متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :بررسی ارتباط سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

گرایش:مدیریت بازرگانی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه مدیریت

عنوان

بررسی ارتباط سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان)

پايان نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد

در رشته مدیریت بازرگانی

استاد راهنما

 

استاد مشاور

 

نگارش

 

اردیبهشت 1394

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

     هدف از این تحقیق بررسی ارتباط سکوت سازمانی و سلامت سازمانی (مطالعه موردی : شرکت آب منطقه ای استان همدان) می باشد. نتایج به دست آمده ازاین تحقیق نشان داد راهکارهای مناسب سبب عدم سکوت سازمانی و بالاخص بهبود سلامت سازمانی می شود. جامعه این تحقیق تمامی کارکنان شرکت آب منطقه ای استان همدان منتهی به سال 1393 به تعداد 222 نفر می باشند. نمونه این تحقیق با بهره گرفتن از جدول مورگان و به صورت نامحدود به تعداد 136 نفر بوده است که اندازه گیری شد .ابزار اندازه گیری برای این تحقیق عبارت بود از پرسشنامه که دارای جمعاً  42 سوال می باشد. در این پژوهش از چهار فرضیه استفاده شده است که کلیه فرضیات درسطح معناداری 95/0 سنجیده خواهند شد.

واژه های کلیدی: سکوت سازمانی ، سلامت سازمانی ، شرکت آب منطقه ای استان همدان

 

   

فصل اول:

کلیات

تحقیق

 

 

1-1مقدمه

رهبري جزء جدايي ناپذير مديريت است و نقش اساسي را در عمليات مدير ايفا مي كند.اگر فقط يك عامل وجود داشته باشد كه وجوه افتراق بين سازمانهاي موفق و ناموفق را معلوم مي كند،بدون شك آن عامل رهبري پويا و موثر است.«پيتر دراكر» اشاره مي كند كه مديران (يعني رهبران سازمانها) منبع اصلي و نادر هر موسسه اي به شمار مي روند.تمامي وظايفي كه مدير انجام مي دهد به اين منظور است كه منابع مادي وانساني را براي رسيدن به هدفهاي سازمان تلفيق كند. اگر اين نقش انجام نشود،در واقع كاري صورت نمي گيرد. (ايران نژاد ،1380)

كمبود رهبر مناسب، تنها به موسسات خصوصي محدود نمي شود و در سازمانهاي دولتي نيز محسوس است.بنابراين وقتي كه به كمبود استعداد رهبري در جامعه اشاره مي شود،مراد فقدان افرادي نيست كه مقامهاي اجرايي و اداري را اشغال مي كنند،بلكه كمبود افرادي است كه آماده پذيرش نقش هاي رهبري در جامعه باشند و بتوانند وظيفه خود را به طور موثر انجام دهند. طرح کلی اقدامات رهبر به نحوی که به وسیله کارکنان برداشت می شود، سبک یا شیوه های رهبری نام دارد. سبک رهبری نشان دهنده طرز تفکر،جهان بینی و شخصیت رهبران است. شیوه هایی که در این مبحث بررسی می شوند، از لحاظ اعمال انگیزش ، قدرت ، تولید مداری و یا کارمند مداری با هم تفاوت دارند.(ايران نژاد پاريزي و ساسان گهر،1380 ) از طرفی یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه هاواهداف سازمان، فقدان اطلاعات، فقدان اعتماد و فقدان آن چیزی است که پژوهشگران آن راسکوت سازمانی نام نهاده اند که عبارتست از خودداری از بیان ایده ها،نظرات واطلاعات راجع به مشکلات سازمانی. سکوت سازمانی پدیدهای رایج وشایع دراغلب سازمانها میباشد؛ اما با این حال تحقیقات چندان گسترده ای پیرامون آن صورت نگرفته است.بنابراین مدیریت سازمان باید عوامل مؤثربرسکوت سازمانی راشناسایی کندوبا رفع عوامل منفی وتقویت عوامل مثبت تأثیرگذاربرآن،باعث بالارفتن میزان رضایت شغلی و تحرک درسازمان شود.(مدرسی راد،1382) از طرفی دیگر می دانیم اگر این سکوت سازمان را فرا بگیرد سبب از بین رفتن سلامت روان کارکنان و در نهایت سلامت سازمانی می گردد.

2-1 بیان مساله

ناسازگاری شغلی مسئله ای است که سبب تعویض مکررِشغل، غیبت، نارضایتی ازخود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری ازکار می گردد.هر چه نگرشهای منفی بیشتری در ارتباط با شغل وجود داشته باشد عوارض منفی بیشتری را باعث می گردد و بیشترشدن نارضایتی نسبت به شغل، منجر به نگرشی منفی می شود. یکی ازاین  عارضه های مهم که ارتباط ای متقابل با نگرش منفی دارد سکوت سازمانی در شغل می باشد.(حیدری،1379).

سازمانی که پویا نباشد و در فراخور زمان نمی تواند از پس حوادث اقتصادی سیاسی جهان برآید و بقا داشته باشد ، ضمناً پدیده سکوت سازمانی یک پدیده بین المللی است و به جوامع و کشورهای خاص محدود نمی شود. مطالعه هارلوز و پیندر نشان دادند که سکوت سازمانی در مسیر شغلی در واقع پدیده شایعی در سازمان بوده که منجر به ایجاد معضلات روحیه ای در کارکنان گردیده و بر بهره وری سازمان اثر می گذارد. سکوت توسط بسیاری از ویژگی های سازمانی مانند فرایندهای تصمیم گیری ،مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر سکوت ناشی می شود.(دیمیتریس،2007). از طرفی دیگر استفاده موثر و کارآمد از نیروی انسانی و یا به تعبیر دیگر بهره وری نیروی انسانی یکی از عمده ترین مسائل هر جامعه میباشد و این مهم جز در محیط سالم سازمانی امکانپذیر نیست. از این رو سنجش و توسعه سلامت سازمانی از جنبه های گوناگون همواره باید مورد توجه قرار گیرد. اَندیشه سلامت سازمان، توجه ما را به عواملی که رشد و شکوفایی آن را تسهیل و نیز، به شرایطی که از پویایی های کامل آن جلوگیری می کنند، جلب می کند. احتمالاً فهم وضع سلامت یک سازمان، میتواند ما را در گزینش روشهای مدیریت و رهبری مناسب برای اثربخش سازی یاری کند. مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه میدهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان میآیند و به كاركردن در این محل افتخار می كنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزشگذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستمهای خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. ( قنبری، 1377) حال اگر سازمان و کارکنان دچار سکوت سازمانی گردند دیگر نمی توان از کارکنان انتظار کار و عملکرد مناسب را داشت و اینکه نمی توان گفت که کارکنان مشکلات سازمانی را بیان کنند لذا می توان گفت سکوت سازمانی می تواند سبب از بین رفتن سلامت سازمانی در اداه آب و فاضلاب شود. لذا  با توجه به گفته های فوق می توان به اهمیت سلامت سازمانی و رفع سکوت سازمانی از سطح همکاران پی برد و محقق قصد دارد بر چگونگی رفع سکوت سازمانی و نقش آن بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تحقیق نماید.

 

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه یکی ازمشکلات سازمانها عدم رضایت سازمانی مدیران وکارکنان ازشغل وسازمانهایشان ورویارویی آنان با مساله ای بنام سکوت سازمانی می باشدکه  دراین خصوص سازمانها باید بتوانند عوامل موثربر سکوت کارکنان در برابر مشکلات را کاهش دهند و با رفع عوامل آن سبب ارتقای سلامت سازمانی کارکنان خود گردند. (علیمرادی ،1379) از نظر مايلز (1969) سلامت سازماني به وضعي فراتر از اثربخشي كوتاه مدت سازماني دلالت داشته به مجموعه‌اي از خصايص نسبتاً پر دوام اشاره مي‌كند و عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود، سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي سازمان براي سازگاري بيشتر (جاهد، 1384). مفهوم سلامت سازمانی مفهوم بی نظیری است كه به ما اجازه می دهد که تصویر بزرگی از سلامت سازمان داشته باشیم. در سازمانهای سالم، كارمندان متعهد، وظیفه شناس و سودمند هستند و از روحیه و عملكرد بالایی برخوردارند. سازمان سالم جایی است كه افراد با علاقه به محل كارشان می آیند و به كاركردن در این محل افتخار میكنند. درحقیقت سلامتی سازمان از لحاظ فیزیكی، روانی، امنیت، تعلق، شایسته سالاری و ارزش گذاری به دانایی، تخصص، شخصیت ذی نفعان، رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف محول شده از سوی فراسیستم های خود در اثربخشی رفتار هر سیستمی تاثیر بسزایی دارد. سوال اصلی در این تحقیق این است که تا چه حد سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب تاثیر می گذارد؟

 

  • اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق:

بررسی ارتباط سکوت سازمانی بر سلامت سازمانی در آب و فاضلاب شهر همدان

اهداف فرعی تحقیق:

شناسائی ابعاد و مولفه هاي سکوت سازمانی

شناسایی ارتباط بین سکوت سازمانی با سلامت سازمانی

5-1 چارچوب نظری

در سازمانهاي نوظهور استفاده از تكنولوژي نوین ، افزایش آگاهي مصرف كننده، روند جهاني سازي و سرمايه گذاري بر اثر فشارهای ناشی از رقابت در حال افزايش هستند. همزمان با شروع اين استراتژيها تحقيقات ديگري به اهميت مساله سلامتي كاركنان در نتيجه اين اقدامات سازماني توجه نشان دادند. درگذشته توجه تحقيقات سلامت سازمانی به محيط فيزيكي كار معطوف بود اما تحقيقات جديد مولفه هاي رواني محيط كار را بیشتر مورد تاکید قرار دادند.محققان دريافتند كه اينچنين اقدامات سازماني بوجود آورنده مفاهیم:  كنترل شغل، الزامات رواني كار، حمايت اجتماعي، امنيت شغلي كه به ترتيب اثرگذار بر جسم و روان كاركنان مي باشند، هستند. بنابراین امروزه اين امكان وجود دارد كه استراتژيهاي كاهش هزينه و افزايش بهره وري تاثيرات منفي بر سلامتي كاركنان در كشورهاي صنعتي بگذارد.از طرفی دیگر مساله سکوت سازمانی نیز می تواند سبب کاهش سلامت کل سازمان گردد که مدیران ارشد باید برای این امر فکری بنماینمد.اتخاذ تصميمات مرتبط با كاهش هزينه و افزايش بهره وري ممكن است در كوتاه مدت منجر به افزايش هزينه هاي مالي و انساني گردد.بنابراين می­بایست محققان عواقب ناشي از اين گونه تصميمات را به آگاهي گروهها و تصميم گيرندگان در كار برسانند, تا آنها ضرورت تعیین  فعالیتها و فرآیندهای دراز مدت مرتبط با موضوع سلامت و بهره وري هستند احساس كنند.

 

6-1 مدل تحقیق

روحیه

 

با توجه به مباحث فوق می توان مدل عملیاتی را به شرح صفحه بعد تشریح کرد:

 
  

 

منبع: سکوت سازمانی (موریسن و میلیکل،2000) ، مدل سلامت سازمانی،تارتر،(1997)

7-1 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی

– بین سکوت سازمانی و سلامت سازمانی ارتباط وجود دارد.

فرضیه هاي فرعی:

– بین فضای سکوت و سلامت سازمانی ارتباط وجود دارد.

– بین ترس مدیران از بازخورد و سلامت سازمانی ارتباط وجود دارد.

– بین عدم تشابه در جمعیت شناسی کارکنان و سلامت سازمانی ارتباط وجود دارد.

تعداد صفحات:128

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :