متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :الهیات و معارف اسلامی

عنوان : بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده علوم انساني

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »

عنوان:

بررسی تطبیقی موضوع عبادت اطفال از منظر فقهای شیعه و اهل سنت

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-علت انتخاب موضوع……………………………………………………………………………………………………..2

2-بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………..2

3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………3

4-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 4

5-فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………………………4

6-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………4

7- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………..4

8-هدف از تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

9-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

10-خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………5

 

فصل اول: مفاهیم

1-1 مفهو م شیعه. 7

1-2 : مفهوم اهل سنت… 8

1-3 :تعریف عبادت… 10

1-4  تعریف نماز. 16

1-5 مفهوم حج.. 19

1- 6مفهوم شناسی خمس… 22

1-7زکات: 23

 

فصل دوم:انگیزه عبادت و فلسفه و کارکردهای آن

2-1 کارکردهای عبادت… 25

2-2 شرایط دعا و عبادت… 31

2-3 فلسفه عبادات… 34

2-4 علل و انگیزه‏های عبادت… 39

2-5 مشروعيت در عبادات… 40

 

فصل سوم : بررسی نظرات فقها دربلوغ و صحت عبادت کودکان

3-1  بلوغ کوکان. 43

3-1-1 سن بلوغ در فقه اهل سنت… 43

3-1-2 سن بلوغ در فقه شيعه. 44

3-1-3 فيزيولوژي بلوغ. 54

3-2 نظر فقهای شیعه راجع به عبادات کودکان. 58

3-2-1احكام بلوغ برای روزه گرفتن در ماه رمضان. 63

3-2-2  بيدار كردن كودك در سحر و گرفتن روزه به اندازة توان. 72

3-2-3 حج کودک.. 74

3-2-5  خمس کودک: 91

3-2-6  زكات اموال كودك‏ 94

3-2-7 احکام نماز کودکان: 95

3-2-8  احکام کودکان و مسجد: 96

3-3  احکام عبادی کودکان از نظر فقهای اهل سنت… 97

3-3-1 واداشتن به روزه‏ 97

3-3-2 كودك و خمس‏ 99

3-3-3 ذکر وتشهد. 101

3-3-4 راجع به زکات کودک.. 101

3-3-5حج‏ 102

3-3-6وضوي كودكان. 103

 

فصل چهارم : نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری.. 105

پیشنهادات: 108

فهرست منابع: 110

 

چكيده

بحث مشروعيت عبادات اطفال يكي از سؤالات مهم در مباحث فقهي بوده وفقهاي عاليقدر شيعه و اهل سنت  درباره آن آراي متفاوتي ابراز كردهاند. لازم است تا والدين با توجه به آموزههاي ديني به تربيت آنها توجه نموده و همت گمارند..نتایج نشان می دهد  عبادات كودكان داراي امر شرعي بوده ومشروعيت و استحباب شرعي دارد. در اين ارتباط به دليلهايي همچون عموميت ادلّه تكاليف، عمومات و اطلاقات غيرتكليفي كه دلالت بر تشويق و كسب ثواب دارند،آياتي از قرآن كه دلالت بر عدم تضييع پاداش كساني كه عمل خوبي را انجام دهند،مؤثر بودن عبادات طفل به مانند برخي فعاليتهاي حقوقي او، رواياتي كه مستقيماًكودك را امر به عبادت كرده و يا مشروعيت عبادت او را پذيرفته است و نيز دليل عقل و قاعده لطف استناد شده است.روش جمع آوری مطالب در این تحقیق به صورت کتابخانه ای می باشد.

 

كليدواژگان

كودك، عبادت، مشروعيت، فقیه،اهل سنت،شیعه.

 

مقدمه

1-علت انتخاب موضوع

مبحث مشروعیت عبادات اطفال همواره یکی از سؤالات اصلی فقه امامیه و اهل سنت بوده است. بر طبق نظريه اول عبادات اطفال از نظر فقهی و شرعی استحباب و مشروعیت دارد؛ بدین معنا که فقط وجوب و الزام در عبادات از کودکان برداشته شده ولی استحباب و مشروعیت همچنان باقی است؛ که در این صورت کودکان با انجام عبادات پاداش این اعمال را به عنوان یک عمل مستحب دریافت خواهند کرد؛ ذکر این نکته لازم است که طبق مطلب قبلی نتیجه مشروعیت عبادات کودکان، استحباب و مندوبیت بوده و نتیجه استحباب این عبادات ترتب ثواب و پاداش است؛ بنابراین ترتب ثواب بر عبادات کودکان در اين نظر فقط در صورت اثبات استحباب شرعی آن امکان پذیر است. بر طبق نظر دوم؛ عبادات در مورد کودکان صرفاً جنبه تمرینی داشته و دارای هیچ مشروعیت یا استحبابی نیست که در این صورت کودک در قبال انجام عبادات پاداش و ثوابی دریافت نمی­کند؛ نهایت اینکه می­توان گفت: ولی کودک به جهت وادار کردن او به عبادت ثواب و پاداش دریافت خواهد کرد و یا در نظریه سوم معتقد شویم که عبادات کودکان جنبه تمرینی دارد ولی همین تمرین دارای پاداش خواهد بود. در هر حال از این نظریات یا نظریات دیگری در این باب، و قبول هر یک از این آراء در فقه امامیه دنیای جدیدی فرا روی کودکان و مخصوصاً جنبه عبادات آنها گشوده می شود.

2-بیان مساله

چنانکه می دانیم کودکان دارای روح بسیار لطیف، و دنیایی پاک و بی آلایش بوده و همچون زمین حاصلخیزی هستند که اگر بذر نیکی و سعادت در آن پاشیده شود به رستگاری و چنانچه بذر پلیدی و زشتی در آن افکنده شود به شقاوت منتهی خواهد شد. آموخته­های دنیای کودکی ماندگارترین و پایدارترین آموخته­های انسان در تمام عمر او است؛ بنابراین باید برای این دوران بسیار مهم برنامه ای ویژه داشت و سرمایه گذاری بیشتری برای آن جهت سعادتمندشدن آنان در دوران بعدی زندگی انجام داد. دین مبین اسلام نیز به این مطلب توجه کامل داشته و با اینکه تکلیف را از کودکان برداشته اما همواره به تربیت آنان همت گمارده و برنامه های ویژه تربیتی خود را مرحله به مرحله ارائه کرده و اولیاء را موظف به توجه نموده است. یکی از مهمترین برنامه های تربیتی اسلام آشنا کردن کودکان با عبادات است و چنانکه در آینده خواهیم گفت؛ روایات متعددی نیز در این زمینه از معصومین(ع) به ما رسیده است؛ بر اساس این روایات والدین موظفند کودکان خود را از سنین خردسالی با عبادات و مخصوصاً نماز آشنا کرده و آنها را به انجام این عبادت وادار کنند. مهمترین سؤالی که در این مقاله به آن پرداخته ایم؛ این است که نظر فقه اسلام درباره مشروعیت و استحباب عبادات کودکان چیست؟ و آیا عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟

3-اهمیت ضرورت انجام تحقیق

اينكه ما در اين مقاله به دنبال اثبات مكلف بودن يا نبودن كودك (چه كودك مميز و چه كودك غير مميز) نيستيم؛ زيرا چنانكه مشخص است  تکالیف الزامی اعم از وجوب و حرمت برای کودک اگر چه مميز باشد، ثابت نیست؛ چون ثبوت تکالیف با بلوغ شروع می شود حتی در جواهر الکلام گفته شده که ثبوت تکلیف از زمان بلوغ از ضروریات مذهب است. همچنين بايد توجه داشت؛ كه پژوهش اين مقاله درباره اثبات يا عدم اثبات ترتب ثواب بر عبادت كودك نيست، گرچه گفتيم كه مشروعيت و ترتب ثواب با هم ملازمه دارند؛ اما بحث اصلي اين پژوهش درباره اثبات مشروعيت عبادات صبي با توجه به توقيفي بودن عبادات است، از طرف ديگر ترتب ثواب و پاداش از حوزه فقه خارج است، اگرچه فقها در برخي موارد از داشتن اجر يا مجازات اخروي بحث كرده اند؛ اما چون فقه علم به احكام آن هم با موضوعيت افعال انسان است، نمي­توان پاداش يا مجازات اخروي را جزو احكام دانست؛ بلكه امري است مربوط به عدل و فضل الهي. اکنون سؤال این است که آیا عبادات کودک مشروعیت دارد یا خیر؟ به عبارت بهتر بحث اصلي مقاله مشروعيت عبادات كودكان به لحاظ اينكه عبادات توقيفي بوده و بدون تشريع نمي­توان عبادتي را انجام داد است. بنابراين اگر اين عبادات مشروعيت داشته و تشريع شده باشد، قابل انجام و امتثال خواهد بود و در غير اين صورت قابل امتثال به عنوان عمل شرعي نبوده و صرفا حالت تمريني خواهد داشت.  آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد یاخیر؟ به گونه­ای که بر آن عبادات اطاعت و امتثال اوامر مولوی استحبابی صدق کند و متصف به صحت شود و در صورت قبول نیابت غیر در اتیان عبادات، این عبادت صحیح باشد. اما اگر عبادات در حق کودک مشروعیت نداشته باشد در این صورت کودک نمی تواند این عبادات را اطاعت و امتثال اوامر مولوی بجا بیاورد و در صورتی که چنین کند تشریع حرام خواهد بود.ما در این تحقیق سعی کرده تیم در چهار فصل به این موضوع بپردازیم.در فصل اول مفاهیم را مورد بررسی قرار داده ایم، در فصل دوم انواع و انگیزه های عبادت و… و همچنین در فصل سوم به ترتیب نظرات فقهای شیعه و اهل سنت را راجع به عبادت کودکان آورده ایم.

4-سوالات تحقیق

-آیا عبادات کودک مشروعیت دارد ؟

-آیا عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد ؟

-آیا فقها عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته یا فقط به دید تمرین به آن می نگرد؟

5-فرضیه ها

-بلی، عبادات کودک مشروعیت دارد.

– بلی، عبادات کودک پس از رفع وجوب، استحباب و مندوبیت دارد.

– فقها عبادات اطفال را به عنوان عمل مستحب پذیرفته اند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 127

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :