متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :متفرقه

عنوان : امکان سنجي استفاده از فنّاوري RFID، در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکيده:

هدف:اين پژوهش، با هدف امکان سنجي استفاده از فنّاوري RFID، در کتابخانه هاي مرکزي دانشگاه هاي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انجام شده است.

روش شناسي: پژوهش حاضر از نوع کاربردي و با روش پيمايشي است؛ جامعه آماري اين پژوهش را 54 باب کتابخانه مرکزی دانشگاه های وزارت علوم, تحقيقات و فنّاوری تشکيل می دهد، که از اين تعداد 37/70% مورد مطالعه قرار گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سازمان يافته استفاده شد؛ و با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS ويرايش 16، و آزمون  به آزمون گذاشته شد.

يافته ها: مسئولان کتابخانه ها، به ميزان 93٪ با کاربردهاي اين فنّاوري آشنا هستند.  نزديک به 100% مسئولان به ميزان متوسط به بالا، هزينه هاي اوليه؛ و بيش از 81% مسئولان، يکي از علل عدم استفاده از فنّاوري مذکور را هزينه آن مي دانند. ، به نحوي که نزديک به 100% مسئولان، به ميزان متوسط به بالا، معتقدند که کتابخانه هاي با مجموعه هاي کوچک، نيازي به استفاده از اين فنّاوري نداشته و استفاده از آن را براي کتابخانه هاي با مجموعه هاي بزرگ موثر مي دانند. 90% کتابخانه ها، از دو نرم افزار پارس آذرخش و سيمرغ استفاده مي کنند، که هردوي اين نرم افزار ها، با فنّاوري RFID هماهنگ است. 95% مسئولان کتابخانه ها، به ميزان متوسط به بالا، استفاده از  سيستم هاي ضد سرقت، را به علت هزينه کمتر، جايگزين مناسبي براي فناوري RFID مي دانند. همچنين نزديک به 80% مسئولان کتابخانه ها، به ميزان متوسط به بالا، جديد و نو بودن فنّاوري مورد نظر و عدم استفاده از آن در ساير کتابخانه ها  را، در عدم استفاده از آن موثر مي دانند.

نتيجه گيری: بين هزينه هاي اوليه؛ حجم مجموعه و استفاده از فنّاوري RFID ارتباط وجود دارد؛ ولي ارتباطی بين نرم افزار مورد استفاده کتابخانه ها، و عدم استفاده از فنّاوري مورد نظر، يافت نشد. همچنين بين استفاده از سيستم هاي ضد سرقت فعلي؛ جديد و نو بودن فنّاوری مورد نظر، و عدم استفاده از فنّاوري RFID ارتباط وجود دارد.

به طور کلي، مهمترين علل عدم استفاده از اين فنّاوري در کتابخانه هاي مورد مطالعه، به ترتيب: هزينه اوليه، حجم مجموعه، استفاده از فناوري جايگزين ضد سرقت، جديد و نو بودن فنّاوري مي باشد.

کليدواژه ها: آر.اف.آي.دي.، امکان سنجی، سيستم ايمني، کتابخانه هاي دانشگاهی، وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوری

 

فصل اول

کليات تحقيق

  • مقدمه

اهميت و اعتبار هر موسسه آموزشي، تا حد زيادي به وجود کتابخانه هاي فعال آن بستگي دارد. هيچ موسسه آموزشي بدون کتابخانه نمي تواند به فعاليـت خود ادامه دهد. فرايند نظام دانشگاه را مي توان در يک نظام پويا و باز بررسي کرد. در چنين ديدگاهي، اجراي يک نظام بايد به رغم مستقل بودن، در ارتباط با يکديگر کار کنند تا هدف برآورده شود. برآورده کردن اهداف دانشگاه، بر محور آموزش و پژوهش دور   مي زند. (مرتضوي، 1383)

همچنين، آموزش عالي با داشتن دو وظيفه آموزش و پژوهش, زيرساخت اساسي و مناسبي جهت رشد دانش و توسعه خدمات علمي و تخصصي در جامعه محسوب مي شود, و کتابخانه هاي دانشگاهي به عنوان بخش لاينفک نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاه ها, بايد همواره در خدمت اين نظام بوده و اهداف و وظايف آنها بايد برگرفته از نظام آموزشي و پژوهشي سازمان مادر باشد.(حيدري, 1385)

کتابخانه هاي دانشگاهي کارآمد چه از لحاظ نيروي انساني و چه از جنبه ارائه خدمات و مجموعه و کاربرد فناوري هاي جديد, اهرم پشتيباني در جهت ارائه برنامه هاي آموزش عالي و تحقيقات و فناوري است, به عبارتي مي توان گفت برنامه هاي آموزش عالي دانشگاه ها همگام با رشد کتابخانه هاي دانشگاهي به رشد و بالندگي مي رسند.(همان، ص 30)

 

 

تحولات و پيشرفت هاي اخير در فناوري اطلاعات و ارتباطات وظايف کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني، به ويژه کتابخانه هاي دانشگاهي را خطيرتر ساخته است. براي اين که اين مراکز بتوانند وظايف خود را با کارايي بيشتر انجام دهند، بايد به فکر توسعه و پيشرفت خود بوده و خود را با نيازهاي فعلي و آتي همگام کنند.(مرتضوي، 1383، ص 703)

در چند دهه اخير کاربردهاي ابزارهاي الکترونيکي و فن آوري اطلاعات، جهت افزايش دقت و سرعت در انجام امور فراگير گشته و با گذشت زمان و پيشرفت هاي انجام يافته، به تناوب زمينه ظهور فن آوري ها و سيستم هايي با قابليت هاي بسيار بهتر از گذشته فراهم گرديده است. تاکنون در زمينه سيستم هاي شناسائي افراد يا اجسام فن آوري هايي مورد استفاده قرار گرفته که از کد ميله اي (Barcode) و گيت هاي مغناطيسي مي توان به عنوان فراگيرترين آنها نام برد. طي چند سال گذشته فن آوري جديدي به نام RFID (مخفف عبارت Radio Frequency Identification به معني شناسائي امواج راديوئي) در اين زمينه عرضه گرديده است. اين فن آوري به دليل مزاياي بسيار برتر آن در مقايسه با ساير فن آوري ها، به نحوي متمايز مورد توجه قرار گرفته و هم اکنون در دنيا، اکثر سيستم هاي شناسائي، با بهره گرفتن از اين فن آوري طراحي و پياده سازي مي گردند.(نوسا، 1388؟)

از اين رو، کتابخانه هاي دانشگاهي بايد هر چه بيشتر خود را با فن آوري هاي جديد همگام و هماهنگ ساخته، تا بهتر بتوانند به جامعه استفاده کننده خود، هر چه بيشتر و بهتر ارائه خدمت نمايند.

1-2   بيان مسئله

با بررسي تاريخ 40 ساله کتابخانه ها و استفاده از فناري اطلاعات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني مي توان نشان داد که چگونه ماهيت فناوري اطلاعات در طول زمان در کتابخانه ها تغيير کرده است، و ما را به واسطه مدرنيزاسيون[1] حاصل از خودکار سازي[2]، به سمت مبادله اطلاعات، توسط فناري هاي شبکه اي سوق داده است. در هر حال رسوخ فناوري هاي جديد، کتابخانه ها را با چالش هاي جديدي مواجه نموده است که بر روي  شيوه هاي آموزشي، نحوه ارائه خدمات، صلاحيت هاي مورد نياز کتابداران، آموزش کاربران، محيط هاي آموزشي، فنون آموزشي، خدمات مرجع ديجيتالي يا خدماتي با عنوان “از کتابدار بپرس”[3] و … تاثير گذار بوده است.(کفاشيان؛ حيدری، 1386)

تحولات دهه هاي اخير در زمينه فناوري, به خصوص فناوري اطلاعات و ارتباطات, چنان سريع به وقوع پيوسته است که بسياري از رشته هاي علوم نتوانسته اند خود را به طور کامل با اين تحولات تطبيق دهند. اين قبيل تحولات در علوم کتابداري و اطلاع رساني نيز بي تاثير نبوده است و فناوري پيشرفته اطلاعات به طور وسيعي به اين حوزه راه يافته است.(ماهرالنقش, 1383)

لينچ[4]، تأثير فناوري اطلاعات بر کتابخانه ها را در قالب فرايندي سه مرحله اي ارائه مي کند. بررسي اين فرايند، روش مفيدي براي درک تغييراتي است که در دهه هاي آخر قرن بيستم در کتابخانه ها رخ داده اند. اين مراحل عبارتند از: نوسازي (انجام کارهاي پيشين با اثر بخشي بيشتر)، نوآوري (کاربست قابليت هاي جديدي که اين فناوري پديد مي آورد)، و دگرگوني (تغيير اساسي ماهيت کتابخانه ها از طريق قابليت ها). (عليدوستي؛ شيخ شعاعي، 1386)

تعداد صفحه : 119

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :