتاب سترگ، نمونه‌هاي پرشماري با گونه‌هاي مختلف را در خود گنجانده است اما همه را به اذن حق می‌داند و توحيد و فاصله­ي ميان خالق و مخلوق را به كم‌تر از بي‌كران نمي‌شناسد. مخْلص سخن اینکه قرآن سازوكاري دست مي‌دهد تا ديگران هم بكنند آنچه مسيحا مي‌كرد، گرچه كه در هيچ جاي قرآن هرگز كرامتي را از نگاه معرفتي به سنجه نگذاشته است. اين‌ها و ريزه‌كاري‌هاي ميان گفتارها كه همه، پرسش‌هايش به پيش‌گاه وحي برده شده و در بضاعت نگارنده، پاسخ خود را يافته است چيزي است كه پژوهش پيش‌ رو را تك‌نگاري در اين موضوع گردانيده است.

كليد واژه‌ها: كرامت، ولايت، ولي، عبوديت، بخشي از دانش كتاب، دانش همه­ي كتاب، آموختن اسما، خلافت، گونه­هاي خرق عادت.

پيش‌گفتار

با عنايت به اينكه برخي از سخناني را كه در پيش‌گفتار يادرآور مي‌شويم در لابه‌لاي مطالب پيشين رفته است مقدمه، با شمارش نكاتي چند پيش‌كش مي‌شود.

 1. در طول دوره­ي نگارش اين نگاشته به­گونه­ي مداوم و متناوب از 12 نوشته در روش مطالعه ديني، شيوه­ي نگارش علمي، ويرايش، تحقيق و پژوهش و اسلوب تدوين پايان­نامه بهره برده شده و اميد است كه نگارنده­ي سطور توانسته باشد به خوبي، آن نكات ريزتر از مو را به‌كار گيرد و نيز آرزومنديم همه­ي نگاشته‌ها، انباشته‌اي صرف نباشد تا توليد علم به انجامي برسد.
 2. در نگارش واژه‌هاي تازي، از رسم­الخط پارسي پيروي نموده­ايم همان­گونه كه دستور راهنمايان ويرايش است.
 3. نويسنده، تمام تلاش خود را نموده كه تا آنجا كه شدني است واژه‌هاي بيگانه را به‌كار نگيرد جز اينكه پارسي‌اش سخن را نرساند.
 4. در بخش منابع نگاره، تلاش بر اين بوده كه از مذاهب مختلف اسلامي بهره­گيري شود و از تكيه بر نوشته­هاي كلامي يا تفسيري با گرايش فرقه­اي پرهيز شود و هماره سخن حق يا نزديك به حق را بيان نموده باشد.
 5. بهره­گيري از زبان شعر فارسي كهن، به خصوص مثنوي حكيم رومي كاري است كه علاوه بر تغيير ذائقه­ي علمي نوشته و نيز خواننده به لطافت سخنان افزوده است و بالاتر، اينكه هم‌خونيِ ادبيات فارسي با قرآن و تاريخ انبيا و اوليا را مي‌رساند.
 6. پاسخ چالشي كه امروزه مدعيان پشتيباني از قرآن و سنت به نام جدايي قرآن، عرفان و برهان در پي آنند را اين رساله با بهره‌گيري چشم‌گير از آيات قرآن به مرز كفايت رسانده است و اگر اراده بر اين بود كه نام ديگري بر اين نگاره نهيم بي­گمان «عرفان و برهان در دامان قرآن» در خور آن بود، باشد كه در جمع هر سه‌ي قرآن، عرفان و برهان در اين نگاشته و نگاشته‌هاي دگر بيشتر بينديشند.
 7. محقق بايد كه كشته نقد و انتقاد بي‌رحمانه باشد چنان­كه حقير اين خواست را از سروران عرفان‌پژوه و اساتيد گران‌قدرم دارم.
 8. راقم اين سطور، نوآوري رساله حاضر را در اصل موضوع يعني پرداختن به «مباني قرآني كرامات اوليا» مي داند و بر اين باور است كه گرچه پژوهه­ي پيش‌رو بهترين نيست و نخواهد بود اما معتقد است نخستين گام را در اين باب گشوده است. باشد كه پله‌اي گشته تا زير پاي قلم‌هاي پژوهش‌گران قرار گيرد و به بناي ساختمان دانش اسلامي خشتي فزون گردد.
 9. رساله­ي پيش رو در دو بخش سامان يافته كه سخن اصلي نگارنده در بخش دوم به ويژه در گفتار سه، گنجانده شده و در پايان هر فصل يك نتيجه گرفته شده است كه ره­آورد و يافته‌هاي بنيادي نگاشته را مي‌توان در آن يافت. بخش نخست، به كليات و ايضاح مفهومي واژه­هاي كليدي و نيز ديدگاه­هاي مكاتب مختلف علوم اسلامي به مسئله كرامات اوليا پرداخته است. در بخش دوم كه قسمت اصلي
  نوشته يعني جستار قرآني است نخست با موردپژوهي گونه­هاي اصناف انسان به لحاظ امور خارق
  عادت در قرآن كريم، آغاز مي­شود و سپس در گفتار ديگري به سخن اصلي نگاشته يعني اموري است
  كه مايه­ي دست­يابي انسان به كرامات مي­گردد و به عبارت ديگر، مباني قرآني كرامات اوليا، رسيده
  است. به اين صورت كه به تحليل اصول برگرفته از امور خارق عادتي كه در گفتار پيشينش آمده، مي‌پردازد.
 10. در بخش موردپژوهي گونه­هاي آدميان و موجودات در انجام يا وقوع امور خارق عادت، مدعيِ استقراي همه­گير در قلمرو قرآن نيستيم ولي كوشيده­ايم همه يا بيشتر امورخارق عادت در قرآن كريم كه در ذيل يكي از دسته انسان­ها يا موجودات يادشده در قرآن كريم آمده را از قلم نيندازيم. هم­چنين در ذيل بيشتر مصاديق قرآني امور خارق عادات به ويژه معجزات و كرامات، از سروده­هاي حكيم رومي جلال الدين بلخي به عنوان يك متن سترگ در ادبيات عرفاني اسلام بهره برده­ايم.
 11. در پيش انداختن گفتار گونه­شناسي بر جستار تحليل مباني قرآني كرامات اوليا بر اين انديشه بوديم كه نخست امور خارق عادت ياد شده در كتاب آسماني يعني قرآن كريم را بياوريم آنگاه بيان كنيم كه اين­گونه امور چگونه از انسان سرمي­زند.

تعداد صفحه : 208

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :