متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ادیان و عرفان

عنوان : نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم با تاکید بر  نظرات مولانا

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشكده مذاهب

پايان نامه كارشناسي ارشد

نقش تقریبی صوفیان ایرانی قرن هفتم

با تاکید بر  نظرات مولانا

استاد راهنما :

دکتر قاسم جوادی

استاد مشاور:

دکتر علی آقا نوری

تابستان1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

یشگفتار. ‌ه

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه. 1

1ـ2ـ بیان مسئله. 1

1ـ3ـ ضرورت تحقیق.. 3

1ـ4ـ پیشینه تحقیق.. 4

1ـ5ـ اهداف تحقیق.. 4

1ـ6ـ سؤالهای تحقیق.. 5

1ـ7ـ روش تحقیق.. 5

1ـ8ـ مفاهیم و اصطلاحات تحقیق.. 5

1ـ9ـ موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 7

فصل دوم: تصوف و تقریب

2ـ1ـ مقدمه. 9

2ـ2ـ تعريف تصوف.. 9

2ـ3ـ ريشه‌هاي تصوف.. 13

2ـ4ـ پيدايش تصوف در اسلام 16

2ـ5ـ تفاوت عرفان و تصوف.. 19

2ـ6ـ تصوف در قرن هفتم. 20

2ـ7ـ تصوف ایرانی.. 23

فصل سوم: صوفیان ایرانی قرن هفتم

3ـ1ـ مقدمه. 26

3ـ2ـ نجم الدین کبری.. 26

3ـ3ـ بهاءالدین ولد بلخی.. 27

3ـ4ـ عطار نیشابوری.. 29

3ـ5ـ شهاب الدین سهروردی زنجانی.. 36

3ـ6ـ فخرالدين عراقي همداني.. 37

3ـ7ـ سعدی شیرازی.. 37

3ـ8ـ بهاء الدين احمد سلطان ولد. 40

3ـ9ـ مولانا رومی.. 42

3ـ9ـ1ـ تصوف در ديدگاه مولانا 42

3ـ9ـ2ـ سیر و سلوک مولانا 43

3ـ9ـ 3 ـ قرآن و احادیث در اندیشه مولانا 44

فصل چهارم:  عناصرفکری موثر صوفیان بر تقریب مذاهب

4ـ1ـ مقدمه. 49

4ـ2ـ انتساب سلسله های صوفیه به حضرت امیرالمومنین (علی علیه السلام) 49

4ـ3ـ نقش مولانا درتقریب مذاهب.. 52

4ـ4ـ عشق از نظر مولانا 63

4ـ5ـ دین و انسانیت از دیدگاه مولانا 66

4ـ6ـ محبت و ارادت مولانا به امیرالمومنین (علیه‌السلام) 67

4ـ7ـ  حضرت علی (علیه‏السلام) دستگیردوجهان. 71

4ـ8ـ امام حسين (علیه‏السلام) از نگاه مولوي.. 72

4ـ9ـ داستان موسی و شبان. 78

4ـ10ـ تساهل و تسامح درنگاه مولانا 82

4ـ11ـ مولانا و تعامل با ادیان. 85

4ـ12ـ یهود از دیدگاه مولانا 86

4ـ13ـ کثرت گرایی در نگاه مولانا 87

4ـ14ـ اختلافات مذهبی از دیدگاه مولانا 92

4ـ15ـ صلح کل از نگاه مولانا 94

4ـ16ـ تعصب از نگاه مولانا 96

فصل پنجم:  نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

5 ـ1ـ مقدمه. 99

5 ـ2 ـ خلاصه مباحث و نتیجه گیری.. 99

5 ـ3 ـ پیشنهادات و راهکارها 105

5 ـ3 ـ 1ـ پیشنهادات پژوهشی.. 105

5 ـ4 ـ پیشنهادات کاربردی.. 106

5 ـ4 ـ 1 ـ انتشار نظرات مولانا در قالب پیام های کوتاه 106

5 ـ4 ـ 2 ـ اندیشه های مولانا سر لوحه زندگی سیاستمداران. 106

5 ـ4 ـ 3 ـ تاکید بر محبت اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و اله) 106

5 ـ4 ـ 4 ـ تاکید بر اخلاق.. 106

5 ـ4 ـ 5 ـ تأکید بر مشترکات.. 107

5 ـ4 ـ 6 ـ احترام به یکدیگر. 108

5 ـ4 ـ 7 ـ آگاهی از مذاهب یکدیگر. 109

5 ـ4 ـ 8 ـ اعتدال مذهبي وپرهيز از اعمال تحريک آميز. 109

5 ـ4 ـ 9 ـ تدوين روايات مشترك بين مذاهب اسلامى.. 110

5 ـ4 ـ 10 ـ رعایت حقوق برادری.. 110

منابع و ماخذ. 111

چکیده

موضوع اين تحقيق “نقش تقريبي صوفيان ايراني در قرن هفتم با تاكيد بر نظر مولانا” است كه با  هدف تبيين چگونگي تاثير نقش صوفيان قرن هفتم درتقريب بين مذاهب صورت گرفته است.

در حقيقت اين پژوهش به دنبال اين است: كند و كاو در مفهوم تقريب و تصوف و ارتباط بين اين مفاهيم، بررسی نقش صوفيان قرن هفتم در تقريب مذاهب، بررسي آثار مولانا، شناخت نقش مولانا در تقريب بين مذاهب.

مباحث نظري اين پژوهش تركيبي از مقوله‌هاي تصوف وعرفان، شريعت و طريقت و سيري در زندگي و آثارصوفيان قرن هفتم؛ نقش آنها در تقريب بين مذاهب و به ويژه نقش و جايگاه مولانا در اين زمينه است. روش تحقيق در اين پژوهش اسنادي است كه با مطالعه اسناد و كتابها به دو صورت حقيقي و مجازي به بررسي مباني نظري پژوهش پرداخته شده است.

يافته‌هاي اين پژوهش نشان داد؛ كه پيام مولانا پيام صلح و دوستي و بي ريايي براي پيروان همه اديان است. وي معتقد است كه راههاي رسيدن به خداوند متفاوت و هر يك از اديان و مذاهب از راه خود به سمت او در حركت هستند، اما به هر روي مقصد (خدا) يكي است، بنابر اين نبايد بين پيروان مختلف ادیان تضاد وجود داشته باشد.

كليد واژه: تصوف، عرفان، تقريب مذاهب، صوفیان قرن هفتم، مولانا.

پیشگفتار

اختلافات مذهبي امروزه يكي از مشكلاتي است كه به ويژه بطور روزمره در كشورهاي مسلمان قربانيان زيادي ميگيرد. به نظر ميرسد؛ مسلمانان بيش از هر زمان ديگري نيازمند توافق و همدلي با يكديگر در مقابل دشمنان اسلام براي رفع مشكلاتشان هستند. هر چند برخي از اين اختلافات ريشه‌هاي تاريخي دارند، با اين حال در طول دوره‌هاي تاريخي مختلف افرادي بودند كه در جهت همسويي مذاهب تلاشهاي بسزايي داشتند، يكي از مهم‌ترين آنها مولانا است كه به زبان شعر در زمينه تقريب بين مذاهب سعي فراوان داشته است. اين پژوهش به دنبال بررسي نقش و جايگاه صوفيان قرن هفتم در تقريب مذاهب با تاكيد بر نقش مولانا است، البته تلاش شده تا از همه ظرفیت‌های موجود در خصوص تقریب استفاده شود. به اين اميد كه در نهايت به ارايه راهكارهايي درجهت تقريب مذاهب دست يابيم.

اين تحقيق در پنج فصل تنظيم شده است:

فصل اول: كليات تحقيق چون بيان مسئله، ضرورت تحقيق، اهداف و… پرداخته شده است.

فصل دوم: به تعاريف، ريشه­ها، تاريخچه پيدايش عرفان و تصوف، تفاوت آنها و تمايز آنها با شريعت و طريقت پرداخته شده است.

فصل سوم: زندگي نامه، شرح انديشه‌ها و روش‌هاي صوفيان قرن هفتم ارايه شده است.

فصل چهارم: عوامل موثر بر تقريب مذاهب و به ويژه كند و كاو در ديدگاه‌ها و نظرگاه‌هاي مولانا در اين راستا است.

فصل پنجم: به نتيجه گيري و ارايه راهكارها پرداخت شده است.

مقدمه:

این فصل اختصاص به کلیات تحقیق دارد؛ ما در این فصل، مباحثی مثل بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، سؤال‌های تحقیق، روش تحقیق، مفاهیم و اصطلاحات و موانع و محدودیت­های تحقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

ـ2ـ بیان مسئله

امروزه اختلاف بین مذاهب، بیش از هر زمان دیگری، سبب تفرقه بین پیروان آن‌ها شده است، و جنگ‌های فراوانی که به دلیل اختلاف بین مذاهب و ادیان به وجود آمده است، بیش از هر زمان دیگرخود را نشان می­دهد که در واقع اسلام و جامعه مسلمانان از این وضعیت، آسیب بیشتری می‌بینند.

برخی از این اختلاف­ها که در دوران فعلی ظهور بیشتری دارد، را می‌توان دارای ریشه های تاریخی دانست. به گونه­ای که این اختلافات از ابتدای پیدایش مذاهب مختلف وجود داشته است. البته افراد و گروه‌های مختلف سعی داشته­اند، تا با حل و فصل این اختلافات، به وحدت بیشتر بین مذاهب دست یابند.

از عمده­ترین این گروه‌ها، می‌توان به گروه صوفیان اشاره کرد. تصوف یک روش خاص زندگی است که راحتی و تسکین درونی و سعادت صوفی را در راهی غیر از انجام فعالیت­های عادی زندگی، به وسیله تحمل مشقات و زهد و ترک لذت­های دنیوی و پیروی از اصل «فرار از زندگی مادی»تأمین نماید.[1]

برخی ریشه­های تصوف اسلامی را برگرفته از نظریه­های فلسفی یونان و گروهی آن­ را ناشی از اندیشه­ی عرفانی و فلسفی هندو دانسته و عده دیگر آن‌ را در تفکرات ایران پیش از اسلام جستجو کرده­اند.[2]

البته برخی برای تصوف منشا اسلامی قائل نیستند و معتقدند در واقع تصوف هنگامی مطرح گردید که دین و فلسفه در همه جهات در حال رشد بود و مباحث فلسفی و کلامی آغاز شده بود.

از قرن پنجم تا قرن هفتم هجری کتاب‌های عرفانی متعددی تدوین و سلسه­های بزرگ صوفیه تشکیل شد، یکی از بزرگ­ترین و معروف­ترین آن‌ها، سلسه­­ی مولویه است. آن‌ها مریدان خلف و تربیت یافتگان مشایخ مولانا بودند که بنا به رسم آن زمان، آداب و تربیت مجالس سماع او همراه با تعلیم و قرائت مثنوی و غزلیات مولانا به صورت طریقت خاص در آورده ­بودند و مثل سلسه­های صوفیه، طریقت مولویه را بنیان نهادند.

مولوی یکی از بزرگ­ترین عارفان قرن هفتم است. آثار بزرگ و بی­همتایی در حوزه عرفانی از خود بر جای گذاشته است؛ مثنوی در حکم سفرنامه­ی روحانی مولانا است، که حالات او را در برخورد با تجربه­های صوفیانه و عرفانی بیان می­دارد، وی حقایق تصوف را با رموز آیات قرآنی و اخبار و احادیث نبوی شرح داده است.

از دیدگاه مولانا، تصوف به معنای عشق و رهایی از خویشتن بود. وی تصوف را عشق و جذبه و کمال یابی در عالم حقیقت می‌داند.مولانا اختلاف و تفرقه بین مؤمن و کافر و مسلمان و ترسا را از آن جهت که مانع تحقق وحدت و یگانگی بشود، نفی می­کرد، چرا که او کمال هستی مطلق را در انسان و انسانیت می­دید در این زمینه می­توان به مورد زیر اشاره کرد:

هر نبی و هر ولی را مسلکی استلیک تا حق می‌برد جمله یکی است[3]

مولوی برای بیان دیدگاه خود دست به تمثیل­های مختلفی زده است، مثلاً اهل تفرقه را به گیاهان و درختان مختلف تشبیه می­کند و می­گوید: گر چه گیاهان و درختان رنگ و شکل و خاصیت مختلفی دارند، اما حیات دهنده‌ی آن‌ها آب واحد است همین طور گر چه در این جهان مردم مذاهب و عقاید مختلفی دارند؛ ولی جامع همه این تفرقه‌ها و پراکندگی‌ها حضرت حق می­باشد.

مولانا با بهره گرفتن از شعر، تمثیل و حتی با بکار بردن آیات قرآن و احادیث سعی فراوانی در جهت تقریب مذاهب انجام داده است؛ با توجه به این مطالب و مطالعات اکتشافی دیگر که بیانگر نقش موثر صوفیان بر تقریب بین مذاهب بوده است. در این پژوهش درصدد بررسی نقش صوفیان قرن هفتم، بر تقریب مذاهب می‌باشیم، اما نظر به اهمیت و نقش برجسته مولانا در قرن هفتم و حتی بنا بر اعتقاد برخی در قرون بعدی این بررسی با تاکید بر نقش مولانا در تقریب مذاهب صورت گرفته است؛ ضمناً به نقش سایر صوفیان هم اشاره‌ی می‌گردد.

تعداد صفحه : 127

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :