متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیعه‌شناسی

عنوان : ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده شیعه‌شناسی

پايا‌‌ن‌نامه کارشناسي ارشد رشته شیعه‌شناسی

 

ديدگاه‌هاي کلامی جابر بن‌يزيد جعفي

استاد راهنما:

 دكتر محمدتقي سبحاني

استاد مشاور:

 دكتر قاسم جوادي

تابستان 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

كليات.. 1

بيان‌ مسئله. 2

پيشينه پژوهش…. 3

سؤال‌هاي پژوهش…. 5

فرضيه‌ها 5

روش گردآوري و پژوهش…. 6

ميراث كلامي اماميه. 6

ضرورت شناخت میراث کلامی.. 8

راه های بازشناسی جریانات درونی کوفه. 9

زمينه‌‌شناسي شخصيت و انديشه جابر. 10

اوضاع سياسي‌ـ اجتماعي.. 11

اوضاع علمي ـ فرهنگي.. 21

گروه‌هاي كلامي اصلي.. 23

كلام اماميه. 29

كلام اماميه در كوفه. 31

تاريخچه مدرسه كلامي شيعه در كوفه. 33

شرايط حاكم در فضاي علمي كوفه. 34

جريان‌شناسي كلامي كوفه. 37

شخصيت‌شناسي جابر. 40

اسم و نسب… 41

تولد تا وفات.. 42

جايگاه اجتماعي.. 44

نوع ارتباط با حکومت… 45

آثار. 45

ارتباط با امام 49

اساتيد و مشايخ.. 51

شاگردان و روايان. 52

اعتبار رجالي جابر. 54

بررسي اتهام به غلو. 61

انديشه‌شناسي جابر. 67

خداشناسي.. 69

معرفت خدا 69

وجود و يگانگي خدا 71

توحيد ذاتي.. 72

توحيد صفاتي.. 73

توحيد افعالي.. 73

صفات خدا 74

تقسيم‌بندي صفات الاهي.. 74

توقيفي بودن اسماي و صفات.. 75

تجسيم. 75

علم خدا 77

بداء 78

حيات.. 79

ازليت و ابديت… 79

راهنماشناسي.. 81

ضرورت وجود راهنما 81

اختصاصات و امتيازات راهنمايان.81

خلقت انبيا و اصيا 82

تفويض…. 83

عصمت… 84

علم. 85

منبع علم ائمه. 87

گستره علم معصومان. 88

تأويل قرآن. 89

فضائل.. 91

فضائل اميرمؤمنان. 91

فضائل ديگر معصومان. 98

نص و نصب… 99

نص كلي.. 99

نصوص خاص…. 101

تولّا 102

معرفت ائمه. 106

تبرّا 108

قائم. 110

تقيه. 113

فرجام‌شناسي.. 114

هنگام مرگ… 114

عالم قبر. 116

وقايع قبل از قيامت… 117

رجعت… 118

روز قيامت… 118

بهشت… 119

جهنم. 122

جمع‌بندي.. 125

كتاب‌نامه.130

چكيده

ابومحمد جابر بن‌یزید جعفی كوفي (حدود 50-128ق) از اصحاب بنام امام باقر و امام صادق (علیهماالسلام) بوده است. او در شاخه‌هاي تفسير، كلام، تاريخ، فقه و حديث فعاليت داشته است. جابر يكي از راويان پرحديث بوده است و او را يكي از ائمه علم حديث و از نخستين گردآوردندگان احاديث دانسته‌اند. اما با وجود جايگاه وي نزد امامان شيعه (عليهم‌السلام) و در ميان شيعيان گزارش‌هایي در منابع وجود دارد که شائبه غلو را درباره او ايجاد مي‌كنند. براي دستيابي به حقيقت مسئله درباره شخصيت‌هايي از اين دست شايد بهترين راه بررسي شخصيت و انديشه آنان باشد؛ شناخت زمينه‌هاي شكل‌گيري شخصيت و انديشه آنان نيز پيش‌نياز همين امر است.

در اين رساله پس از بيان كليات، در سه فصل به موضوع اصلي رساله پرداخته شده است. فصل دوم به بررسي زمينه‌هاي شكل‌گيري شخصيت و انديشه جابر جعفي اختصاص دارد. در فصل سوم گزارش‌هاي رسيده درباره وي مطالعه و در انتها نيز درباره اتهام وي به غلو بحثي كوتاه آورده شده است. فصل چهارم نيز پس از گردآوري روايات رسيده از جابر در منابع اماميه و دسته‌بندي آنها، بحث‌ها در سه بخش خداشناسي، راهنماشناسي و فرجام‌شناسي ارائه شده است. فصل پاياني اين رساله نيز جمع‌بندي بحث‌هاي طرح‌شده را بر عهده دارد. پس از بررسي گزارش‌هاي رسيده درباره غلو جابر جعفي، بسيار دشوار است كه بتوان غلو را براي او ثابت كرد. انديشه‌هاي اين شخصيت را نيز مي‌توان در چارچوب انديشه‌هاي اماميه جاي داد. آنچه از روايت وي به دست مي‌آيد با آموزه‌هاي اماميه و نيز با روايات ديگر شيعياني كه مورد هيچ اتهامي قرار نگرفته‌اند هم‌خواني و سازگاري دارد.

 كليدواژه‌ها: جابر جعفي، انديشه‌هاي كلامي، متهم به غلو، نصيريه، غاليان

كليات

بيان‌ مسئله

ابومحمد جابربن‌یزید جُعْفی كوفي (حدود 50-128ق) از اصحاب نامدار امام باقر و امام صادق علیهماالسلام و از بزرگ‌ترين علماي شيعه اماميه است. فعاليت‌هاي علمي اين شاگرد مكتب اهل‌بيت در شاخه‌هاي تفسير، كلام، تاريخ، فقه و حديث بوده و با تربيت شاگرداني نامدار از شيعه و سني، سهم فراواني در توسعه اين علوم داشته است. شخصيت علمي جابر چنان برجسته و روشن است كه حتي مخالفانش نيز بدان اقرار كرده‌اند. او را يكي از ائمه علم حديث و از نخستين گردآوردندگان احاديث دانسته‌اند. روايات او بخش قابل توجهي از ميراث حديثي شيعه و ديگر مسلمانان را به خود اختصاص داده‌اند و مرجع و مأخذ دانشمندان به‌شمار مي‌روند. براقي نيز در كتاب تاريخ كوفه روايات وي از صادقين را نودهزار حديث نقل كرده است. وي علاوه بر روايت از خاندان عصمت و طهارت، از بزرگاني چون جابر بن‌عبدالله انصاري، ابوطفيل، حارث بن‌مسلم و ابن‌ساباط مكي نيز روايت كرده است.

مدرسي روايات او به روشني نشانه‌هاي شاخه مردمي تشيع کوفي اواخر دوره اموي بيان كرده است؛ يعني ‌تأکيد شديد بر دوستي علي و فرزندانش، باطن‌گرايي، و تبرّاي از خلفاي پيش از امام علي (عليه‌السلام) و طبعاً از عثمانيه.

علي‌رغم اين جايگاه تأثيرگذار، در متون رجالی و حدیثی کهن شیعه و سنّی، گزارش‌ها و روایات ضد و نقیضی درباره جابر وجود دارد که باعث پدید آمدن دیدگاه‌های متفاوت، بلکه متناقضی، درباره او شده است. در برخي روايات او را به سلمان تشبيه كرده‌اند، برخي روايات بيانگر ظرف گسترده وجودي جابر براي دريافت معارف هستند. گاه از او به عنوان گنجينه اسرار ائمه و گاه نيز با عنوان باب امام باقر (عليه‌السلام) ياد شده است، مضمون برخي روايات آمرزش‌خواهي ائمه براي جابر و لعن كساني است كه به او دروغ بسته‌اند. در مقابل این روایات، گزارش‌های دیگری در منابع کهن رجالی و حدیثی وجود دارد که متضمن قدح و ذم شخصیت جابر بن‌یزید است. از جمله مواردي كه درباره جابر وارد شده است مي‌توان به روايت امام صادق اشاره كرد كه هم‌صحبتي خودشان و پدر گرامي‌شان،‌ امام باقر (عليهماالسلام)، با جابر را كاملاً نفي مي‌كند، يا رواياتي كه به جنون، دروغ‌پردازي، روايت احاديث عجيب و غريب و يا مختلط (فاسد العقيده) بودن جابر اشاره مي‌كنند. منابع رجالي و حديثي اهل سنت نيز خالي از اين دوگانگي نگاه به جابر نيستند. در برخي او به عنوان فردي متقي، موثق، صدوق و ممدوح معرفي مي‌شود و در برخي ديگر به اتهام غلو در تشيع، پيروي از عبدالله بن‌سبأ، و جانشيني مغيرة بن‌سعيد مورد قدح و ذم قرار گرفته است. گفته مي‌شود علت عمده‌اي که سبب شد جابر از چشم علماي سني بيفتد، عقيده‌اش‌ به رجعت بوده است‌.

تعداد صفحه : 149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :