متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان :ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

 

 

دانشگاه پیام نور لارستان

گروه مدیریت

 

عنوان تحقيق:

ارزیابی جایگاه استراتژیک مدیریت دانش در دانشگاه پیام نور و آزاد لارستان

 

 استاد راهنما:

 

نگارش:

 

شماره دانشجویی:

 

خرداد 1393

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

فصل اوّل:  کلیات تحقیق.. 7

مقدمه. 8

بیان مساله. 9

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 10

سؤالات تحقیق.. 11

-سؤالات اصلی تحقیق: 11

اهداف تحقیق.. 11

– هدف اصلی.. 12

– تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 12

فصل دوم: :پیشینه و   ادبیات تحقیق.. 14

مقدمه. 15

گذری بر مدیریت دانش… 16

دانش… 17

روابط داده، اطلاعات و دانش… 19

تفاوت اطلاعات و دانش… 19

داده. 20

اطلاعات.. 21

طبقه بندی انواع دانش… 24

منابع دانشی سازمان. 27

ضرورت و اهمیت مدیریت دانش… 31

دلايل اهميت به كارگيري مديريت دانش… 32

اهداف مديريت دانش… 33

تعاريف مديريت دانش… 34

مزاياي بكارگيري مديريت دانش… 35

فرآيندهاي مديريت دانش… 36

مدلهای مدیریت دانش: 40

مدل عمومی دانش در سازمان. 41

مدل ادل و گراسیون. 42

مدل هالس… 45

مدل امگا 47

مدل ترزا و همكاران. 48

مدل چن و چانگ… 48

مروري بر تحقيقات انجام شده. 50

فصل سوم    روش شناسی تحقیق.. 53

3-1- مقدمه. 54

3-2- روش تحقيق.. 54

3-3- جامعه و نمونه آماري.. 55

3-6- ابزار جمع‌آوري داده‌ها 56

3-8- روش جمع‌آوري داده‌ها 56

3-7- شرح پرسشنامه. 57

3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل  داده ها. 62

-1-4 مقدمه. 62

4-2- تجزیه و تحلیل های توصیفی.. 63

4-2-1- مطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه. 63

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر جنسیت.. 64

4-2-2- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به وضعيت تاهل.. 64

4-2-3- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سن.. 65

4-2-4- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر میزان تحصیلات.. 65

4-2-5- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر سابقه کاری.. 66

4-2-6- مطالعه توصیفی نمونه آماری با توجه به متغیر دانشگاه 66

4-3- تجزیه و تحلیل استنباطی.. 67

4-3-1- بررسی پایایی تحقیق. 67

4-3-2- وضعیت نرمال بودن متغیرهای ، خلق دانش، تبدیل دانش، اکتساب دانش، ذخیره سازی دانش، توزیع دانش، به کارگیری دانش… 68

4-3-3- آزمون فرضیه ها 69

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش… 69

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش… 70

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش… 71

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح اکتساب دانش… 73

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح ذخیره دانش… 74

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح توزیع دانش… 75

آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح بکارگیری دانش… 77

فصل پنجم:     نتیجه گیری و پیشنهادات.. 80

مقدمه. 80

نتایج آزمون ها 81

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاه های لارستان از لحاظ شاخص سطح مدیریت دانش… 81

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح خلق دانش… 82

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح تبدیل دانش… 82

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح اکتساب دانش… 82

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح ذخیره دانش… 83

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح توزیع دانش… 83

نتایج آزمون مربوط به مناسب بودن موقعیت دانشگاههای لارستان از لحاظ شاخص سطح بکارگیری دانش… 84

نتیجه گیری و  پیشنهادهای حاصل از تحقیق. 84

پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 86

 

 

فصل اوّل:

کلیات تحقیق

 

مقدمه

امروزه با تأكيد فزاينده بر سازمانهاي دانش محور به جاي سازمان هاي توليد محور، دانش از عوامل مهم در سازمان ها به حساب مي آيد، و برخورداري از دانش و اطلاعات روزآمد براي ادامه حيات سازمان ها به يك ضرورت انكارناپذير تبديل شده است. بنابراين مديريت سازمانها بايد با تكيه بر دانايي برتر، اتخاذ تصميمات معقولتر در موضو عهاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني بر دانش را پيدا كند(یعقوبی و دیگران، 1389). واژه­ی مدیریت دانش در دنیای مدیریت موضوعات مختلفی را در بر می گیرد. علت ایجاد این نگرش به دلیل انتقال وحرکت سیستم های اقتصادی و تولیدی به سوی جوامع دانش محور است. در این نگرش دانش در کنار منابعی مثل زمین، کار و سرمایه به مدیریت دانش، به عنوان یک دارایی مطرح می شود(رجایی پور و رحیمی، 1387).. 

در دنياي پيچيده امروز، دانش سازماني به سرعت درحال تبديل شدن به مزيت رقابتي اصلي سازمان ها است. توجه به مديريت دانش و حمايت از آن، شرايط مطلوبي را براي هر سازماني به وجود مي آورد؛ تا علاوه بر اين که در محيط پيچيده رقابتي حيات مستمر داشته باشد، بتواند گوي سبقت را از سايرين ربوده و پيشتاز عرصه هاي مختلف فعاليت باشد. دانش سازماني، در دنياي پرشتاب معاصر، فرصت مناسبي است براي سازمان هايي که به خوبي آن را مي شناسند و مديريت مي کنند و در عين حال تهديدي جدي براي سازمان هايي است که به تحولات محيطي کم توجه بوده و آن را نمي شناسند. در حال حاضر، مديريت دانش يک مفهوم جديد و پرطرفدار محسوب مي مي شود و فرايندي است که به سازمان ها کمک مي کند تا اطلاعات و تخصص هاي مهمي که قسمتي از حافظه سازمان هستند و معمولا به يک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، را شناسايي، انتخاب، سازماندهي، توزيع و منتقل نمايد. همچنين، گرايش سازمان ها به سمت تيم سازي و طراحي ساختار مبتني بر کار تيمي از رويکردهاي جديدي است که علاوه بر افزايش مشارکت، انعطاف پذيري و رضايت مندي مشتريان، مي تواند با تسهيل و تقويت فرايند مديريت دانش بر موانع خلق، انتقال و يکپارچگي دانش فايق آيد و سازمان را در عرصه پويا و پيچيده رقابتي ياري رساند(لاجوردي و خانبابايي، 1386).

 

قیمت : 14700 تومان

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

:                 serderehi@gmail.com

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :