متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

عنوان :دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک          

گروه فنی  مهندسی

 

«گزارش نهايي طرح پژوهشي»

 

دانشکده معماری با رویکرد معماری بومی  شهرستان ملایر

 

 

مجري:

 

سال اجرا: 1394 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

فصل اول. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله: 3

1-3 تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران. 4

1-3-1 انسان وفضا 4

1-3-2 تعليم و تربيت در ايران باستان. 4

1-3-3 اهداف مهم آموزش و پرورش در ايران باستان. 4

1-3-4 محاسن و معايب تعليم و تربيت در ايران باستان. 5

1-3-5 هدف از آموزش و پرورش.. 6

1-3-5-1 انواع آموزش.. 6

1-3-6 ارتباط بين دانشگاه ها 6

1-3-7 ارتباط دانشكده با شهر 7

1-3-9 نتيجه. 7

1-4 تقسيم بندي فضاهاي آموزشي. 7

1-5 سابقه ي آموزش عالي در ايران. 8

1-6  سابقه آموزش عالی در استان همدان. 11

1-7 دانشگاه آزاد اسلامی. 12

1-8 سابقه دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور 13

1-9 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر 13

1-10 آموزش سنتی معماری. 14

فصل دوم. 15

2-1 دانشگاه هاروارد 16

2-2 تاريخچه دانشگاه هاروارد 16

2-2-1 امور تشكيلاتي و اداري. 17

2-3 دانشگاه هاروارد 1646. 17

2-3-1 موزه‌ها و کتاب‌خانه دانشگاه 20

2-3-2 نتيجه گيري(دانشگاه هاروارد) 20

2-4 باهاوس.. 24

2-5 دستاورد هاي باهاس.. 28

2-6 بررسي نمونه اهاي داخلي. 29

2-6-1 پردیس هنرهای زیبا 29

2-6-2 تاريخچه. 29

2-6-3 فعاليت هاي آموزشي. 30

2-6-4 امكانات آموزشي. 30

2-6-5 مدرسه ي ايرانشهـــــر 30

2-6-6 تاریخچه ساختمان دبیرستان. 31

2-6-7 نوع بهره برداري و خصوصيتهاي بارز بنا 32

2-6-8 تحليل  مدرسه ي ايرانشهـــــر: 33

2-7 مدرسه قدسيه ي اصفهان. 39

2-8 تحليل مدرسه ي قدسيه ي اصفهان. 41

2-9 نتيجه گيري. 42

فصل سوم. 44

3-1 ضوابط و معیار های طراحی دانشکده معماری. 45

3-1-1 عملکرد ها 45

3-2 آموزشی-تئوری. 45

3-2-1 کلاس درس.. 45

3-3 آموزشی-عملی. 49

3-3-1 آتلیه ها: 49

3-4 کارگاه ها 51

3-5 بخش فرهنگی-رفاهی. 53

3-5-1 کتابخانه. 53

3-5-2 سالن مطالعه. 54

3-5-3 محل برگه دان. 54

3-5-4 مخزن کتاب.. 55

3-5-5 نماز خانه. 56

3-5-5-1 وضو خانه. 56

3-5-6 فضای نمازخانه. 56

3-5-7 سالن اجتماعات.. 56

3-5-7-1 فضای سالن. 56

3-5-8 سالن انتظار 57

3-5-9 بخش اداری. 57

3-5-9-1 اتاق رئیس دانشگاه 57

3-5-10 اتاق معاون. 58

3-5-11 معاون آموزشی. 58

3-5-12 مالی(حسابداری) 58

3-6 فضاهای ارتباطی در فضاهای اداری. 59

3-6-1 فضاهای ارتباطی افقی. 59

3-6-2 محدوده گام. 60

3-6-6 فضاهای ارتباطی عمودی. 60

3-7 آمفی تئاتر 60

3-8 کتابخانه. 62

3-9 محاسبه سرانه ي آموزشي. 64

3-9-1 سرانه ي اتاق اساتيد. 65

3-9-2 بخش آموزشي. 65

3-10 جمعيت هيأت علمي – كاركنان –  وخدمات.. 66

3-10-1 بخش آموزشـــــي. 68

3-11كمك آموزشـــــي. 69

3-12 اداري عمومي. 71

3-12-1 خدماتي. 71

3-12-4 بخش آموزشي. 72

فصل چهارم. 74

4-1 چکیده 75

4-1-1 فرهنگ.. 75

4-2 اقلیم و معماری. 76

4-3 سنن اجتماعی و قومی در معماری. 76

4-4-1 قسمت بیرونی. 77

4-4-2 قسمت اندرونی. 78

4-5 هشتی سازی در بناهای مسکونی. 80

4-6 اثر معماری سنتی بر حرارت محیط. 82

4-7 اقلیم و معماری. 85

4-8 تابش آفتاب.. 86

4-10 اثر تابش آفتاب بر ساختمان و محیط اطراف آن. 87

4-11 تأثیر پشت بام در دمای ساختمان. 89

4-12 ارتفاع فضاها 91

4-13 اثر تابش خورشید. 92

4-14 تأثیر سایه بان بر روی پنجره 93

4-15 اثر سایه بان های متحرک.. 93

4-16 اثر رطوبت در ساختمان. 94

4-17 اثرات آب باران در ساختمان. 95

4-18 اثر باد بر ساختمان. 95

4-19 تقلیل دادن شدت باد 96

4-20 اقلیم شناسی ایران. 98

4-21 معماری بومی اقلیم سرد 98

4-22 ناحیه سرد 99

4-23 معماری مناطق سرد 99

4-24 فرم ساختمان و اقلیم. 100

4-25 ورودی. 103

4-26 آب در بنا 104

4-27 استفاده در حمام. 105

4-28 خانه رهبری، تبریز 105

فصل پنجم. 126

5-1 مدرسه ی تکنولوژی کوِلمیم، بازپرداخت میراث و خاک.. 127

5-2 اتووود کلاسیک ـ موسسه ی امور اداری هنر: احمدآباد (هندوستان) ـ لویی کان. 136

فصل ششم. 157

6-1 خصوصيات اقليمي. 158

6-1-1 خصوصيات كلي شهرستان ملاير 158

6-1-1-1 ويژگي ها و خصوصيات طبيعي و جغرافيايي. 158

6-1-2 تقسيمات كشوري. 158

6-1-3 ناهمواري ها 158

6-2 ويژگي هاي اقليمي. 159

6-3 مطالعات تاريخي، فرهنگي، اجتماعي. 159

6-4 مطالعات سياسي – اقتصادي. 160

6-5 ويژگي هاي اجتماعي و جمعيتي شهرستان ملاير 161

6-6 سواد 162

6-7 نقشه ي پايه ي تقسيمات سياسي استان همدان. 163

6-8 نقشه ي دسترسي هاي استان همدان. 164

6-9 نقشه ي تقسيمات شهرستان ملاير 165

6-10 تابش آفتاب: 166

6-11 فرم ساختمان در اقليم مناطق سردسير 167

6-12 نتيجه معماري از مطالعات اقليمي. 174

6-13 معرفي و تحليل سايت.. 175

6-13-1 موقعيت پروژه نسبت به ساختمان هاي اطراف.. 176

6-13-2 باد هاي منطقه. 177

6-14 تابش نور خورشيد. 178

6-14-1 تابش آفتاب.. 179

6-14-2 دما 180

6-14-3 صوت.. 181

6-14-4 انطباق مکان واحد آموزشی با استانداردهای آموزشی. 181

6-14-5 مکانیابی کاربریهای آموزشی وشعاع دسترسی. 182

6-14-6 دسترسی. 182

6-14-7 دسترسی پیاده( بدون وسیله نقلیه) 182

6-14-8 دسترسی سواره 183

6-14-9 کاربری آموزشی و کاربریهای دیگر 183

6-14-10 شیب منطقه: 185

6-14-11 بررسی منطقه از لحاظ گسل های منطقه: 186

6-14-12 ریزش کوه و بهمن: 186

6-14-13 بررسی باد های منطقه: 186

6-14-14 صوت: 187

6-14-15 دسترسی: 187

6-14-16 دسترسی پیاده و سواره: 187

6-14-17 کاربری آموزشی و فرهنگی: 187

6-14-18 کاربری آموزشی و فضای سبز: 188

فصل هفتم. 189

فصل هشتم. 190

8-1 تأسيسات.. 191

8-2 فوايد استفاده از سيستم گرمايش كفي. 191

8-3  تهويه. 198

8-4  فاضلاب.. 199

8-5 سيستم اطفاء و اعلام حريق. 200

8-6  سقف كاذب.. 201

8-7 انواع سقف كاذب.. 201

8-8 درزهاي انبساط و انقطاع. 201

8-9 آكوستيك.. 202

8-10 سيستم صوتي. 202

8-11 تهویه مركزي. 202

8-12  نورپردازی و روشنایی سالن ها 203

8-13 سازه 205

8-14 معرفی و نحوه اجرای سقف کوبیاکس.. 205

8-15 مفهوم کوبیاکس.. 206

8-16 انواع کیج ماژول: 206

8-16-2 قابلیت های دیگر کوبیاکس.. 209

8-16-3  روش اجرای کوبیاکس.. 210

8-16-4 دال تخت کوبیاکس: 216

8-17 ايزولاسيون سقف در برابر صداي پا در دپارتمان هاي آموزشي. 218

منابع و ماخذ. 219

منابع فارسی. 220

منابع لاتین. 222

 

 

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

فهرست شكل ها (نمودارها)

عنوان                                                                                                                         شماره صفحه

 

 

چكيده

این پایان نامه در راستای توجه به سازگاری این مجموعه با اقلیم و بوم شهرستان ملایر و خدمت به این شهرستان شکل گرفت. این پژوهش به ارتباط ميان اقلیم،بوم و معماري در طراحی دانشکده معماری می پردازد. چارچوب نظری این تحقیق، نقش و جايگاه اقلیم وبا توجه به رویکرد بومی شهرستان بوده، به روش هاي همزيستي بنای دانشکده و اقلیم از طريق پاسخگويي به شرايط منطقه و  تاثيرات آن بر طراحی های دانشجویان این رشته هنری از لحاظ روحی و روانی است.

روش پژوهش در این تحقیق مبتنی بر پژوهش استدلال منطقی است. این پژوهش به این نتیجه دست یافته است که عوامل اقلیمی و بومی بودن درطراحی معماري دانشکده  تخصصی معماری با رویکرد معماری بومی هر منطقه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت ديگر سازگاري ساخته هاي بشري با عوامل طبيعت و نيازهاي ذاتي انسان، به گونه اي كه باعث ايجاد فضايي مناسب به لحاظ روان شناختي و زيبايي شناسي در طراحي این دانشکده معماری شود تا بتواند جوابگوي  نيازهاي روحي و رواني دانشجویان باشد ديده نمي شود. برخلاف دانشکده های تخصصی معماری مدرن امروزي با توجه مجموعه طراحی شده مي توان به ارتباط تنگاتنگ و متقابل طبيعت و معماري پي برد و از طرفی  بیشتر از فرم، باید به دنبال معنا بود و اصولي را كه متضمن رشد، تكامل و زندگي ارگانيزم ها در محيط است، جستجو نمود و حضور روح طبيعت در معماري است كه به ارتقاء و تجلي آن خواهد انجاميد.

واژگان کلیدی: طراحی دانشکده، معماری بومی، اقلیم، شهرستان ملایر

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

تلاش این پروژه و خط سیر ویژه ای که در این تحقیق دنبال می شود، انطباق ساخت و ساز های جدید با معماری بومی و بازتاب آن در دانشکده معماری مدنظر می باشد.

معماری به شیوه درک زندگی اجتماعی کمک می کند، آنچه که در این مجال به دنبال آن هستیم و به عنوان مسأله ما طرح شده است، طراحی دانشکده هنر و معماری با تکیه بر شاخص های معماری بومی است.

ضرورت توجه به این مطلب با دانستن اینکه، در شهرستان ملایر دانشکده  معماری به طور خاص برای این موضوع طراحی نشده اند و یا در هنگام طراحی به این موضوع توجه نشده است بیشتر مشخص می شود. اگر دیسیپلینی وجود داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کاملاً و به روشنی در آن مشاهده کرد آن دیسیپلین معماری است. برای مقابله با این معضل باید معماری گذشته را درک و منطبق بر شرایط امروزی کرد. با توجه به رشد شهرنشینان دیگر مانند گذشته و به روش های سنتی نمی توانیم بناهای معماری خلق کنیم چون هم نیاز ما از فضاهای معماری عوض شده اند و هم روشهای ساخت سنتی پاسخگو نیستند، اما می توان با توجه به فناوری های نوین معماری بومی را به زبان امروز ترجمه و تبدیل کرد. چگونگی به کارگیری اصول، مبانی و الگوهای معماری ایرانی و تبدیل آنها به خط و طرح ؛ پایان بخش مباحث نظری استاد میر میران است. از نظر او اگر چه ما در معماری ایرانی ترکیب و تکثیر اشکال و پیچیدگی آنها را داریم اما می توان به اصول و مبانی و الگوهایی دست یافت که حضور دائم در معماری داشته و با صورتهای گوناگون و تکامل یافته، خود را نشان داده اند. شناخت گذشته موجب درک زمان حال است در حالیکه آینده بازتاب گذشته ای است که زمان حال آنرا مشروط کرده باشد.

 

 

1-2 بیان مسئله:

امروزه با هرکس درباره معماری بومی به گفت و گو نشینیم بی اختیار به ورق زدن دفتری می پردازند که سخن ها و شکل هایی از گذشته در آن نوشته آمده و منقوش اند. امروزه همه به معماری بومی به عنوان میراثی از گذشته ها می نگرند، و حتی این شک را به خود راه نمی دهند که آنان نیز همین امروز هم می توانند زاینده معماری ای باشند حاوی آن دسته از زیبایی ها و جاذبه ها و ترنم ها که این عنوان به خاطر می آورد. معماری بومی چیزی نیست که ما نتوانیم امروزه بیافرینیم، و چیزی نیست که دیگران بسیار پیش از ما ساخته و دیگر کسی  را توان آفرینش نباشد. معماری بومی یعنی مجموعه واحدهای شهری که در سرزمینی معین گرد هم آمده اند و با هماهنگی هایی که در زمینه شکل، زمینه حجم گذاری یا، » پلان و لومتریک» در زمینه کاربری، در زمینه رنگ آمیزی و آهنگ سطوح پر و خالی و… هماهنگی هایی را در بر دارند.

معماری گذشته ما دارای هویت بوده چرا که متناسب با فرهنگ،اقلیم، کاربران و منطقه طراحی می شد، که در آن آرامش و راحتی احساس می شد ولی امروزه هیچ رنگ و بویی از این معماری و خطوط در ساختمانها مشاهده نمی شود. معماری امروز نه تنها انعکاس دهنده فاکتورهای بومی، محله ای، منطقه ای و اقلیمی سایت خود نیست بلکه از پتانسیل های فرهنگ اقتصادی نیز بی بهره است. بی شک این معماری نه تنها هویت بومی و محله ای را تقویت نمی کند بلکه در مسیر حرکت جهانی تک قطبی و یک صدا و یک فرهنگ در حال حرکت است.در صورت عدم درک فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی فضا، فضا را به درستی نفهمیده یا در آن احساس راحتی نخواهیم کرد. در اینصورت از « ناهمخوانی فضا با انسان» سخن به میان می آید. نا همخوانی فضا با انسان موجبات عدم ارتباط یا ضعف ارتباط آن دو را فراهم می آورد و بین فرد و فضا ناهمخوانی عامل هویتی پیدا نمی شود. در صورت عدم ارتباط مابین فرد و فضا فرد با حادثه ای به نام« بحران هویت» مواجه می شود. مردم به فضاهای هویت مند نیاز دارند تا به آنها تعلق داشته باشند.

1-3 تعاریف وتاریخچه آموزش در ایران

1-3-1 انسان وفضا

روابط ميان موجودات زنده و فضايي كه در آن به زندگي و كار و تحصيلات مشغول است اين طور نيست كه به طور غريزي شكل گرفته باشد بلكه بيشتر اكتسابي است و به طور ناخودآگاه و ناخواسته به صورت الگوهاي خطري نوع واكنش انسانها را نسبت به پديده ها و وقايع جهان به طوري كه توسط پيشينيان و يا اجدادشان شكل گرفته است از قبل شكل گيري مي شود مانند ترس از تاريكي ترس از بلندي. بيم از تنهايي همگي از تجربيات پيشينيان نشأت گرفته و به فرد مي رسد.شكل گيري هاي  فردي است كه قالب هاي شكل گرفته رفتاري جامعه را نشان مي دهد.

1-3-2 تعليم و تربيت در ايران باستان

در ايران باستان وضع به خصوصي وجود داشت و تعليم و تربيت در زمان ها و دوره هاي مختلف در مكان هايي متفاوت انجام مي گرفته است به طور مثال در زمان هخامنشيان در خانواده آتشكده و آموزشكده هاي درباري و در زمان سامانيان دبستان ودانشگاه هم به آنها افزوده مي شده است (میر شکرایی ش 13و14)

تعداد صفحات:235

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :